Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele rozwoju I fala – II fala – III fala Rolnictwo – przemysł – usługi (III, IV...sektor) Gospodarka przemysłowa – poprzemysłowa Fordyzm – postfordyzm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele rozwoju I fala – II fala – III fala Rolnictwo – przemysł – usługi (III, IV...sektor) Gospodarka przemysłowa – poprzemysłowa Fordyzm – postfordyzm."— Zapis prezentacji:

1 Modele rozwoju I fala – II fala – III fala Rolnictwo – przemysł – usługi (III, IV...sektor) Gospodarka przemysłowa – poprzemysłowa Fordyzm – postfordyzm Gospodarka przemysłowa – informacyjna Gospodarka zasobochłonna - wiedzochłonna Gospodarka zasobochłonna – innowacjochłonna

2 Współczesne mechanizmy rozwoju Globalizacja komputerowy kapitał deregulacja światowego rynku korporacje transnarodowe (gateways) korporacje transnarodowe (gateways) możliwa dzięki innowacjom (sieci informatyczne) Konkurencja zaostrza się staje się globalna (nowi aktorzy) objęła regiony/miasta wygrywają producenci innowacji utrwala segmentację Innowacja tworzy dla siebie popyt służy do powstania nowych innowacji umożliwia globalizację (sieci informatyczne) jest płaszczyzną konkurencji

3 Globalizacja Supra-terytorilane, globalne więzi międzyludzkie Korporacje transnarodowe: najwięksi aktorzy na gospodarczej mapie świata. Już nie producenci, ale organizatorzy produkcji. Gateways łączące sieci producentów i konsumentów Elektroniczny pieniądz – deregulacja światowych przepływów Objęła także kraje, regiony i miasta Więcej, niż internacjonalizacja, liberalizacja, uniwersalizacja czy westrnizacja Od współpracy firm do firm globalnych

4 Największe korporacje transnarodowe

5 Innowacja Tworzy dla siebie popyt przez pojawienie się nowej potrzeby lub dążenie do zaspokojenia istniejącej w nowy sposób Służy do powstania nowych innowacji: nowe silne sprzężenie zwrotne, prowadzące do przyspieszenia procesu powstawania innowacji Umożliwia globalizację (światowe sieci informatyczne i telekomunikacyjne) Jest płaszczyzną konkurencji Od produktu zasobochłonnego do produktu wiedzochłonnego

6 Konkurencja Poszerza się w wyniku globalizacji: nowi aktorzy na globalnej scenie gospodarczej. Utrwala segmentację: segment wysoki: zdolny do tworzenie innowacji; segment niski: konkuruje ceną, a więc kosztem produkcji Objęła także kraje, regiony i miasta: region konkurencyjny

7 Konkurencyjność regionu Region jest konkurencyjny, jeżeli: 1.Jest w stanie przyciągnąć kapitał, szczególnie kapitał innowacyjny. 2. Stwarza takie warunki zlokalizowanym na jego terenie przedsiębiorstwom, że są one w stanie wygrać konkurencję. Dwie strony tego samego medalu: region nie przyciągnie innowacyjnego kapitału, jeżeli nie stworzy mu dobrych warunków; sam fakt przyciągnięcia innowacyjnego kapitału korzystnie oddziałuje na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tym regionie.

8 Segmentacja gospodarki światowej

9 Potencjał innowacyjny regionów USA

10 Finalne przesłanie Innovate – or die! tylko innowacyjni mogą być zamożni – konkurujący ceną muszą być tani, a więc biedni Polska nie ma strategii konkurencyjności

11 Dawny i nowy model rozwoju I Fordyzm Postfordyzm Wielkoskalowa produkcja masowa Duże zapasy Badania jakości ex-post Produkcja zależna od czynników produkcji i zasobów Elastyczna produkcja małoseryjna Brak zapasów Kontrola jakość w trakcie produkcji Produkcja zależna od popytu Proces produkcji Nauka, praca Edukacja w wyspecjalizowanym zawodzie Robotnik wykonuje proste czynność Ograniczone szkolenia w miejscu pracy Edukacja możliwie ogólna Wielość zadań pracowników Długie szkolenie w miejscu pracy

