Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw

2 2 Program pierwszego warsztatu Dzień 1 Prezentacja uczestników oraz programu Wprowadzenie do Zarządzania wiedzą Problemy możliwe do rozwiązania dzięki zarządzaniu wiedzą oraz związane z nim korzyści Wyszukiwanie informacji oraz wiedzy Jak budować kulturę wiedzy Dzień 2 Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne Opis wyzwania Badanie przyszłych możliwości biznesowych Tworzenie innowacji wartości Tworzenie inicjatyw strategicznych

3 3 Prezentacja oraz oczekiwania Przedstaw siebie oraz swoją firmę Na jakiej wiedzy opiera się Twoja firma? Jakiej interesującej Cię wiedzy szukasz? Jakie masz oczekiwania w stosunku do tego warsztatu? Ćwiczenie

4 4 Wprowadzenie do Zarządzania wiedzą Tło historyczne zarządzania wiedzą czyli co zmieniło się w Państwa firmie od początku jej istnienia? Definicja zarządzania wiedzą Czym jest zarządzanie wiedzą i jakie są jego korzyści? Wiedza ukryta a wiedza jawna

5 5 Zmiana nastawienia w czasie Poprzednio Sprzedaż produktów Zasoby Udoskonalenia Jakość Organizacja zespołu Usługi namacalne Obecne trendy Relacje z klientami Niższe koszty sprzedaży Zaspokajanie potrzeb klientów Percepcja klientów Mobilizacja zespołu Usługi nienamacalne

6 6 Definicja Zarządzania wiedzą Istnieje wiele definicji zarządzania wiedzą: 1.Systematyczny proces służący uzyskiwaniu i komunikowaniu wiedzy, z której mogą korzystać ludzie 2.Zrozumienie, na czym polegają nasze atuty związane z wiedzą i jak można osiągnąć dzięki nim zysk 3.Odrzucenie przestarzałej wiedzy, zanim zrobią to inni 4.Dzielenie się tym, co wiemy z innymi

7 7 Nasza definicja zarządzania wiedzą Zarządzanie wiedzą to sposób, w jaki: Szukamy Tworzymy Organizujemy Korzystamy i dzielimy się wiedzą, aby maksymalizować zyski dla organizacji

8 8 Koło zarządzania wiedzą Znajdź Ucz się ze środowiska Stwórz Przełóż na pożyteczną wiedzę Zorganizuj Stwórz standardy wiedzy Zastosuj Przetestuj wiedzę w działaniu Podziel się Ciągłe dzielenie się i uczenie

9 9 Trener Sędzia

10 10

11 11 Wiedza w efektywnej organizacji Odpowiedzialność Wiedza Organizacja nieefektywna Przykład Organizacja efektywna

12 12 Wiedza jawna Wiedza, która jest udokumentowana – Wiedza, która jest dostępna dla innych – Nasze procedury – Nasze procesy – Nasze koncepcje – Nasze dokumenty – Nasze bazy danych Wszystkie rzeczy, które mamy udokumentowane na papierze lub w komputerze

13 13 Wiedza ukryta Wiedza, z której korzystamy w codziennej pracy – Typowy sposób postępowania – Nasze doświadczenie – Sposób współpracy – nasze wartości – Nasza wiedza pochodząca z interakcji z klientami, dostawcami, pracownikami, itp. Cała wiedza zawarta w działaniu lub w czyjejś pamięci – ale niezapisana

14 Dyskusja w małych grupach Jakie problemy chciał(a)byś rozwiązać dzięki zarządzaniu wiedzą? Jakie korzyści chciał(a)byś uzyskać dzięki zarządzaniu wiedzą? Utraty jakich pracowników/ jakiej wiedzy się obawiamy? W jaki sposób możemy przeciwdziałać tym zjawiskom? Jeśli do tego dojdzie, jak można zminimalizować negatywny wpływ tego zjawiska? Ćwiczenie

15 15 Wyszukiwanie informacji oraz wiedzy Wprowadzenie do hierarchii wiedzy Kanały i metody wyszukiwania informacji Zastosowania w firmach uczestników

16 16 Od danych do wiedzy – co to jest? Mam skrzynkę. Ta skrzynka ma ok. 60 cm szerokości, 60 cm głębokości oraz 90 cm wysokości. Jest bardzo ciężka. Na szczycie tej skrzynki gromadzą się zwykle różne rzeczy. Skrzynka ma drzwiczki z uchwytem. Kiedy otworzymy drzwiczki, wewnątrz skrzynki zapala się światło. Skrzynka zwykle znajduje się w kuchni. Ludzie zwykle trzymają w niej żywność.

