Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POWIAT KRAKOWSKI Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. Józef.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POWIAT KRAKOWSKI Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. Józef."— Zapis prezentacji:

1 1 POWIAT KRAKOWSKI Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. Józef Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego

2 2 POWIAT KRAKOWSKI Krakowski Obszar Metropolitalny

3 3 POWIAT KRAKOWSKI Powiat Krakowski ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne z regionem i całą Polską. Poprzez jego teren przebiega 8 dróg krajowych (w tym między innymi autostrada A4, droga krajowa nr 7 Kraków-Warszawa i Kraków-Zakopane) oraz 7 dróg wojewódzkich. Komunikacja

4 4 POWIAT KRAKOWSKI Dopełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich stanowi siatka dróg powiatowych i gminnych (długość sieci dróg powiatowych wynosi około 700 km natomiast gminnych km, co plasuje Powiat Krakowski na 4 miejscu w województwie.

5 5 POWIAT KRAKOWSKI Stan techniczny dróg powiatowych

6 6 POWIAT KRAKOWSKI Na osi północ – południe (Kraków – Warszawa). Linia magistralna na osi wschód – zachód (Kraków-Katowice). Linia na osi wschód-zachód (Kraków-Oświęcim z odgałęzieniem w kierunku południowym do Kalwarii Zebrzydowskiej). Na terenie Powiatu funkcjonują 3 główne linie kolejowe:

7 7 POWIAT KRAKOWSKI W gminie Zabierzów położony jest drugi pod względem wielkości w kraju Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II. obsługujący ruch krajowy i zagraniczny.

8 8 POWIAT KRAKOWSKI Natężenie ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Balice

9 9 POWIAT KRAKOWSKI Komunikacja - aktualności Przygotowywane jest porozumienie między Krakowem a gminą Zielonki na remont ul. Pękowickiej leżącej na granicy obu gmin. Wykonano projekt, obie gminy zobowiązują się współfinansować inwestycje na poziomie 1 mln zł.

10 10 POWIAT KRAKOWSKI W 2008 roku podpisane zostanie porozumienie z Krakowem o współfinansowaniu remontu ul. Starego Wiarusa, łączącej ul. Pękowicką z ul. Łokietka. Jest gotowy projekt oraz wszczęta została procedura wykupu działek pod inwestycje.

11 11 POWIAT KRAKOWSKI Projekt CIVITAS CARAVEL projekt ten skupia się m.in. na testowaniu zintegrowanego biletu i taryfy pomiędzy MPK a PKP na wybranej linii łączącej obszary podmiejskie z centrum Krakowa. Zintegrowany bilet dawałby możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej na terenie Krakowa i Powiatu.

12 12 POWIAT KRAKOWSKI Szybka Kolej Aglomeracyjna – na zlecenie Województwa Małopolskiego opracowane zostało wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej. Dla potrzeb analiz zapotrzebowania na tabor zaprojektowano wstępnie 7 linii SKA: 1.Podłęże – Kraków Główny –Trzebinia.

13 13 POWIAT KRAKOWSKI 2. (Wadowice) Skawina – Łącznica Krzemionki – Kraków Główny – Batowice – Miechów. 3. Wieliczka Rynek- Kraków Główny – Balice. 4. Okrężna (Kraków Główny – Batowice Nowa Huta – Przylasek Rusiecki – Kraków Płaszów – Kraków Główny).

14 14 POWIAT KRAKOWSKI 5.Mydlniki – Mała Obwodowa - Kraków Płaszów. 6. Mydlniki – Batowcie – Nowa Huta. 7. Mydlniki – Mała Obwodowa – Łęg M1 (w trakcie późniejszych analiz okazało się linia ta jest inwestycją zbędną).

15 15 POWIAT KRAKOWSKI Gospodarka wodno - kanalizacyjna Z uwagi na coraz wyższe wymagania dotyczące jakości i czystości wody, konieczna jest budowa nowoczesnej infrastruktury. Coraz częściej gminy, posiadające własne ujęcia wody, skłonne są zawierać porozumienia z MPWiK Kraków o jej dostawę w celu spełnienia powyższych wymagań oraz obniżenia kosztów sprzedaży.

