Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Mitkowski I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Mitkowski I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO."— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Mitkowski I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO SEKCJI RYTMU SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W KADENCJI 2011-2013

2 Przemysław MitkowskiWYKSZTAŁCENIE: 1990 - ABSOLWENT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO, AKADEMII MEDYCZNEJ IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYKSZTAŁCENIE: PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ : I KLINIKA KARDIOLOGII, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU: 1990-1991 – ASYSTENT W PIERWSZYM ROKU ZATRUDNIENIA 1991-2007 – ASYSTENT 2007-- ADIUNKT SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU: 1990-1991- STAŻYSTA PODYPLOMOWY 1991-1993- MŁODSZY ASYSTENT 1993-1998- ASYSTENT 1998-- STARSZY ASYSTENT 2007-- KIEROWNIK PRACOWNI ELEKTROTERAPII SERCA PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ : I KLINIKA KARDIOLOGII, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU: 1990-1991 – ASYSTENT W PIERWSZYM ROKU ZATRUDNIENIA 1991-2007 – ASYSTENT 2007-- ADIUNKT SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU: 1990-1991- STAŻYSTA PODYPLOMOWY 1991-1993- MŁODSZY ASYSTENT 1993-1998- ASYSTENT 1998-- STARSZY ASYSTENT 2007-- KIEROWNIK PRACOWNI ELEKTROTERAPII SERCA

3 Przemysław MitkowskiSPECJALIZACJE: 1993 – CHOROBY WEWNĘTRZNE I 1998 – CHOROBY WEWNĘTRZNE II 2001 – KARDIOLOGIA II 2009 - HIPERTENSJOLOGIA II SPECJALIZACJE: 1993 – CHOROBY WEWNĘTRZNE I 1998 – CHOROBY WEWNĘTRZNE II 2001 – KARDIOLOGIA II 2009 - HIPERTENSJOLOGIA II ZAGRANICZNE STAŻE PODYPOLOMOWE: 1990 – MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 1995 – CHRISTIAN ALBRECHTS UNIVERSITAT zu KIEL ZAGRANICZNE STAŻE PODYPOLOMOWE: 1990 – MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 1995 – CHRISTIAN ALBRECHTS UNIVERSITAT zu KIEL

4 Przemysław Mitkowski TYTUŁY HONOROWE: 2002 – FELLOW EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 2004 – EUROPEAN CARDIOLOGIST 2006 – ESC/EHRA ACCREDITATION IN CARRDIAC PACING TYTUŁY HONOROWE: 2002 – FELLOW EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 2004 – EUROPEAN CARDIOLOGIST 2006 – ESC/EHRA ACCREDITATION IN CARRDIAC PACING PEŁNIONE FUNKCJE: 1998-2009 – CZŁONEK KOMISJI INFORMATYKI PTK 2001-2004 – CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK 2001-2004 – SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK 2004-2011- CZŁONEK ZARZĄDU SEKCJI RYTMU SERCA PTK (d. SEKCJA STYMULACJI SERCA I ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ) 2004-2011 - SEKRETARZ ZARZĄDU SEKCJI RYTMU SERCA PTK (d. SEKCJA STYMULACJI SERCA I ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ) 2007-NADAL- PRZEDSTAWICIEL POLSKI DO EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS - SECTION CARDIOLOGY 2009-2011- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ PTK PEŁNIONE FUNKCJE: 1998-2009 – CZŁONEK KOMISJI INFORMATYKI PTK 2001-2004 – CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK 2001-2004 – SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK 2004-2011- CZŁONEK ZARZĄDU SEKCJI RYTMU SERCA PTK (d. SEKCJA STYMULACJI SERCA I ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ) 2004-2011 - SEKRETARZ ZARZĄDU SEKCJI RYTMU SERCA PTK (d. SEKCJA STYMULACJI SERCA I ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ) 2007-NADAL- PRZEDSTAWICIEL POLSKI DO EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS - SECTION CARDIOLOGY 2009-2011- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ PTK REDAKCJE: 2008 – PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ / REDAKTOR NACZELNY W DOBRYM RYTMIE 2008 – REDAKTOR DZIAŁU ELEKTROSTYMULACJA W KARDIOLOGII PO DYPLOMIE REDAKCJE: 2008 – PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ / REDAKTOR NACZELNY W DOBRYM RYTMIE 2008 – REDAKTOR DZIAŁU ELEKTROSTYMULACJA W KARDIOLOGII PO DYPLOMIE

