Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania."— Zapis prezentacji:

1

2 Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania w sytuacjach zagrożenia życia Państwa pomoc decydować będzie o sukcesie lub porażce tej misji htpp://www.swiat-dzieciom.pl KONTO FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM: BPH S.A. O/Kraków 85 1060 0076 0000 3200 0089 2448

3 70% przypadków zagrażających życiu ma miejsce poza szpitalem, w tym ok. 50% w domu w większości przypadków są obok osoby, które gdyby umiały, mogłyby uratować życie misją Fundacji Świat Dzieciom jest nauczanie dzieci jak tej pomocy udzielić nauka ta może pomóc każdemu z nas i osobom nam najbliższym

4 Dlaczego warto uczyć w szkołach? w większości przypadków wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy - szczególnie tych, które wydarzają się w domu świadkami są bezradne w takiej sytuacji dzieci naszym celem jest zapobiec tej bezradności 8 godzin nauki z zakresu udzielania pierwszej pomocy może wystarczyć aby uratować życie szkoła jest naturalnym miejscem, gdzie należy umożliwić taką edukację

5 Opiera się na edukacyjnym programie Heartstart Brytyjskiej Fundacji Serca, która wspiera nas w realizacji programu w Polsce. To program koordynowany przez Fundację Świat Dzieciom i Polską Radę Resuscytacji. Program obejmuje bezpłatne przeszkolenie nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy (BLS/AED, tak by mogli oni wykorzystując materiały dydaktyczno-metodyczne zaproponowane przez Fundację, opracowane na podstawie materiałów BHF – Brytyjskiej Fundacji Serca oraz z pomocą wolontariuszy (instruktorów BLS/AED) prowadzić samodzielnie zajęcia w szkole.

6 obejmuje: Poprowadzenie zajęć z dziećmi - przeszkolenie dzieci w klasach I-VI dokonane przez nauczycieli, mających już odpowiednie umiejętności. Wypożyczanie (koordynacja) fantomów do ćwiczeń praktycznych. Instruktorzy PRR lub ERC: z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, firm: Komandos-Kraków, jako wolontariusze oferują wsparcie dla nauczycieli przeprowadzających zajęcia w szkołach. koszty szkolenia oraz materiałów dla dzieci pokrywa Fundacja Świat Dzieciom.

7 Materiały metodyczno- dydaktyczne dla nauczycieli Dvd z filmem Zwyczajny dzień Segregator zawierający: plan zajęć, arkusze umiejętności, arkusze ćwiczeń, certyfikaty

8 Po zakończeniu szkolenia każde dziecko dostaje instrukcję obsługi ratowania życia: książeczkę zatytułowaną Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia oraz plakat – poziom I dla dzieci w wieku 5-8 lat plakat – poziom II i III dla dzieci w wieku 9-15 lat

9 Nauczamy etapami Poziom I – wiek 5-8 – poszkodowany przytomny, poszkodowany nieprzytomny Poziom II – wiek 8-11 – przypadki braku oznak oddychania, zadławienie, krwawienie Poziom III – wiek 11-14 – przypadki zawału serca i braku oznak krążenia

10 Moduł Program Wprowadzenie Cele kursu Łańcuch przeżycia Moduł 1: poszkodowany przytomny (5-6) Sprawdzenie zagrożenia Sprawdzenie reakcji Telefoniczne powiadomienie pogotowia ratunkowego pod numerem 999 lub 112 Moduł 2: poszkodowany nieprzytomny (7-8 lat) Wezwanie pomocy nieprzytomny Udrożnienie dróg oddechowych Sprawdzenie oddychania Pozycja bezpieczna Telefoniczne powiadomienie pogotowia ratunkowego pod numerem 999 lub 112 Moduł 3: Krwawienie (8-9 lat) Postępowanie w przypadku krwawienia Ucisk rany i uniesienie zranionej części ciała

