Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddaj ę w r ę ce Pa ń stwa kolejn ą propozycje wspólnych zabaw j ę zykowych i nie tylko. Niniejszy zbiorek powsta ł z my ś l ą o najm ł odszych dzieciach,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddaj ę w r ę ce Pa ń stwa kolejn ą propozycje wspólnych zabaw j ę zykowych i nie tylko. Niniejszy zbiorek powsta ł z my ś l ą o najm ł odszych dzieciach,"— Zapis prezentacji:

1

2 Oddaj ę w r ę ce Pa ń stwa kolejn ą propozycje wspólnych zabaw j ę zykowych i nie tylko. Niniejszy zbiorek powsta ł z my ś l ą o najm ł odszych dzieciach, które maj ą problem z g ł oskami cisz ą cymi: ś, ź, ć, d ź, oraz ze zmi ę kczaniem innych spó ł g ł osek. Wspólna nauka zabawnych wierszyków oraz wykonywanie zaproponowanych zabaw, pozwoli dzieciom i Pa ń stwu mi ł o sp ę dzi ć czas i jednocze ś nie poprawi ć ich wymow ę. Ż ycz ę mi ł ej zabawy! Autorka: Marzenna Merwa

3 Tosia, Tosie ń ka tatusia córe ń ka, ś liczn ą ma bu ź k ę ma ł a panienka. W ł oski kr ę cone, nos kartofelek, cieszy si ę mama, cieszy Pawe ł ek. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: Tosia, Tosie ń ka, tatusia, ś liczn ą. Narysuj Tosi ę.

4 Male ń ka Tosia to ma ł a gosposia, ś niadanie mamusi zrobi ł a, siad ł a sobie na sto ł eczku, ś mietank ę wypi ł a. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: gosposia, ś niadanie, ś mietanka, siad ł a. Powiedz, co lubisz je ść na ś niadanie?

5 Babcia Basia nosi Tosi ę, babcia Basia ś piewa jej. Tosia ś mieje si ę do Babci, lubi Babci ę, to si ę wie! Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: babcia, Basia, ś piewa, ś mieje si ę. Za ś piewaj z mamusi ą lub tatusiem ulubion ą piosenk ę.

6 Dziadek W ł adzio z babci ą Lusi ą, Zakupili swoim wnusiom: jab ł ka, ś liwki i morelki, jogurciki i wafelki, te bez cukru oczywi ś cie, aby z ę by by ł y zdrowe, bia ł e, twarde i gotowe. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: dziadek, W ł adzio, babcia, Lusia, wnusia, ś liwki. Zróbcie z babci ą i dziadkiem sa ł atk ę owocow ą.

7 Posia ł dziadek ziarno ż yta, jesieni ą z rana, chodzi ł je ogl ą da ć co dzie ń, oj dana !oj dana! Ozimina pi ę kna, m ł oda, wyros ł a wiosenk ą, cieszy dziadka, cieszy babci ę zielon ą sukienk ą. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: posia ł, dziadek, ziarno, jesieni ą, ozimina, wiosenka, zielona. Wysiejcie do doniczki np. ziarenka rze ż uchy i ogl ą dajcie jak si ę zieleni ą.

8 Siedem wisienek na ga łą zce wisi, babcia upiecze z nich ciasto dla Zdzisi. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: wisienki, siedem, wisi, ciasto, Zdzisia. Wspólnie upieczcie ulubione ciasto.

9 W zagródce ciel ą tko malutkie mieszka ł o, i z mamusi ą Ł aciat ą sianko sobie skuba ł o, a gdy sianko ciel ą tku znudzi ł o si ę troszk ę, pi ł o mleczko, bo mleczko jest dobre dla kostek. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ciel ą tko, ł aciata, sianko, malutkie. Wypijcie wspólnie szklaneczk ę mleka lub innego napoju mlecznego.

10 Ś winka Kwisia tak kwiczy od rana: Pociap ze mn ą si ę w bajorku ! Jak nie pójdziesz ze mn ą - wytaplam si ę sama!!! Bo b ł otko ś liskie, pachn ą ce, mi ę ciutkie Jest dla ś winek niezwykle pi ę kniutkie. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ś winka, Kwisia, pociap, mi ę ciutkie, pi ę kniutkie. Gdy b ę dzie po deszczu, pochod ź cie wspólnie po ka ł u ż ach.

