Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDEA! Management Consulting 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDEA! Management Consulting 2006"— Zapis prezentacji:

1 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw IDEA! Management Consulting 2006

2 Program pierwszego warsztatu
Knowledge In Action Adaptus PL Program pierwszego warsztatu Dzień 1 Prezentacja uczestników oraz programu Wprowadzenie do Zarządzania wiedzą Problemy możliwe do rozwiązania dzięki zarządzaniu wiedzą oraz związane z nim korzyści Wyszukiwanie informacji oraz wiedzy Jak budować kulturę wiedzy Dzień 2 Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne Opis wyzwania Badanie przyszłych możliwości biznesowych Tworzenie innowacji wartości Tworzenie inicjatyw strategicznych IDEA! Management Consulting 2006

3 Prezentacja oraz oczekiwania
Knowledge In Action Adaptus PL Prezentacja oraz oczekiwania Przedstaw siebie oraz swoją firmę Na jakiej wiedzy opiera się Twoja firma? Jakiej interesującej Cię wiedzy szukasz? Jakie masz oczekiwania w stosunku do tego warsztatu? Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

4 Wprowadzenie do Zarządzania wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Wprowadzenie do Zarządzania wiedzą Tło historyczne zarządzania wiedzą czyli co zmieniło się w Państwa firmie od początku jej istnienia? Definicja zarządzania wiedzą Czym jest zarządzanie wiedzą i jakie są jego korzyści? Wiedza ukryta a wiedza jawna IDEA! Management Consulting 2006

5 Zmiana nastawienia w czasie
Knowledge In Action Adaptus PL Zmiana nastawienia w czasie Poprzednio Sprzedaż produktów Zasoby Udoskonalenia Jakość Organizacja zespołu Usługi namacalne Obecne trendy Relacje z klientami Niższe koszty sprzedaży Zaspokajanie potrzeb klientów Percepcja klientów Mobilizacja zespołu Usługi nienamacalne IDEA! Management Consulting 2006

6 Definicja Zarządzania wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Definicja Zarządzania wiedzą Istnieje wiele definicji zarządzania wiedzą: „Systematyczny proces służący uzyskiwaniu i komunikowaniu wiedzy, z której mogą korzystać ludzie” „Zrozumienie, na czym polegają nasze atuty związane z wiedzą i jak można osiągnąć dzięki nim zysk” „Odrzucenie przestarzałej wiedzy, zanim zrobią to inni” „Dzielenie się tym, co wiemy z innymi” Wszystkie te definicje koncentrują się na ludzkiej wiedzy oraz sposobach, w jaki może ona przynieść korzyści organizacji Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej pracowników w celu zmaksymalizowania zysków dla organizacji nie jest jednak tak proste, jak mogłoby się zdawać IDEA! Management Consulting 2006

7 Nasza definicja zarządzania wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Nasza definicja zarządzania wiedzą Zarządzanie wiedzą to sposób, w jaki: Szukamy Tworzymy Organizujemy Korzystamy i dzielimy się wiedzą, aby maksymalizować zyski dla organizacji IDEA! Management Consulting 2006

8 Koło zarządzania wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Koło zarządzania wiedzą Znajdź Ucz się ze środowiska Zastosuj Przetestuj wiedzę w działaniu Podziel się Ciągłe dzielenie się i uczenie Stwórz Przełóż na pożyteczną wiedzę Zorganizuj Stwórz standardy wiedzy IDEA! Management Consulting 2006

9 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Trener Sędzia IDEA! Management Consulting 2006

10 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL IDEA! Management Consulting 2006

11 Wiedza w efektywnej organizacji
Knowledge In Action Wiedza w efektywnej organizacji Adaptus PL Przykład Odpowiedzialność Wiedza Organizacja nieefektywna Organizacja efektywna IDEA! Management Consulting 2006

12 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Wiedza jawna Wiedza, która jest udokumentowana Wiedza, która jest dostępna dla innych Nasze procedury Nasze procesy Nasze koncepcje Nasze dokumenty Nasze bazy danych Wszystkie rzeczy, które mamy udokumentowane na papierze lub w komputerze IDEA! Management Consulting 2006

13 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Wiedza ukryta Wiedza, z której korzystamy w codziennej pracy Typowy sposób postępowania Nasze doświadczenie Sposób współpracy – nasze wartości Nasza wiedza pochodząca z interakcji z klientami, dostawcami, pracownikami, itp. Cała wiedza zawarta w działaniu lub w czyjejś pamięci – ale niezapisana Wprowadzenie do wiedzy ukrytej i jawnej IDEA! Management Consulting 2006

