Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wdrażanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wdrażanie."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze środowiska Wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze środowiska

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Koszty kwalifikowane, udział krajowy i dotacja UE (mln ) Koszty kwalifikowane Środki krajoweGrant UEGrant UE (%) Podpisane MF/decyzje Grupa projektów RAZEM Pomoc techniczna

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Realizowane obecnie inwestycje z dofinansowaniem FS ( ) 88 inwestycji w tym dla największych polskich miast poprawiających jakość środowiska w skali całego kraju! gospodarka wodno - ściekowa 79 inwestycji gospodarka odpadami 8 inwestycji ochrona powietrza 1 inwestycja

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Liczba kontraktów planowanychLiczba kontraktów zawartych na robotyna usługiogółemna robotyna usługiogółem * Grupa projektów RAZEM Pomoc techniczna Liczba kontraktów planowanych i zawartych (wg grupy projektów) * Z kontraktów na roboty wyodrębniono kontrakty na roboty dodatkowe bez zwiększenia wartości

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI % 98,0 92,0 94,0 96,8 91, ,9 70,6 Ilość kontraktów podpisanych (w %) w stosunku do planowanych

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI RAZEM ** Wykup gruntu, opłaty drogowe, decyzje administracyjne, usługi rzeczoznawców, tłumaczenia, wypłaty odszkodowań itp. i zostały one wykazane w momencie rozpoczęcia tych działań. na robotyna usługi i dostawy ogółemdziałania poza- kontraktowe** * Liczba kontraktów zawartych w latach * Z kontraktów na roboty nie wyodrębniono kontraktów na roboty dodatkowe

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 9 1 roboty usługi Liczba kontraktów zawartych w latach

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI roboty usługi Liczba kontraktów zawartych w latach (narastająco)

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI na robotyna usługi i dostawyogółem Wymienione zostały również działania poza kontraktowe ( wydatki kwalifikowane ) np. wykup gruntu, opłaty drogowe, decyzje administracyjne, usługi rzeczoznawców, tłumaczenia, wypłaty odszkodowań itp. i zostały one wykazane w momencie rozpoczęcia tych działań. Liczba kontraktów zakończonych w latach RAZEM

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Liczba kontraktów zakończonych w latach roboty usługi

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Liczba kontraktów zakończonych w latach (narastająco) roboty usługi

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,0 0,42,44,912,3 9,6 0,0 0,9 4,712,9 107,1 71,6 119,4 1,3 0,0 roboty usługi 7,1 17,8 81,2 304,4 10,3 294,1 434,6 22,0 412,6 Wartość kontraktów zakończonych w latach (mln ) RAZEM: 1 031,1 MLN EURO 3,4 61, ,3

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,0 0,4 2,87,7 20, 0 29,6 0,0 0,9 5,618,5 125,6 197,2 0,0 1,3 8,4 145,6 226,8 roboty usługi 26,2 531,3 39,9 491,4 965,8 61,9 903,9 Wartość kontraktów zakończonych w latach (narastająco) ,3 965, ,1

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2007 r Razem 2008 r. Liczba kontraktów czynnych w latach roboty usługi 2009 r.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,810,7 28,434,9 25,1 54,3 0,9 29,2 190,1532,7 267,1 689,5 743,8 292,2 567,6 218,5 39,9 1,7 roboty usługi 1 708,0 36, , ,9 13, ,1 Wartość kontraktów zawartych w latach (mln ) RAZEM: 5 164,4 MLN EURO 73,1 3,0 70,1 2009

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,8 11,5 39,974,8 99,9 154,2 0,9 30,1 220,2752, , ,5 1,7 41,6 260,1 827, , ,7 roboty usługi 3 571,7 190, , ,4 204, ,0 Wartość kontraktów zawartych w latach (narastająco) ,4 207, ,0 2009

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wartość kontraktów zawartych w poszczególnych latach (mln ) na robotyna usługi i dostawyogółem ,9646,728,99,81,71,2122,7648,430,1 44,846,77,01,73,20,346,549,97,3 83,166,934,23,42,61,586,569,535,7 88,3139,32,40,590,7139,8 132,9105,53,31,0136,2106,5 172,990,50,73,3173,693,8 132,340,41,30,01133,640,4 312,1147,72,80,4314,9148,1 220,386,14,10,0224,486,1 102,190,03,90,9106,090,9 142,632,02,00,1144,132,1 127,314,11,00,1128,314, ,61505,170,136,413,83,01708,01518,973,1 RAZEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 110,7 97,8 99,7 108,7 125,7 138,4 70,1 Wartość kontraktów podpisanych w stosunku do planowanych (w %) Grupa projektów 2006 %

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2007 r r r. Wartość kontraktów czynnych w latach (mln ) roboty usługi

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI latakwota 20010, , , , , , , , ,7 RAZEM2 367,2 Środki wypłacone przez Beneficjentów Końcowych w latach (mln )

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,6 5,8 29,0 108,1190,2302,5599,8961,5 RAZEM: 2 367,2 MLN EURO Środki wypłacone przez Beneficjentów Końcowych w latach (mln ) ,7 2009

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,6 6,4 35,4 143,5333,7636,21 234, ,5 Środki wypłacone przez Beneficjentów Końcowych w latach (mln ) (narastająco) ,2 2009

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI miesiąc kwota styczeń25,051,066,2 luty33,565,075,5 marzec31,963,428,0 kwiecień30,271,1 maj39,366,0 czerwiec46,969,2 lipiec40,580,8 sierpień55,778,8 wrzesień51,573,2 październik68,1103,1 listopad67,477,4 grudzień91,2162,5 Razem581,2961,5169,7 Środki wypłacone przez Beneficjentów Końcowych w poszczególnych latach (mln )

