Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAKI DROGOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAKI DROGOWE."— Zapis prezentacji:

1 ZNAKI DROGOWE

2 O czym mówią znaki ? Znaki i sygnały drogowe mówią uczestnikowi ruchu jak ma się zachowywać na drodze w celu zapewnienia bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu. ostrzegają o niebezpieczeństwie informują zakazują nakazują

3 Rodzaje znaków drogowych:
Znaki poziome znaki namalowane bezpośrednio na jezdni barwy białej lub żółtej, uzupełniają lub powtarzają znaki pionowe. Znaki pionowe występują w postaci tarczy lub tablicy umieszczonej na pionowym słupku po prawej stronie jezdni. Mogą być powtórzone znakiem nad jezdnią lub po lewej stronie.

4 Kto musi się stosować do znaków?
Kto nie musi się stosować do znaków? Każdy uczestnik ruchu drogowego będący na drodze Pieszy Kierujący pojazdem Występują wyjątki… Pojazd uprzywilejowany Pojazd uszkodzony odpowiednio oznaczony tylko do wybranych znaków Pojazd wysyłający żółte sygnały błyskowe tylko do wybranych znaków Osoba niewidoma

5 Zwykle nie stosuje się do znaków!
Uczestnik ruchu pod wpływem alkoholu Prowadzący pojazd lub pieszy ! Brawurowy kierowca ! Dzieci na drodze ! Osoba nie znająca znaków i przepisów ruchu drogowego ! Osoba nie respektująca znaków i przepisów ruchu drogowego! W wyżej wymienionych przypadkach obowiązuje zasada ograniczonego zaufania wobec wyżej wymienionych uczestników ruchu drogowego!

6 Hierarchia ważności znaków
Kierujący ruchem Sygnalizacja świetlna Znaki drogowe pionowe Znaki Poziome Ogólne zasady ruchu drogowego (prawa strona)

7 ZNAKI OSTZREGAWCZE

8 Jak wyglądają? Znaki ostrzegawcze są w kształcie trójkąta
Tło pomarańczowe Obwódka Czerwona Czarne symbole

9 Czego dotyczą? Znaki ostrzegawcze:
ostrzegają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności !

10 Zasady Umieszczania Poza obszarem zabudowanym Obszar zabudowany
Od m przed wystąpieniem niebezpieczeństwa Wyjątek stanowi ustąp pierwszeństwa do 50 m Jeżeli znak stoi w innej odległości niż określa to kodeks drogowy musi znajdować się pod nim tabliczka o rzeczywistej odległości. Obszar zabudowany Do 100 m przed wystąpieniem niebezpieczeństwa Wyjątek stanowi ustąp pierwszeństwa do 25 m Jeżeli znak stoi w innej odległości niż określa to kodeks drogowy musi znajdować się pod nim tabliczka.

11 Znaki ostrzegawcze dotyczące skrzyżowań

12 Dlaczego znaki ustąp pierwszeństwa, stop, droga z pierwszeństwem przejazdu mają inny kształt od pozostałych znaków? W przypadku gdy są nieczytelne, skorodowane, zamalowane lub zasypane śniegiem możemy rozpoznać ich znaczenie po kształcie.

13 Tabliczki pod znakami T-1 informuje ona o odległości od miejsca niebezpiecznego; tabliczkę T-1 umieszcza się pod znakiem, gdy nie można umieścić znaku w odległościach określonych wcześniej. Odległość podawana jest w metrach z dokładnością do 10m. T-2 informuje o długości odcinka drogi, na której występuje lub powtarza się niebezpieczeństwo; Stosowana jest wtedy, gdy niebezpieczeństwo określone znakiem powtarza się lu występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 500m.

14 A-7 USTĄP PIERWSZEŃSTWA.
Znak ustawiany przed skrzyżowaniami. Wyjątkowo jest w formie odwróconego trójkąta aby mógł być rozpoznawany również od tyłu i np. wtedy, gdy znaki oblepione są śniegiem. Ostrzega on o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem i nakazuje ustąpienie pierwszeństwa pojazdom, które jadą drogą z pierwszeństwem. Dotyczy najbliższej jezdni. Znak ten dotyczy również pojazdów szynowych. Znak A-7 jest umieszczany możliwie blisko skrzyżowania, nie dalej jednak niż 50m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50km/h i 25 m na drogach pozostałych.

