Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Motto Nie mamy ropy naftowej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Motto Nie mamy ropy naftowej,"— Zapis prezentacji:

1

2 1 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Motto Nie mamy ropy naftowej, nie mamy kopalni diamentów, nie mamy innych bogactw. Dlatego musimy więcej myśleć

3 2 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Misją samorządu jest wypełnianie roli przywódcy wspólnoty lokalnej. Nikt samorządu w tej misji nie zastąpi.

4 3 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Kwestie krytyczne Sukcesu nie będzie bez: Odrzucenia założenia, że nic się nie da zrobić, Przekonania, że nie musimy zrezygnować z planów rozwoju, tylko z powodu ograniczeń finansowych, Strategicznego zarządzania, bez którego nie pozyskamy środków zewnętrznych,

5 4 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Zarządzanie, a rządzenie Administrowanie – realizacja usług zdefiniowanych przez przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje, Rządzenie – mechanizm koordynacji działań zbiorowych przez wymuszanie pożądanych zachowań ludzi i organizacji, Zarządzanie – efektywne wykorzystywanie zasobów dla osiągnięcia określonych celów.

6 5 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Cele Systemu Zarządzania Skutecznie realizować kluczowe potrzeby klientów, Dostrzegać zmiany w otoczeniu, Podejmować decyzje zarządcze, dostosowujące funkcjonowanie Urzędu do zachodzących zmian w otoczeniu, Eliminować bariery i przeszkody, utrudniające skuteczne funkcjonowanie organizacji Motywować pracowników i umożliwiać im aktywną pracę na rzecz organizacji.

7 6 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Cele Cele samorządu powinny być wypadkową indywidualnych i zbiorowych celów wspólnoty, otoczenia, inwestorów, oraz odbiorców usług.

8 7 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Gmina spełnia rozmaite funkcje, które można podzielić na następujące kategorie: Funkcje regulacyjne (stanowienie prawa lokalnego) Funkcje dystrybucyjne (alokacyjne) Funkcje policyjne (nadzorowanie i egzekwowanie prawa) Funkcje zarządcze (gospodarowanie mieniem, sprawowanie zarządu np. drogi, budynki, parki) Funkcje usługowe (usługi komunalne, administracyjne i społeczne). Funkcje gminy KP

9 8 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Gmina: Jest to ogół mieszkańców oraz odpowiednie terytorium, zadaniem jej są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. (Ustawa o Samorządzie Terytorialnym) Przedsiębiorstwo: Podmiot gospodarczy, wyodrębniony pod względem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, obejmujący jeden zakład produkcyjny lub większą ich liczbę. (Nowa Encyklopedia PWN 1996) KP

10 9 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Podobieństwa gminy i przedsiębiorstwa Analogie struktur organizacji. Analogie procesów. Gmina jest partnerem handlowym sektora prywatnego. Firma jest partnerem handlowym sektora publicznego. Gmina jest podmiotem rynku finansowego. KP

11 10 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 GMINA 1.Rada Gminy 2.Burmistrz 3.Urząd gminy 4.Gminne jednostki organizacyjne oraz spółki gminne 5.Klient: wszyscy mieszkańcy PRZEDSIĘBIORSTWO 1.Rada Nadzorcza 2.Zarząd 3.Administracja zajmująca się utrzymaniem, logistyką i marketingiem 4.Jednostki usługowe, produkcji bezpośredniej, 5.Klient: każdy, kto chce Podobieństwa struktur gminy i przedsiębiorstwa KP

12 11 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Gmina poświęca 80-90% swoich środków na produkcję i dostarczanie usług Firma poprawia sprawność zarządzania pod presją rynku, jej oferta MUSI odpowiadać popytowi i wytrzymać konkurencję. Gmina zwykle dostarcza usługi jako monopolista i płacą podatnicy, a nie korzystający (edukacja, pomoc społeczna itp.). KP

13 12 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Dlaczego władzy nie można sprawować w taki sam sposób jaki prowadzi się przedsiębiorstwo? Pragnie ponownego wyboru Pieniądze są od podatników Działa w warunkach monopolu Działa przy podniesionej kurtynie – wolniej Kieruje się dobrem publicznym Kieruje się chęcią zysku Pieniądze uzyskuje od klientów Działa w warunkach konkurencji Podejmuje szybko decyzje za zamkniętymi drzwiami Kieruje się rachunkiem strat i zysków Władza Przedsiębiorca Czy te różnice wykluczają władzę przedsiębiorczą?

