Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w Województwie Zachodniopomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w Województwie Zachodniopomorskim"— Zapis prezentacji:

1 w Województwie Zachodniopomorskim
eZdrowie w Województwie Zachodniopomorskim Wojciech Kręt Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Łódź, listopad 2009 r.

2 Samorząd województwa jest organem tworzącym dla 15 jednostek:
8 szpitali ogólnych i specjalistycznych 1 szpital uzdrowiskowy 1 zakład opiekuńczo-leczniczy 1 wojewódzki ośrodek terapii uzależnień 1 wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego 2 wojewódzkie ośrodki medycyny pracy 1 ZOZ Portowy (specjalistyka ambulatoryjna)

3 Udział jednostek Samorządu Województwa w regionalnej ochronie zdrowia
Do samorządu województwa należy 50 % łóżek szpitalnych ogółem. Wojewódzkie pogotowie ratunkowe zabezpiecza 81 % obszaru województwa i 88 % populacji ogółem.

4 Zasoby jednostek Samorządu Województwa
Liczba jednostek Liczba łóżek Liczba hospitalizacji rocznie Liczba porad rocznie Liczba karetek pogotowia w tym w systemie ratownictwa – 67 Liczba zatrudnionych ogółem w tym: lekarze pielęgniarki i położne Budżet roczny – 800 mln zł (ponad 90% budżetów stanowi kontrakt z NFZ)

5 Akredytacja szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Regionalny Szpital w Kołobrzegu SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie SP Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin

6 Certyfikat systemu zarządzania jakością (ISO)
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Regionalny Szpital w Kołobrzegu Szpital Wojewódzki im. M.Kopernika w Koszalinie Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Specjalistyczny Szpital im.prof.A.Sokołowskiego w Szczecinie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” w Kołobrzegu

7 eZdrowie - działania dotychczas rozpoczęte
„Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” INTERREG IVA Transgraniczne zastosowanie telemedycyny Realizacja

8 eZdrowie - działania dotychczas rozpoczęte
„Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” Po stronie polskiej w projekcie bierze udział 15 podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, z czego większość to szpitale Spośród jednostek podległych Samorządowi Województwa, 6 podpisało umowę kooperacyjną dotyczącą realizacji projektu 8

9 eZdrowie - działania dotychczas rozpoczęte
„Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” Świadczenia medyczne będą oferowane w sieci łączącej specjalistów pracujących w większych ośrodkach ze szpitalami w terenie niezależnie od granic państwowych Sieć ta umożliwiać będzie równorzędne przekazywanie dźwięku, obrazu, obrazu ruchomego oraz opisów i wyników wszystkich wykonywanych badań 9 9

10 eZdrowie - działania dotychczas rozpoczęte
IV kwartał 2009 Organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjno - konsultacyjnych kierownicy SPZOZów lokalni liderzy działań z obszaru eZdrowia, reprezentujący jednostki, które deklarują chęć uczestnictwa w planowanym projekcie

11 eZdrowie - planowany zakres realizacji
I kwartał 2010 Badania i analizy niezbędne do przygotowania „wsadu merytorycznego” do regionalnego programu eZdrowie Dane te będą mogły posłużyć nakreśleniu kierunku działań, koniecznych do rozpoczęcia wdrażania strategii eZdrowia w Województwie Zachodniopomorskim zbadanie stopnia zinformatyzowania placówek opieki zdrowotnej, zlokalizowanych na terenie województwa analiza możliwości modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej (sieciowej, sprzętowej, aplikacji i systemów informatycznych) zlokalizowanie potencjalnych problemów wynikających z zagadnień standaryzacji i interoperacyjności systemów ICT (uwarunkowania, typologia standardów oraz rekomendacje zapewnienia interoperacyjności systemów) badania porównawcze wybranych procesów w jednostkach wyrażających chęć udziału w projekcie (np. model zarządzania, ewidencja gospodarki materiałowej, obsługa ruchu chorych)

12 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Wszystkie dalej przedstawione założenia, są w fazie planowania. Realny przedmiot ich realizacji jest w znacznym stopniu uzależniony od wyniku wykonanych wcześniej badań i analiz, a także od deklaracji jakie przedstawi CSIOZ w ramach tzw. „linii współpracy” z regionami. 12

