Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia roku

2 Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze poza dotacyjnym. 2

3 Województwo Wkład do Funduszu Powierniczego Województwo Dolnośląskie zł Województwo Łódzkie zł Województwo Mazowieckie zł Województwo Pomorskie zł Województwo Wielkopolskie zł Województwo Zachodniopomorskie zł Razem: zł JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje JEREMIE na poziomie regionalnym w 6 województwach. 3

4 Jak pieniądze z Unii trafiają do MŚP? Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe 4

5 Etapy wdrażania JEREMIE faza wydatkowania środków - finansowanie MŚP faza wdrażania - wybór MFP - wniesienie wkładu do MFP - wybór PF - wniesienie wkładu do PF faza ewaluacji - programowanie - ewaluacja Umowa o dofinansowanie Projektu JEREMIE z Województwem Łódzkim ( wrzesień 2009 ) Pierwsza Umowa Operacyjna (I stopnia) z Pośrednikiem Finansowym z województwa łódzkiego ( kwiecień 2011 ) Pierwsza Umowa Operacyjna (II Stopnia) z MŚP ( lipiec 2011 ) 5

6 Misja JEREMIE 1.Koncentracja na mikro, małych i średnich firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i / lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. 2.Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe. 3.Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (poza dotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw. 6

7 Pieniądze dla MŚP Kto może skorzystać? Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: samozatrudniony lub zatrudniający od 1 do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln oraz bilans roczny do 43 mln, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, nieposiadający historii kredytowej, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 7

8 Pieniądze dla MŚP Przeznaczenie środków Finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w szczególności: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 8

9 Pieniądze dla MŚP Wykluczenia w finansowaniu Środki nie mogą być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 9

10 Produkty Finansowe oferowane MŚP Pożyczka Globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie Portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów. 10

11 JEREMIE w województwie łódzkim Ogółem do końca października 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego udzielono wsparcia na kwotę blisko 166 mln zł. Aktualnie w województwie łódzkim wsparcie ze środków JEREMIE uzyskuje średniomiesięcznie prawie 70 firm. 11

12 JEREMIE w województwie łódzkim Struktura udzielonego wsparcia dla MŚP pod kątem terytorium działania Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu*. 12 Lp.PowiatIlość wspartych MŚPWartość wspartych MŚP 1.Kutnowski ,00 zł 2.Łęczycki ,00 zł 3.Łowicki ,00 zł 4.Rawski ,00 zł 5.Skierniewicki ,92 zł Łącznie ,92 zł *dane na koniec III kwartału 2013 r.

13 Instrumenty zwrotne Dlaczego warto skorzystać? 188,6 mln zł przeznaczonych na wsparcie łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego – już 10 instytucji udzielających wsparcia na terenie województwa łódzkiego, finansowanie startupów od momentu rozpoczęcia działalności, korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie oprocentowanie (na zasadach de minimis lub rynkowych), indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, elastyczność w spłacie, szybki proces decyzyjny, stały dostęp do środków. 13

14 Do kogo zgłosić się po wsparcie? Po Pożyczki: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów Idea Bank S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. PA-CO-BANK Bank Spółdzielczy Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Po Poręczenia: ESBANK Bank Spółdzielczy FM Bank PBP S.A. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 14

15 Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kontakt: Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Biuro Regionalne Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Łąkowa 29 tel. /42/ lub


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Inicjatywa JEREMIE Pozadotacyjna forma wsparcia – szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Łowicz, dnia 16.12.2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google