Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozycja lidera – kierowanie Dr Małgorzata Wenclik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozycja lidera – kierowanie Dr Małgorzata Wenclik."— Zapis prezentacji:

1 Pozycja lidera – kierowanie Dr Małgorzata Wenclik

2 Teoria podstaw władzy B.H. Ravena Władza informacji Władza nagrody Władza przymusu Władza znawstwa Władza więzi lub odniesienia Władza uprawnień formalnych

3 Konsekwencje praktyczne teorii władzy Efektywny styl przywództwa to nie tylko nagrody i kary – to wykorzystanie pozostałych podstaw władzy. Nagrody i kary maja swój wymiar nie tylko w sferze materialnej, ale także relacyjnej

4 Teoria cech przywódczych Teorie zachowań przywódczych Teorie sytuacyjne

5 Cechy przywódcy – Ambicja – Zdecydowanie – Uczciwość – Odpowiedzialność – Otwartość – Motywacja by być liderem – Chęć osiągania ważnych celów – Ufność we własne możliwości – Inteligencja – Wiedza – Zdolności twórcze – Elastyczność działania

6 Teoria cech przywódczych Traktowanie przywództwa jako odpowiedzialności Przywódca odpowiada za rezultat osiągany przez zespół Chęć współpracy z zespołem złożonym z silnych jednostek Dobry przywódca otacza się ludźmi kompetentnymi, niezależnymi, pewnymi swej wartości Zaufanie ze strony podwładnych Zespół powinien mieć zaufanie do lidera. Przywódca powinien przestrzegać wyznaczonych norm i standardów.

7 Funkcje kierowania funkcja kierownika jako: organizatora, decydenta, przywódcy Przewidywanie Organizowanie Motywowanie Rozkazywanie Kontrolowanie Koordynowanie wg H. Fayola

8 TEORIA X zarządzania zasobami ludzkimi Ludzie niechętnie pracują i jeśli tylko mogą unikają pracy. Ludzi trzeba zmusić lub przekupić do wysiłku. Ludzie raczej wolą, aby nimi kierowano i unikają odpowiedzialności. Ludzi motywują głownie pieniądze i lęk przed utratą poczucia bezpieczeństwa. Większość ludzi nie wykazuje twórczych umiejętności, z wyjątkiem przypadków, gdy chodzi o wymyślenie sposobów ominięcia przepisów wymyślonych przez kierownictwo.

9 TEORIA Y zarządzania zasobami ludzkimi Praca jest konieczna do rozwoju psychicznego człowieka. Ludzie interesują się swoją pracą i w odpowiednich warunkach sprawia im ona przyjemność. Ludzie dążą do realizacji przyjętego celu. W odpowiednich warunkach ludzie pragną odpowiedzialności. Samodyscyplina jest skuteczniejsza i może być surowsza od dyscypliny narzuconej. W odpowiednich warunkach pragnienie wykorzystania własnego potencjału motywuje ludzi. Umiejętności twórcze i pomysłowość występują powszechnie, ale są w poważnym stopniu niewykorzystane.

10 Teoria X i Y Douglasa Mc Gregora Konsekwencje praktyczne wynikające z teorii X i Y Jeśli kierownik ma przekonania opisane w teorii X, to pod wpływem zachowania przełożonego, jego pracownicy zaczną się zachowywać zgodnie z tą teorią. Nawet jeżeli wcześniej w innych miejscach pracy takich postaw nie przejawiali. Aby otrzymać jako efekt działania lidera twórczy zespół zadaniowy, przekonania z teorii Y są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, potrzebny jest także wysoki poziom umiejętności zarządzania ludźmi reprezentowany przez lidera.

11 Model stylów kierowania Style kierowania R. Lippita i R.K. White,a AUTOKRATYCZNY odgórne podejmowanie decyzji, bez konsultacji z grupą Polecany w sytuacjach kryzysowych i na etapie tworzenia zespołu

12 Model stylów kierowania Style kierowania R. Lippita i R.K. White,a DEMOKRATYCZNY Decyzje są podejmowane w konsultacji z grupą, szczególnie na etapie planowania Często deklarowany, rzadziej stosowany. Niezbędny przy tworzeniu nowych rozwiązań

13 Model stylów kierowania Style kierowania R. Lippita i R.K. White,a LIBERALNY kierownik zachowuje się przyjaźnie, pozostawia podwładnym całkowitą swobodę, nie ingeruje, nie informuje o celach i zadaniach. Przeradza się w styl towarzysko – zabawowy, w zespole pojawiają się często cele zastępcze

14 Podstawowe role kierownicze KATEGORIAROLAPRZYKŁADOWE ZADANIA INTERPERSONALNAREPREZENTANT Udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu PRZYWÓDCA Zachęcenie pracowników do zwiększenia wydajności ŁĄCZNIK Koordynacja działań dwóch grup projektowych INFORMACYJNAOBSERWATOR Śledzenie sprawozdań branżowych w celu nadążenia za rozwojem wydarzeń PROPAGATOR Wysyłanie notatek propagujących nowe inicjatywy organizacji RZECZNIK Wygłaszanie przemówień DECYZYJNAPRZECIWDZIAŁAJĄCY ZAKŁÓCENIOM Opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych DYSPONENT ZASOBÓW Dokonywanie przeglądu i rewizji wniosków budżetowych NEGOCJATOR Negocjowanie porozumień ze związkami zawodowymi


Pobierz ppt "Pozycja lidera – kierowanie Dr Małgorzata Wenclik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google