Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE ”INVEST-PARK” Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE ”INVEST-PARK” Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer."— Zapis prezentacji:

1 Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE ”INVEST-PARK” Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer Ernst & Young Łukasz Stelmach, Menedżer Ernst & Young

2 SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania
Plan prezentacji SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania Warunki uzyskania pomocy w SSE i kalkulacja zwolnienia podatkowego w SSE Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w SSE

3 SSE – tło historyczne 20 październik 1994 – uchwalenie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – utworzenie 17 specjalnych stref ekonomicznych, od 2001 r. ich liczba zmniejszyła się do 14 SSE Główna korzyść – zwolnienie z CIT SSE mają działać do Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” ustanowiona w 1997r. na okres 20 tj. do 2017r. Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Tarnobrzeg Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra

4 SSE – tło historyczne 14 SSE – na terenie:
263 jednostek samorządu terytorialnego (stan na r.) Dotychczasowe inwestycje w SSE: 1.059 ważnych zezwoleń 46 mld zł nakładów inwestycyjnych 182 tys. zatrudnionych Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Tarnobrzeg Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra

5 Specjalne Strefy Ekonomiczne na Dolnym Śląsku
4 SSE – na terenie: 24 miast 24 gmin (stan na r.) Dotychczasowe inwestycje w SSE na Dolnym Śląsku: 294 ważnych zezwoleń 16,8 mld zł nakładów inwestycyjnych 48 tys. zatrudnionych (stan na r.)

6 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE Całkowita powierzchnia WSSE 1545 ha 32 Podstrefy: Dolny Śląsk 20 Opolskie 6 Wielkopolskie 5 Lubuskie 1 70 % Stopień zagospodarowania terenów WSSE 113 Ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie 18 Zezwoleń wydanych w I kw. 2008r. 73 Inwestorów prowadzi już działalność gospodarczą w WSSE miejsc pracy 8,34 mld zł wydatków inwestycyjnych (stan na r.)

7 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce
Cele funkcjonowania SSE: Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionów Tworzenie nowych miejsc pracy Promocja Gmin w kraju i zagranicą Tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej Wspieranie Gmin w pozyskiwaniu inwestorów Umożliwienie przedsiębiorcom korzystanie z pomocy publicznej Pomoc i wsparcie inwestorów na etapie realizacji inwestycji, jak również podczas prowadzenia działalności Toyota Motor Manufacturing Poland This is a predetermined divider slide and should not be modified Electrolux Poland

8 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
Branże reprezentowane w WSSE „INVEST-PARK”: motoryzacyjna sprzętu gospodarstwa domowego elektrotechniczna elektroniczna maszynowa metalowa budowlana tworzyw sztucznych odzieżowa

9 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

10 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

11 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
Zmiany obszaru WSSE „INVEST-PARK” w latach This is a predetermined divider slide and should not be modified 15 kwiecień 1997r. – początkowa powierzchnia WSSE „INVEST-PARK” ha 5 grudzień WSSE „INVEST-PARK” powiększona o 483 ha czerwiec ha do zagospodarowania

12 Możliwości rozszerzenia SSE – stan aktualny
do marca 2008 r. – powierzchnia wszystkich 14 stref wyniosła ha r. - Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – przyjęta przez Sejm RP, Postanowienia ogólne: zwiększenie limitu łącznego obszaru SSE do ha, określenie zasad zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy określenie zasad i kryteriów obejmowania strefą gruntów prywatnych, (planowane wejście w życie ustawy to III kw. br.)

