Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne
Krzywa Phillipsa

2 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ problematyka PROBLEM The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 – 1957 TEZA stopa zmian płac nominalnych może być determinowana przez poziom bezrobocia i stopę zmian bezrobocia, za wyjątkiem lat, gdy zależność ta jest zniekształcona poprzez gwałtowne zmiany cen importu Wallusch, WTE Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej

3 ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE
AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Podstawy mikroekonomiczne ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE 1. nadwyżka popytu prowadzi do dość gwałtownego wzrostu oferowanych stawek płac dlaczego? aby przyciągnąć najatrakcyjniejszą część siły roboczej 2. nadwyżka podaży pracy prowadzi do o wiele wolniejszego spadku stawek płac dlaczego? pracownicy niechętnie przyjmują wynagrodzenia niższe, niż poprzednio Wallusch, WTE Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej

4 ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE
AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Podstawy mikroekonomiczne ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE 3. z 1. i 2. wynika, iż zależność pomiędzy bezrobociem a stopą zmian stawek płac jest wysoce nieliniowa aby przyciągnąć najatrakcyjniejszą część siły roboczej 4. na stopę zmian płac nominalnych wpływa stopa zmian popytu na pracę (zmian bezrobocia) dlaczego? wzrost popytu na pracę i spadek bezrobocia wywołuje konieczność podnoszenia płac Wallusch, WTE Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej

5 ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE
AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Podstawy mikroekonomiczne ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE 5. ILUZJA PIENIĘŻNA robotnicy kierują się przy dokonywaniu wyborów poziomem płac nominalnych dlaczego? JM Keynes i Ogólna teoria Najważniejsze założenie przyjęte przez Phillipsa Wallusch, WTE Nawiązanie do rynku dóbr i usług – płaca jako cena, zatrudnienie jako wypadkowa popytu na pracę, podaży pracy i płacy nominalnej

6 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Dopasowana krzywa: Wallusch, WTE Pogrupowane obserwacje: krzyżyki oznaczają średnia wielkość dla poszczególnych wielkości procentowych bezrobocia (0-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-7,7-11%)

7 AWH Phillips ___________________________________________________________________________________________________ Nieco techniki DOPASOWANIE KRZYWEJ średnie wartości stopy zmian płac nominalnych oraz bezrobocia dla tych lat, w których bezrobocie kształtowało się w danych przedziałach liczba stopni swobody – 6 Wynik estymacji Wallusch, WTE W – stopa zmian płac nominalnych, U – bezrobocie

8 Założenie: 2% roczny wzrost produktywności
AWH Phillips ___________________________________________________________________________________ Wskazania dla polityki Założenie: 2% roczny wzrost produktywności 1. utrzymując zagregowany popyt na poziomie zapewniającym stabilny poziom cen, poziom bezrobocia utrzyma się nieco poniżej 2,5%; 2. utrzymując zagregowany popyt na poziomie zapewniającym stabilny wzrost stopy płac, bezrobocie przyjmie wartość ok. 5,5%. Wallusch, WTE

9 Richard G. Lipsey _______________________________________________________________________________
ur. 1928 1. Reestymacja modelu Phillipsa – próba urealnienia wielkości płac, wykorzystanie stopy zmian zmiennych w modelu; 2. próba przeprowadzenia analizy teoretycznej; 3. analiza okresów oraz ; Wallusch, WTE

10 Richard G. Lipsey ___________________________________________________________________________________________________ Dopasowane krzywe: Wallusch, WTE

11 rola związków zawodowych i negocjacji płacowych
Richard G. Lipsey ___________________________________________________________________________________________________ Wyniki badań NOWE ELEMENTY próba urealnienia zmiennej objaśnianej: rola związków zawodowych i negocjacji płacowych Wallusch, WTE w* – stopa zmian płac nominalnych, U* – stopa zmian bezrobocia, P* – stopa zmian cen


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Krzywa Phillipsa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google