12 Dawny i nowy model rozwoju II Fordyzm Postfordyzm Hierarchia przestrzenna oparta na funkcjach Homogenizacja regionalnych rynków pracy Globalne sieci dostawców i podwykonawców Organizacja przestrzeni konsumpcji w formie suburbanizacji Powstawanie skupisk i aglomeracja Dywersyfikacja regionalnych rynków pracy Terytorializacja więzi między firmami Organizacja przestrzeni konsumpcji przez miejskie centrum Przestrzeń

13 Dawny i nowy model rozwoju III Fordyzm Postfordyzm Uspołecznienie bogactwa (państwo dobrobytu) Centralizacja Państwo lub miasto subsydiujące Krajowa polityka regionalna Prywatyzacja potrzeb zbiorowych oraz zabezpieczenia społecznego; pomoc charytatywna Decentralizacja Państwo lub miasto przedsiębiorcze Terytorialne (sub-krajowe) polityki regionalne Państwo Ideologia Masowa konsumpcja Modernizm Państwo narodowe Uspołecznienie Konsumpcja zindywidualizowana Postmodernizm Lokalizm i regionalizm Indywidualizacja

14 Dawne i współczesne kryteria lokalizacji Gospodarka zasobochłonna Gospodarka wiedzochłonna Kwalifikacje siły roboczej Klimat Szkoły wyższe, zaplecze B&R, Warunki życia Wizerunek miasta, regionu Jakość transportu, niezawodność: autostrada, lotnisko międzynarodowe, szybka kolej Koszty robocizny Dostatek mocy Specjalizacja lokalnego przemysłu Niskie podatki Różnorodność dostawców Jakość administracji lokalnej; opłaty lokalne; banki, instytucje wspierania biznesu Zasoby siły roboczej Łatwość nabycia surowców Koszty transportu

15 Welcome to the Research Triangle Region! Wspaniale miejsce dla kształceniaŚwietne miejsce dla businessu Doskonałe miejsce do życia Dobrze wykształcona siła robocza o wysokich umiejętnościach. Świetne stosunki pracy (brak związków). Niższe koszty działalności gospodarczej. Dużo wolnych terenów, powierzchni biurowej i magazynowej, dostępnej po rozsądnych cenach. Doskonale szkoły podstawowe i średnie, zarówno publiczne, jak i prywatne Trzy liczące się uniwersytety, często nagradzane i wyróżniane Wiele doskonałych collegeów Dobre warunki dla prowadzenia szkoleń i badań na potrzeby busienessu Niskie koszty utrzymania. Doskonałe urządzenia dla sportu amatorskiego i profesjonalnego. Dwie godziny jazdy do morza, trzy do gór. Możliwość mieszkania w małym mieście, albo szybko rosnącym większym Wspaniale wydarzenia kulturalne i artystyczne.

16 Dystanse a rodzaje współpracy międzyregionalnej Dystans geograficzny dużymały Dystans instytu- cjonalny duży I. Handel międzynarodowy izolacja barter wyspecjalizowana wymiana II. Międzyregionalna integracja przemysłowa sieci podwykonawców współpraca klienta i producenta handel wewnątrzbranżowy mały III. Międzynarodowa integracja usługowa alianse strategiczne i joint- ventures rozprzestrzenianie się technologii integracja międzysektorowa IV. Wewnętrzna integracja terytorialna sieci firm okręgi przemysłowe regiony uczące się Źródło: R.Cappellin

17 Krzywa cyklu życia produktu q t innowacjawzroststablizacjaschyłek

18 Krzywa cyklu życia produktu 2 q t innowacjawzroststablizacjaschyłek


Pobierz ppt "Modele rozwoju I fala – II fala – III fala Rolnictwo – przemysł – usługi (III, IV...sektor) Gospodarka przemysłowa – poprzemysłowa Fordyzm – postfordyzm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google