14 Dyskusja w małych grupach
Knowledge In Action Adaptus PL Dyskusja w małych grupach Jakie problemy chciał(a)byś rozwiązać dzięki zarządzaniu wiedzą? Jakie korzyści chciał(a)byś uzyskać dzięki Utraty jakich pracowników/ jakiej wiedzy się obawiamy? W jaki sposób możemy przeciwdziałać tym zjawiskom? Jeśli do tego dojdzie, jak można zminimalizować negatywny wpływ tego zjawiska? Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

15 Wyszukiwanie informacji oraz wiedzy
Knowledge In Action Adaptus PL Wyszukiwanie informacji oraz wiedzy Wprowadzenie do hierarchii wiedzy Kanały i metody wyszukiwania informacji Zastosowania w firmach uczestników IDEA! Management Consulting 2006

16 Od danych do wiedzy – co to jest?
Knowledge In Action Adaptus PL Od danych do wiedzy – co to jest? Mam skrzynkę. Ta skrzynka ma ok. 60 cm szerokości, 60 cm głębokości oraz 90 cm wysokości. Jest bardzo ciężka. Na szczycie tej skrzynki gromadzą się zwykle różne rzeczy. Skrzynka ma drzwiczki z uchwytem. Kiedy otworzymy drzwiczki, wewnątrz skrzynki zapala się światło. Skrzynka zwykle znajduje się w kuchni. Ludzie zwykle trzymają w niej żywność. W którymś momencie odczytywania tej listy odkryliście, że opisywany przez nią przedmiot, to lodówka. Na początku nie wiedzieliście, nie wiedzieliście, a potem już wiedzieliście. Później, kiedy już wiedzieliście, każde kolejne zdanie zwiększało tylko poziom pewności posiadanej przez was wiedzy – bo już ją posiadaliście. Różni ludzie wiążą informacje po usłyszeniu różnej liczby zdań i bez względu na kolejność, w jakiej je podamy, w którymś momencie dochodzi do powiązania ze sobą tych informacji. Chodzi o to, że to co wiemy, wiemy dzięki układowi skojarzeń. Przedstawiony powyżej zestaw zdań, stanowi pewien układ, który w momencie, gdy powiążemy go ze sobą, sprawia, że wiemy. Wiedza to po prostu odzwierciedlenie tego układu, który zaczynamy wiązać ze sobą. Zgodnie z bardziej precyzyjną definicją wiedza to prawdziwy, uzasadniony pogląd, który został wyrobiony dzięki metodzie, która w danym kontekście była wiarygodna. Dany pogląd uważamy za wiedzę, jeśli osoba, która go prezentuje, ma dobre powody, aby pogląd ten prezentować, pogląd ten jest prawdziwy oraz został nabyty dzięki metodzie, która w danym kontekście była wiarygodna. Moje zainteresowanie Zarządzaniem wiedzą jest świeże. To dziedzina, która mnie zainteresowała ze względu na jej związki, które spostrzegłem, podczas moich ciągłych badań systemów. Od pewnego czasu zastanawiałem się nad związkiem pomiędzy danymi, informacją, wiedzą oraz mądrością i z perspektywy badań nad systemami, dokonałem następującego połączenia. IDEA! Management Consulting 2006

17 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Operacyjne zarządzanie wiedzą Wyniki biznesowe Mądrość Wiedza Innowacja Kontekst Przyszłość Informacja Dane Przeszłość Doświadczenie Zrozumienie IDEA! Management Consulting 2006

18 Kluczowe wskaźniki wyników
Knowledge In Action Wiedza w firmie Adaptus PL Firma Rachunkowość finansowa Logistyka Rachunek zysków i strat Produkty Wykształcenie pracowników Badania zadowolenia Zakupy Obsługa klientów Działanie (realizacja zadań) Doświadczenie pracowników Kluczowe Czynniki Sukcesu Kontrola jakości Wiedza o klientach Inicjatywy strategiczne Sprzedaż Marketing Zamówienia Założyciel/ Właściciele Zapasy Reklamacje Strona internetowa Segmentacja Technologia Badania i rozwój Informacja podatkowa Intranet System zarządzania wiedzą Kluczowe wskaźniki wyników IDEA! Management Consulting 2006