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Środki wypłacone przez Beneficjentów Końcowych w poszczególnych latach (mln )

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI latakwota 20010, , , , , , , , ,8 RAZEM1 485,3 Środki przekazane przez KE do NBP w latach (mln )

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,0 18,5 94,8 82,990,8147,7427,6527,2 Środki przekazane przez KE do NBP w latach (mln ) RAZEM: 1 485,3 MLN EURO 95,8 2009

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,0 18,5 113,3 196,2287,0434,7862, ,5 Środki przekazane przez KE do NBP w latach (narastająco) ,3 2009

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI miesiąc kwota styczeń20,440,80,8 luty41,622,967,2 marzec20,231,027,8 kwiecień34,060,4 maj27,958,8 czerwiec19,132,2 lipiec51,750,0 sierpień65,617,9 wrzesień37,448,1 październik27,142,0 listopad30,936,8 grudzień51,786,3 Razem 427,6527,295,8 Środki przekazane przez KE do NBP w poszczególnych latach (mln )

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Środki przekazane przez KE do NBP w poszczególnych latach (mln )

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Środki przekazane Beneficjentom w latach (mln ) latakwota 20010, , , , , , , , ,8 RAZEM1 468,2

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,0 3,0 18,469,393,4162,6 RAZEM: 1 468,2 MLN EURO 347,3667,4 Środki przekazane Beneficjentom w latach (mln ) ,8 2009

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 0,0 3,0 21,490,7 184,1346,7694,01 361,4 Środki przekazane Beneficjentom w latach (narastająco) 1 468,

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI miesiąc kwota styczeń15,756,828,0 luty16,385,720,7 marzec23,564,458,1 kwiecień20,650,4 maj13,567,8 czerwiec27,657,1 lipiec23,733,1 sierpień38,537,1 wrzesień44,734,6 październik36,157,0 listopad38,840,3 grudzień48,283,1 Razem347,3667,4106,8 Środki przekazane Beneficjentom w poszczególnych latach (mln )

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Środki przekazane Beneficjentom w poszczególnych latach (mln )

35 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI latakwota 19991, , , , , , , , , , ,2 RAZEM1 365,6 Wypłaty środków Narodowego Funduszu w latach (mln zł) Pożyczki inwestycyjne

36 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI RAZEM: 1 365,6 MLN ZŁ 1,5 2,0 1,85,6 36,7 132,8 2,2 64,7 241,4 621,2 Wypłaty środków Narodowego Funduszu w latach (mln zł) Pożyczki inwestycyjne ,2 2009

37 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1,4 3,4 5,213,0 49,7 247,2 7,4 114,4 488, ,4 Wypłaty środków Narodowego Funduszu w latach (narastająco) Pożyczki inwestycyjne ,6 2009

38 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI miesiąc kwota styczeń11,534,851,4 luty12,739,5106,0 marzec12,916,598,8 kwiecień11,853,3 maj15,233,1 czerwiec25,255,7 lipiec18,864,9 sierpień13,351,9 wrzesień27,138,9 październik22,377,6 listopad24,5100,5 grudzień45,854,5 Razem241,4621,2256,2 Wypłaty środków Narodowego Funduszu w poszczególnych latach (mln zł) Pożyczki inwestycyjne

39 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wypłaty środków Narodowego Funduszu w poszczególnych latach (mln zł) Pożyczki inwestycyjne

40 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI miesiąc kwota styczeń40,762,6100,3 luty36,273,0134,4 marzec31,9126,784,9 kwiecień42,073,8 maj29,341,7 czerwiec28,955,5 lipiec37,479,6 sierpień47,151,7 wrzesień55,385,3 październik49,749,5 listopad52,096,0 grudzień49,085,2 Razem499,4880,6319,6 Wartość wydatków zatwierdzonych przez SUZ w poszczególnych latach (mln )

41 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wartość wydatków zatwierdzonych przez SUZ w poszczególnych latach (mln )

42 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wnioskowanie o środki NFOŚiGW – pożyczki na zachowanie ciągłości finansowania – narastająco wg planów z grudnia 2008 r.

43 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wnioskowanie o środki NFOŚiGW – pożyczki inwestycyjne - wg planów z grudnia 2008 r.

44 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wnioskowanie o środki NFOŚiGW – pożyczki inwestycyjne – narastająco wg planów z grudnia 2008 r.

45 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wnioski o płatności pośrednie - wg planów z grudnia 2008 r.

46 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wnioski o płatności pośrednie - narastająco wg planów z grudnia 2008 r.

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Liczba wszystkich kontraktów (bez PT) 1098 Liczba kontraktów zawartych (bez PT) 1025 Liczba postępowań ogłoszonych 31 Liczba postępowań do ogłoszenia 42 Liczba kontraktów zawartych na roboty 650 Liczba kontraktów zakończonych na roboty 176 Liczba kontraktów czynnych na roboty 473 Liczba kontraktów zawartych przez ostatnie 3 miesiące 44 Wartość kontraktów czynnych na roboty 4,0 mld Środki wypłacone przez Beneficjentów 2 367,2 mln Z KE przekazano do NBP 1 485,3 mln Podsumowanie

48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W latach % do 2005 r.do 2006 r.do 2007 r.do 2008 r.do III r. Dotacja KE 2,85 mld 2,88 mld KE do NBP 0,28 mld 0,43 mld 0,86 mld 1,39 mld 1,48 mld Pozostaje kwota 2,57 mld 2,45 mld 2,02 mld 1,49 mld 1,40 mld Absorpcja środków

49 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wdrażanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google