Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 16 kwietnia 2009 r. Górnośląski Związek Metropolitalny – metropolizacja szansą rozwoju gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 16 kwietnia 2009 r. Górnośląski Związek Metropolitalny – metropolizacja szansą rozwoju gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 16 kwietnia 2009 r. Górnośląski Związek Metropolitalny – metropolizacja szansą rozwoju gospodarczego

2 Powstały w 2007 r. Górnośląski Związek Metropolitalny łączy w sobie potencjał 14 miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Jest strukturą organizacyjną służącą zintegrowaniu i wypromowaniu spójnego organizmu wielkomiejskiego. Związek obejmuje swym zasięgiem miasta o łącznej powierzchni 1.218 km 2, zamieszkałe przez prawie 2 miliony ludzi. Lokuje to Metropolię Górnośląską w gronie liczących się ośrodków wielkomiejskich w Europie.

3 Porównanie ludności – metropolia/pozostała część województwa [mln]

4 Ludność poniżej 35 roku życia w metropoliach

5 Atrakcyjne położenie na mapie Polski i Europy, na przecięciu dróg komunikacyjnych. Trzy lotniska: Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice i Ostrawa. Najlepiej rozwinięta sieć komunikacji miejskiej w Polsce, przewożąca dziennie 1,2 mln pasażerów.

6

7 PKB regionu 6 % PKB kraju 193 300 podmiotów gospodarki narodowej 67%

8 Ranking atrakcyjności inwestycyjnej regionów Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008

9 Rozwój Metropolii Górnośląskiej dokonuje się za sprawą działań inwestycyjnych miast członkowskich. W latach 2009 – 2011 miasta GZM planują wydać na ten cel łącznie blisko 9 miliardów zł. Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na budowę i remonty budynków użyteczności publicznej oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

10 Struktura wydatków budżetowych ogółem oraz wydatków inwestycyjnych miast członkowskich GZM w 2009 r.

11 Plany wydatków inwestycyjnych potencjalnych metropolii w 2009 roku w milionach złotych

12 Podaż: 2007: 95.000 mkw 2008: 111.149 mkw Nowa podaż: 2007: 5.400 mkw 2008: 15.083 mkw w budowie – 43.879 mkw Planowane inwestycje do 2011: 200.000 mkw Pustostany: 2006: 6,5% 2007: 3,7 % 2008: 2,36 % Rynek nieruchomości biurowych w Katowicach Źródło: Knight Frank 2009

13 W Metropolii działa ponad 40 szkół wyższych, w których kształci się 11% krajowej liczby studentów. Co roku uczelnie wyższe i szkoły średnie w Metropolii Górnośląskiej opuszcza dobrze wykształcona kadra pracownicza. 33 % mieszkańców posiada wykształcenie średnie i wyższe. W miastach Metropolii rozlokowane są najlepsze szpitale w kraju, w których pracują cenieni specjaliści. Międzynarodowym uznaniem cieszą się zwłaszcza oddziały kardiologii, chirurgii urazowej, onkologii oraz leczenia oparzeń. W Metropolii jest blisko 14 tys. łóżek szpitalnych. Duża liczba skupionych wokół siebie profesjonalnych placówek medycznych gwarantuje kompleksową opiekę medyczną na europejskim poziomie.

14 Ramy współpracy miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wyznaczają zapisy statutowe. Przygotowanie wspólnej strategii rozwoju dla miast członkowskich. Dokument w przygotowaniu. Planowane zakończenie – rok 2009. Strategia rozwoju Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Rozpoczęte 3 duże projekty o łącznej wartości prawie 3 mld PLN. Fundusze publiczne Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami lokalnymi i regionalnymi, a także organami administracji rządowej. Koordynacja współpracy Opracowanie strategii promocji dla Metropolii Górnośląskiej. Dokument w przygotowaniu. Trwają ostatnie konsultacje. Promocja Nawiązanie współpracy z Regionalnym Związkiem Zagłębia Ruhry oraz Politechniką w Aachen Współpraca międzynarodowa

15 Kilkanaście miesięcy działalności Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przynosi pierwsze efekty. Dzięki współpracy miast udało się zainicjować projekty i przedsięwzięcia, których realizacja poprawi jakość transportu publicznego, stanu środowiska, a pośrednio przyczyni się także do rozwoju gospodarki regionu i wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania metropolii.

16 Śląska Karta Usług Publicznych (projekt realizowany m.in. przez KZK GOP i GZM) wartość projektu – 112,6 mln PLN, dofinansowanie – 78,5 mln PLN Wspólny bilet komunikacji tramwajowej, autobusowej i kolejowej. Podpis elektroniczny. Obsługa miejsc parkingowych. Dostęp do usług publicznych - kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Opłacanie podatków lokalnych i opłat publicznych.

17 Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A. i Tychy) wartość projektu –705,04 mln PLN, dofinansowanie – 336,71 mln PLN 40 nowych tramwajów. Zmodernizowanie i rozbudowanie ok. 80 km torów. Zmodernizowanie 80 wagonów tramwajowych. Wybudowanie nowego odcinka oraz przebudowanie ponad 40 km sieci trakcji trolejbusowej. Zakupienie 15 nowoczesnych trolejbusów.

18 System gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów (projekt realizowany przez GZM) wartość projektu – 1 078,06 mln PLN, dofinansowanie – 592,933 mln PLN W skład docelowego systemu będą wchodzić m.in.: Sortownie odpadów komunalnych. Linie demontażu odpadów wielkogabarytowych. Stacje przerobu odpadów budowlano- remontowych. Kompostownie odpadów biodegradowalnych. Zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów.

19 Wspólny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych (projekt zrealizowany przez GZM) Jeden elektroniczny system dla całej Metropolii. Ułatwiona procedura aplikacyjna. Dostęp uczniów i rodziców do pełnej oferty edukacyjnej oraz możliwość stałej kontroli wyników naboru. Ułatwienie dla zarządców szkół, którzy będą w stanie na bieżąco kontrolować proces naboru. Władze miejskie będą dysponowały całością danych o liczbie osób uczących się na terenie i poza granicami miasta.

20 Miasta Metropolii dynamicznie się rozwijają – na ich terenie prowadzonych jest wiele inwestycji o dużym znaczeniu dla mieszkańców całego regionu. Węzeł MurckowskaDTŚSosnowiec Park NT Centrum KatowicRuda Śląska RynekGliwice Podium

21 Górnośląski Związek Metropolitalny ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice telefon: (032) 253-0425, faks: (032) 253-0435 www.gzm.org.pl, e-mail: biuro@gzm.org.pl Dziękuję za uwagę Piotr Popiel


Pobierz ppt "Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 16 kwietnia 2009 r. Górnośląski Związek Metropolitalny – metropolizacja szansą rozwoju gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google