19 Przykłady wewnętrznych źródeł cennej wiedzy
Knowledge In Action Adaptus PL Przykłady wewnętrznych źródeł cennej wiedzy Interakcja z klientami oraz system CRM Dane finansowe w porównaniu z poprzednim okresem Ceny w porównaniu z poprzednim okresem Portfolio produktów w porównaniu z poprzednim okresem Prośby o usługi, których nie zapewniamy Reklamacje – liczba, typ Zmiany schematów zakupów stałych klientów Liczba nowych klientów Liczba utraconych klientów Schematy okresowe i ich zmiany Poziom utrzymania i absencja pracowników Zasady 80/20 ogółem IDEA! Management Consulting 2006

20 Zasada 80 / 20 - Analiza Klienci Zysk Cena Liczba zamówień
Knowledge In Action Adaptus PL Zasada 80 / 20 - Analiza Klienci Zysk Cena Liczba zamówień Wolumen zamówień Reklamacje Produkty Dystrybucja Inwestycje Segmenty Reklama Unikatowa propozycja sprzedaży Zachowania klientów IDEA! Management Consulting 2006

21 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Zasada 80 / 20 - przykład 80% naszych klientów przynosi 20% zysków 20% naszych klientów przynosi 80% zysków Jakie są potrzeby 20% klientów, którzy przynoszą 80% zysków? Co wyróżnia tych klientów i dlaczego kupują od nas? Jak możemy wzmocnić naszą współpraca z tego typu klientami i znaleźć więcej im podobnych? Jak możemy zminimalizować nasze zaangażowanie w 80% klientów, którzy przynoszą zaledwie 20% zysku bez uszczerbku dla interesów? IDEA! Management Consulting 2006

22 Ćwiczenie w małych grupach
Knowledge In Action Adaptus PL Ćwiczenie w małych grupach Omów koncepcję 80/20 Znajdź działanie zasady 80/20 w swojej firmie Wybierz najważniejsze obszary do dalszej analizy Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

23 Koło zarządzania wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Koło zarządzania wiedzą Znajdź Ucz się ze środowiska Zastosuj Przetestuj wiedzę w działaniu Podziel się Ciągłe dzielenie się i uczenie Stwórz Przełóż na pożyteczną wiedzę Zorganizuj Stwórz standardy wiedzy IDEA! Management Consulting 2006

24 Świat zarządzania wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Świat zarządzania wiedzą Statystyki UE Firmy medialne Wyszukiwarki internetowe Firmy konsultingowe Stowarzyszenia branżowe Wydawcy informatorów Strony internetowe Firmy referencyjne Firmy medialne Komercyjne bazy danych Izby biznesowe Wydawnictwa Nowe technologie Inne branże Bezpośrednia konkurencja Potencjalni klienci Inne rynki Firmy konferencyjne Zasoby naturalne Dostawcy Firma Klienci Użytkownicy końcowy Statystyki publiczne Firmy badawcze Trendy lokalne i globalne Akty prawne i władze Udziałowcy Pracownicy Społeczeństwo Mystery Shopper Programy MBA Biblioteki publiczne Firmowe strony internetowe Kluby biznesowe Sieci biznesowe Serwisy informacyjne Statystyki urzędowe Uczelnie wyższe Biblioteki internetowe Stowarzyszenia klientów Organizacje handlowe IDEA! Management Consulting 2006

25 Badanie zadowolenia klientów
Knowledge In Action Adaptus PL Badanie zadowolenia klientów Myśląc o firmie X, widzi ją Pan/-i jako dostawcę: ……………………….. Jakiego typu usługi firma X dostarczyła Panu/-i w przeszłości? Jak ocenia Pan/-i swój poziom zaufania do możliwości firmy X wspierania Pana/Panią jako klienta? Czy możemy wprowadzić jakieś zmiany w naszej organizacji, aby lepiej zaspokoić Pana/-i potrzeby? Jak często korzysta Pan/-i z tego typu usług? Czy firma X potrafi określić potrzeby Pana/-i organizacji? Czy wdrożył/-a Pan/-i rekomendacje firmy X? Jaki wpływ miała ta usługa na Pana/-i organizację? Jaką wartość przynosi ta usługa Pana/-i organizacji? Czy Firma X zapewniła Panu/-i pomoc, której Pan/-i potrzebuje? Czy zarekomendował(a)by Pan/-i tę usługę znajomym? Czy skorzystał(a)by Pan/-i z tego typu usługi ponownie? Dlaczego pierwotnie wybrał/-a Pan/-i usługi firmy X? Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan/-i zadowolony/-a z usług firmy X? IDEA! Management Consulting 2006

