Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

2 DOCHODY

3 Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł

4 Plan i wykonanie dochodów w 2009 roku wg źródeł pochodzenia

5 Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku

6 Struktura otrzymanej dotacji rozwojowej

7 Dynamika realizacji dochodów w latach 2005 2009

8 Dochody per capita w latach 2005 2009 w zł

9 Dochody z udziału w podatkach dochodowych w latach 2005 2009

10 Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw (w mln zł) REGION2006200720082009 Zmiana % 2009/2008 POMORSKIE166,6190,1185,2137,3-26% MAZOWIECKIE43,261,048,451,7+7% DOLNOŚLĄSKIE2,74,8 6,0+25% WIELKOPOLSKIE2,24,64,43,6-18% MAŁOPOLSKIE3,14,62,2 0% ZACHODNIOPOMORSKIE2,22,13,74,1+11% KUJAWSKO – POMORSKIE2,01,60,72,1+200% POZOSTAŁE REGIONY1,22,12,64,7+81% ŁĄCZNIE UDZIAŁY223,2270,9252211,7 -16%

11 Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego (w tys. zł) POWIAT2006200720082009 Zmiana % 2009/2008 KARTUSKI882,11 417,91 219,0956,8-21,5% SŁUPSKI1 540,51 921,11 991,91 088,6-45,3% STAROGARDZKI733,51 162,21 133,6619,1-45,4% TCZEWSKI976,7798,9877,1944,5+7,7% GDAŃSKI1 830,74 867,52 651,71 072,1-59,6% WEJHEROWSKI1 694,22 040,11 863,61 690,8-9,3% POZOSTAŁE POWIATY3 351,73 932,83 112,92 656,3-14,7% TRÓJMIASTO23 605,730 178,730 034,219 765,4-34,2% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (TRÓJMIASTO) 91 076,999 221,897 783,674 877,6-23,4% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (BEZ TRÓJMIASTA) 40 916,244 577,944 499,333 640,7-24,4% RAZEM POMORSKIE166 608,2190 118,9185 166,9137 311,9-25,8%

12 Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2009 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego

13 WYDATKI

14 Realizacja wydatków w 2009 roku wskaźnik wykonania 92,0 % wskaźnik wykonania 89,2 % wskaźnik wykonania 92,0 % wskaźnik wykonania 89,2 % w mln zł

15 Struktura wydatków w 2009 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

16 Struktura wydatków w 2009 roku

17 Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2009 roku

18 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku w układzie działowym

19 Wykonanie wydatków wg grup w podziale na zadania Samorządu oraz projekty beneficjentów zewnętrznych

20 Struktura wydatków w 2009 roku wg ważniejszych działów

21 Struktura obsługi zadań Województwa Pomorskiego ujętych w planach finansowych Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w roku 2009 stanowiły 5,3% wydatków ogółem. Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 75018) 951,8 mln zł 74,6% w tym 42,2% dot. funduszy pomocowych 28 podległych jednostek 324,8 mln zł 25,4%

22 Porównanie udziału wydatków * na dział 750 – Administracja publiczna w budżetach poszczególnych województw w 2009 r. * Wydatki nie obejmują zadań zleconych i powierzonych

23 Dynamika realizacji wydatków w latach 2005 2009 w mln

24 Wydatki per capita w latach 2005 2009 w zł

25 Wydatki majątkowe per capita w latach 2005 2009 w zł

26 Zadłużenie województwa w latach 2005 2009 Zadłużenie Województwa 12,2 % (limit ustawowy 60%) Koszt obsługi długu Województwa 0,7 % (limit ustawowy 15%)

27 REALIZACJA PRZYJĘTYCH NA 2009 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA 1.ABSORPCJA ŚRODKÓW UE 2.REGIONALNE ZADANIA W ZAKRESIE DROGOWO – TRANSPORTOWYM 3.OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 4.KULTURA 5.ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

28 1. ABSORPCJA ŚRODKÓW UE

29 Środki pozyskane w ramach RPO, PO KL, PO PT, PROW 609,3 mln zł Projekty innych beneficjentów 507,8 mln zł Projekty własne SWP 101,5 mln zł Absorpcja środków UE

