Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Igor Kuczyński Cezary Jakubik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Igor Kuczyński Cezary Jakubik"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Igor Kuczyński Cezary Jakubik
Benedykt XVI Opracowanie: Igor Kuczyński Cezary Jakubik

2 Benedykt jako dziecko mieszkał w domku przy ul. Szkolnej
Benedykt jako dziecko mieszkał w domku przy ul. Szkolnej . Miał tam wspaniałe dzieciństwo Urodził się 16 kwietnia Był trzecim, najmłodszym dzieckiem. Jego rodzeństwo: Maria Ratzinger (ur. 7 grudnia 1921., zm. 2 listopada 1991) i Georg Ratzinger (ur. 15 stycznia 1924). Do 1937, kiedy przeprowadzili się do Traunstein, ojciec Joseph służył w Bawarskiej Policji Landowej. Według kuzynki Eriki Kropp, Ratzinger od dzieciństwa nie chciał zostać nikim innym jak księdzem. Kiedy miał 15 lat, mówił że zostanie biskupem, ona żartobliwie zapytała "Czemu nie papieżem?" W wieku 14 lat (w 1941), wstąpił do Hitlerjugend, w której członkostwo było obowiązkowe od 25 marca 1939.

3 Służba wojskowa ( ) W 1943r, w wieku 16 lat wraz z innymi kolegami z klasy został powołany do programu Luftwaffenhelfer. Zostali przydzieleni do oddziału odpowiedzialnego za ochronę fabryki silników lotniczych BMW w Ludwigsfeld na północ od Monachium. Następnie zostali przeniesieni do Unterföhring (na północny zachód od Monachium) i na krótko do Innsbrucka. Z Insbrucka ich oddział udał się do Gilching, by ochraniać bazę myśliwców niemieckich i atakować bombowce aliantów które urządzały naloty na Monachium. W Gilching Ratzinger służył w posterunku telefonicznym. 10 września 1944r. jego klasa została zwolniona z korpusu. Jednak wracając do domu, Ratzinger otrzymał nowe powołanie do Reichsarbeitsdienst (Służby Pracy Rzeszy). Został oddelegowany do węgierskiego obszaru granicznego z Austrią, która została zaanektowana przez Niemcy w Tu pracował, aż do czasu kiedy Armia Czerwona zajęła Węgry, wtedy to został skierowany do przygotowywania umocnień przeciwpancernych, oczekujących na ofensywę wojsk radzieckich. Tam też był świadkiem pędzenia Żydów do obozów śmierci. 20 listopada 1944 jego oddział został zwolniony ze

4 Edukacja ( ) W 1945 Ratzinger wraz z bratem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Fraiburgu i na studia w Herzogliches Georgianum na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Według wywiadu z Peterem Seewaldem, na niego i jego kolegów ze studiów szczególnie duży wpływ wywarły prace i twórczość Gertrudy von Le Fort, Ernsta Wiecherta, Fiodora Dostojewskiego, Elisabeth Langgässer, Theodora Steinbüchela, Martina Heideggera i Karla Jaspersa. W trzech ostatnich młody Ratzinger widział przerwę w dominacji neokantyzmu, wraz z kluczową pracą „Steinbüchel's Die Wende des Denkens” (Zmiana w myśleniu). Pod koniec studiów był zbliżony bardziej do nauk św. Augustyna niż Tomasza z Akwinu. Wśród scholastyków najbardziej interesował się św. Bonawenturą. 29 czerwca 1951r. on i jego brat zostali wyświęceni na kapłanów przez arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera. W 1953r. zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną „Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna”. W 1957r. habilitował się pracą o św. Bonawenturze. W 1958r. został profesorem kolegium we Fryzyndze.