26 Dyskusja w małych grupach Część 1 – Obecni klienci
Knowledge In Action Adaptus PL Dyskusja w małych grupach Część 1 – Obecni klienci Co myślą o Tobie Twoi klienci? Skąd czerpiesz wiedzę o obecnych klientach? Zastanów się nad sposobami uzyskania lepszej wiedzy na temat obecnych klientów. Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

27 Dyskusja w małych grupach Część 2 – Potencjalni klienci
Knowledge In Action Adaptus PL Dyskusja w małych grupach Część 2 – Potencjalni klienci Co myślą o Tobie Twoi potencjalni klienci? Skąd czerpiesz wiedzę o potencjalnych klientach? Zastanów się nad sposobami uzyskania lepszej wiedzy na temat potencjalnych klientów. Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

28 Dyskusja w małych grupach Część 3 – Konkurencja
Knowledge In Action Adaptus PL Dyskusja w małych grupach Część 3 – Konkurencja Co wiesz dziś o swojej konkurencji? Skąd czerpiesz wiedzę o swojej konkurencji? Zastanów się nad sposobami uzyskania lepszych informacji o konkurencji. Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

29 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Jak zbudować kulturę wiedzy Wprowadzenie do kultury wiedzy Zarządzanie wiedzą jako pomost pomiędzy procesem a praktyką Tworzenie i konwersja wiedzy – ćwiczenie na wiedzę ukrytą i jawną IDEA! Management Consulting 2006

30 Ile kwadratów widzisz? ........…………………………………….
Knowledge In Action Adaptus PL Ile kwadratów widzisz? ……………………………………. IDEA! Management Consulting 2006

31 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Co robisz? Rozłupuję kamień! Buduje katedrę! IDEA! Management Consulting 2006

32 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Menedżer Stary styl delegowania odpowiedzialności nie sprawdza się we współczesnym świecie biznesu, Zaplanuj Zrób ..w którym jedyną stałą jest zmiana Pracownik ....i w którym koncentrujemy uwagę na ciągłym doskonaleniu IDEA! Management Consulting 2006

33 Musimy rozszerzyć naszą współpracę dążąc do partnerstwa
Knowledge In Action Adaptus PL Musimy rozszerzyć naszą współpracę dążąc do partnerstwa Znajdź Stwórz Zorganizuj Zastosuj Podziel się Menedżer Pracownik IDEA! Management Consulting 2006

34 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL IDEA! Management Consulting 2006

35 Odwracanie piramidy do góry nogami
Knowledge In Action Adaptus PL Odwracanie piramidy do góry nogami Szeregowi pracownicy   Personel wsparcia (dawni menedżerowie liniowi) Prezes IDEA! Management Consulting 2006

36 Zarządzanie wiedzą jako most
Knowledge In Action Adaptus PL Zarządzanie wiedzą jako most   Zarządzanie wiedzą Proces Uporządkowany Rutynowy Zarządzany Kanały oficjalne Wiedza jawna Praktyka Nieuporządkowana Spontaniczna Niezarządzana Kanały nieoficjalne Wiedza ukryta IDEA! Management Consulting 2006

37 Tworzenie i konwersja wiedzy
Knowledge In Action Adaptus PL Tworzenie i konwersja wiedzy Wiedza ukryta Wiedza jawna Od wiedzy ukrytej do wiedzy ukrytej Socjalizacja Od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej Eksternalizacja Wiedza ukryta Od wiedzy jawnej do wiedzy ukrytej Internalizacja Od wiedzy jawnej do wiedzy jawnej Kombinacja Wiedza jawna IDEA! Management Consulting 2006

38 Ćwiczenie wiedza ukryta a jawna
Knowledge In Action Adaptus PL Ćwiczenie wiedza ukryta a jawna Indywidualnie (5 min): Przygotuj po dwa przykłady (obszary) wiedzy ukrytej i jawnej w swojej firmie. Określ osoby, które posiadają tę wiedzę. Zastanów się nad sposobami: socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji tej wiedzy W małych grupach (15 min): Przedyskutuj pomysły z pozostałymi osobami, zaprezentuj wnioski na forum ogólnym. Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