17 17 Dane Informacja Wiedza Mądrość Zrozumienie Kontekst Wyniki biznesowe Operacyjne zarządzanie wiedzą Przeszłość Przyszłość Doświadczenie Innowacja

18 18 Wiedza w firmie Firma Badania zadowolenia Kluczowe Czynniki Sukcesu Rachunkowość finansowa Zapasy Badania i rozwój Sprzedaż Zakupy Kontrola jakości Logistyka Reklamacje Informacja podatkowa Marketing Obsługa klientów Rachunek zysków i strat Strona internetowa Intranet Działanie (realizacja zadań) Wiedza o klientach Produkty Segmentacja System zarządzania wiedzą Zamówienia Doświadczenie pracowników Inicjatywy strategiczne Wykształcenie pracowników Technologia Kluczowe wskaźniki wyników Założyciel/ Właściciele

19 19 Przykłady wewnętrznych źródeł cennej wiedzy Interakcja z klientami oraz system CRM Dane finansowe w porównaniu z poprzednim okresem Ceny w porównaniu z poprzednim okresem Portfolio produktów w porównaniu z poprzednim okresem Prośby o usługi, których nie zapewniamy Reklamacje – liczba, typ Zmiany schematów zakupów stałych klientów Liczba nowych klientów Liczba utraconych klientów Schematy okresowe i ich zmiany Poziom utrzymania i absencja pracowników Zasady 80/20 ogółem...............................

20 20 Zasada 80 / 20 - Analiza Klienci Zysk Cena Liczba zamówień Wolumen zamówień Reklamacje Produkty Dystrybucja Inwestycje Segmenty Reklama Unikatowa propozycja sprzedaży Zachowania klientów

21 21 Zasada 80 / 20 - przykład 80% naszych klientów przynosi 20% zysków 20% naszych klientów przynosi 80% zysków Jakie są potrzeby 20% klientów, którzy przynoszą 80% zysków? Co wyróżnia tych klientów i dlaczego kupują od nas? Jak możemy wzmocnić naszą współpraca z tego typu klientami i znaleźć więcej im podobnych? Jak możemy zminimalizować nasze zaangażowanie w 80% klientów, którzy przynoszą zaledwie 20% zysku bez uszczerbku dla interesów?

22 22 Ćwiczenie w małych grupach Omów koncepcję 80/20 Znajdź działanie zasady 80/20 w swojej firmie Wybierz najważniejsze obszary do dalszej analizy Ćwiczenie

23 23 Koło zarządzania wiedzą Znajdź Ucz się ze środowiska Stwórz Przełóż na pożyteczną wiedzę Zorganizuj Stwórz standardy wiedzy Zastosuj Przetestuj wiedzę w działaniu Podziel się Ciągłe dzielenie się i uczenie

24 24 Świat zarządzania wiedzą Firma Klienci Dostawcy Udziałowcy Bezpośrednia konkurencja Potencjalni klienci Użytkownicy końcowy Społeczeństwo Akty prawne i władze Inne branże Pracownicy Inne rynki Zasoby naturalne Trendy lokalne i globalne Nowe technologie Uczelnie wyższe Strony internetowe Statystyki urzędowe Biblioteki publiczne Kluby biznesowe Mystery Shopper Programy MBA Firmy medialne Wydawcy informatorów Wyszukiwarki internetowe Firmy medialne Firmy konsultingowe Komercyjne bazy danych Izby biznesowe Firmy konferencyjne Wydawnictwa Stowarzyszenia branżowe Firmy badawcze Statystyki publiczne Statystyki UE Stowarzyszenia klientów Sieci biznesowe Serwisy informacyjne Biblioteki internetowe Firmowe strony internetowe Organizacje handlowe Firmy referencyjne