13 Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria
Kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE wprowadzone do ustawy o SSE oraz uszczegółowione na podstawie rozporządzenia ustalają następujące ‘ważne względy gospodarcze’, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o SSE, dla objęcia statusem SSE gruntów prywatnych: tworzenie nowych miejsc pracy lub ponoszenie nakładów inwestycyjnych rozwój innowacyjnych, wysokich technologii rozwój sektora nowoczesnych usług (IT, BPO) wspieranie usług badawczo-rozwojowych

14 Plan prezentacji SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania Warunki uzyskania pomocy w SSE i kalkulacja zwolnienia podatkowego w SSE Etapy procedury uzyskania zezwolenia na działalność w SSE

15 Warunki zwolnienia podatkowego w SSE
Warunkiem korzystania ze zwolnienia z PDOP jest wypełnienie wymogów określonych w zezwoleniu tj.: Poniesienie nakładów inwestycyjnych na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia (poziom dokładnie określony w zezwoleniu) Utrzymanie prawa własności nabytych składników majątku przez okres co najmniej 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji (obowiązek nie wynikający wprost z zezwolenia) Zatrudnienie na terenie SSE pracowników w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy po dniu uzyskaniu zezwolenia (poziom zatrudnienia dokładnie określony w zezwoleniu) Utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat (obowiązek przeważnie zapisany wprost w zezwoleniu)

16 Pomoc publiczna w SSE - przedmiot
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej: na terenie SSE na podstawie zezwolenia Obydwa powyższe kryteria powinny być spełnione łącznie Dochód zwolniony (strefowy) = przychody zwolnione – koszty zwolnione Dochód zwolniony x 19% ≤ Pula zwolnienia podatkowego w SSE (pula pomocy publicznej)

17 Wysokość zwolnienia podatkowego - intensywność pomocy
Mapa intensywności pomocy obowiązująca w latach Słupsk Sopot Suwałki Olsztyn Legenda Maksymalna intensywność pomocy na poziomie:  50%  40% 40% do , 30% od  30% + 10 pkt % dla średnich oraz + 20 pkt % dla małych przedsiębiorstw Kostrzyn Warszawa Łódź Legnica Kamienna Góra Starachowice Wałbrzych Tarnobrzeg Kraków Katowice Mielec

18 Wysokość zwolnienia podatkowego
Dopuszczalną wielkość zwolnienia podatkowego w SSE określa się jako: I. maksymalna efektywna intensywność pomocy x II. wyższa kwota kosztów dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników kosztów nowej inwestycji lub = Pula pomocy publicznej w SSE (tj. zwolnienia podatkowego)

19 Wysokość zwolnienia podatkowego – wydatki inwestycyjne
Aby uzyskać pomoc w postaci zwolnienia z PDOP z tytułu kosztów nowej inwestycji konieczne jest spełnienie warunku głównego, tj. poniesienie: po dniu uzyskania zezwolenia na terenie SSE w wysokości i terminie zadeklarowanym w zezwoleniu w związku z realizacją nowej inwestycji wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą w SSE

20 Procedura określenia pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP:
Wydzielenie działalności strefowej Ustalenie dochodu podlegającego zwolnieniu Określenie dostępnej puli pomocy Zastosowanie zwolnienia podatkowego This is a predetermined divider slide and should not be modified

21 Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w SSE
Plan prezentacji SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania Warunki uzyskania pomocy w SSE i kalkulacja zwolnienia podatkowego w SSE Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w SSE

22 Etapy procedury dotyczącej uzyskania zezwolenia na działalność w SSE
I. ETAP - faza przygotowawcza II. ETAP - wnioskowanie o rozszerzenie granic SSE (dotyczy rozszerzenia SSE), złożenie listu intencyjnego III. ETAP - procedura legislacyjna (dotyczy rozszerzenia SSE) IV. ETAP - zaproszenie do przetargu / rokowań i złożenie oferty do SSE V. ETAP - przetarg / rokowania i uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE

23 Procedura dotyczącej uzyskania zezwolenia na działalność w SSE – tryb rozszerzenia
Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE w trybie wejścia do SSE – przedział czasowy

24 Procedury dotycząca uzyskania zezwolenia na działalność w SSE - zezwolenie

25 Dziękujemy za uwagę If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide.


Pobierz ppt "Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE ”INVEST-PARK” Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google