39 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Informacja zwrotna IDEA! Management Consulting 2006

40 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw Dzień 2 IDEA! Management Consulting 2006

41 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Program drugiego dnia Informacja zwrotna z poprzedniego dnia Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne Opis wyzwania Badanie możliwości biznesowych w przyszłości Nazwanie wyzwania Tworzenie innowacji wartości Tworzenie inicjatyw strategicznych Wnioski z pierwszego warsztatu Przygotowanie do drugiego warsztatu IDEA! Management Consulting 2006

42 Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne
Knowledge In Action Adaptus PL Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne Elementy zarządzania wiedzą Wnioski dla firm uczestników IDEA! Management Consulting 2006

43 Powiązanie wiedzy z biznesem
Knowledge In Action Adaptus PL Powiązanie wiedzy z biznesem Operacyjne Zarządzanie Wiedzą O b e c n i e Związek wiedzy z biznesem Co firma MUSI WIEDZIEĆ MUSI ZROBIĆ WIE ROBI Strategiczne Zarządzanie Wiedzą P r z y s z ł o ś ć Luka w wiedzy biznesowa IDEA! Management Consulting 2006

44 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Operacyjne zarządzanie wiedzą Adaptus PL Wyniki biznesowe Strategiczne Mądrość Wiedza Operacyjne Informacja Dane W działaniu Reaktywne Aktywne Proaktywne IDEA! Management Consulting 2006

45 Strategiczne zarządzanie wiedzą
Knowledge In Action Adaptus PL Strategiczne zarządzanie wiedzą Znajdź Opisz wyzwanie Zastosuj Wiedza w działaniu Stwórz inicjatywy strategiczne Podziel się Zbadaj potrzeby związane z wiedzą Zorganizuj wiedzę IDEA! Management Consulting 2006

46 Strategiczne zarządzanie wiedzą
Knowledge In Action Strategiczne zarządzanie wiedzą Adaptus PL Wiedza w działaniu W działaniu Organizacja wiedzy Operacyjne Zbadaj potrzeby związane z wiedzą Strategiczne Opisz wyzwanie Tworzenie inicjatyw strategicznych Operacyjne zarządzanie wiedzą Wiedza zaczyna się rozwijać, począwszy od podstawowych jednostek wiedzy, zwanych danymi, które stanowią fakty, obserwacje, zdarzenia oraz informacje wejściowe”. Dane są nieustannie tworzone lub zbierane z różnych źródeł i środowisk”. Kiedy dane umieszczone są w kontekście, stają się informacją, a „kiedy są powiązane ze znaczeniem, stają się wiedzą”. Na wyższym poziomie, kiedy wiedza jest wzmocniona intuicją, może prowadzić do mądrości lub zrozumienia biznesowego, które z kolei mogą przynieść wyniki biznesowe. Stanowią one ostateczny cel większości przedsięwzięć. Ten proces tworzy operacyjne zarządzanie wiedzą. Strategiczne zarządzanie wiedzą Kiedy pytamy się o korzyści Zarządzania wiedzą, odpowiedź może nam przynieść strategiczne zarządzanie wiedzą. Punktem wyjścia do niego jest przeprowadzenie oceny biznesowej, stworzenie planu strategicznego, oraz ustalenie celów biznesowych. Wyznacza się w ten sposób kierunek dla celów zarządzania wiedzą, prowadząc do ukierunkowanego poszukiwania odpowiedniej wiedzy i danych. Proaktywne Aktywne Reaktywne IDEA! Management Consulting 2006

47 Szukanie - Opisz wyzwanie
Knowledge In Action Adaptus PL Szukanie - Opisz wyzwanie Mocne i słabe strony firmy Określenie problemów biznesowych Badanie możliwości biznesowych w przyszłości Możliwości oraz zagrożenia firmy Nazwanie wyzwania IDEA! Management Consulting 2006

48 Ćwiczenie w małych grupach
Knowledge In Action Adaptus PL Ćwiczenie w małych grupach Omów mocne i słabe strony oraz problemy biznesowe swojej firmy. Wypełnij trzy kolejne slajdy: Mocne strony firmy Słabe strony firmy Problemy biznesowe firmy Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

49 Mocne strony firmy (Rozpoznawanie własnych kompetencji)
Knowledge In Action Adaptus PL Mocne strony firmy (Rozpoznawanie własnych kompetencji) IDEA! Management Consulting 2006

