Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka starszoharcerska czyli co, z czym i jak jest powiązane? jak pracować z drużyną starszoharcerską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka starszoharcerska czyli co, z czym i jak jest powiązane? jak pracować z drużyną starszoharcerską"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka starszoharcerska czyli co, z czym i jak jest powiązane? jak pracować z drużyną starszoharcerską

2 Co tutaj znajdziesz? Celem tej prezentacji jest pomoc w zrozumieniu całego systemu metodycznego w odniesieniu do grupy starszoharcerskiej. Przede wszystkim zobaczysz w jaki sposób są ze sobą powiązane poszczególne elementy metody harcerskiej oraz kluczowe pojęcia metodyki starszoharcerskiej.

3 Powiązania? Gdzie, co umieścić? Ciąg wychowawczy i rozwój psychofizyczny Harcerski System Wychowawczy Metodyki Instrumenty metodyczne

4 Legenda Całość prezentowanej metodyki oparta jest na podstawowych pojęciach metody harcerskiej, oraz słowach-kluczach zaczerpniętych z opisu metodyk (Uchwała RN 24/XXXII) Został przypisany im symbol lub kolor, tak aby łatwo było zapamiętać poszczególne związki. Dlatego warto mieć przy sobie wydrukowane symbole występujące w legendzie

5 Legenda czyli co jest co? Elementy metody harcerskiej Instrumenty metodyczne Pozostałe słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Inne ważne pojęcia charakteryzujące metodykę starszoharcerską Oznaczono wskazówki charakteryzujące dane pojęcie metodyczne

6 Elementy metody harcerskiej Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Uczenie przez działanie Stale doskonalony i stymulujący program System małych grup

7 Elementy metody harcerskiej Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Fundament pracy wychowawczej z harcerką starszą i harcerzem starszym. Rozpoczyna się proces świadomego akceptowania i przestrzegania norm, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.

8 Elementy metody harcerskiej Stale doskonalony i stymulujący program Uwzględnia specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań. Ukierunkowany jest: zadaniami prób na stopnie harcerskie, zainteresowaniami harcerek i harcerzy, poszukiwaniem pól działania i sfer aktywności.

9 Elementy metody harcerskiej Uczenie przez działanie Charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie. Odkrywanie pól działania, pasji i zainteresowań w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach.

10 Elementy metody harcerskiej System małych grup Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania..

11 Elementy metody harcerskiej Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Fundament pracy wychowawczej z harcerką starszą i harcerzem starszym. Rozpoczyna się proces świadomego akceptowania i przestrzegania norm, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu. Uczenie przez działanie Charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie. Odkrywanie pól działania, pasji i zainteresowań w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach. Stale doskonalony i stymulujący program Uwzględnia specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań. Ukierunkowany jest: zadaniami prób na stopnie harcerskie, zainteresowaniami harcerek i harcerzy, poszukiwaniem pól działania i sfer aktywności. System małych grup Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania..

12 Instrumenty metodyczne Próba harcerki i harcerza Stopnie harcerskie Sprawności Projekt starszoharcerski

13 Instrumenty metodyczne Próba harcerki i harcerza Stopnie harcerskie Sprawności Projekt sth Zadanie podjęte z własnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupę. Projekt rozwija zainteresowania harcerzy starszych, kształci ich odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. Sprawności są zdobywane indywidualnie. Najlepiej odpowiadającym wiekowi starszoharcerskiemu instrumentem metodycznym jest sprawność dwu- i trzygwiazdkowa, przygotowująca do mistrzostwa. Wymagania realizowane są zarówno na zbiórkach, jak i indywidualnie. Realizacja zadań odbywa się pod opieką drużynowego, przybocznych lub zastępowych starszych stopniem. Jej zakończenie wiąże się z dopuszczeniem do Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopień harcerski właściwy dla wieku harcerki/ harcerza. Próba harcerki/ harcerza trwa do 6 miesięcy. Nie będziemy o niej rozmawiać.