5 Kariera naukowa (1951 - 1977) Kariera naukowa (1951 - 1977)
W roku 1959, został profesorem na uniwersytecie w Bonn. Jego inauguracyjny wykład zatytułował „Bóg wiary i Bóg filozofii”. W 1963r. Zaczął wykładać na uniwersytecie w Münster. Na pierwszym wykładzie aula wykładowcza była wypełniona po brzegi, już wtedy był znanym teologiem. Na II Soborze Watykańskim ( ) był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. Kontynuował obronę Nostra Atate, dokumentu na temat związków z innymi religiami, ekumenizmu i deklaracji prawa do religijnej wolności. (Później, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary jasno wyjaśnił stanowisko Kościoła wobec innych religii w dokumencie Dominus Iesus (2000r.), w którym także mówił o prawidłowej drodze do nawiązania ekumenicznego dialogu). Podczas soboru był uważany za zdecydowanego reformatora i faktycznie współpracował z takimi modernistami, jak Hans Küng i Edward Schillebeeckx. Sam Ratzinger przyznał, że był i po części pozostał wielbicielem Karla Rahnera, znanego teologa Nouvelle Théologie, który popierał reformy i sam wznosił nowe, teologiczne poglądy. W 1966r., Ratzinger został ustanowiony przewodniczącym wydziału teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze, gdzie został ponownie współpracownikiem Hansa Künga. W swojej książce „Wprowadzenie do chrześcijaństwa” (1968r.), pisał, że papież ma obowiązek słuchania różnych głosów w Kościele podczas podejmowania decyzji. Pisał także, że Kościół od wieków jest zbyt scentralizowany, ograniczony i nadmiernie kontrolowany przez Rzym.

6 Kardynał i arcybiskup Monachium (1977 - 1982)
W marcu 1977r. został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Za swoją biskupią dezwizę przyjął Cooperatores Veritatis, co oznacza „współpracownicy prawdy”, z 3. Listu św. Jana (3J: 8). Wybór komentuje w swojej autobiograficznej pracy „Kamienie milowe”. Na konsystorzu w czerwcu 1977r. został mianowany kardynałem przez papieża Pawła VI. W chwili konklawe w 2005r. był jednym z czternastu żyjących kardynałów mianowanych przez Pawała VI i jednym z trzech poniżej wieku 80 lat, jednak w konklawe wzięli udział tylko on i William Wakefield Baum.

7 Perfekt Kongregacji Nauki Wiary (1981 - 2005)
25 listopada 1981r. papież Jan Paweł II mianował Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary, dawniej zwanej świętą, mającą swe źródła w inkwizycji. Tym samym na początku 1982r. zrzekł się stanowiska w Monachium. Został podniesiony do funkcji kardynała biskupa Velletri-Segni w kolegium kardynalskim w roku 1993, w 1998r. został wicedziekanem, a w 2002r. dziekanem kolegium.Na tym stanowisku Ratzinger pełnił tradycyjną, konserwatywną rolę, broniąc i potwierdzając oficjalną doktrynę Kościoła, na takie tematy jak: planowanie poczęć, homoseksualizm i dialog między religiami. Podczas jego prefektury, Kongregacja powzięła kroki mających na celu zdyscyplinowanie teologów głoszących liberalne poglądy w Ameryce Łacińskiej w latach '80.8 kwietnia 2005r. o godzinie 10, kardynał Jospeh Ratzinger rozpoczął mszę żałobną za duszę Jana Pawła II. Był to jeden z największych pogrzebów w dziejach świata (do Rzymu przybyło 4 królów, 5 królowych, ponad 70 prezydentów i premierów oraz 2 miliony wiernych). Milion wiernych na pl. św. Piotra i w bocznych uliczkach żegnał Jana Pawła II. Na słowa kardynała Josepha Ratzingera "Nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi. Tak, pobłogosław nam Ojcze Święty.", wierni odpowiedzieli gromkim "Santo! Santo!" (Święty! Święty!) oraz "Subito Santo!" (Święty natychmiast!). Kluczem homilii kard. Josepha Ratzingera o życiu zmarłego papieża był biblijny cytat: "Pójdź za mną". Mówił o wędrówce Karola Wojtyły za Bogiem przez całe jego życie. W sumie mszę koncelebrowało 140 kardynałów i patriarchów unickich kościołów wschodnich.