5 Przemysław Mitkowski STOPNIE NAUKOWE: 1998 – DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH: WPŁYW STAŁEJ ELEKTROSTYMULACJI SERCA W CZASIE PRZECIĄŻENIA OBJĘTOŚCIOWEGO NA STĘŻENIE PRZEDSIONKOWEGO PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO (ANP) W OSOCZU KRWI ORAZ NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE WPŁYW STAŁEJ ELEKTROSTYMULACJI SERCA W CZASIE PRZECIĄŻENIA OBJĘTOŚCIOWEGO NA STĘŻENIE PRZEDSIONKOWEGO PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO (ANP) W OSOCZU KRWI ORAZ NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE STOPNIE NAUKOWE: 1998 – DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH: WPŁYW STAŁEJ ELEKTROSTYMULACJI SERCA W CZASIE PRZECIĄŻENIA OBJĘTOŚCIOWEGO NA STĘŻENIE PRZEDSIONKOWEGO PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO (ANP) W OSOCZU KRWI ORAZ NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE WPŁYW STAŁEJ ELEKTROSTYMULACJI SERCA W CZASIE PRZECIĄŻENIA OBJĘTOŚCIOWEGO NA STĘŻENIE PRZEDSIONKOWEGO PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO (ANP) W OSOCZU KRWI ORAZ NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE DOROBEK NAUKOWY: AUTOR LUB WSPÓŁAUTOR: 76 PRAC NAUKOWYCH, W TYM: - 31 ORYGINALNYCH - 37 POGLĄDOWYCH - 8 ROZDZIAŁÓW 204 DONIESIEŃ ZJAZDOWYCH, W TYM: - 133 OGÓLNOKRAJOWYCH - 71 ZAGRANICZNYCH DOROBEK NAUKOWY: AUTOR LUB WSPÓŁAUTOR: 76 PRAC NAUKOWYCH, W TYM: - 31 ORYGINALNYCH - 37 POGLĄDOWYCH - 8 ROZDZIAŁÓW 204 DONIESIEŃ ZJAZDOWYCH, W TYM: - 133 OGÓLNOKRAJOWYCH - 71 ZAGRANICZNYCH IF - 11,799 KBN/MNiI - 301 IF - 11,799 KBN/MNiI - 301

6 Przemysław Mitkowski NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE: Heart Rhythm 2009;6(7):1085-1104

7 Przemysław Mitkowski PROGRAM NA KADENCJĘ 2011-2013: RAZEM SPROSTAMY WYZWANIOM TERAŹNIESZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

8 Przemysław Mitkowski PROGRAM NA KADENCJĘ 2011-2013: LEGISLACJA i WSPÓŁPRACA STAŁA WSPÓŁPRACA Z: STAŁA WSPÓŁPRACA Z: ZARZĄDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZARZĄDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE KARDIOLOGII KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE KARDIOLOGII W CELU: o PODNOSZENIA JAKOŚCI REALIZACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH o WPROWADZANIA NOWYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH o DOSZACOWANIA REFUNDACJI WYKONYWANYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH o GROMADZENIA DANYCH REJESTROWYCH REWIZJA ZASAD AKREDYTACJI PRACOWNI ELEKTROTERAPII I ELEKTROFIZJOLOGII REWIZJA ZASAD AKREDYTACJI PRACOWNI ELEKTROTERAPII I ELEKTROFIZJOLOGII WPROWADZENIE CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA WPROWADZENIE CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA WSPÓŁPRACA W OPRACOWANIU ZASAD UZYSKANIA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ I WSZCZEPIANIA URZĄDZEŃ W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA WSPÓŁPRACA W OPRACOWANIU ZASAD UZYSKANIA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ I WSZCZEPIANIA URZĄDZEŃ W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA PROMOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII I ELEKTROTERAPII W SPOŁECZEŃSTWIE PROMOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII I ELEKTROTERAPII W SPOŁECZEŃSTWIE LEGISLACJA i WSPÓŁPRACA STAŁA WSPÓŁPRACA Z: STAŁA WSPÓŁPRACA Z: ZARZĄDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZARZĄDEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE KARDIOLOGII KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE KARDIOLOGII W CELU: o PODNOSZENIA JAKOŚCI REALIZACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH o WPROWADZANIA NOWYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH o DOSZACOWANIA REFUNDACJI WYKONYWANYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH o GROMADZENIA DANYCH REJESTROWYCH REWIZJA ZASAD AKREDYTACJI PRACOWNI ELEKTROTERAPII I ELEKTROFIZJOLOGII REWIZJA ZASAD AKREDYTACJI PRACOWNI ELEKTROTERAPII I ELEKTROFIZJOLOGII WPROWADZENIE CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA WPROWADZENIE CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA WSPÓŁPRACA W OPRACOWANIU ZASAD UZYSKANIA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ I WSZCZEPIANIA URZĄDZEŃ W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA WSPÓŁPRACA W OPRACOWANIU ZASAD UZYSKANIA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ I WSZCZEPIANIA URZĄDZEŃ W OPARCIU O REKOMENDACJE EHRA PROMOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII I ELEKTROTERAPII W SPOŁECZEŃSTWIE PROMOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII I ELEKTROTERAPII W SPOŁECZEŃSTWIE

