Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Świat Dzieciom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Świat Dzieciom"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Świat Dzieciom
Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania w sytuacjach zagrożenia życia Państwa pomoc decydować będzie o sukcesie lub porażce tej misji htpp:// KONTO FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM: BPH S.A. O/Kraków

2 70% przypadków zagrażających życiu ma miejsce poza szpitalem, w tym ok
70% przypadków zagrażających życiu ma miejsce poza szpitalem, w tym ok. 50% w domu w większości przypadków są obok osoby, które gdyby umiały, mogłyby uratować życie misją Fundacji Świat Dzieciom jest nauczanie dzieci jak tej pomocy udzielić nauka ta może pomóc każdemu z nas i osobom nam najbliższym

3 Dlaczego warto uczyć w szkołach?
w większości przypadków wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy - szczególnie tych, które wydarzają się w domu świadkami są bezradne w takiej sytuacji dzieci naszym celem jest zapobiec tej bezradności 8 godzin nauki z zakresu udzielania pierwszej pomocy może wystarczyć aby uratować życie szkoła jest naturalnym miejscem, gdzie należy umożliwić taką edukację

4 Opiera się na edukacyjnym programie Heartstart Brytyjskiej Fundacji Serca, która wspiera nas w realizacji programu w Polsce. To program koordynowany przez Fundację Świat Dzieciom i Polską Radę Resuscytacji. Program obejmuje bezpłatne przeszkolenie nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy (BLS/AED, tak by mogli oni wykorzystując materiały dydaktyczno-metodyczne zaproponowane przez Fundację, opracowane na podstawie materiałów BHF – Brytyjskiej Fundacji Serca oraz z pomocą wolontariuszy (instruktorów BLS/AED) prowadzić samodzielnie zajęcia w szkole.

5 obejmuje: Poprowadzenie zajęć z dziećmi - przeszkolenie dzieci w klasach I-VI dokonane przez nauczycieli, mających już odpowiednie umiejętności. Wypożyczanie (koordynacja) fantomów do ćwiczeń praktycznych. Instruktorzy PRR lub ERC: z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, firm: Komandos-Kraków, jako wolontariusze oferują wsparcie dla nauczycieli przeprowadzających zajęcia w szkołach. koszty szkolenia oraz materiałów dla dzieci pokrywa Fundacja „Świat Dzieciom”.

6 Materiały metodyczno- dydaktyczne dla nauczycieli
Dvd z filmem „Zwyczajny dzień” Segregator zawierający: plan zajęć, arkusze umiejętności, arkusze ćwiczeń, certyfikaty

7 książeczkę zatytułowaną „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia”
Po zakończeniu szkolenia każde dziecko dostaje „instrukcję obsługi” ratowania życia: książeczkę zatytułowaną „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia” oraz plakat – poziom I dla dzieci w wieku 5-8 lat plakat – poziom II i III dla dzieci w wieku 9-15 lat

8 Nauczamy etapami Poziom I – wiek 5-8 – poszkodowany przytomny, poszkodowany nieprzytomny Poziom II – wiek 8-11 – przypadki braku oznak oddychania, zadławienie, krwawienie Poziom III – wiek – przypadki zawału serca i braku oznak krążenia

9 Moduł Program Wprowadzenie ◘ Cele kursu ◘ Łańcuch przeżycia
Moduł 1: poszkodowany przytomny (5-6) ◘ Sprawdzenie zagrożenia ◘ Sprawdzenie reakcji ◘ Telefoniczne powiadomienie pogotowia ratunkowego pod numerem 999 lub 112 Moduł 2: poszkodowany nieprzytomny (7-8 lat) ◘ Wezwanie pomocy nieprzytomny ◘ Udrożnienie dróg oddechowych ◘ Sprawdzenie oddychania ◘ Pozycja bezpieczna ◘ Telefoniczne powiadomienie pogotowia ratunkowego pod numerem 999 lub 112 Moduł 3: Krwawienie (8-9 lat) ◘ Postępowanie w przypadku krwawienia ◘ Ucisk rany i uniesienie zranionej części ciała