13 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2010 / 2011 Założenie 1 Wdrożenie systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne i komunikacyjne dla pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania: systemy informatyczne („części białej” oraz „części szarej”) sprzęt komputerowy elementy sieci teleinformatycznej tworzenie i aktualizacja treści cyfrowych informujących i promujących usługi oferowane przez placówki szkolenia personelu administracyjnego i medycznego w jednostkach

14 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2010 / 2011 Założenie 2 Uruchomienie konkursów w RPO oraz dedykowanych wyłącznie dla projektów realizowanych przez SPZOZ-y, a także ewentualnie przez Indywidualne Praktyki Lekarskie Typy Projektów: wdrożenie elektronicznej obsługi pacjentów (wdrożenie aplikacji obsługujących przekazywanie informacji oraz komunikację z pacjentem, elektroniczną rejestrację a także płatności on line za wykonywane usługi) tworzenie i aktualizacja treści cyfrowych (wizytówki personelu, mobilna aktualizacja godzin przyjęć, kontakt telefoniczny, lub komunikator) 14

15 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2010 / 2011 Założenie 2 c. d. Uruchomienie konkursów w RPO oraz dedykowanych wyłącznie dla projektów realizowanych przez SPZOZ-y, a także ewentualnie przez Indywidualne Praktyki Lekarskie Typy Projektów: usługi umożliwiające elektroniczny kontakt i konsultacje pacjent- lekarz, pacjent – rodzina (aplikacje i urządzenia usprawniające, obniżające koszty, podwyższające komfort funkcjonowania i opieki nad osobami przewlekle chorymi) (sprzęt do świadczenia mobilnych usług zdalny monitoring stanu zdrowia, etc.) 24h helpdesk narzędzia dostępne dla osób niepełnosprawnych (standardy) promocja e-usług szkolenia personelu administracyjnego i medycznego 15

16 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2010 / 2011 Założenie 3 Realizacja projektu komplementarnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego system szkoleń dla pracowników sektora ochrony zdrowia: wykorzystania narzędzi ICT do świadczenia usług medycznych wsparcie doradcze kierownictwa placówek związane z zarządzaniem placówką ochrony zdrowia w czasie trwania i po zakończeniu procesu wdrożenia ICT oraz realizację szkoleń promujących wykorzystanie rozwiązań ICT wdrożonych w ramach realizacji projektu kluczowego 16

17 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2011 / 2012 Założenie 4 Budowa infrastruktury teleinformatycznej w postaci sieci dostępowej do sieci szkieletowej dla jednostek szpitalnych tworzących konsorcjum projektu Celem działania jest połączenie placówek w sieć teleinformatyczną umożliwiającą efektywną wymianę danych medycznych, w tym przesył danych dotyczących diagnostyki obrazowej oraz prowadzenie telekonsultacji Uwzględniana jest również możliwość wykorzystania infrastruktury tworzonej w ramach innych projektów, realizowanych w regionie przez Samorząd Województwa

18 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2011 / 2012 Założenie 5 Budowa systemu elektronicznej informacji medycznej poprzez uruchomienie platformy informacyjno-komunikacyjnej, na której będą udzielane podstawowe porady i informacje dla mieszkańców regionu. System udzielałby informacji o dostępności usług medycznych w placówkach opieki zdrowotnej w regionie w modelu 24h/dobę drogą elektroniczną: on line telefonii internetowej z wykorzystaniem komunikatorów w wersji mobilnej serwisu udostępniającej bazę danych placówek ochrony zdrowia, systemu ratownictwa medycznego, lekarzy pierwszego kontaktu Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu drogą elektroniczną do szerokiego zakresu informacji medycznych

19 eZdrowie - planowany zakres realizacji
Rok 2012 / 2013 Założenie 6 Wdrożenie regionalnego systemu wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy placówkami szpitalnymi tworzącymi konsorcjum projektu, zgodnie ze standardami wymiany danych medycznych, EHR (ang. electronic health record – elektroniczny rekord pacjenta) oraz klasyfikacji i kodowania danych medycznych.

20 Dziękuję za uwagę Wojciech Kręt
Wydział Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego Szczecin Tel.: Fax:


Pobierz ppt "w Województwie Zachodniopomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google