15 A-6a – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach. Informuje o pierwszeństwie;

16 skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z lewej lub prawej strony;
A-6b – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie. Informuje o pierwszeństwie i wskazuje, że droga podporządkowana jest drogą dwukierunkową; A-6c – jw. tylko z lewej strony;

17 Wlot drogi jednokierunkowej
A-6d – wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Droga jest jednokierunkowa a więc nie można w nią skręcić. Przebieg tej drogi może być różny, niekoniecznie taki jak na znaku. Częsty na autostradach, na tzw. łącznicach dróg lub innych drogach kończących się pasem włączania. A-6e – jw. tylko z lewej strony;

18 skrzyżowanie dróg. Ostrzega o skrzyżowaniu dróg równorzędnych.
Pierwszeństwo mają pojazdy szynowe a potem inne pojazdy z prawej strony

19 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Znak ten nie określa pierwszeństwa, tylko ostrzega o zbliżaniu się do ronda

20 ZNAKI DOTYCZĄCE RUCHU POPRZECZNEGO sygnały świetlne
Ostrzega o miejscu, w którym ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. W miejscu gdzie kierujący się jej nie spodziewa, a także na czasowo kierowanych odcinkach dróg o ruchu wahadłowym.

21 tramwaj ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Nie określa pierwszeństwa pojazdów. Ustawiany w miejscach niebezpiecznych, gdzie widoczność jest ograniczona lub utrudniona. Kierujący musi upewnić się, czy nie nadjeżdża tramwaj zanim wjedzie na torowisko. Znak ten może wystąpić w połączeniu z tabliczką T-7, która pokazuje układ torów i drogi na przejeździe;

22 przejście dla pieszych
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Przed samym przejściem ustawiany jest znak D-6.

23 dzieci ostrzega o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci albo o bliskości takiego miejsca. Ustawiany w pobliżu przedszkoli, szkół, placów zabaw itp. Można spodziewać się dzieci przechodzących przez jezdnię nawet w miejscu niedozwolonym;

24 rowerzyści ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Na przejeździe stoi znak D-6e. Rowerzysta ma tam pierwszeństwo;

25 ZNAKI DOTYCZĄCE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH przejazd kolejowy z zaporami.
Nawet wtedy kierujący ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg;

26 przejazd kolejowy bez zapór
Zwykle przed przejazdem ustawiany jest wtedy znak B stop;

27 ZNAKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I RODZAJU DROGI niebezpieczny zakręt w prawo.
Jest to jeden zakręt, którego kierunek określa znak. Nie wolno wyprzedzać na zakręcie oznaczonym tym znakiem; należy zmniejszyć prędkość i dostosować ją do warunków; są jednak wyjątki.

28 niebezpieczny zakręt w lewo.
Jest to jeden zakręt, którego kierunek określa znak. Nie wolno wyprzedzać na zakręcie oznaczonym tym znakiem; należy zmniejszyć prędkość i dostosować ją do warunków; są jednak wyjątki

29 niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo;
ostrzega o dwóch zakrętach, z których pierwszy jest w prawo; występuje z tabliczkami

30 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
ostrzega o dwóch zakrętach, z których pierwszy jest w lewo, występuje z tabliczkami.

31 A-22 niebezpieczny zjazd, A-23 stromy podjazd
Niebezpieczny zjazd - (może być z tabliczką T9 określającą w % spadek drogi. Nie wolno jechać na tzw. luzie lecz hamować silnikiem a bieg dobierać tak jak do jazdy pod górę; Stromy podjazd dobrać odpowiedni bieg przed wjechaniem na wzniesienie. Również z tabliczkąT9 (%). Należy zachować rozsądek i nie wyprzedzać pod górę;

32 nierówna droga ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni. Może to być wypukłość lub zagłębienie. Jedno i drugie przy zbyt szybkiej jeździe grozi utratą przyczepności i panowania nad pojazdem oraz uszkodzeniem samochodu. Należy zwolnić!

