Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE INVEST-PARK Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer Ernst.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE INVEST-PARK Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer Ernst."— Zapis prezentacji:

1 Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE INVEST-PARK Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer Ernst & Young Łukasz Stelmach, Menedżer Ernst & Young

2 Page 2 Plan prezentacji 1. SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania 2. Warunki uzyskania pomocy w SSE i kalkulacja zwolnienia podatkowego w SSE 3. Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w SSE

3 Page 3 SSE – tło historyczne 20 październik 1994 – uchwalenie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – utworzenie 17 specjalnych stref ekonomicznych, od 2001 r. ich liczba zmniejszyła się do 14 SSE Główna korzyść – zwolnienie z CIT SSE mają działać do Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK ustanowiona w 1997r. na okres 20 tj. do 2017r. Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Tarnobrzeg Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra

4 Page 4 SSE – tło historyczne 14 SSE – na terenie: 263 jednostek samorządu terytorialnego (stan na r.) Dotychczasowe inwestycje w SSE: ważnych zezwoleń 46 mld zł nakładów inwestycyjnych 182 tys. zatrudnionych (stan na r.) Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Tarnobrzeg Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra

5 Page 5 Specjalne Strefy Ekonomiczne na Dolnym Śląsku 4 SSE – na terenie: 24 miast 24 gmin (stan na r.) Dotychczasowe inwestycje w SSE na Dolnym Śląsku: 294 ważnych zezwoleń 16,8 mld zł nakładów inwestycyjnych 48 tys. zatrudnionych (stan na r.)

6 Page 6 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Całkowita powierzchnia WSSE 1545 ha 32 Podstrefy: Dolny Śląsk 20 Opolskie 6 Wielkopolskie 5 Lubuskie 1 70 % Stopień zagospodarowania terenów WSSE 113 Ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie 18 Zezwoleń wydanych w I kw. 2008r. 73 Inwestorów prowadzi już działalność gospodarczą w WSSE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE miejsc pracy 8,34 mld zł wydatków inwestycyjnych (stan na r.)

7 Page 7 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce Toyota Motor Manufacturing Poland Electrolux Poland Cele funkcjonowania SSE: Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionów Tworzenie nowych miejsc pracy Promocja Gmin w kraju i zagranicą Tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej Wspieranie Gmin w pozyskiwaniu inwestorów Umożliwienie przedsiębiorcom korzystanie z pomocy publicznej Pomoc i wsparcie inwestorów na etapie realizacji inwestycji, jak również podczas prowadzenia działalności

8 Page 8 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Branże reprezentowane w WSSE INVEST-PARK: motoryzacyjna sprzętu gospodarstwa domowego elektrotechniczna elektroniczna maszynowa metalowa budowlana tworzyw sztucznych odzieżowa

9 Page 9 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK

10 Page 10 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK

11 Page 11 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Zmiany obszaru WSSE INVEST-PARK w latach kwiecień 1997r. – początkowa powierzchnia WSSE INVEST-PARK ha 5 grudzień WSSE INVEST-PARK powiększona o 483 ha czerwiec ha do zagospodarowania

12 Page 12 Możliwości rozszerzenia SSE – stan aktualny do marca 2008 r. – powierzchnia wszystkich 14 stref wyniosła ha r. - Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – przyjęta przez Sejm RP, Postanowienia ogólne: zwiększenie limitu łącznego obszaru SSE do ha, określenie zasad zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy określenie zasad i kryteriów obejmowania strefą gruntów prywatnych, (planowane wejście w życie ustawy to III kw. br.)

