Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa

2 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE problematyka Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej PROBLEM The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 – 1957 TEZA poziom bezrobocia i stopę zmian bezrobocia stopa zmian płac nominalnych może być determinowana przez poziom bezrobocia i stopę zmian bezrobocia, za wyjątkiem lat, gdy zależność ta jest zniekształcona poprzez gwałtowne zmiany cen importu

3 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Podstawy mikroekonomiczne Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE 1. nadwyżka popytu prowadzi do dość gwałtownego wzrostu oferowanych stawek płac dlaczego? aby przyciągnąć najatrakcyjniejszą część siły roboczej 2. nadwyżka podaży pracy prowadzi do o wiele wolniejszego spadku stawek płac dlaczego? pracownicy niechętnie przyjmują wynagrodzenia niższe, niż poprzednio

4 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Podstawy mikroekonomiczne Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE wysoce nieliniowa 3. z 1. i 2. wynika, iż zależność pomiędzy bezrobociem a stopą zmian stawek płac jest wysoce nieliniowa aby przyciągnąć najatrakcyjniejszą część siły roboczej 4. na stopę zmian płac nominalnych wpływa stopa zmian popytu na pracę (zmian bezrobocia) dlaczego? wzrost popytu na pracę i spadek bezrobocia wywołuje konieczność podnoszenia płac

5 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Podstawy mikroekonomiczne Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE ILUZJA PIENIĘŻNA 5. ILUZJA PIENIĘŻNA robotnicy kierują się przy dokonywaniu wyborów poziomem płac nominalnych dlaczego? JM Keynes i Ogólna teoria Najważniejsze założenie przyjęte przez Phillipsa

6 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Dopasowana krzywa: 1861-1913 Pogrupowane obserwacje: krzyżyki oznaczają średnia wielkość dla poszczególnych wielkości procentowych bezrobocia (0-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-7,7-11%)

7 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Nieco techniki W – stopa zmian płac nominalnych, U – bezrobocie Wynik estymacji DOPASOWANIE KRZYWEJ średnie wartości stopy zmian płac nominalnych oraz bezrobocia dla tych lat, w których bezrobocie kształtowało się w danych przedziałach liczba stopni swobody – 6

8 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________ Wskazania dla polityki Wallusch, WTE Założenie: 2% roczny wzrost produktywności 1. utrzymując zagregowany popyt na poziomie zapewniającym stabilny poziom cen, poziom bezrobocia utrzyma się nieco poniżej 2,5%; 2. utrzymując zagregowany popyt na poziomie zapewniającym stabilny wzrost stopy płac, bezrobocie przyjmie wartość ok. 5,5%.

9 Richard G. Lipsey _______________________________________________________________________________ ur. 1928 Wallusch, WTE 1. Reestymacja modelu Phillipsa – próba urealnienia wielkości płac, wykorzystanie stopy zmian zmiennych w modelu; 2. próba przeprowadzenia analizy teoretycznej; 3. analiza okresów 1862-1913 oraz 1918-1957;

10 Richard G. Lipsey ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE Dopasowane krzywe: 1861-1913

11 Wyniki badań NOWE ELEMENTY próba urealnienia zmiennej objaśnianej: rola związków zawodowych i negocjacji płacowych Richard G. Lipsey ___________________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE w* – stopa zmian płac nominalnych, U* – stopa zmian bezrobocia, P* – stopa zmian cen


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google