8 Papiestwo (od 2005) Papież Benedykt XVI
2 stycznia 2005, magazyn Time cytował anonimowe, watykańskie źródło, które twierdziło, że Ratzinger jest pierwszy do zajęcia miejsca Jana Pawła II po jego śmierci, lub gdy będzie zbyt chory, by przewodzić Kościołowi. Po śmierci Jana Pawła II, dziennik Financial Times napisał że Ratzinger jest liderem wśród kandydatów na nowego papieża, ale dawał także duże szanse rywalom z liberalnego skrzydła Kościoła. W kwietniu 2005r., przed wyborem papieża, Time opublikował listę stu najbardziej wpływowych ludzi świata, wśród których znalazł się Ratzinger. Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówił, że chciałby wrócić na wieś do Bawarii i poświęcić się pisaniu książek, jednak przed śmiercią Jana Pawła II, powiedział do przyjaciół, że „jest gotowy na przyjęcie obowiązku jakie (ewentualnie) umieści na nim Bóg”.

9 Życie , jako papież… Chociaż jego wybór był uważany za najbardziej prawdopodobny przez media na świecie, niektórzy utrzymywali, że jego elekcja jest zbyt oczekiwana aby ziściła się. Wybory zarówno Jana Pawła II, jak i jego poprzednika Jana Pawła I, były raczej niespodziewane. Dla tego dla niektórych wybór Ratzingera na papieża był lekkim zaskoczeniem.19 kwietnia 2005r. kardynał Ratzinger został wybrany następcą Jana Pawła II w drugim dniu konklawe, po czterech głosowaniach. 19 kwietnia jest także datą śmierci (i końca pontyfikatu) innego papieża, Leona IX, najważniejszego niemieckiego papieża średniowiecza, który zapoczątkował reformę odnowy moralnej Kościoła.Kardynał Ratzinger miał nadzieję przed konklawe, że odejdzie w pokoju, powiedział: „Podczas konklawe modliłem się do Boga, żeby mnie nie wybrano. Tym razem jednak Bóg wyraźnie mnie nie posłuchał.”

10 Dokonania : Przed pojawieniem się na balkonie bazyliki św. Piotra, papieżem ogłosił go kardynał Jorge Arturo Medina Estévez (prodziekan kolegium kardynałów). Kardynał po tradycyjnym łacińskim Habemus papam, zwrócił się do tłumu słowami „drodzy bracia i siostry” w językach: włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim, przerywanymi przez owacje międzynarodowego tłumu po słowach w każdym z tych języków. Na balkonie pierwszymi słowami, wygłoszonymi w języku włoskim, nowego papieża, przed tradycyjnym błogosławieństwem Urbi et Orbi, były: „Umiłowani bracia i siostry. Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie - prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję.” Po tym pobłogosławił ludzi zebranych na placu przed bazyliką. 24 kwietnia 2005r. papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą inaugurującą jego pontyfikat. Otrzymał także insygnia władzy papieskiej - paliusz oraz pierścień świętego Piotra stając się 256. papieżem (wg Watykanu). 7 maja odbył ingres do swojej katedry - bazyliki laterańskiej. Wybór imienia Benedykt (łac. błogosławiony) jest istotny. Benedykt XVI użył go po raz pierwszy podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra.