14 Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Poszukiwanie Rola drużynowego Działanie drużyny Charakterystyczne formy pracy Samodzielny programowo obóz

15 Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Poszukiwanie Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety.

16 Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Rola drużynowego Drużynowy jest przewodnikiem w poszukiwaniach, W istotny sposób wpływa na program drużyny i jej organizację. Świadomie część decyzji powierza radzie drużyny. Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.

17 Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Działanie drużyny Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów. Zbiórki odbywa się regularnie. Harcerki i harcerze włączają się w organizację, przygotowanie programu jak i prowadzenie zbiórek drużyny. W miarę potrzeb pojawiają się grupy zadaniowe. Dużą rolę odgrywa rada drużyny, która planuje i po zrealizowaniu zadania je ocenia.

18 Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Szczególnie zalecane są takie formy pracy, które stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania, takie jak: wycieczka, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, zbiórka tematyczna, zajęcia specjalnościowe. Charakterystyczne formy pracy Drużyna organizuje samodzielny programowo obóz letni, podsumowujący całoroczną pracę wychowawczą. Szczególną formą obozu jest obóz tematyczny i obóz zagraniczny Samodzielny programowo obóz

19 Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej Poszukiwanie Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. Rola drużynowego Drużynowy jest przewodnikiem w poszukiwaniach, W istotny sposób wpływa na program drużyny i jej organizację. Świadomie część decyzji powierza radzie drużyny. Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę. Działanie drużyny Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów. Zbiórki odbywa się regularnie. Harcerki i harcerze włączają się w organizację, przygotowanie programu jak i prowadzenie zbiórek drużyny. W miarę potrzeb pojawiają się grupy zadaniowe. Dużą rolę odgrywa rada drużyny, która planuje i po zrealizowaniu zadania je ocenia. Szczególnie zalecane są takie formy pracy, które stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania, takie jak: wycieczka, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, zbiórka tematyczna, zajęcia specjalnościowe. Charakterystyczne formy pracy Drużyna organizuje samodzielny programowo obóz letni, podsumowujący całoroczną pracę wychowawczą. Szczególną formą obozu jest obóz tematyczny i obóz zagraniczny Samodzielny programowo obóz

20 Inne ważne pojęcia charakteryzujące metodykę starszoharcerską Potrzeby rozwojowe Osadzone w realnym życiu Moje potrzeby Wyzwania Zadania w drużynie starszoharcerskiej powinny być na miarę wyzwań Indywidualne potrzeby harcerza starszego Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach. Potrzeby wynikające z etapu rozwoju człowieka

21 Projekt sth Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Stale doskonalony i stymulujący program Poszukiwanie Potrzeby rozwojowe Osadzone w realnym życiu Moje potrzeby Wyzwania Uczenie przez działanie Rola drużynowego System małych grup Legenda obrazkowo Oznaczono wskazówki charakteryzujące dane pojęcie metodyczne Działanie drużyny

22 Co, z czym i jak jest powiązane?

23 Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie elementy metody harcerskiej

24 Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Program Poszukiwanie wartości Działanie drużyny burzliwa krytyka z której wynika znalezienie i zaakceptowanie systemu wartości wszystkie działania powinny się odbywać w Duchu Harcerstwa odbywa się zgodnie z systemem wartości zawartym w Prawie i Przyrzeczeniu charakterystyczne formy pracy realizują realizowane na zbiórkach przez.