33 próg zwalniający ostrzega o wypukłości w jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów;

34 Zwężenie jezdni obustronne, zwężenie jezdni prawostronne, zwężenie jezdni lewostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni. Zwężenie to może spowodować utrudnienia w ruchu. Należy zwolnić, żeby rozeznać się w sytuacji.

35 niebezpieczne pobocze
miękkie lub obniżone po prawej stronie drogi. Nie należy jechać zbyt blisko prawej krawędzi. Nie zatrzymywać samochodu na poboczu. Istnieje również wersja lewa tego znaku

36 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy Możemy spodziewać się pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

37 nabrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o możliwości wjechania pojazdu do wody z powodu braku dalszej drogi np. przez most

38 śliska jezdnia ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zmianą nawierzchni jezdni albo stałym lub okresowym jej zawilgoceniem (ustawiany na odcinkach o śliskiej nawierzchni (np. kostka brukowa) lub zawilgoconych (las, okolice zbiorników wodnych). Nie ostrzega o śliskości spowodowanej deszczem, śniegiem czy gołoledzią;

39 oszronienie jezdni ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi (wiadukty, wzniesienia, okolice zbiorników wodnych oraz przy wyjazdach z obszaru zalesionego na otwartą przestrzeń). Tam, gdzie to może nastąpi wcześniej niż na innych odcinkach drogi;

40 sypki żwir droga pokryta żwirem lub grysem, który może być wyrzucany spod kół pojazdów. Możliwe jest uszkodzenie pojazdu. Należy zwolnić i utrzymywać większy odstęp od pojazdów przed nami;

41 INNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE odłamki skalne spadające lub zalegające na jezdni
(spotykany w górach)

42 lotnisko ostrzega o możliwości pojawienia się nisko przelatujących samolotów lub śmigłowców;

43 zwierzęta gospodarskie
zwierzęta gospodarskie prowadzone lub przepędzane przez drogę.

44 zwierzęta dzikie należy zwolnić, bowiem pojawiają się nagle! Jenoty, szopy pracze; wędrują najczęściej przed zapadającą nocą lub o świcie. Sarny i lisy są bardzo oswojone z ruchem drogowym i przez to bardzo niebezpieczne, bo żerują blisko drogi;

45 roboty na drodze możemy napotkać zmienioną organizację ruchu, maszyny i urządzenia oraz robotników na drodze. Wiąże się to z utrudnieniami w podróży;

46 zator drogowy W takiej sytuacji dojeżdżając do pojazdów, które już się zatrzymały, możemy włączyć światła awaryjne. Nie jest to wymagane przez kodeks ale przyjęte i stosowane zwyczajowo. Znak taki możemy spotkać przed przejściem granicznym lub bramką na autostradzie;

47 inne niebezpieczeństwo
Znak ten występuję zwykle łącznie z tabliczka określającą rodzaj niebezpieczeństwa. Może to być: zmiana kierunku ruchu (niespodziewana), skierowanie ruchu na tory tramwajowe, koleiny, podłużny uskok, wyjazd pojazdów uprzywilejowanych, przeprawa promowa, granica państwa, wypadki (samochody, piesi), niewidomi, głusi.

48 wypadek drogowy Znak używany przez policję i służby ratownicze. Ustawiany jest czasowo na jezdni, oznacza zablokowanie drogi na skutek wypadku drogowego.

49 sypki żwir droga pokryta żwirem lub grysem, który może być wyrzucany spod kół pojazdów. Możliwe jest uszkodzenie pojazdu. Należy zwolnić i utrzymywać większy odstęp od pojazdów przed nami;

50 sypki żwir droga pokryta żwirem lub grysem, który może być wyrzucany spod kół pojazdów. Możliwe jest uszkodzenie pojazdu. Należy zwolnić i utrzymywać większy odstęp od pojazdów przed nami;


Pobierz ppt "ZNAKI DROGOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google