11 Pilgrzymka do Polski : Papież Benedykt XVI wylądował o godzinie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Pierwszy raz podczas swojego pontyfikatu odwiedził Polskę. Pierwszego dnia odwiedził m.in. Katedrę Św. Jana oraz Pałac Arcybiskupów. Spotkał się także z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.W drugim dniu swojej wizyty Benedykt XVI rozpoczął podróż po Polsce. Odprawił mszę w Warszawie, odwiedził Częstochowę i Jasną Górę, a wieczorem dotarł do Krakowa, gdzie pielgrzymi oczekiwali go przed słynnym oknem siedziby biskupów.Podczas trzeciego dnia swojej wizyty w Polsce, papież Benedykt XVI odwiedził Wadowice i Łagiewniki. W Krakowie pomodlił się na Wawelu i spotkał się z młodzieżą na Błoniach. Wieczorem pojawił się w oknie przy ul. Franciszkańskiej 3, kontynuując tym samym tradycję swojego poprzednika, Jana Pawła II."Dziękuję za zaproszenie do mojego Krakowa" - powiedział papież Benedykt XVI podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach. "Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem" - powiedział

12 Benedykt XVI kocha dzieci
Drogie dzieci, Jezus was kocha! – zapewnił Benedykt XVI podczas spotkania z dziećmi w parafii św. Ryty w Kotonu. Zachęcał je do modlitwy, która pozwala Jezusowi napełniać nas Jego miłością. Prosił, by mówiły o Jezusie innym, gdyż jest On skarbem, którym należy się dzielić. Bóg, nasz Ojciec, zgromadził nas wokół swego Syna i naszego Brata – Jezusa Chrystusa, obecnego w hostii konsekrowanej w czasie Mszy św. Jest to wielka tajemnica, którą wielbimy i w którą wierzymy. Jezus, który tak bardzo nas kocha, jest prawdziwie obecny w tabernakulach wszystkich kościołów świata, w tabernakulach kościołów w waszych dzielnicach i waszych parafiach. Zapraszam was, abyście Go często odwiedzali i mówili Mu o swojej miłości.

13 Benedykt XVI abdykuje w 2012 r. przez problemy z chodzeniem
Benedykt XVI abdykuje w 2012 r. przez problemy z chodzeniem? Papież ma zwyrodnienie stawów Po siedmiu latach stania na czele Kościoła Katolickiego Benedykt XVI rozważa możliwość rezygnacji. W 2012 roku Ojciec Święty skończy 85 lat i coraz częściej doskwierają mu problemy ze zdrowiem. Watykanista Antonio Socci ujawnił, że już w 2012 roku papież zrezygnuje z posługi w Stolicy Apostolskiej. Abdykacja Benedykta XVI ma być spowodowana najprawdopodobniej zwyrodnieniem stawów, na które cierpi Ojciec Święty.

14 Papież Benedykt XVI otworzył synod biskupów
„Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” prosił Benedykt XVI uczestników spotkania na Anioł Pański. Modlitwę poprzedziła uroczysta msza, w czasie której papież ogłosił doktorami Kościoła niemiecką mistyczkę i hiszpańskiego kaznodzieję. Nawiązując do trwających w Pompejach uroczystości ku czci Matki Bożej różańcowej Benedykt XVI prosił wiernych, by odmawiali tę modlitwę w intencji Roku Wiary, który zainauguruje on w czwartek 11 października wraz z uczestnikami watykańskiego synodu. Papież przypomniał, że dziesięć lat temu Jan Paweł II wprowadził do różańca czwartą część tajemnic światła. Benedykt XVI zwrócił się też do Polaków. “Pozdrawiam serdecznie Polaków, uczestników liturgii otwarcia Synodu Biskupów. Proszę was o modlitewne wsparcie prac synodalnych, których przedmiotem będzie nowa ewangelizacja. Jej protagonistami i pionierami są święci. Ich wzorem ukazujmy innym piękno Ewangelii, głębię wiary i moc sakramentów, a szczególnie Eucharystii. Zawierzając dzieło Synodu Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Świętego, z serca wam błogosławię” - powiedział papież. Obrady synodu rozpoczną się w poniedziałek i trwać będą trzy tygodnie.

15 KONIEC Dziękujemy za uwagę : )
Kontakt z autorami: Igor Kuczyński : Czarek Jakubik : KONIEC Dziękujemy za uwagę : )


Pobierz ppt "Opracowanie: Igor Kuczyński Cezary Jakubik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google