25 25 Badanie zadowolenia klientów 1.Myśląc o firmie X, widzi ją Pan/-i jako dostawcę: ……………………….. 2.Jakiego typu usługi firma X dostarczyła Panu/-i w przeszłości? 3.Jak ocenia Pan/-i swój poziom zaufania do możliwości firmy X wspierania Pana/Panią jako klienta? 4.Czy możemy wprowadzić jakieś zmiany w naszej organizacji, aby lepiej zaspokoić Pana/-i potrzeby? 5.Jak często korzysta Pan/-i z tego typu usług? 6.Czy firma X potrafi określić potrzeby Pana/-i organizacji? 7.Czy wdrożył/-a Pan/-i rekomendacje firmy X? 8.Jaki wpływ miała ta usługa na Pana/-i organizację? 9.Jaką wartość przynosi ta usługa Pana/-i organizacji? 10.Czy Firma X zapewniła Panu/-i pomoc, której Pan/-i potrzebuje? 11.Czy zarekomendował(a)by Pan/-i tę usługę znajomym? 12.Czy skorzystał(a)by Pan/-i z tego typu usługi ponownie? 13.Dlaczego pierwotnie wybrał/-a Pan/-i usługi firmy X? 14.Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan/-i zadowolony/-a z usług firmy X?

26 26 Dyskusja w małych grupach Część 1 – Obecni klienci Co myślą o Tobie Twoi klienci? Skąd czerpiesz wiedzę o obecnych klientach? Zastanów się nad sposobami uzyskania lepszej wiedzy na temat obecnych klientów. Ćwiczenie

27 27 Dyskusja w małych grupach Część 2 – Potencjalni klienci Co myślą o Tobie Twoi potencjalni klienci? Skąd czerpiesz wiedzę o potencjalnych klientach? Zastanów się nad sposobami uzyskania lepszej wiedzy na temat potencjalnych klientów. Ćwiczenie

28 28 Dyskusja w małych grupach Część 3 – Konkurencja Co wiesz dziś o swojej konkurencji? Skąd czerpiesz wiedzę o swojej konkurencji? Zastanów się nad sposobami uzyskania lepszych informacji o konkurencji. Ćwiczenie

29 29 Jak zbudować kulturę wiedzy Wprowadzenie do kultury wiedzy Zarządzanie wiedzą jako pomost pomiędzy procesem a praktyką Tworzenie i konwersja wiedzy – ćwiczenie na wiedzę ukrytą i jawną

30 30 Ile kwadratów widzisz?........…………………………………….

31 31 Co robisz?

32 32 Stary styl delegowania odpowiedzialn ości nie sprawdza się we współczesny m świecie biznesu,............w którym jedyną stałą jest zmiana....i w którym koncentrujemy uwagę na ciągłym doskonaleniu......... Menedżer Pracownik Zaplanuj Zrób

33 33 Menedżer Pracownik Musimy rozszerzyć naszą współpracę dążąc do partnerstwa Znajdź Stwórz Zorganizuj Zastosuj Podziel się

34 34

35 35 Odwracanie piramidy do góry nogami Szeregowi pracownicy Personel wsparcia (dawni menedżerowie liniowi) Prezes

36 36 Zarządzanie wiedzą jako most Proces Uporządkowany Rutynowy Zarządzany Kanały oficjalne Wiedza jawna Praktyka Nieuporządkowana Spontaniczna Niezarządzana Kanały nieoficjalne Wiedza ukryta

37 37 Tworzenie i konwersja wiedzy Od wiedzy ukrytej do wiedzy ukrytejSocjalizacja Wiedza ukryta Wiedza jawna Od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnejEksternalizacja Od wiedzy jawnej do wiedzy ukrytejInternalizacja Od wiedzy jawnej do wiedzy jawnejKombinacja Wiedzaukryta Wiedzajawna