50 Słabe strony firmy (Rozpoznawanie własnych wad)
Knowledge In Action Adaptus PL Słabe strony firmy (Rozpoznawanie własnych wad) IDEA! Management Consulting 2006

51 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Problemy biznesowe firmy (Rzeczy, które - Twoim zdaniem -wymagają podjęcia działań) IDEA! Management Consulting 2006

52 Badanie możliwości biznesowych w przyszłości
Knowledge In Action Adaptus PL Badanie możliwości biznesowych w przyszłości Koncentracja na satysfakcji klienta Co kupują Twoi klienci? Określanie możliwości oraz badanie zagrożeń Nazwanie wyzwania IDEA! Management Consulting 2006

53 Model zadowolenia klienta
Knowledge In Action Model zadowolenia klienta Adaptus PL Postrzegana wartość = 1,00 Oczekiwana wartość Postrzegana wartość = 1,01 Oczekiwana wartość Postrzegana wartość = 0,99 Oczekiwana wartość Postrzegana wartość Model zadowolenia klienta Aby ustalić, poziom zadowolenia klienta, należy najpierw ustalić jego oczekiwania. Następnie należy dowiedzieć się, jak klient postrzega wartość, którą zapewnia mu Twoja usługa. Jeśli postrzegana wartość jest większa od oczekiwanej, mamy do czynienia z uśmiechniętym klientem. = 4,00 Oczekiwana wartość IDEA! Management Consulting 2006

54 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Produkt poszerzony Usługa namacalna Produkt podstawowy IDEA! Management Consulting 2006

55 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Przyjazne nastawienie Szacunek Darmowe napoje Precyzja Gazety Posiłek i napoje Transport z A do B Punktualność Obsługa Informacja Poczekalnie Uśmiech Przestrzeń Dodatkowe stanowiska odprawy Dokładnie na czas Pełna opieka Telefon na pokładzie Przestrzeń Klient ma zawsze rację IDEA! Management Consulting 2006

56 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL IDEA! Management Consulting 2006

57 Ćwiczenie Dyskusja w małych grupach Co kupują Twoi klienci?
Knowledge In Action Adaptus PL Dyskusja w małych grupach Co kupują Twoi klienci? Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

58 Ćwiczenie w małych grupach
Knowledge In Action Adaptus PL Ćwiczenie w małych grupach Omów możliwości oraz zagrożenia dla Twojej firmy. Wypełnij kolejne slajdy: Możliwości dla firmy Zagrożenia dla firmy Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

59 Możliwości dla firmy (Określanie własnego potencjału)
Knowledge In Action Adaptus PL Możliwości dla firmy (Określanie własnego potencjału) IDEA! Management Consulting 2006

60 Zagrożenia dla firmy (Badanie słabych punktów)
Knowledge In Action Adaptus PL Zagrożenia dla firmy (Badanie słabych punktów) IDEA! Management Consulting 2006

61 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL Nazwij wyzwanie Słabe strony Mocne strony Możliwości Wyzwanie Zagrożenia IDEA! Management Consulting 2006

62 Ćwiczenie w małych grupach
Knowledge In Action Adaptus PL Ćwiczenie w małych grupach Nazwij wyzwanie Omówcie nazwy nadane wyzwaniom w Waszych firmach. Ćwiczenie IDEA! Management Consulting 2006

63 Stwórz - Stwórz inicjatywy strategiczne
Knowledge In Action Adaptus PL Stwórz - Stwórz inicjatywy strategiczne Definiowanie naszej pozycji na rynku Innowacje w dziedzinie wartości Tworzenie inicjatyw strategicznych IDEA! Management Consulting 2006

