Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie."— Zapis prezentacji:

1

2 Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych.

3 Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne:
węgiel kamienny, torf, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny

4 Węgiel jest w Polsce surowcem strategicznym, bo zaspokaja 65%
zapotrzebowania energetycznego kraju. Polskie zasoby tego minerału należą do jednych z największych na świecie; przez wiele lat Polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o największym wydobyciu węgla kamiennego. Według danych z 2000 roku, Polska spadła na 7 miejsce, dostarczając ogólnie 2,8% światowego wydobycia tej kopaliny. W roku 2002 w Polsce wydobyto 104 mln ton tego surowca energetycznego. Największe złoża węgla kamiennego znajdują się we wschodnich i południowych Chinach, w USA, a także w Indiach, RPA oraz w Australii i Ukrainie.

5 Węgiel kamienny stosowany jest powszechnie jako paliwo.

6 Węgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo.

7 Miejsca wydobycia w Polsce:
Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek) Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia) Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów) Sieniawa Lubuska

8 Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych. Szczątki drzew, żyjących przed setkami i tysiącami lat, pochłonięte zostały przez bagna, tworząc powłokę, która pod naporem kolejnych warstw osadów stopniowo została sprasowana. Po usunięciu tlenu, powstał torf. W wyniku kolejnych procesów - ciśnienia nadległych warstw osadów oraz pozbycia się resztek tlenu, po upływie milionów lat, torf zamienia się w węgiel brunatny i następnie w węgiel kamienny.

9 Torf również służy do ogrzewania domów.

10 węgli brunatnych i torfów w Polsce.
Mapa rozmieszczenia złóż węgli kamiennych,   węgli brunatnych i torfów w Polsce.

11

12 Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny.

13 Jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego stosowanym do otrzymywania m.in. benzyny, olejów, smarów, asfaltów. Ropę naftową przerabia się w rafineriach.

14 w Zagłębiu Pomorskim: (Kamień Pomorski, Wolin)
Polska jest krajem ubogim w ten surowiec. Wydobywa się ją: w Zagłębiu Pomorskim: (Kamień Pomorski, Wolin) na szelfie, na północ od przylądka Rozewie, z platformy wiertniczej spod dna Bałtyku w karpackim zagłębiu roponośnym (Jasło, Krosno, Gorlice, złoża są na wyczerpaniu) w Barnówku, k. Dębna

15 Gaz ziemny jest to paliwo kopalne pochodzenia organicznego
Gaz ziemny jest to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Zbiera się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

16 Jest on stosowany przede wszystkim do ogrzewania domów
i innych pomieszczeń,

17 jest również tanim paliwem samochodowym.

18 (Przemyśl, Husów, Sanok) i Zapadlisku Przedkarpackim (wysokometanowy)
W Polsce gaz ziemny wydobywa się głównie na: Podkarpaciu (Przemyśl, Husów, Sanok) i Zapadlisku Przedkarpackim (wysokometanowy) Wielkopolsce.

19 Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, zmniejszają się zasoby naszej planety. Ich wyczerpanie doprowadzi do ogromnych zmian w naszym życiu. Ludzie powinni z rozsądkiem rozporządzać tymi surowcami, gdyż kiedyś mogą się one wyczerpać. W związku z alarmującymi doniesieniami na temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych powinniśmy promować wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

20 Opracowanie grupa eTwinning: S. Andreasik, E. Czenczek, N. Drewniak, K
Opracowanie grupa eTwinning: S. Andreasik, E. Czenczek, N. Drewniak, K. Kot, A. Miś, M. Mucha, A. Nowak, D. Pluta, D. Wyżykowski, M. Ziemba, opiekun - E. Gawron, korekta językowa - S. Skiba. Wykorzystano materiały:


Pobierz ppt "Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google