Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. POWIAT KRAKOWSKI Józef.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. POWIAT KRAKOWSKI Józef."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. POWIAT KRAKOWSKI Józef Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego

2 Krakowski Obszar Metropolitalny
POWIAT KRAKOWSKI

3 Komunikacja Powiat Krakowski ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne z regionem i całą Polską. Poprzez jego teren przebiega 8 dróg krajowych (w tym między innymi autostrada A4, droga krajowa nr 7 Kraków-Warszawa i Kraków-Zakopane) oraz 7 dróg wojewódzkich. POWIAT KRAKOWSKI

4 Dopełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich stanowi siatka dróg powiatowych i gminnych (długość sieci dróg powiatowych wynosi około 700 km natomiast gminnych km, co plasuje Powiat Krakowski na 4 miejscu w województwie. POWIAT KRAKOWSKI

5 Stan techniczny dróg powiatowych
POWIAT KRAKOWSKI

6 Na terenie Powiatu funkcjonują 3 główne linie kolejowe:
Na osi północ – południe (Kraków – Warszawa). Linia magistralna na osi wschód – zachód (Kraków-Katowice). Linia na osi wschód-zachód (Kraków-Oświęcim z odgałęzieniem w kierunku południowym do Kalwarii Zebrzydowskiej). POWIAT KRAKOWSKI

7 W gminie Zabierzów położony jest drugi pod względem wielkości w kraju Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II. obsługujący ruch krajowy i zagraniczny. POWIAT KRAKOWSKI

8 Natężenie ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Balice
POWIAT KRAKOWSKI Natężenie ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Balice

9 Komunikacja - aktualności
Przygotowywane jest porozumienie między Krakowem a gminą Zielonki na remont ul. Pękowickiej leżącej na granicy obu gmin. Wykonano projekt, obie gminy zobowiązują się współfinansować inwestycje na poziomie 1 mln zł. POWIAT KRAKOWSKI

10 W 2008 roku podpisane zostanie porozumienie z Krakowem o współfinansowaniu remontu ul. Starego Wiarusa, łączącej ul. Pękowicką z ul. Łokietka. Jest gotowy projekt oraz wszczęta została procedura wykupu działek pod inwestycje. POWIAT KRAKOWSKI

11 Projekt CIVITAS CARAVEL projekt ten skupia się m. in
Projekt CIVITAS CARAVEL projekt ten skupia się m.in. na testowaniu zintegrowanego biletu i taryfy pomiędzy MPK a PKP na wybranej linii łączącej obszary podmiejskie z centrum Krakowa. Zintegrowany bilet dawałby możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej na terenie Krakowa i Powiatu. POWIAT KRAKOWSKI

12 1.Podłęże – Kraków Główny –Trzebinia.
Szybka Kolej Aglomeracyjna – na zlecenie Województwa Małopolskiego opracowane zostało wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej. Dla potrzeb analiz zapotrzebowania na tabor zaprojektowano wstępnie 7 linii SKA: 1.Podłęże – Kraków Główny –Trzebinia. POWIAT KRAKOWSKI

13 2. (Wadowice) Skawina – Łącznica Krzemionki – Kraków Główny –
Batowice – Miechów. 3. Wieliczka Rynek- Kraków Główny – Balice. 4. Okrężna (Kraków Główny – Batowice Nowa Huta – Przylasek Rusiecki – Kraków Płaszów – Kraków Główny). POWIAT KRAKOWSKI

14 5.Mydlniki – Mała Obwodowa - Kraków Płaszów.
6. Mydlniki – Batowcie – Nowa Huta. 7. Mydlniki – Mała Obwodowa – Łęg M1 (w trakcie późniejszych analiz okazało się linia ta jest inwestycją zbędną). POWIAT KRAKOWSKI

15 Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Z uwagi na coraz wyższe wymagania dotyczące jakości i czystości wody, konieczna jest budowa nowoczesnej infrastruktury. Coraz częściej gminy, posiadające własne ujęcia wody, skłonne są zawierać porozumienia z MPWiK Kraków o jej dostawę w celu spełnienia powyższych wymagań oraz obniżenia kosztów sprzedaży. POWIAT KRAKOWSKI