38 38 Ćwiczenie wiedza ukryta a jawna Indywidualnie (5 min): – Przygotuj po dwa przykłady (obszary) wiedzy ukrytej i jawnej w swojej firmie. – Określ osoby, które posiadają tę wiedzę. – Zastanów się nad sposobami: socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji tej wiedzy W małych grupach (15 min): – Przedyskutuj pomysły z pozostałymi osobami, zaprezentuj wnioski na forum ogólnym. Ćwiczenie

39 39 Informacja zwrotna

40 Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw Dzień 2

41 41 Program drugiego dnia Informacja zwrotna z poprzedniego dnia Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne Opis wyzwania Badanie możliwości biznesowych w przyszłości Nazwanie wyzwania Tworzenie innowacji wartości Tworzenie inicjatyw strategicznych Wnioski z pierwszego warsztatu Przygotowanie do drugiego warsztatu

42 42 Zarządzanie wiedzą – narzędzie strategiczne Elementy zarządzania wiedzą Wnioski dla firm uczestników

43 43 Powiązanie wiedzy z biznesem Operacyjne Zarządzanie Wiedzą O b e c n i e Związek wiedzy z biznesem Co firma MUSI WIEDZIEĆ Co firma MUSI ZROBIĆ Co firma WIE Co firma ROBI Strategiczne Zarządzanie Wiedzą P r z y s z ł o ś ć Związek wiedzy z biznesem Luka w wiedzy Luka biznesowa

44 44 Aktywne Strategiczne Operacyjne W działaniu Reaktywne Dane Informacja Wiedza Mądrość Wyniki biznesowe Operacyjne zarządzanie wiedzą Proaktywne

45 45 Strategiczne zarządzanie wiedzą Znajdź Opisz wyzwanie Zorganizuj wiedzę Zastosuj Wiedza w działaniu Podziel się Zbadaj potrzeby związane z wiedzą Stwórz inicjatywy strategiczne

46 46 Reaktywne Aktywne W działaniu Tworzenie inicjatyw strategicznych Zbadaj potrzeby związane z wiedzą Organizacja wiedzy Wiedza w działaniu Strategiczne zarządzanie wiedzą Operacyjne Strategiczne Proaktywne Opisz wyzwanie

47 47 Szukanie - Opisz wyzwanie Mocne i słabe strony firmy Określenie problemów biznesowych Badanie możliwości biznesowych w przyszłości Możliwości oraz zagrożenia firmy Nazwanie wyzwania

48 48 Ćwiczenie w małych grupach Omów mocne i słabe strony oraz problemy biznesowe swojej firmy. Wypełnij trzy kolejne slajdy: Mocne strony firmy Słabe strony firmy Problemy biznesowe firmy Ćwiczenie

49 49 Mocne strony firmy (Rozpoznawanie własnych kompetencji)

50 50 Słabe strony firmy (Rozpoznawanie własnych wad)

51 51 Problemy biznesowe firmy (Rzeczy, które - Twoim zdaniem -wymagają podjęcia działań)

52 52 Badanie możliwości biznesowych w przyszłości Koncentracja na satysfakcji klienta Co kupują Twoi klienci? Określanie możliwości oraz badanie zagrożeń Nazwanie wyzwania

53 53 Model zadowolenia klienta Postrzegana wartość Oczekiwana wartość = 1,00 Postrzegana wartość Oczekiwana wartość = 0,99 Postrzegana wartość Oczekiwana wartość = 1,01 Postrzegana wartość Oczekiwana wartość = 4,00

54 54 Produkt podstawowy Produkt poszerzony Usługa namacalna

55 55 Transport z A do B Gazety Darmowe napoje Posiłek i napoje Dodatkowe stanowiska odprawy Punktualność Telefon na pokładzie Obsługa Poczekalnie Dokładnie na czas Przestrzeń Przyjazne nastawienie Precyzja Pełna opieka Szacunek Uśmiech Informacja Klient ma zawsze rację Przestrzeń

56 56

57 57 Dyskusja w małych grupach Co kupują Twoi klienci? Ćwiczenie

58 58 Ćwiczenie w małych grupach Omów możliwości oraz zagrożenia dla Twojej firmy. Wypełnij kolejne slajdy: Możliwości dla firmy Zagrożenia dla firmy Ćwiczenie

59 59 Możliwości dla firmy (Określanie własnego potencjału)

