Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcenie formy organizacyjno – prawnej szpitali Praktyki dobre i… mniej dobre Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcenie formy organizacyjno – prawnej szpitali Praktyki dobre i… mniej dobre Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich."— Zapis prezentacji:

1 Przekształcenie formy organizacyjno – prawnej szpitali Praktyki dobre i… mniej dobre
Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich

2 Ujemny wynik finansowy SPZOZ/SPÓŁKA

3 Tęsknota (!) za upadłością
ROA – WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU (RENTOWNOŚĆ EKONOMICZNA, EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM) Stosunek zysku netto do majątku ogółem (aktywów ogółem)

4 Stosunek zysku netto do kapitału własnego
Upadłość to ratunek ROE – WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO (RENTOWNOŚĆ FINANSOWA, EFEKTYWNOŚĆ KAPITAŁÓW) Stosunek zysku netto do kapitału własnego

5 Lubuskie. Nieustanne rolowanie decyzji
Szpital wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zadłużenie – 250 mln zł, kontrakt na 2012 – 165 mln zł Województwo lubuskie. Budżet 2012: przychody 428,6 mln zł wydatki 440 mln zł (wydatki bieżące 300 mln zł, majątkowe 140 mln zł) pieniądze unijne: 539 mln zł.

6 Kostrzyn nad Odrą. Trudne sprzątanie po przekształceniach

7 Lipno – ucieczka od katowskiego topora

8 Dzierżawa majątku szpitala
Stawki dzierżawy majątku szpitali powiatowych (nieruchomości, często także majątek ruchomy) Miesięcznie: 10 – 300 tys. zł (brutto) Ryzyko oskarżenia o niegospodarność (wartość rynkowa) oraz konsekwencje udzielania nieuzasadnionej pomocy publicznej (sumowana z inną pomocą de minimis, do pułapu 200 tys. euro, w przeciągu 3 lat) Ciekawa praktyka: spółka, której właścicielem w 100 proc. jest samorząd terytorialny, majątek własność jst - dzierżawiony spółce za 50 tys. brutto, wynik finansowy – zysk netto 2 mln zł; podatek dochodowy 0,8 mln zł

9 CIT nam nie straszny 2009r. – średnia 119.365,75 zł
Suma płaconego podatku (z uwzględnieniem podatku odroczonego) w 2009 roku wyniosła ,08 zł, natomiast w 2010 roku ,67 zł 2009r. – średnia ,75 zł 2010r. – średnia ,93 zł

10 Nowy Szpital w Świeciu Grudziądz Tuchola Chełmno Toruń Bydgoszcz

11 Świecie. Ekspansja oddział rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej; stacja dializ; stomatologia w Pruszczu; poradnie ginekologiczno-położnicza w Pruszczu, Lnianie, Nowem, endokrynologiczna i nefrologiczna w Świeciu; endoproteza barku; leczenie trombolityczne udaru mózgu; rejestracja oddziału udarowego; rejestracja i uruchomienie oddziału kardiologii; uruchomienie poradni ginekologiczno-położniczych w Grudziądzu i Bydgoszczy.

12 Dobre praktyki Malbork, Nowy Dwór, Tczew, Gdańsk
SPZOZ Nowy Dwór Gdański PCZ Malbork Opracowano na podstawie materiału autorstwa: Jolanta Sobierańska - Grenda

13 Skala kontraktu z NFZ

14 Szpital specjalistyczny
Dobry model EMC S.A. Opieka ambulatoryjna Szpital powiatowy Szpital specjalistyczny

15 Demografia – konurbacja śląska

16 Demografia – miasta wojewódzkie

17 Demografia –województwa

18 Nowelizacja nie do końca zadowalająca
Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – utrzymana obligatoryjność; Nie ma decyzji w sprawie przedłużenia systemu wsparcia procesu przekształceń, poza 31 grudnia 2013r.; Wykonywanie działalności leczniczej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - nie będą musiały rejestrować się jako przedsiębiorcy; Rozszerzony zostanie przepis o danych identyfikacyjnych pacjentów; Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie mógł udzielać zamówienia na świadczenia, których sam nie wykonuje; Określenie zasad ustalania wysokości dotacji i sposobu jej rozliczania dla podmiotów utworzonych w tym samym roku, w którym następuje przekazanie środków; Rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przekształceń SPZOZ

19 Kredyty zaciągnięte przez SPZOZ, poręczone i spłacone przez JST
Kredytowa huśtawka Kredyty zaciągnięte przez SPZOZ, poręczone i spłacone przez JST Umorzenie zobowiązań publiczno – prawnych (znanych na dzień r.) Ugody zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SPZOZ Zobowiązania cywilnoprawne wynikające z kredytów restrukturyzacyjnych VAT od aportu majątkowego wnoszonego do spółki Koszty wyceny nieruchomości przekazywanych spółce Pozostałe do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez jst

20 Dziękuję za uwagę Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich


Pobierz ppt "Przekształcenie formy organizacyjno – prawnej szpitali Praktyki dobre i… mniej dobre Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google