9 Przemysław Mitkowski PROGRAM NA KADENCJĘ 2011-2013: EDUKACJA ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH KURSY DOSKONALĄCE W RAMACH DOROCZNYCH KONFEFENCJI SEKCJI RYTMU SERCA KURSY DOSKONALĄCE W RAMACH DOROCZNYCH KONFEFENCJI SEKCJI RYTMU SERCA ORGANIZOWANIE, WSPÓŁORGANIZOWANIE, WSPIERANIE INNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH: ORGANIZOWANIE, WSPÓŁORGANIZOWANIE, WSPIERANIE INNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH: o HANDS ON – DLA LEKARZY DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE – W AKREDYTOWANYCH OŚRODKACH EDUKACYJNYCH o KURSY POŚWIĘCONE WYBITNYM ZAGADNIENIOM ELEKTROTERAPII I ELEKTROFIZJOLOGII: ELEKTROFIZJOLOGIA I ABLACJA ELEKTROFIZJOLOGIA I ABLACJA STYMULACJA SERCA STYMULACJA SERCA KARDIOWERTERY –DEFIBRYLATORY, NAGŁY ZGON SERCOWY KARDIOWERTERY –DEFIBRYLATORY, NAGŁY ZGON SERCOWY SESJE NA KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO SESJE NA KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTK I INNYMI TOWARZYSTWAMI WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTK I INNYMI TOWARZYSTWAMI o SEKCJA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY o SEKCJA KARDIOLOGII SPORTOWEJ o INNE EDUKACJA ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANIE I PROMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH KURSY DOSKONALĄCE W RAMACH DOROCZNYCH KONFEFENCJI SEKCJI RYTMU SERCA KURSY DOSKONALĄCE W RAMACH DOROCZNYCH KONFEFENCJI SEKCJI RYTMU SERCA ORGANIZOWANIE, WSPÓŁORGANIZOWANIE, WSPIERANIE INNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH: ORGANIZOWANIE, WSPÓŁORGANIZOWANIE, WSPIERANIE INNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH: o HANDS ON – DLA LEKARZY DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE – W AKREDYTOWANYCH OŚRODKACH EDUKACYJNYCH o KURSY POŚWIĘCONE WYBITNYM ZAGADNIENIOM ELEKTROTERAPII I ELEKTROFIZJOLOGII: ELEKTROFIZJOLOGIA I ABLACJA ELEKTROFIZJOLOGIA I ABLACJA STYMULACJA SERCA STYMULACJA SERCA KARDIOWERTERY –DEFIBRYLATORY, NAGŁY ZGON SERCOWY KARDIOWERTERY –DEFIBRYLATORY, NAGŁY ZGON SERCOWY SESJE NA KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO SESJE NA KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTK I INNYMI TOWARZYSTWAMI WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTK I INNYMI TOWARZYSTWAMI o SEKCJA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ I TELEMEDYCYNY o SEKCJA KARDIOLOGII SPORTOWEJ o INNE