30 Regionalny Program Operacyjny462,6 82,4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki142,0 14,4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2,4 Program Operacyjny Pomoc Techniczna System Informacji o Funduszach Europejskich 2,3 Razem609,3 101,5 w tym absorpcja środków na projekty własne SWP Absorpcja środków UE w mln zł

31 Realizacja zadań w ramach okresu programowania 2007 – 2013 w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 Wyszczególnienie20082009 Regionalny Program Operacyjny10,3500,7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki38,1143,5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich0,32,4 Program Operacyjny Pomoc Techniczna System informacji o Funduszach Europejskich 02,3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko01,6 Razem48,7650,5 w mln zł Przedstawione kwoty zawierają wkład własny SWP do realizowanych programów.

32 2. REGIONALNE ZADANIA W ZAKRESIE DROGOWO – TRANSPORTOWYM 2. REGIONALNE ZADANIA W ZAKRESIE DROGOWO – TRANSPORTOWYM

33 Zadania drogowe Inwestycje drogowo - mostowe 141,4 mln zł Projekty realizowane w ramach RPO 90,9 mln zł w tym: Budowa obwodnicy Pelplina 68,9 mln zł w tym z dotacji rozwojowej 50,4 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 etap I 15,7 mln zł w tym z dotacji rozwojowej 11,2 mln zł Pozostałe projekty 50,5 mln zł w tym: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 9,5 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 5,8 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 5,4 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 5,2 mln zł Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6,6 mln zł Bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów 48,7 mln zł RAZEM 190,1 mln zł

34 Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe 71,5 mln zł Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 36,9 mln zł Transport metropolitalny 0,8 mln zł Tramwaje wodne Bilet metropolitalny Projekt Kolei Metropolitalnej RAZEM 109,2 mln zł Organizowanie przewozów pasażerskich

35 3. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA

36 Szpital Wojewódzki w Słupsku 79,2 mln zł budowa 58,3 mln zł wyposażenie 20,9 mln zł w tym z dotacji rozwojowej 5,9 mln zł Budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku 23,6 mln zł Dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ, w tym 21,0 mln zł na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE 1,4 mln zł Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku 4,8 mln zł Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 4,5 mln zł RAZEM 123,8 mln zł Restrukturyzacja infrastruktury SP ZOZ

37 Medycyna pracy 5,5 mln zł Dotacje dla SP ZOZ na wkład własny do części nieinwestycyjnej projektów realizowanych ze środków UE 0,6 mln zł Realizacja Programów Wojewódzkich 1,7 mln zł Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii Zdrowie Dla Pomorzan Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV RAZEM 7,8 mln zł Profilaktyka zdrowotna

38 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2005 2009

39 4. KULTURA

40 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury 91,8 mln zł w tym na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE 2,5 mln zł Mecenat Samorządu Województwa w zakresie kultury 2,8 mln zł Dotacje na prace remontowo – konserwacyjne obiektów zabytkowych 2,3 mln zł RAZEM 96,9 mln zł

41 Dotacje na zadania inwestycyjne w samorządowych Instytucjach Kultury Teatry 14,8 mln zł w tym: Państwowy Teatr Wybrzeże 6,3 mln zł Państwowa Opera Bałtycka 6,3 mln zł Muzea 9,7 mln zł Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 2,8 mln zł Muzeum Archeologiczne 2,6 mln zł Muzeum Pomorza Środkowego 2,2 mln zł Muzeum Narodowe 2,1 mln zł Pozostałe instytucje 3,2 mln zł RAZEM 27,7 mln zł

42 Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2005 – 2009

43 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

44 Realizacja projektów w ramach RPO WP 2007 2013 318,1 mln zł Wsparcie przedsiębiorczości w ramach inicjatywy Jeremie 287,4 mln zł Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów 30,3 mln zł Promocja gospodarcza regionu 0,4 mln zł Realizacja projektów w ramach PO KL 37,3 mln zł Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich 10,8 mln zł Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki 26,5 mln zł Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE RAZEM 355,4 mln zł

45 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 8,0 mln zł Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 1,0 mln zł Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 0,8 mln zł Agencja Rozwoju Pomorza SA 0,3 mln zł Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. 0,2 mln zł 10,3 mln zł RAZEM 10,3 mln zł Dokapitalizowanie spółek oraz wykup akcji

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google