Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alina Kozińska-Bałdyga Rymanów, 13 luty 2008. O czym będę mówiła? Małe Szkoły – inicjatywy obywatelskie na wsi Małe Przedszkole w Każdej Wsi – program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alina Kozińska-Bałdyga Rymanów, 13 luty 2008. O czym będę mówiła? Małe Szkoły – inicjatywy obywatelskie na wsi Małe Przedszkole w Każdej Wsi – program."— Zapis prezentacji:

1 Alina Kozińska-Bałdyga Rymanów, 13 luty 2008

2 O czym będę mówiła? Małe Szkoły – inicjatywy obywatelskie na wsi Małe Przedszkole w Każdej Wsi – program zmieniający wieś Szansa dla samorządów Szansa dla Polski

3 Małe Szkoły Małe Szkoły to publiczne i niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenie rozwoju wsi, zakładane w miejsce zlikwidowanych szkół samorządowych Stowarzyszenie rozwoju wsi – narzędzie wprowadzania zmiany społecznej na wsi 300 Małych Szkół 5 tys. szkół zagrożonych likwidacją

4 Jakie są przyczyny likwidacji szkół? Niż demograficzny – zła polityka społeczna System finansowania oświaty Model szkoły niedostosowany do potrzeb wsi Fałszywe mity panujące w oświacie (klasy łączone, wyposażenie szkół, nauczyciele - przedmiotowcy) Podporządkowanie oświaty związkom zawodowym – w szkole dominują interesy nauczycieli, nie uczniów

5 Jakie są skutki likwidacji szkoły? Szkoła jest sercem wsi, wieś bez szkoły umiera

6 Małe Przedszkole 18 projektów realizowanych ze środków UE w ramach programu Alternatywne formy edukacji przedszkolnej – 790 placówek Model Małego Przedszkola – 130 placówek prowadzonych przez SRW Co będzie z 660 placówkami?

7 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Aktywizacja ludzi, budowanie kapitału społecznego Uczenie się bycia obywatelem Upodmiotowienie wsi, nadanie osobowości prawnej Posiadanie własności Instytucja ekonomii społecznej – prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy Pozyskiwanie dodatkowych środków spoza budżetu gminy

8 Model Małego Przedszkola Małe Przedszkole zakładane jest przez organizację pozarządową spoza wsi ze środków z Unii Europejskiej. Oddolna inicjatywa - rodzice zakładają własne stowarzyszenie rozwoju wsi. Stowarzyszenie rozwoju wsi założone przez rodziców przejmuje prowadzenie Małego Przedszkola. Gmina przejmuje finansowanie Małego Przedszkola z własnego budżetu. MEN dofinansowuje – zadania zlecone, 10%, inne Wspólnie – JST, Rząd i zewnętrzne organizacje pozarządowe wspierają Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Małe Przedszkola.

9 Małe Przedszkole Edukacja dzieci Edukacja rodziców Edukacja całej wsi

10 Co dalej z edukacją przedszkolną? Plany do 2013 roku Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej– 90% Polska – Regionalne fundusze – 20 % Propozycja wg. modelu Małe Przedszkole 90%

11 Nowa polityka MEN Dokończenie reformy oświaty – celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych Przekształcanie małych szkół, a nie ich likwidowanie Edukacja przedszkolna jest priorytetem Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Bon oświatowy dla szkół tworzony przez samorządy

12 Decydująca rola samorządów w realizacji polityki edukacyjnej MEN Może powstać 5 tys. Małych Szkół Może powstać 34 tys. placówek edukacji przedszkolnej Doskonalenie zawodowe nauczycieli

13 Decydująca rola samorządów w realizacji polityki edukacyjnej MEN Pieniądze – narzędzie realizacji polityki Edukacja przedszkolna – zadanie finansowane z budżetu gminy Co z 660 placówkami edukacji przedszkolnej założonymi za pieniądze z UE? - Likwidacja - Zajęcia świetlicowe - Małe Przedszkole

14 Co mogą zrobić samorządy? Uwierzyć we własną siłę Współpracować w realizowaniu polityki edukacyjnej ze sobą i z organizacjami pozarządowymi Wspólnie domagać się od MEN i Rządu pieniędzy na 6- latki i dodatkową 10 % subwencję na edukację przedszkolną realizowaną poprzez SRW Wspierać Małe Szkoły i Małe Przedszkola Wspierać eksperyment tworzenia modelu szkoły wiejskiej, szkoły obywatelskiej

15 Co możemy zrobić razem? Eksperyment szkoły wiejskiej, szkoły obywatelskiej - prowadzona przez stowarzyszenie rozwoju wsi - dostosowana do potrzeb i możliwości wsi - ucząca pozyskiwania wiedzy - oparta na wykorzystaniu TI – telelekcje sposobem na przedmiotowców

16 2007-2013 Nigdy w swojej historii Polska nie miała takiej szansy jak obecnie daje jej UE. Ta szansa nie powtórzy się po 2013. Szansa na skok cywilizacyjny Najważniejsze jest inwestowanie w kapitał ludzki i kapitał społeczny. Najważniejsza jest EDUKACJA

17 Dziękuję, e-mail: a.kozinska@fio.org.pl, 0-600-411-349a.kozinska@fio.org.pl www.fio.org.pl


Pobierz ppt "Alina Kozińska-Bałdyga Rymanów, 13 luty 2008. O czym będę mówiła? Małe Szkoły – inicjatywy obywatelskie na wsi Małe Przedszkole w Każdej Wsi – program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google