13 Page 13 Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria Kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE wprowadzone do ustawy o SSE oraz uszczegółowione na podstawie rozporządzenia ustalają następujące ważne względy gospodarcze, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o SSE, dla objęcia statusem SSE gruntów prywatnych: 1. tworzenie nowych miejsc pracy lub ponoszenie nakładów inwestycyjnych 2. rozwój innowacyjnych, wysokich technologii 3. rozwój sektora nowoczesnych usług (IT, BPO) 4. wspieranie usług badawczo-rozwojowych

14 Page 14 Plan prezentacji SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania Warunki uzyskania pomocy w SSE i kalkulacja zwolnienia podatkowego w SSE Etapy procedury uzyskania zezwolenia na działalność w SSE

15 Page 15 Warunki zwolnienia podatkowego w SSE Zatrudnienie na terenie SSE pracowników w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy po dniu uzyskaniu zezwolenia (poziom zatrudnienia dokładnie określony w zezwoleniu) Utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat (obowiązek przeważnie zapisany wprost w zezwoleniu) Poniesienie nakładów inwestycyjnych na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia (poziom dokładnie określony w zezwoleniu) Utrzymanie prawa własności nabytych składników majątku przez okres co najmniej 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji (obowiązek nie wynikający wprost z zezwolenia) Warunkiem korzystania ze zwolnienia z PDOP jest wypełnienie wymogów określonych w zezwoleniu tj.:

16 Page 16 Pomoc publiczna w SSE - przedmiot Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej: na terenie SSE na podstawie zezwolenia Obydwa powyższe kryteria powinny być spełnione łącznie Dochód zwolniony (strefowy) = przychody zwolnione – koszty zwolnione Dochód zwolniony x 19% Pula zwolnienia podatkowego w SSE (pula pomocy publicznej)

17 Page 17 Mapa intensywności pomocy obowiązująca w latach Wysokość zwolnienia podatkowego - intensywność pomocy Legenda Maksymalna intensywność pomocy na poziomie: 50% 40% 40% do , 30% od % + 10 pkt % dla średnich oraz + 20 pkt % dla małych przedsiębiorstw Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Tarnobrzeg Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra Warszawa

18 Page 18 Wysokość zwolnienia podatkowego Dopuszczalną wielkość zwolnienia podatkowego w SSE określa się jako: kosztów nowej inwestycji dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników I. maksymalna efektywna intensywność pomocy II. wyższa kwota kosztów x lub = Pula pomocy publicznej w SSE (tj. zwolnienia podatkowego)

19 Page 19 Wysokość zwolnienia podatkowego – wydatki inwestycyjne Aby uzyskać pomoc w postaci zwolnienia z PDOP z tytułu kosztów nowej inwestycji konieczne jest spełnienie warunku głównego, tj. poniesienie: 1. po dniu uzyskania zezwolenia 2. na terenie SSE 3. w wysokości i terminie zadeklarowanym w zezwoleniu 4. w związku z realizacją nowej inwestycji wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą w SSE

20 Page 20 Procedura określenia pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP: 1.Wydzielenie działalności strefowej 2.Ustalenie dochodu podlegającego zwolnieniu 3.Określenie dostępnej puli pomocy 4.Zastosowanie zwolnienia podatkowego

21 Page 21 Plan prezentacji 1. SSE – tło historyczne i możliwości rozszerzania 2. Warunki uzyskania pomocy w SSE i kalkulacja zwolnienia podatkowego w SSE 3. Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w SSE

22 Page 22 Etapy procedury dotyczącej uzyskania zezwolenia na działalność w SSE I. ETAP - faza przygotowawcza II. ETAP - wnioskowanie o rozszerzenie granic SSE (dotyczy rozszerzenia SSE), złożenie listu intencyjnego III. ETAP - procedura legislacyjna (dotyczy rozszerzenia SSE) IV. ETAP - zaproszenie do przetargu / rokowań i złożenie oferty do SSE V. ETAP - przetarg / rokowania i uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE

23 Page 23 Procedura dotyczącej uzyskania zezwolenia na działalność w SSE – tryb rozszerzenia Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE w trybie wejścia do SSE – przedział czasowy

24 Page 24 Procedury dotycząca uzyskania zezwolenia na działalność w SSE - zezwolenie

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Specjalne Strefy Ekonomiczne jako inkubator innowacyjności w regionie Mirosław Greber, Prezes WSSE INVEST-PARK Honorata Ścisłowicz – Skraba, Menedżer Ernst."

Podobne prezentacje


Reklamy Google