Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T echnikum Ż ywienia i G ospodarstwa D omowego Specjalizacja: kelner-barman dietetyk usługi hotelarsko-turystyczne żywienie zbiorowe Nauka trwa 4 lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T echnikum Ż ywienia i G ospodarstwa D omowego Specjalizacja: kelner-barman dietetyk usługi hotelarsko-turystyczne żywienie zbiorowe Nauka trwa 4 lata."— Zapis prezentacji:

1

2

3 T echnikum Ż ywienia i G ospodarstwa D omowego Specjalizacja: kelner-barman dietetyk usługi hotelarsko-turystyczne żywienie zbiorowe Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą oraz egzaminem zawodowym.

4 Z asadnicza S zkoła Zawodowa Kucharz Małej Gastronomii Wielozawodowa: blacharz, elektryk, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, rzeźnik-wędliniarz Nauka trwa 2 lub 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

5 Pracownie przedmiotowe, w których uczą się nasi uczniowie.

6 P R A C O W N I A Ż Y W I E N I A

7 P R A C O W N I A O B S Ł U G I K O N S U M E N T A

8 P R A C O W N I A J Ę Z Y K O W A

9 P R A C O W N I A K O M P U T E R O W A

10 P R A C O W N I A B I O L O G I C Z N A

11 S A L A G I M N A S T Y C Z N A

12

13 UCZNIOWIE UZYSKUJĄ STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

14 PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO

15 ODNOSZĄ SUKCESY W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH

16 ZDOBYWAJĄ NAGRODY

17 BIORĄ UDZIAŁ W OLIMPIADACH ŻYWIENIA

18 WYJAŻDŻAJĄ NA TARGI ŻYWNOŚCI

19 UCZESTNICZĄ W CIEKAWYCH SPOTKANIACH

20 .... w TEATRZE NARODOWYM

21 .... w PAŁACU KULTURY

22 ... i w SZKOLE

23 GODNIE NAS REPREZENTUJĄ NA UROCZYSTOŚCIACH PAŃSTWOWYCH

24 Z SERCEM ANGAŻUJĄ SIĘ W ORGANIZACJĘ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

25 Z SUKCESEM WYSTĘPUJĄ NA SCENIE

26 POTRAFIĄ POMYSŁOWO SIĘ BAWIĆ

27 WIEDZĄ JAK UPIĘKSZYĆ KAŻDĄ UROCZYSTOŚĆ

28 AKTYWNIE WYPOCZYWAJĄ

29 CIEKAWIE SPĘDZAJĄ CZAS WOLNY OD NAUKI

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Pobierz ppt "T echnikum Ż ywienia i G ospodarstwa D omowego Specjalizacja: kelner-barman dietetyk usługi hotelarsko-turystyczne żywienie zbiorowe Nauka trwa 4 lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google