Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku

2 Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze poza dotacyjnym. www.jeremie.com.pl 2

3 Województwo Wkład do Funduszu Powierniczego Województwo Dolnośląskie405 732 727 zł Województwo Łódzkie188 630 768 zł Województwo Mazowieckie61 452 000 zł Województwo Pomorskie287 394 441 zł Województwo Wielkopolskie501 300 000 zł Województwo Zachodniopomorskie280 000 000 zł Razem:1 724 509 936 zł JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje JEREMIE na poziomie regionalnym w 6 województwach. www.jeremie.com.pl 3

4 Jak pieniądze z Unii trafiają do MŚP? Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe www.jeremie.com.pl 4

5 Etapy wdrażania JEREMIE 20082009201020112012201320142015 faza wydatkowania środków - finansowanie MŚP faza wdrażania - wybór MFP - wniesienie wkładu do MFP - wybór PF - wniesienie wkładu do PF faza ewaluacji - programowanie - ewaluacja Umowa o dofinansowanie Projektu JEREMIE z Województwem Łódzkim ( wrzesień 2009 ) Pierwsza Umowa Operacyjna (I stopnia) z Pośrednikiem Finansowym z województwa łódzkiego ( kwiecień 2011 ) Pierwsza Umowa Operacyjna (II Stopnia) z MŚP ( lipiec 2011 ) www.jeremie.com.pl 5

6 Misja JEREMIE 1.Koncentracja na mikro, małych i średnich firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i / lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. 2.Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe. 3.Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (poza dotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw. www.jeremie.com.pl 6

7 Pieniądze dla MŚP Kto może skorzystać? Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: samozatrudniony lub zatrudniający od 1 do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln oraz bilans roczny do 43 mln, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, nieposiadający historii kredytowej, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. www.jeremie.com.pl 7

8 Pieniądze dla MŚP Przeznaczenie środków Finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w szczególności: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. www.jeremie.com.pl 8

9 Pieniądze dla MŚP Wykluczenia w finansowaniu Środki nie mogą być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. www.jeremie.com.pl 9

10 Produkty Finansowe oferowane MŚP Pożyczka Globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie Portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów. www.jeremie.com.pl 10

11 JEREMIE w województwie łódzkim Ogółem do końca października 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego udzielono wsparcia na kwotę blisko 166 mln zł. Aktualnie w województwie łódzkim wsparcie ze środków JEREMIE uzyskuje średniomiesięcznie prawie 70 firm. www.jeremie.com.pl 11

12 JEREMIE w województwie łódzkim Struktura udzielonego wsparcia dla MŚP pod kątem terytorium działania Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu*. www.jeremie.com.pl 12 Lp.PowiatIlość wspartych MŚPWartość wspartych MŚP 1.Kutnowski151.507.000,00 zł 2.Łęczycki152.559.000,00 zł 3.Łowicki13849.100,00 zł 4.Rawski8994.000,00 zł 5.Skierniewicki303.321.005,92 zł Łącznie819.230.105,92 zł *dane na koniec III kwartału 2013 r.

13 Instrumenty zwrotne Dlaczego warto skorzystać? 188,6 mln zł przeznaczonych na wsparcie łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego – już 10 instytucji udzielających wsparcia na terenie województwa łódzkiego, finansowanie startupów od momentu rozpoczęcia działalności, korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie oprocentowanie (na zasadach de minimis lub rynkowych), indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, elastyczność w spłacie, szybki proces decyzyjny, stały dostęp do środków. www.jeremie.com.pl 13

14 Do kogo zgłosić się po wsparcie? Po Pożyczki: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Idea Bank S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. PA-CO-BANK Bank Spółdzielczy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Po Poręczenia: ESBANK Bank Spółdzielczy FM Bank PBP S.A. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.jeremie.com.pl 14

15 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Kontakt: Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ 599-81-00 Biuro Regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Łąkowa 29 tel. /42/ 634-57-80 lub 634-57-84


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google