Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEROKA AORTA Projekt programu profilaktycznego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEROKA AORTA Projekt programu profilaktycznego na lata"— Zapis prezentacji:

1 SZEROKA AORTA Projekt programu profilaktycznego na lata 2010-2015

2

3 Lokalizacja tętniaków aorty piersiowej
Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School Thoracic Aortic Center

4 Wzrost liczby pęknięć aorty w latach

5

6 Przeżycie w zależności od średnicy aorty

7 Czynniki predysponujące do pęknięcia aorty

8 SZEROKA AORTA PROGRAM SKIEROWANY JEST DO: A. Tętniak aorty piersiowej
- populacji mężczyzn i kobiet powyżej 40 r.ż., a w przypadku chorych na choroby tkanki łącznej (np. zespół Marfana) powyżej 20 r.ż., u których wykonane badanie RTG i/lub echokardiograficzne wykazało poszerzenie aorty wstępującej > 4 cm, - pacjentów najwyższego ryzyka będących pod kontrolą lekarzy specjalistów kardiologów, których średnica aorty wstępującej przekracza 4 cm U wymienionych pacjentów stwierdza się na podstawie kolejnych badań RTG i/lub echokardiograficznych progresję poszerzenia aorty. B. Tętniak aorty brzusznej - populacji mężczyzn i kobiet powyżej 40 r. ż., u których wykonane badanie USG wykazało poszerzenie aorty brzusznej > 4 cm, - pacjentów najwyższego ryzyka będących pod kontrolą lekarzy specjalistów chirurgów naczyniowych, których średnica aorty brzusznej przekracza 4 cm. U wymienionych pacjentów stwierdza się na podstawie kolejnych badań USG progresję poszerzenia aorty.

9 SZEROKA AORTA CEL STRATEGICZNY:
Zmniejszenie umieralności z powodu tętniaków aorty na terenie miasta Poznania poprzez: - wyselekcjonowanie populacji wysokiego ryzyka wśród pacjentów podejrzanych o przewlekłe rozwarstwienie lub pęknięcie tętniaka aorty - monitorowanie progresji choroby u osób ze średnicą aorty > 4 cm i wyboru optymalnego momentu interwencji zabiegowej.

10 SZEROKA AORTA MIEJSCE:
Program realizowany będzie przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu w porozumieniu z kardiologami oraz chirurgami, urologami i radiologami pracującymi na terenie miasta Poznania.

11 SZEROKA AORTA RAMY CZASOWE:
Program przewidziany jest na 5 lat i obejmuje: przygotowanie organizacyjne, tj. przygotowanie treści prowadzonych szkoleń dla lekarzy specjalistów (kardiologów, chirurgów, urologów i radiologów), cyklu konferencji, materiałów informacyjnych, angażowanie podmiotów mających spełnić kluczową rolę, pozyskanie środków finansowych, realizację wyznaczonych celów, ewaluację programu i ewentualną decyzję o kontynuacji programu.

12 SZEROKA AORTA WSPÓŁPRACA:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poradnie kardiologiczne z terenu miasta Poznania, które mają podpisany kontrakt z NFZ Wybrane poradnie chirurgiczne i urologiczne z terenu miasta Poznania, które mają podpisany kontrakt z NFZ Urząd Miasta Poznania Media lokalne Zespół ds. projektu

13

14

15 SZEROKA AORTA Warunki dla uzyskania oczekiwanych rezultatów :
Pełne wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych i informacyjnych Sprawne, dobrze zorganizowane działanie wszystkich podmiotów włączonych w realizację programu Umiejętne podejście do chorych uwzględniające specyfikę problemu diagnostyki tętniaków aorty oraz stadium rozwoju choroby Przekonanie chorych i osób z grupy ryzyka, że odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby i zastosowanie właściwego leczenia stanowi klucz do zahamowania postępu choroby oraz zmniejszenia ryzyko nagłego zgonu spowodowanego pęknięciem aorty

16 SZEROKA AORTA Program ma szansę:
Zmniejszyć odsetek osób zagrożonych nagłym zgonem z powodu pękniętych tętniaków aorty piersiowo-brzusznej od 30% do 60%. Stworzenia ścieżki szybkiej diagnostyki i leczenia chorych wysokiego ryzyka pęknięcia aorty. Stworzenia sprawnego systemu opieki nad chorymi z dziedzicznymi zespołami aortalnymi np. z zespołem Marfana. Opracowania optymalnych protokołów badań i ich szerokie zastosowanie u pacjentów z chorobami aorty. Lepszego przygotowania służby zdrowia do walki z tętniakami aorty i postępowania z chorymi zagrożonymi w/w schorzeniem. Zwrócić uwagę społeczeństwa na problem tętniaków aorty, jako ważnego problemu zdrowotnego i społecznego.

17

18

19 Progresja pomiarów ściany aorty piersiowej / rok

20 Tętniaki aorty US National Herat/Lung and Blood Institute

21 Progresja pomiarów ściany aorty brzusznej / rok

22 Klasyfikacja tętniaków aorty piersiowo-brzusznej wg Crawforda
Carl Clingman within Safi, H (2005)


Pobierz ppt "SZEROKA AORTA Projekt programu profilaktycznego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google