60 60 Zagrożenia dla firmy (Badanie słabych punktów)

61 61 Nazwij wyzwanie Wyzwanie Wyzwanie Mocne strony Słabe strony Możliwości Zagrożenia

62 62 Ćwiczenie w małych grupach Nazwij wyzwanie Omówcie nazwy nadane wyzwaniom w Waszych firmach. Ćwiczenie

63 63 Stwórz - Stwórz inicjatywy strategiczne Definiowanie naszej pozycji na rynku Innowacje w dziedzinie wartości Tworzenie inicjatyw strategicznych

64 64 Definiowanie naszej pozycji na rynku (Zack, 1999) Poziom wiedzy konkurencji Imitator Wiedza podstawowa Wiedza zaawansowana Wiedza innowacyjna Przegrany Konkurent Lider Imitator Konkurent Innowator Lider Konkurent Poziom wiedzy firmy Wiedza podstawowa Wiedza zaawansowana Wiedza innowacyjna

65 65 Propozycja wartości dla hoteli niskobudżetowych Pomieszczenia jadalne Estetyka Architek- toniczna Wygląd holu hotelowego Wielkość pokoi 24-godzinna recepcja Umeblowanie pokoi Jakość łóżek HigienaCiszaCena 2 Gwiazdki 1 Gwiazdka Wysoki Niski Względny poziom Kluczowe elementy produktów, usług i dostawy

66 66 Propozycja wartości po wprowadzeniu nowej, skutecznej strategii 2 Gwiazdki 1 Gwiazdka Innowacje w dziedzinie wartości Wysoki Niski Względny poziom Pomieszczenia jadalne Estetyka Architek- toniczna Wygląd holu hotelowego Wielkość pokoi 24-godzinna recepcja Umeblowanie pokoi Jakość łóżek HigienaCiszaCena Kluczowe elementy produktów, usług i dostawy

67 67 Innowacje w dziedzinie wartości 1. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? 2. Zredukuj Jakie czynniki należy zredukować poniżej standardu branży? 3. Podnieś Jakie czynniki należy podnieść powyżej standardu branży? 4. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nie oferowała nigdy branża? Oszczędności wynikające z eliminacji i redukcji Koszt Lepsza wartość dzięki podnoszeniu i tworzeniu Przewaga w zakresie kosztów wynikająca z wysokiego wolumenu sprzedaży Kupowanie wartości Innowacja w zakresie wartości

68 68 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta. 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta. 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Proces innowacji w zakresie wartości Ćwiczenie

69 69 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta:

70 70 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta:

71 71 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste?

72 72 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży?

73 73 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży?

74 74 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża?

75 75 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Opracowanie inicjatyw strategicznych Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ

76 76 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ

77 77 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ

78 78 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ

79 79 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ

80 80 Wnioski dotyczące wiedzy w działaniu część I Wnioski z pierwszych dwóch dni szkolenia Wprowadzenie do drugiej części warsztatu Przygotowanie do drugiego warsztatu Ocena pierwszego warsztatu

81 81 Reaktywne Aktywne W działaniu Tworzenie inicjatyw strategicznych Badanie potrzeby związane z wiedzą Organizacja wiedzy Wiedza w działaniu Strategiczne zarządzanie wiedzą Operacyjne Strategiczne Proaktywne Opisz wyzwanie

82 82 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta. 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta. 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Proces innowacji w zakresie wartości Praca domowa

83 83 Praca domowa Innowacje w dziedzinie wartości 1. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? 2. Zredukuj Jakie czynniki należy zredukować poniżej standardu branży? 3. Podnieś Jakie czynniki należy podnieść powyżej standardu branży? 4. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nie oferowała nigdy branża? Oszczędności wynikające z eliminacji i redukcji Koszt Lepsza wartość dzięki podnoszeniu i tworzeniu Przewaga w zakresie kosztów wynikająca z wysokiego wolumenu sprzedaży Kupowanie wartości Innowacja w zakresie wartości

84 84 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Opracowanie inicjatyw strategicznych Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Praca domowa


Pobierz ppt "Wiedza w działaniu Szkolenie z Zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google