11 Moduł 4: Zadławienie (9-11 lat) Rozpoznanie zadławienia Uderzenia w plecy Uciśnięcia nadbrzusza Postępowanie z niemowlętami i dziećmi Moduł 5: Podejrzenie zawału serca (9-11 lat) Objawy zawału serca Postępowanie w przypadku podejrzenia zawału serca Moduł 6: Zatrzymanie pracy serca (11-15 lat) sprawdzanie oddychania uciskanie klatki piersiowej Moduł 7: : Zatrzymanie pracy serca (11-15 lat) Podstawowe czynności w sytuacji zatrzymania pracy serca (RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa) Moduł 8: powtórzenie Scenki

12 Czteroetapowy proces nauczania A.Instruktor demonstruje określoną czynność w normalnym tempie, nie przerywając i nie tłumacząc jej przebiegu. W tym celu można wykorzystać odpowiednie scenki nagrane na video. B.Instruktor ponownie pokazuje czynność, tym razem dodając komentarz na temat tego, co robi. W tym celu można wykorzystać nagrane na video sceny podsumowujące. C.Instruktor jeszcze raz wykonuje daną czynność. Tym razem komentują uczniowie. D.Uczniowie demonstrują całą czynność oraz opisują to, co robią. W ramach dodatkowych ćwiczeń można prowadzić zajęcia z udziałem instruktora–pomocnika

13 W roku szkolnym 2005/2006 Fundacja Świat Dzieciom przeszkoliła w zakresie BLS/AED 252 nauczycieli i około 57 000 uczniów ze szkół w Małopolsce, Łodzi, Bydgoszczy i Jaworznie. Przeszkolonych zostało także około 40 wolontariuszy.

14

15 W roku szkolnym 2006/2007 zamierzamy przeprowadzić szkolenia dla około 380 nauczycieli i objąć programem 80 000 uczniów w województwach łódzkim, mazowieckim, śląskim i opolskim Zamierzamy wydrukować około 80 000 nowych książeczek i plakatów dla dzieci uwzględniających najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji Program SERCE NA START jest współfinansowany ze środków FIO (Fundusz Inicjatyw Społecznych)

16 JESTEŚMY BLISKO 0-12 423 25 72 W razie jakichkolwiek kłopotów z przeprowadzaniem zajęć, jesteśmy blisko – nauczyciele zawsze mogą skontaktować się kierownikami szkolenia lub koordynatorami programu z ramienia Fundacji Świat Dzieciom: Barbara Boniek: 0-510 07 05 46, basia@swiat-dzieciom.pl Sylwia Wrona: 0-510 07 05 36 sylwia@swiat-dzieciom.pl www.swiat-dzieciom.pl fundacja@swiat-dzieciom.pl

17 Przystąpienie do programu obejmuje konieczność : zaakceptowania regulaminu programu wypełnienie formularza zgłoszeniowego przystąpienia do programu, podpisanego przez Dyrektora szkoły, zachowania bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia zajęć, prowadzenia rejestru wszystkich uczniów biorących udział w programie, podlegania kontroli koordynatorów programu i wyznaczonych osób z ramienia Fundacji Świat Dzieciom, a także wypełnienie kart postępów uczniów w nauce na zakończenie etapu programu oraz wypełnieniu ankiety.

18 Chcielibyśmy... kontynuować program w latach następnych, pod koniec każdego roku szkolnego organizować zawody wśród szkół uczestniczących w programie, wydawać periodyk, w którym uczniowie i nauczyciele dzieliliby się doświadczeniami i uwagami dotyczącymi programu, zaprosić wszystkich do dzielenia się doświadczeniem i wypowiadania się na forum internetowym, a także w naszym periodyku. FUNDACJA ŚWIAT DZIECIOM ul. Zacisze 7, 31- 156 Kraków tel. 0-12/423 25 72 fundacja@swiat-dzieciom.pl, www.swiat-dzieciom.pl

19 KONCERT 3 czerwca 2007 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się charytatywny koncert Vadima Brodskiego, światowej sławy skrzypka. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na rzecz programu SERCE NA START. ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google