25 Stale doskonalony i stymulujący program elementy metody harcerskiej

26 Program Poszukiwanie wartości wszystkie działania powinny się odbywać w Duchu Harcerstwa ubranie programu w wartości charakterystycznych formy pracy jest realizowane w ramach realizują Działanie drużyny O programie decydują drużynowy i rada drużyny Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie charakterystyczne formy pracy realizują realizowane na zbiórkach przez Projekt sth Potrzeby rozwojowe Moje potrzeby nie dostosowujemy programu do zdobywanych stopni, jesteśmy wyczuleni na umożliwienie realizacji wymagań! wpływają na w ramach sprawności Planie pracy drużyny zapisany w Samodzielnego programowo obozu realizowany w ramach Systemu małych grup realizowany w ramach realizowany zawierają się i wpływają na realizowany w ramach w ramach prób na stopnie muszą być Osadzone w realnym życiu realizowany w ramach z inicjatywy Poszukiwanie zainteresowań to

27 Instrumenty metodyczne

28 Program Potrzeby rozwojowe Moje potrzeby wpływają na sprawności realizowany w ramach prób na stopnie zawierają się i wpływają na realizowany w ramach Projekt sth Poszukiwanie zainteresowań to Osadzone w realnym życiu muszą być wpływają na próby oraz są wpisane w istotę wymagań wpływają na zdobywanie oraz są wpisane w istotę wymagań wpływają oraz są wpisane w istotę wymagań oraz są wpisane w istotę wymagań

29 Zorganizowanie drużyny do działania Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej

30 Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Program Poszukiwanie wartości Działanie drużyny burzliwa krytyka z której wynika znalezienie i zaakceptowanie systemu wartości wszystkie działania powinny się odbywać w Duchu Harcerstwa ubranie programu w wartości charakterystycznych form pracy jest realizowane ramach realizują odbywa się zgodnie z systemem wartości zawartym w Prawie i Przyrzeczeniu O programie decyduje drużynowi i rada drużyny charakterystycznych form pracy realizują realizowane na zbiórkach przez

31 Działanie drużyny odbywa się zgodnie z systemem wartości zawartym w PiPH Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie = zorganizowanie do pracy zostawić miejsce na samodzielność Podział obowiązków między drużynowego a radę drużyny drużynowy Planie pracy drużyny zapisany w Program O programie decyduje drużynowy i rada drużyny Systemu małych grup = zastępy realizowany w ramach Rola drużynowego Prawa i obowiązki drużynowego Prawa i obowiązki rady drużyny opisy funkcji i kompetencje Zasady zmieniania regulaminu Zasady doboru dodatkowych kandydatów do rady drużyny REGULAMINIE przyboczni zastępowi ew. inni dzieli się swoimi obowiązkami Przewodnik we wszystkich poszukiwaniach Potrafi radzić sobie z buntem, w tym buntem przeciwko sobie W tej grupie wiekowej szczególnie ważna jest jego charyzma Pracuje ze swoją kadrą zapisać w tworzą ją na zasadach RADA DRUŻYNY tworzy + + + akceptowani przez drużynowego (ew. stymulowany wybór) wybierani przez zastęp + tworzy program drużyny kierują.

32 Plan pracy drużyny zapisany w Program Systemu małych grup = zastępy realizowany w ramach Samodzielnego programowo obozu realizowany w ramach podsumowywany w ramach zostawić miejsce na samodzielność charakterystyczne formy pracy specyficzna forma pracy RADA DRUŻYNY tworzy.

33 PLAN PRACY-PROCEDURA Rada Drużyny ustala cele wychowawcze oraz główne działania drużyny (które realizują cele wychowawcze). Zostawia miejsce na projekty Zastępy planują pracę w odniesieniu do celów i w odniesieniu do samodzielnych projektów Plan pracy jest stale doskonalony, kontrolowany, uzupełniany o nowe projekty Na końcu roku podsumowana jest całość działań Projekty realizowane przez grupy zadaniowe również uzupełniają plan

34 System małych grup elementy metody harcerskiej

35 Program Poszukiwanie wartości wszystkie działania powinny się odbywać w Duchu Harcerstwa ubranie programu w wartości charakterystycznych formy pracy jest realizowane w ramach realizują Działanie drużyny O programie decydują drużynowy i rada drużyny Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie charakterystyczne formy pracy realizują realizowane na zbiórkach przez Projekt sth Potrzeby rozwojowe Moje potrzeby wpływają na w ramach sprawności Planie pracy drużyny zapisany w Samodzielnego programowo obozu realizowany w ramach Systemu małych grup realizowany w ramach realizowany zawierają się i wpływają na realizowany w ramach w ramach prób na stopnie muszą być Osadzone w realnym życiu realizowany w ramach z inicjatywy Poszukiwanie zainteresowań to