10 Przemysław Mitkowski PROGRAM NA KADENCJĘ 2011-2013: NAUKA PROMOWANIE WIELOOŚRODKOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH PROMOWANIE WIELOOŚRODKOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH WYRÓŻNIANIE NAJLEPSZYCH PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ (ZWŁASZCZA POSIADAJĄCYCH IMPACT FACTOR) WYRÓŻNIANIE NAJLEPSZYCH PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ (ZWŁASZCZA POSIADAJĄCYCH IMPACT FACTOR) PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W KOMITETACH STERUJĄCYCH DUŻYCH, WIELOOŚRODKOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ KLINICZNYCH PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W KOMITETACH STERUJĄCYCH DUŻYCH, WIELOOŚRODKOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ KLINICZNYCH PROMOWANIE ROZWOJU NAUKOWEGO LEKARZY I UZYSKIWANIE PRZEZ NICH STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCH PROMOWANIE ROZWOJU NAUKOWEGO LEKARZY I UZYSKIWANIE PRZEZ NICH STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCHNAUKA PROMOWANIE WIELOOŚRODKOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH PROMOWANIE WIELOOŚRODKOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH WYRÓŻNIANIE NAJLEPSZYCH PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ (ZWŁASZCZA POSIADAJĄCYCH IMPACT FACTOR) WYRÓŻNIANIE NAJLEPSZYCH PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ (ZWŁASZCZA POSIADAJĄCYCH IMPACT FACTOR) PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W KOMITETACH STERUJĄCYCH DUŻYCH, WIELOOŚRODKOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ KLINICZNYCH PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W KOMITETACH STERUJĄCYCH DUŻYCH, WIELOOŚRODKOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ KLINICZNYCH PROMOWANIE ROZWOJU NAUKOWEGO LEKARZY I UZYSKIWANIE PRZEZ NICH STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCH PROMOWANIE ROZWOJU NAUKOWEGO LEKARZY I UZYSKIWANIE PRZEZ NICH STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCH

11 Przemysław Mitkowski PROGRAM NA KADENCJĘ 2011-2013: WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ ZAPRASZANIE EKSPERTÓW Z ZAGRANICY NA KONFERENCJE I WARSZTATY ZAPRASZANIE EKSPERTÓW Z ZAGRANICY NA KONFERENCJE I WARSZTATY PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W AKTYWNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH: PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W AKTYWNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH: PRZEWODNICZENIE SESJI PRZEWODNICZENIE SESJI WYGŁASZANIE WYKŁADÓW WYGŁASZANIE WYKŁADÓW UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH ZALECENIA I STANOWISKA UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH ZALECENIA I STANOWISKA WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ ZAPRASZANIE EKSPERTÓW Z ZAGRANICY NA KONFERENCJE I WARSZTATY ZAPRASZANIE EKSPERTÓW Z ZAGRANICY NA KONFERENCJE I WARSZTATY PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W AKTYWNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH: PROMOWANIE UDZIAŁU POLSKICH LEKARZY W AKTYWNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH: PRZEWODNICZENIE SESJI PRZEWODNICZENIE SESJI WYGŁASZANIE WYKŁADÓW WYGŁASZANIE WYKŁADÓW UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH ZALECENIA I STANOWISKA UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH ZALECENIA I STANOWISKA

12 Przemysław Mitkowski PROGRAM NA KADENCJĘ 2011-2013: FINANSE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH SEKCJI: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH SEKCJI: ZYSKI Z KONFERENCJI I WARSZTATÓW ZYSKI Z KONFERENCJI I WARSZTATÓW POZYSKIWANIE SPONSORÓW NA REALIZACJĘ WYBRANYCH PROJEKTÓW LEGISLACYJNYCH, EDUKACYJNYCH, WDROŻENIOWYCH POZYSKIWANIE SPONSORÓW NA REALIZACJĘ WYBRANYCH PROJEKTÓW LEGISLACYJNYCH, EDUKACYJNYCH, WDROŻENIOWYCH POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA KSZTAŁCENIE ZASOBÓW LUDZKICH POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA KSZTAŁCENIE ZASOBÓW LUDZKICHFINANSE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH SEKCJI: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH SEKCJI: ZYSKI Z KONFERENCJI I WARSZTATÓW ZYSKI Z KONFERENCJI I WARSZTATÓW POZYSKIWANIE SPONSORÓW NA REALIZACJĘ WYBRANYCH PROJEKTÓW LEGISLACYJNYCH, EDUKACYJNYCH, WDROŻENIOWYCH POZYSKIWANIE SPONSORÓW NA REALIZACJĘ WYBRANYCH PROJEKTÓW LEGISLACYJNYCH, EDUKACYJNYCH, WDROŻENIOWYCH POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA KSZTAŁCENIE ZASOBÓW LUDZKICH POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA KSZTAŁCENIE ZASOBÓW LUDZKICH

13


Pobierz ppt "Przemysław Mitkowski I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google