Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców.
„Inicjatywa JEREMIE” Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Łowicz, dnia roku

2 Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises
Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze poza dotacyjnym. 2

3 W Polsce inicjatywa JEREMIE
JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje JEREMIE na poziomie regionalnym w 6 województwach. Województwo Wkład do Funduszu Powierniczego Województwo Dolnośląskie Województwo Łódzkie Województwo Mazowieckie Województwo Pomorskie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Razem: 3

4 Jak pieniądze z Unii trafiają do MŚP?
Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe 4

5 Pierwsza Umowa Operacyjna (II Stopnia) z MŚP (lipiec 2011)
Etapy wdrażania JEREMIE Pierwsza Umowa Operacyjna (I stopnia) z Pośrednikiem Finansowym z województwa łódzkiego (kwiecień 2011) Umowa o dofinansowanie Projektu JEREMIE z Województwem Łódzkim (wrzesień 2009) Pierwsza Umowa Operacyjna (II Stopnia) z MŚP (lipiec 2011) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 faza wydatkowania środków - finansowanie MŚP faza wdrażania - wybór MFP - wniesienie wkładu do MFP - wybór PF - wniesienie wkładu do PF faza ewaluacji programowanie ewaluacja 5

6 Misja JEREMIE 1. Koncentracja na mikro, małych i średnich firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i / lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. 2. Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe. 3. Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (poza dotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw. 6

7 Pieniądze dla MŚP Kto może skorzystać?
Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: samozatrudniony lub zatrudniający od 1 do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz bilans roczny do 43 mln €, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, nieposiadający historii kredytowej, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 7

8 Pieniądze dla MŚP Przeznaczenie środków
Finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w szczególności: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 8

9 Pieniądze dla MŚP Wykluczenia w finansowaniu
Środki nie mogą być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 9

10 Produkty Finansowe oferowane MŚP
Pożyczka Globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie Portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów. 10

11 udzielono wsparcia na kwotę blisko 166 mln zł.
JEREMIE w województwie łódzkim Ogółem do końca października 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego udzielono wsparcia na kwotę blisko 166 mln zł. Aktualnie w województwie łódzkim wsparcie ze środków JEREMIE uzyskuje średniomiesięcznie prawie 70 firm. 11

12 JEREMIE w województwie łódzkim
Struktura udzielonego wsparcia dla MŚP pod kątem terytorium działania Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu*. Lp. Powiat Ilość wspartych MŚP Wartość wspartych MŚP 1. Kutnowski 15 ,00 zł 2. Łęczycki ,00 zł 3. Łowicki 13 ,00 zł 4. Rawski 8 ,00 zł 5. Skierniewicki 30 ,92 zł Łącznie 81 ,92 zł *dane na koniec III kwartału 2013 r. 12

13 Instrumenty zwrotne Dlaczego warto skorzystać?
188,6 mln zł przeznaczonych na wsparcie łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego – już 10 instytucji udzielających wsparcia na terenie województwa łódzkiego, finansowanie start’upów od momentu rozpoczęcia działalności, korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie oprocentowanie (na zasadach de minimis lub rynkowych), indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, elastyczność w spłacie, szybki proces decyzyjny, stały dostęp do środków. 13

14 Do kogo zgłosić się po wsparcie?
Po Pożyczki: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Idea Bank S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. PA-CO-BANK Bank Spółdzielczy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Po Poręczenia: ESBANK Bank Spółdzielczy FM Bank PBP S.A. 14

15 Dziękujemy za uwagę Kontakt:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kontakt: Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Biuro Regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Łąkowa 29 tel. /42/ lub


Pobierz ppt "Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google