Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza stanu dolnośląskiej opieki zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza stanu dolnośląskiej opieki zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Analiza stanu dolnośląskiej opieki zdrowotnej
Wrocław, 10 stycznia 2012 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Hreniak

2 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego 26 SP ZOZów w tym: 7 szpitali Wielospecjalistycznych, 6 szpitali psychiatrycznych i odwykowych, 4 szpitale jednospecjalistyczne, 1 senatoria i uzdrowiska, 3 przychodnie wielospecjalistyczne, 4 pogotowia ratunkowe, 1 Zakład Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu,

3 w 13 z 26 SP ZOZów nastąpił rok do roku wzrost zobowiązań finansowych
Sytuacja finansowa SP ZOZ dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 13 z 26 SP ZOZów nastąpił rok do roku wzrost zobowiązań finansowych m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (wzrost o 5 mln zł) oraz Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze (wzrost o 8 mln zł);

4 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Sytuacja finansowa SP ZOZ dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego przykłady SP ZOZów o najtrudniejszej sytuacji finansowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy kontrakt roczny z NFZ około 120 mln zł, zobowiązania - 66 mln 940 tyś zł. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu kontrakt roczny z NFZ około 60 mln zł, zobowiązania – 40 mln 878 tyś zł. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu kontrakt roczny z NFZ około 21 mln zł, zobowiązania – 17 mln 755 tyś zł. Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim kontrakt roczny z NFZ około 10 mln zł, zobowiązania – 9 mln 363 tyś zł.

5 Zobowiązania finansowe SP ZOZ
Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem ( ) Zobowiązania ogółem ( ) Stan zatrudnienia na Kontrakt roczny z NFZ Wynik netto (październik 2011) 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 23 mln 046 tyś zł 26 mln 503 tyś zł 1 359 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu 12 mln 775 tyś zł 13 mln 005 tyś zł 817 3 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu 17 mln 666 tyś zł 21 mln 022 tyś zł 1 184 4 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 15 mln 055 tyś zł 13 mln 308 tyś zł 449 * 5 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze 2 mln 420 tyś zł 10 mln 308 tyś zł 1 222 około 120 mln zł * 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 61 mln 972 tyś zł 66 mln 940 tyś 1 244 * 7 Specjalistyczny Szpital im. Dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 41 mln 949 tyś zł 38 mln 192 tyś zł 1 239 około 115 mln zł

6 Zobowiązania finansowe SP ZOZ
Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem ( ) Zobowiązania ogółem ( ) Stan zatrudnienia na Kontrakt roczny z NFZ Wynik netto (październik 2011) 8 Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu 150 tyś zł 126 tyś zł 41 81 029 9 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 2 mln 907 tyś zł 3 mln 628 tyś zł 472 około 20 mln zł * 10 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 16 mln 140 tyś zł 17 mln 775 tyś zł 430 około 21 mln zł * 11 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 1 mln 553 tyś zł 1 mln 459 tyś zł 168 około 8 mln zł * 12 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim 11 mln 599 tyś zł 9 mln 363 tyś zł 254 około 10 mln zł * 13 Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze 547 tyś zł 525 tyś zł 79 około 3,5 mln zł

7 Zobowiązania finansowe SP ZOZ
Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem ( ) Zobowiązania ogółem ( ) Stan zatrudnienia na Kontrakt roczny z NFZ Wynik netto (październik 2011) 14 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 20 mln 584 tyś zł 29 mln 775 tyś zł 913 około 120 mln zł 15 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 42 mln 459 tyś zł 40 mln 878 tyś zł 831 około 60 mln zł * 16 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy w Wałbrzychu 4 mln 377 tyś zł 4 mln 301 tyś zł 237 brak danych 17 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu 4 mln 448 tyś zł 4 mln 380 tyś zł 143 około 19 mln zł * *Szpitale ponoszące dodatkowo stratę na działalności operacyjnej + amortyzacja Łączna kwota: około 20 mln zł

8 Zobowiązania finansowe SP ZOZ
pod koniec 2009 r. ujemny wynik finansowy wykazało 8 jednostek, dodatni wynik finansowy osiągnęły 23 jednostki; pod koniec 2011 r. ujemny wynik finansowy wykazało 15 jednostek, dodatni wynik finansowy osiągnęło 11 jednostek, pod koniec 2010 r. zobowiązania SP ZOZ-ów wyniosły 306 mln zł; zobowiązania SP ZOZów wyniosły 329 mln zł;

9 Wynik finansowy szpitala przekształconego w spółkę prawa handlowego
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. - przewidywany dług za rok 2011 – 2 mln zł roczny kontrakt z NFZ około 15 mln zł

10 Nowe regulacje - ustawa o działalności leczniczej
Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła zwiększoną odpowiedzialność podmiotu tworzącego za zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W sytuacji, gdy wynik finansowy roku obrotowego, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną, organ tworzący może pokryć stratę w terminie do 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego (czyli od 1 lipca do 30 września). Jednakże w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obowiązany jest do wydania rozporządzenia, zarządzenia albo podjęcia uchwały o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

11 WNIOSKI Mimo kosztów restrukturyzacji dolnośląskiej opieki zdrowotnej przeprowadzonej przez koalicję PO-PSL kondycja finansowa dolnośląskich szpitali nie uległa poprawie. Szpitale, których restrukturyzacja wg informacji Zarządu Województwa zakończyła się „sukcesem” ponoszą nadal straty. Spółki, które miały wg koalicji PO-PSL być sposobem na naprawę dolnośląskiej służby zdrowia generują straty. Samorząd Województwa w wyniku błędnej polityki zdrowotnej musi przygotować się na oddłużenie szpitali. Brak środków finansowych przeznaczonych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali może spowodować likwidację lub przekształcenie ich w spółki prawa handlowego. Brak jasnych informacji jak wg Zarządu Województwa ma wyglądać dalsze działanie wobec tych SP ZOZ, które osiągną straty w kontekście art. 59 ustawy o działalności leczniczej.

12 Dziękuję za uwagę Paweł Hreniak


Pobierz ppt "Analiza stanu dolnośląskiej opieki zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google