64 Definiowanie naszej pozycji na rynku
Knowledge In Action Adaptus PL Definiowanie naszej pozycji na rynku Wiedza innowacyjna Innowator Lider Konkurent Wiedza zaawansowana Lider Konkurent Imitator Poziom wiedzy firmy Wiedza podstawowa Konkurent Imitator Przegrany Wiedza podstawowa to podstawowa wiedza potrzebna, aby utrzymać się w biznesie. To rodzaj wiedzy, który może wprowadzić bariery efektywności dla nowych firm, pragnących wejść na rynek, ponieważ tego typu firmy nie mają dobrze opanowanych podstawowych procesów biznesowych. Ponieważ wiedza podstawowa występuje u wszystkich istniejących konkurentów, firma musi posiadać tę wiedzę nawet jeśli nie zapewnia jej żadnej przewagi wyróżniającej ją na tle konkurencji. Wiedza podstawowa to minimum i poziom wiedzy wymagany, aby po prostu utrzymać się przy grze. Wiedza zaawansowana sprawia, że firma zyskuje widoczność oraz aktywność konkurencyjną. Taka wiedza umożliwia firmie wyróżnienie swoich produktów i usług na tle konkurencji poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanej wiedzy w niektórych obszarach. Taka wiedza umożliwia firmie bezpośrednią konkurencję z innymi na tym samym rynku oraz dla tego samego zestawu klientów. Wiedza zaawansowana umożliwia firmie sprawność konkurencyjną. Firma może zasadniczo posiadać ten sam poziom, zakres lub jakość wiedzy co konkurencja, choć pod względem konkretnej treści wiedzy konkurenci mogą się często różnić, umożliwiając zróżnicowanie wiedzy. Firmy mogą bezpośrednio konkurować pod względem wiedzy, posiadając tę samą pozycję strategiczną, mając nadzieję, że ich wiedza jest większa od wiedzy konkurencji. Zamiast tego mogą konkurować o tę pozycję różnicując swoją wiedzę. Wiedza innowacyjna umożliwia firmie stanie się liderem całej branży w zakresie, w którym wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji. Taka wiedza umożliwia firmie zmianę „zasad gry” dzięki wprowadzeniu nowych praktyk biznesowych. Wiedza ta umożliwia firmie powiększenie swojego udziału na rynku, dzięki zdobyciu nowych klientów oraz zwiększeniu poziomu obsługi świadczonej dotychczasowym klientom. Wiedza innowacyjna to wiedza, która umożliwia firmie stanie liderem w branży i wśród konkurencji i w zasadniczy sposób wyróżnić się na tle konkurencji. Wiedza innowacyjna umożliwia firmie zmianę samych „zasad gry”. Wiedza podstawowa Wiedza zaawansowana Wiedza innowacyjna Poziom wiedzy konkurencji (Zack, 1999) IDEA! Management Consulting 2006

65 Propozycja wartości dla hoteli niskobudżetowych
Knowledge In Action Adaptus PL Propozycja wartości dla hoteli niskobudżetowych Wysoki 2 Gwiazdki Względny poziom 1 Gwiazdka Niski Estetyka Architek- toniczna Pomieszczenia jadalne Wygląd holu hotelowego Wielkość pokoi 24-godzinna recepcja Umeblowanie pokoi Jakość łóżek Higiena Cisza Cena Kluczowe elementy produktów, usług i dostawy IDEA! Management Consulting 2006

66 Propozycja wartości po wprowadzeniu nowej, skutecznej strategii
Knowledge In Action Adaptus PL Propozycja wartości po wprowadzeniu nowej, skutecznej strategii Wysoki 2 Gwiazdki Względny poziom 1 Gwiazdka Innowacje w dziedzinie wartości Niski Estetyka Architek- toniczna Pomieszczenia jadalne Wygląd holu hotelowego Wielkość pokoi 24-godzinna recepcja Umeblowanie pokoi Jakość łóżek Higiena Cisza Cena Kluczowe elementy produktów, usług i dostawy IDEA! Management Consulting 2006

67 Innowacje w dziedzinie wartości
Knowledge In Action Adaptus PL Innowacje w dziedzinie wartości 1. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Koszt Oszczędności wynikające z eliminacji i redukcji 2. Zredukuj Jakie czynniki należy zredukować poniżej standardu branży? Przewaga w zakresie kosztów wynikająca z wysokiego wolumenu sprzedaży Innowacja w zakresie wartości 3. Podnieś Jakie czynniki należy podnieść powyżej standardu branży? Lepsza wartość dzięki podnoszeniu i tworzeniu 4. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nie oferowała nigdy branża? Kupowanie wartości IDEA! Management Consulting 2006

68 Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste?
Knowledge In Action Adaptus PL Proces innowacji w zakresie wartości 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta. 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta. 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Ćwiczenie 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? IDEA! Management Consulting 2006

69 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta: IDEA! Management Consulting 2006

70 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta: IDEA! Management Consulting 2006

71 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? IDEA! Management Consulting 2006

72 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? IDEA! Management Consulting 2006

73 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? IDEA! Management Consulting 2006