11 Ma ł e jagni ą tko - be be! Ma ł e ko ź l ą tko - me me! Ma ł e ciel ą tko - mu mu! Ma ł e prosi ą tko - chrum chrum! Ma ł e ź rebi ą tko- icha! Ma ł a kaczuszka - kwa kwa! Ma ł y kurczaczek - pi pi! A co powiesz mi Ty? Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ko ź l ą tko, ciel ą tko, prosi ą tko, ź rebi ą tko. Pobawcie si ę w gospodarstwo na ś laduj ą c odg ł osy zwierz ą t.

12 Kiedy zim ą zi ą b na dworze pada ś nieg i wieje wiatr, zapro ś kogo ś doros ł ego, by w magiczny wst ą pi ł ś wiat. Gotowanie – to jest magia, gdy powstaje co ś z niczego, dziecko z mam ą albo z tat ą, wyczaruj ą co ś pysznego. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: zima, zi ą b, wieje, magia, ś nieg. Wspólne przygotowanie kolorowych kanapek na kolacj ę b ę dzie w sam raz

13 Na ga łę zi zi ę ba siad ł a, z zimna zjad ł a troch ę sad ł a, co je Wisia i Leosia wywiesi ł y dla sikorek w mro ź ny wtorek. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: zi ę ba, siad ł a, zimno, Wisia, Leosia, sikorki, wywiesi ł y, mro ź ny. Wysypcie wspólnie do karmnika ziarenka i powie ś cie s ł onink ę dla sikorek.

14 Zamie ć zamiata ś niegiem, jak Agata nog ą, dzieci na to patrz ą i nadziwi ć si ę nie mog ą. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: zamie ć, dzieci, nadziwi ć, zamiata, ś nieg. Namalujcie past ą do z ę bów zimow ą ilustracj ę.

15 W lesie ś niegu napada ł o, wsz ę dzie cicho, czysto, bia ł o, tylko ś lady sarny, dzika, wprost prowadz ą do pa ś nika. A w pa ś niku smako ł yki! Ka ż dy znajdzie co ś dla siebie, sianko, marchew, kukurydza I zwierz ę ta w siódmym niebie. Pan my ś liwy Jasio, zawsze o to dba, aby zaj ą c nie g ł odowa ł, kiedy zima z ł a. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: lesie, cicho, ś lady, dzik, pa ś nik, sianko, siódmy, Jasio. Wybierz si ę z rodzicami do lasu, aby zobaczy ć pa ś nik.

16 Asia, Kasia i Justysia chc ą na nartach biega ć dzisiaj. Ś niegu wiele napada ł o, b ę dzie ł atwo si ę biega ł o. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: Asia, Kasia, Justysia, dzisiaj, wiele, biega ć. Wybierzcie si ę razem na sanki, narty lub pobawcie si ę wspólnie na ś niegu.

17 Ziemniaki gotowane – mniam, Placki ziemniaczane – mniam, Frytki sma ż one – mniam, Ziemniaki pieczone – mniam, mniam, mniam. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ziemniaki, mniam, pieczenie. Popro ś mam ę lub tat ę o placki ziemniaczane, a ty ozdób je ś mietank ą.

18 Ziemniaki to nasi Ziomale, i wcale si ę teraz nie chwal ę, bo gdy ziemniaczka zjesz poczujesz si ę silny jak zwierz. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ziemniak, Ziomal, silny, zwierz. Zróbcie ciekawego, ziemniaczanego stworka.

19 Ziemniaki mieszkaj ą w ziemi i st ą d ich nazwa si ę bierze, gdyby mieszka ł y kurniku, mia ł yby na sobie pierze. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: mieszkanie, ziemia, bierze, mie ć, pierze. Zróbcie wspólnie zabawne piecz ą tki z ziemniaka.

20 Mietek z Mielna miele mi ę so. Mia ł ochot ę na mielone, wi ę c zakupi ł ciel ę cin ę i poprosi ł o nie ż on ę. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: Mietek, mi ę so, miele, mia ł, ciel ę cina. Pomó ż mamusi lub tatusiowi formowa ć kotleciki.