10 Moduł 4: Zadławienie (9-11 lat) ◘ Rozpoznanie zadławienia ◘ Uderzenia w plecy ◘ Uciśnięcia nadbrzusza ◘ Postępowanie z niemowlętami i dziećmi Moduł 5: Podejrzenie zawału serca ◘ Objawy zawału serca ◘ Postępowanie w przypadku podejrzenia zawału serca Moduł 6: Zatrzymanie pracy serca (11-15 lat) ◘ sprawdzanie oddychania ◘ uciskanie klatki piersiowej Moduł 7: : Zatrzymanie pracy serca (11-15 lat) ◘ Podstawowe czynności w sytuacji zatrzymania pracy serca (RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa) Moduł 8: powtórzenie ◘ Scenki

11 Czteroetapowy proces nauczania
Instruktor demonstruje określoną czynność w normalnym tempie, nie przerywając i nie tłumacząc jej przebiegu. W tym celu można wykorzystać odpowiednie scenki nagrane na video. Instruktor ponownie pokazuje czynność, tym razem dodając komentarz na temat tego, co robi. W tym celu można wykorzystać nagrane na video sceny podsumowujące. Instruktor jeszcze raz wykonuje daną czynność. Tym razem komentują uczniowie. Uczniowie demonstrują całą czynność oraz opisują to, co robią. W ramach dodatkowych ćwiczeń można prowadzić zajęcia z udziałem instruktora–pomocnika

12 W roku szkolnym 2005/2006 Fundacja Świat Dzieciom przeszkoliła w zakresie BLS/AED 252 nauczycieli i około uczniów ze szkół w Małopolsce, Łodzi, Bydgoszczy i Jaworznie. Przeszkolonych zostało także około 40 wolontariuszy.

13

14 W roku szkolnym 2006/2007 zamierzamy przeprowadzić szkolenia dla około 380 nauczycieli i objąć programem uczniów w województwach łódzkim, mazowieckim, śląskim i opolskim Zamierzamy wydrukować około nowych książeczek i plakatów dla dzieci uwzględniających najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji Program SERCE NA START jest współfinansowany ze środków FIO (Fundusz Inicjatyw Społecznych)

15 JESTEŚMY BLISKO 0-12 423 25 72 www.swiat-dzieciom.pl
W razie jakichkolwiek kłopotów z przeprowadzaniem zajęć, jesteśmy blisko – nauczyciele zawsze mogą skontaktować się kierownikami szkolenia lub koordynatorami programu z ramienia Fundacji Świat Dzieciom: Barbara Boniek: , Sylwia Wrona:

16 Przystąpienie do programu obejmuje konieczność:
◘ zaakceptowania regulaminu programu ◘ wypełnienie formularza zgłoszeniowego przystąpienia do programu, podpisanego przez Dyrektora szkoły, ◘ zachowania bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia zajęć, ◘ prowadzenia rejestru wszystkich uczniów biorących udział w programie, ◘ podlegania kontroli koordynatorów programu i wyznaczonych osób z ramienia Fundacji Świat Dzieciom, a także wypełnienie kart postępów uczniów w nauce na zakończenie etapu programu oraz wypełnieniu ankiety.

17 Chcielibyśmy... kontynuować program w latach następnych,
pod koniec każdego roku szkolnego organizować zawody wśród szkół uczestniczących w programie, wydawać periodyk, w którym uczniowie i nauczyciele dzieliliby się doświadczeniami i uwagami dotyczącymi programu, zaprosić wszystkich do dzielenia się doświadczeniem i wypowiadania się na forum internetowym, a także w naszym periodyku. FUNDACJA ŚWIAT DZIECIOM ul. Zacisze 7, Kraków tel. 0-12/

18 KONCERT 3 czerwca 2007 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się charytatywny koncert Vadima Brodskiego, światowej sławy skrzypka. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na rzecz programu SERCE NA START. ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Fundacja Świat Dzieciom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google