16 16 POWIAT KRAKOWSKI Sieć wodociągowa

17 17 POWIAT KRAKOWSKI Sieć kanalizacyjna

18 18 POWIAT KRAKOWSKI W układzie gmina Kraków – Powiat Krakowski – gminy Powiatu Krakowskiego podział kompetencji wygląda następująco: Kraków buduje sieć wodociągową do granicy gminy, buduje studzienki i układ pomiarowy. Powiat wydaje decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na budowę i uczestniczy w przeglądach sieci.

19 19 POWIAT KRAKOWSKI Gmina ze środków własnych i pozyskanych na dofinansowane wykonuje inwestycje wodno- kanalizacyjne na swoim terenie. W chwili obecnej Kraków dostarcza wodę do 6 gmin: Liszki, porozumienie z Krakowem na dostawę wody do Liszek, Kryspinowa, Budzynia, Cholerzyna, Piekar, Kaszowa i części Mnikowa.

20 20 POWIAT KRAKOWSKI Zabierzów – około 1/3 zapotrzebowania pokrywana jest z Krakowa. Zielonki w niewielkiej ilości odbierają wodę z Krakowa. Większość wody pochodzi z własnych ujęć. Świątniki Górne, Mogilany - teren tych dwóch gmin w całości jest zasilany wodą z Krakowa.

21 21 POWIAT KRAKOWSKI Igołomia – Wawrzeńczyce w której trwa budowa wodociągu zasilanego wodą z Krakowa. Wykonano pierwszy etap Nowa Huta – Pobiednik Mały – Pobiednik Wielki część Tropiszowa. Trwają starania o pozyskanie środków z UE na wykonanie pozostałych odcinków.

22 22 POWIAT KRAKOWSKI Kanalizacja Współpraca gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem dotyczy ochrony zlewni rzek na których są ujęcia wody pitnej dla Krakowa. Dotyczy to głównie rzeki Dłubni i Rudawy. Dąży się do likwidacji zrzutów ścieków nieoczyszczonych w kierunku przyjęcia ścieków z kanalizacji.

23 23 POWIAT KRAKOWSKI Obecnie oczyszczalnie krakowskie odbierają ścieki z gminy Wielka Wieś i Zabierzów oraz gminy Zielonki. W roku 2006 w gminie Zielonki wybudowano 35 km kanalizacji. Bliskie porozumienia z Krakowem w zakresie odbioru ścieków są gminy Mogilany i Świątniki Górne, które posiadają pozwolenia na budowę. Trwają starania o pozyskanie środków z UE na dofinansowanie inwestycji.

24 24 POWIAT KRAKOWSKI Odpady Zakres wspólnych działań samorządów w zakresie odpadów został określony w planach gospodarki odpadami miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego, Powiatu Wielickiego i Powiatu Proszowickiego.

25 25 POWIAT KRAKOWSKI Współdziałanie zostało zapoczątkowane w październiku 1999 roku poprzez podpisanie porozumienia przez samorząd miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego i gmin z terenu naszego Powiatu. Porozumienie dotyczyło uczestnictwa i partycypacji w budowie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

26 26 POWIAT KRAKOWSKI Wspólny system gospodarki odpadami do działań priorytetowych zalicza: Poszerzenie zakresu zbiórki selektywnej. Wprowadzenie sortowania zarówno odpadów zebranych selektywnie jak i zmieszanych w celu wydzielenia surowców wtórnych.

27 27 POWIAT KRAKOWSKI Kompostowanie odpadów zielonych oraz częściowo frakcji organicznej. Selektywne zbieranie i przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych. Przetwarzanie i odzysk odpadów budowlanych. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Składowanie odpadów resztkowych.

28 28 POWIAT KRAKOWSKI Wieloletnie wspólne działanie samorządów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie gospodarki odpadami umożliwi wykonanie zobowiązań wynikających z zapisów dyrektyw Unii Europejskiej, a tym samym pozwoli na uzyskanie znaczącego dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko.

29 29 POWIAT KRAKOWSKI Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 POWIAT KRAKOWSKI Współpraca infrastrukturalna gmin Powiatu Krakowskiego z Krakowem w zakresie komunikacji, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów. Józef."

Podobne prezentacje


Reklamy Google