21 Ś limak bardzo si ę ś limaczy, wolno chodzi, wolno je. Mama ś liniak mu zak ł ada kiedy ś limak ś liwki je. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ś limak, ś limaczy, ś liniak, ś liwki. Narysujcie wspólnie ś miesznego ś limaka.

22 Ś limak uwielbia li ś cie kapusty, Od tego jak wiecie jest bardzo t ł usty. Ciekawe jak wygl ą da ł yby ś limaki, Gdyby jad ł y mi ę sne przysmaki? Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: li ś cie, wiecie, ciekawe, uwielbia. Poobserwujcie ś limaki na kapu ś cie.

23 Zielony dzi ę cio ł ek przylecia ł do ogródka, Stuka ł w drzewko stuk! stuk!, a ż zobaczy ł a go mrówka. Rety! Rety! co to b ę dzie ! ratuj si ę kto mo ż e!, Mrówka szybko ucieka ł a po sp ę kanej korze. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: zielony dzi ę cio ł ek, b ę dzie, ucieka ł a. Ulepcie z plasteliny lub modeliny dzi ę cio ł ka i mrówk ę.

24 Siedzi Pani Bocianowa w gnie ź dzie na stodole, które Bocian wybudowa ł na drewnianym kole. Jeszcze jeden dzionek lub najwy ż ej dwa, b ę d ą bociani ą tka kla! kla! kla! kla! kla! Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: siedzi, Bocianowa, w gnie ź dzie, dzionek, bociani ą tka. Pobawcie si ę razem w bociana i ż abki.

25 Na zielonej łą ce biel ą si ę bociany, ż ó ł ci ą rozla ł y si ę mniszki. Niebieskie chabry przy drodze usiad ł y, Siwymi ogonkami kiwaj ą pliszki. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: Zielony, biel ą si ę, ż ó ł ci ą, mniszki, niebieskie, usiad ł y, siwymi, kiwaj ą. Wybierzcie si ę na wiosenny spacer na łą k ę.

26 Wiosn ą li ś cie zieleniej ą, zieleni si ę trawka. W parku ju ż na dzieci czeka, zielona ł awka. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem : wiosna, li ś cie zieleniej ą, dzieci. Wspólna zabawa w wiosennym parku to dobry pomys ł. Prawda!!!

27 Wiosenny wiaterek na wierzbie siad ł, ciep ł em otuli ł cieniutkie ga łą zki, srebrem posypa ł bazie. Rado ś nie za ś piewa ł jak m ł ody skowronek i polecia ł dalej w ten cieplutki dzionek. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: wiosenny wiaterek, siad ł, ciep ł o, cieniutkie bazie, za ś piewa ł, polecia ł, dzionek. Narysujcie pi ę kny wazon z baziami.

28 Po łą ce biega ciel ą tko i ma ł e bia ł e ko ź l ą tko. Bawi ą si ę razem wspaniale, o wilku nie my ś l ą wcale. Zwierz ą tek pilnuje piesek, o imieniu Kud ł atek, Ma pi ę kne futro w siedem ciemnych ł atek. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: biega ć, ciel ą tko, ko ź l ą tko, bawi ć si ę, my ś le ć, piesek, siedem, ciemnych. Pobawcie si ę w berka.

29 Ciekawska ciocia Cesia, ci ą gle wypytuje Lesia: jak si ę uczy, jak maluje, czyta, biega, podskakuje, czy dzie ń dobry mówi z rana, myje uszy, g ł adzi w ł oski, nawet mama tak nie sprawdza, mimo wielkiej swojej troski. Ciocia Cesia wszystko wie, robi zdj ę cia z obiektywem, Pewnie ju ż si ę domy ś lacie, chcia ł aby by ć detektywem. Powtarzaj za mamusi ą lub tatusiem: ciekawski, ciocia, Cesia, ci ą gle, chcia ł aby. Porozmawiaj ze swoj ą cioci ą i dowiedz si ę, co lubi robi ć najbardziej?


Pobierz ppt "Oddaj ę w r ę ce Pa ń stwa kolejn ą propozycje wspólnych zabaw j ę zykowych i nie tylko. Niniejszy zbiorek powsta ł z my ś l ą o najm ł odszych dzieciach,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google