16 POWIAT KRAKOWSKI Sieć wodociągowa

17 POWIAT KRAKOWSKI Sieć kanalizacyjna

18 W układzie gmina Kraków –Powiat Krakowski – gminy Powiatu Krakowskiego podział kompetencji wygląda następująco: Kraków buduje sieć wodociągową do granicy gminy, buduje studzienki i układ pomiarowy. Powiat wydaje decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na budowę i uczestniczy w przeglądach sieci. POWIAT KRAKOWSKI

19 W chwili obecnej Kraków dostarcza wodę do 6 gmin:
Gmina ze środków własnych i pozyskanych na dofinansowane wykonuje inwestycje wodno-kanalizacyjne na swoim terenie. W chwili obecnej Kraków dostarcza wodę do 6 gmin: POWIAT KRAKOWSKI Liszki, porozumienie z Krakowem na dostawę wody do Liszek, Kryspinowa, Budzynia, Cholerzyna, Piekar, Kaszowa i części Mnikowa.

20 Zabierzów – około 1/3 zapotrzebowania pokrywana jest z Krakowa.
Zielonki w niewielkiej ilości odbierają wodę z Krakowa. Większość wody pochodzi z własnych ujęć. Świątniki Górne, Mogilany - teren tych dwóch gmin w całości jest zasilany wodą z Krakowa. POWIAT KRAKOWSKI

21 Igołomia – Wawrzeńczyce w której trwa budowa wodociągu zasilanego wodą z Krakowa. Wykonano pierwszy etap Nowa Huta – Pobiednik Mały – Pobiednik Wielki część Tropiszowa. Trwają starania o pozyskanie środków z UE na wykonanie pozostałych odcinków. POWIAT KRAKOWSKI

22 Kanalizacja Współpraca gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem dotyczy ochrony zlewni rzek na których są ujęcia wody pitnej dla Krakowa. Dotyczy to głównie rzeki Dłubni i Rudawy. Dąży się do likwidacji zrzutów ścieków nieoczyszczonych w kierunku przyjęcia ścieków z kanalizacji. POWIAT KRAKOWSKI

23 Obecnie oczyszczalnie krakowskie odbierają ścieki z gminy Wielka Wieś i Zabierzów oraz gminy Zielonki. W roku 2006 w gminie Zielonki wybudowano 35 km kanalizacji. Bliskie porozumienia z Krakowem w zakresie odbioru ścieków są gminy Mogilany i Świątniki Górne, które posiadają pozwolenia na budowę. Trwają starania o pozyskanie środków z UE na dofinansowanie inwestycji. POWIAT KRAKOWSKI

24 Odpady Zakres wspólnych działań samorządów w zakresie odpadów został określony w planach gospodarki odpadami miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego, Powiatu Wielickiego i Powiatu Proszowickiego. POWIAT KRAKOWSKI

25 Współdziałanie zostało zapoczątkowane w październiku 1999 roku poprzez podpisanie porozumienia przez samorząd miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego i gmin z terenu naszego Powiatu. Porozumienie dotyczyło uczestnictwa i partycypacji w budowie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. POWIAT KRAKOWSKI

26 Wspólny system gospodarki odpadami do działań priorytetowych zalicza:
Poszerzenie zakresu zbiórki selektywnej. Wprowadzenie sortowania zarówno odpadów zebranych selektywnie jak i zmieszanych w celu wydzielenia surowców wtórnych. POWIAT KRAKOWSKI

27 Kompostowanie odpadów zielonych oraz częściowo frakcji organicznej.
Selektywne zbieranie i przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych. Przetwarzanie i odzysk odpadów budowlanych. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Składowanie odpadów resztkowych. POWIAT KRAKOWSKI

28 Wieloletnie wspólne działanie samorządów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie gospodarki odpadami umożliwi wykonanie zobowiązań wynikających z zapisów dyrektyw Unii Europejskiej, a tym samym pozwoli na uzyskanie znaczącego dofinansowania z PO „Infrastruktura i Środowisko”. POWIAT KRAKOWSKI

29 Dziękuję za uwagę POWIAT KRAKOWSKI


Pobierz ppt "Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. POWIAT KRAKOWSKI Józef."

Podobne prezentacje


Reklamy Google