14 13 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Każda instytucja zarówno publiczna jak i prywatna może być przedsiębiorcza, tak jak każda instytucja, publiczna czy prywatna, może być zbiurokratyzowana

15 14 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Samorząd ma sterować łodzią lokalnej wspólnoty, nie musi jednak sam wiosłować: do wioseł jest wiele rąk i władza samorządowa musi umieć korzystać z tych rąk gotowych do pomocy Peter Drucker

16 15 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Władze przedsiębiorcze starają się całkowicie oddzielić sterowanie od wiosłowania

17 16 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Główne cechy dobrze zarządzanej gminy Wieloletnia perspektywa w określaniu celów. Kompletność – podporządkowanie strategii gminy wszystkich planów realizacyjnych jednostek zależnych. Efektywność – stosowanie przez urząd i jednostki zależne pomiarów efektywności dla poprawy zarządzania. Uczestnictwo – cele i oceny są przedmiotem dialogu społecznego.

18 17 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 10 zasad władzy przedsiębiorczej Zamawianie usług u wykonawców zewnętrznych, Oddawanie zadań w dół, Wprowadzanie zasad konkurencji do systemu świadczenia usług, Kierowanie się poczuciem misji i minimalizacja przepisów, Finansowanie rezultatów zamiast starań,

19 18 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 10 zasad władzy przedsiębiorczej Władza kierująca się potrzebami klienta, Finansowanie usług z opłat, nie podatków, Zapobieganie zamiast leczenia, Współdecydowanie i praca zespołowa, Wykorzystywanie mechanizmów rynkowych zamiast administracyjnych.

20 19 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Dobrze zarządzana gmina to taka, w której działalność wszystkich jednostek organizacyjnych i zależnych jest ukierunkowana w taki sposób, aby dalekosiężne cele, wyznaczone przez samorząd w dialogu ze wspólnotą, były realizowane najlepiej i najpewniej przy ekonomicznym wykorzystaniu środków. Najlepiej oznacza, że dostarczony produkt czy usługa jest dobrej jakości. Najpewniej – że monitorowanie i nadzór nad wykonaniem zadań strategicznie ważnych są silniejsze niż pozostałych zadań. Podsumowanie KP

21 20 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Standardy usług publicznych – Standard – przeciętna norma, typ, wzorzec, wyrób odpowiadający ustalonym cechom dotyczącym jego wartości, wagi i miary Standard wykonywania usługi: Cel: określa poziom wykonania Miernik: służy do określenia stopnia realizacji celu Cele procesu standaryzacji: Umożliwienie sprawowania kontroli nad jakością usług Umożliwienie obywatelom formułowania oczekiwań co do zakresu i jakości usług publicznych Zobiektywizowanie systemu ocen działalności władz

22 21 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Utrzymywanie określonego i mierzalnego poziomu usług Cele dla jakich usługi są realizowane, Sposób realizacji (np. określony prawnie, wyznaczony przez organizację), Mierniki/wskaźniki pozwalające mierzyć stopień zrealizowania założonych celów, Metody i narzędzia komunikowania obywatelom czego mogą oczekiwać od podmiotów świadczących usługi.


Pobierz ppt "1 EMPRIZ Group - Training & Consulting Division Ÿ 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 Ÿ tel.: (22) 448 73 70, fax: (22) 448 71 70 Motto Nie mamy ropy naftowej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google