74 IDEA! Management Consulting 2006
Knowledge In Action Adaptus PL 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? IDEA! Management Consulting 2006

75 Opracowanie inicjatyw strategicznych
Knowledge In Action Adaptus PL Opracowanie inicjatyw strategicznych Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych ROZWÓJ STATUS QUO Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu ROZWÓJ STATUS QUO IDEA! Management Consulting 2006

76 Perspektywy finansowej
Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej Knowledge In Action Adaptus PL ROZWÓJ STATUS QUO IDEA! Management Consulting 2006

77 Perspektywy klienta Wynik inicjatyw strategicznych z ROZWÓJ STATUS QUO
Knowledge In Action Adaptus PL ROZWÓJ STATUS QUO IDEA! Management Consulting 2006

78 Perspektywy procesów biznesowych
Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych Knowledge In Action Adaptus PL STATUS QUO ROZWÓJ IDEA! Management Consulting 2006

79 Perspektywy nauki i wzrostu
Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu Knowledge In Action Adaptus PL STATUS QUO ROZWÓJ IDEA! Management Consulting 2006

80 Wnioski dotyczące wiedzy w działaniu część I
Knowledge In Action Adaptus PL Wnioski dotyczące wiedzy w działaniu część I Wnioski z pierwszych dwóch dni szkolenia Wprowadzenie do drugiej części warsztatu Przygotowanie do drugiego warsztatu Ocena pierwszego warsztatu IDEA! Management Consulting 2006

81 Strategiczne zarządzanie wiedzą
Knowledge In Action Strategiczne zarządzanie wiedzą Adaptus PL Wiedza w działaniu W działaniu Organizacja wiedzy Operacyjne Badanie potrzeby związane z wiedzą Tworzenie inicjatyw strategicznych Strategiczne Opisz wyzwanie Operacyjne zarządzanie wiedzą Wiedza zaczyna się rozwijać, począwszy od podstawowych jednostek wiedzy, zwanych danymi, które stanowią fakty, obserwacje, zdarzenia oraz informacje wejściowe”. Dane są nieustannie tworzone lub zbierane z różnych źródeł i środowisk”. Kiedy dane umieszczone są w kontekście, stają się informacją, a „kiedy są powiązane ze znaczeniem, stają się wiedzą”. Na wyższym poziomie, kiedy wiedza jest wzmocniona intuicją, może prowadzić do mądrości lub zrozumienia biznesowego, które z kolei mogą przynieść wyniki biznesowe. Stanowią one ostateczny cel większości przedsięwzięć. Ten proces tworzy operacyjne zarządzanie wiedzą. Strategiczne zarządzanie wiedzą Kiedy pytamy się o korzyści Zarządzania wiedzą, odpowiedź może nam przynieść strategiczne zarządzanie wiedzą. Punktem wyjścia do niego jest przeprowadzenie oceny biznesowej, stworzenie planu strategicznego, oraz ustalenie celów biznesowych. Wyznacza się w ten sposób kierunek dla celów zarządzania wiedzą, prowadząc do ukierunkowanego poszukiwania odpowiedniej wiedzy i danych. Proaktywne Aktywne Reaktywne IDEA! Management Consulting 2006

82 Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste?
Knowledge In Action Adaptus PL Proces innowacji w zakresie wartości 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta. 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta. 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Praca domowa 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? IDEA! Management Consulting 2006

83 Innowacje w dziedzinie wartości
Knowledge In Action Adaptus PL Innowacje w dziedzinie wartości 1. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Koszt Oszczędności wynikające z eliminacji i redukcji 2. Zredukuj Jakie czynniki należy zredukować poniżej standardu branży? Praca domowa Przewaga w zakresie kosztów wynikająca z wysokiego wolumenu sprzedaży Innowacja w zakresie wartości Jakie czynniki należy 3. Podnieś podnieść powyżej standardu branży? Lepsza wartość dzięki podnoszeniu i tworzeniu 4. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nie oferowała nigdy branża? Kupowanie wartości IDEA! Management Consulting 2006

84 Opracowanie inicjatyw strategicznych
Knowledge In Action Adaptus PL Opracowanie inicjatyw strategicznych Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej ROZWÓJ STATUS QUO Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta ROZWÓJ STATUS QUO Praca domowa Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych ROZWÓJ STATUS QUO Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu ROZWÓJ STATUS QUO IDEA! Management Consulting 2006


Pobierz ppt "IDEA! Management Consulting 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google