36 Plan pracy drużyny zapisany w System małych grup = zastępy Program realizowany w ramach RADA DRUŻYNY tworzy zostawić miejsce na samodzielność Projekt sth z inicjatywy realizowany w ramach zawierają się i wpływają na m.in. wchodzą w skład Drużynowy Pracuje ze swoją kadrą GRUPA RÓWIEŚNICZA kluczowa rola realizowana jest w drużyna również zastępowi kierują samodzielne członkowie zastępu w jednym wieku brak koedukacji inne grupy projektowe poszukiwanie wartości poszukiwanie zainteresowań w tym pól działania/służby odgrywa ważną rolę w akceptowani przez drużynowego (ew. stymulowany wybór) wybierani przez zastęp +

37 Projekt Instrumenty metodyczne

38 Program Poszukiwanie wartości wszystkie działania powinny się odbywać w Duchu Harcerstwa ubranie programu w wartości charakterystyczne formy pracy jest realizowane ramach realizują Działanie drużyny O programie decyduje drużynowi i rada drużyny Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie charakterystycznych form pracy realizują realizowane na zbiórkach przez Projekt Potrzeby rozwojowe Moje potrzeby wpływają na w ramach sprawności Planie pracy drużyny zapisany w Samodzielnego programowo obozu realizowany w ramach Systemu małych grup realizowany w ramach realizowany zawierają się i wpływają na realizowany w ramach w ramach prób na stopnie muszą być Osadzone w realnym życiu realizowany w ramach z inicjatywy Poszukiwanie zainteresowań to

39 Projekt sth Program realizowany w ramach zawierają się i wpływają na poszukiwanie zainteresowań w tym pól działania/służby w ramach System małych grup z inicjatywy realizowany w ramach inne grupy projektowe czyli Wyzwania Potrzeby rozwojowe Moje potrzeby wpływają na wybór oraz są wpisane w istotę wymagań adekwatne do możliwości kadra musi nad nimi panować nie utożsamiać z wysiłkiem fizycznym osadzone w realnym życiu

40 Poszukiwanie Słowa-klucze metodyki starszoharcerskiej

41 Plan pracy drużyny zapisany w System małych grup = zastępy Program realizowany w ramach RADA DRUŻYNY tworzy zostawić miejsce na samodzielność Projekt sth z inicjatywy realizowany w ramach zawierają się i wpływają na m.in. wchodzą w skład Drużynowy Pracuje ze swoją kadrą GRUPA RÓWIEŚNICZA kluczowa rola realizowana jest w drużyna również zastępowi kierują samodzielne członkowie zastępu w jednym wieku brak koedukacji inne grupy projektowe poszukiwanie wartości poszukiwanie zainteresowań w tym pól działania/służby odgrywa ważną rolę w akceptowani przez drużynowego (ew. stymulowany wybór) wybierani przez zastęp +

42 Poszukiwanie wartości Program wszystkie działania powinny się odbywać w Duchu Harcerstwa ubranie programu w wartości Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Projekt Potrzeby rozwojowe Moje potrzeby zawierają się i wpływają na realizowany w ramach burzliwa krytyka z której wynika znalezienie i zaakceptowanie systemu wartości charakterystyczne formy pracy jest realizowane w ramach realizują Poszukiwanie zainteresowań w tym pól działania/służby w ramach osadzone w realnym życiu Jedna z dróg to bycie kadrą w drużynach Im dłużej w drużynie tym więcej służby Realizowanie służby jeśli natrafimy na takie pole później Od akcyjności do stałych działań/pól służby (stałość służby będzie u wędrowników) przechodzimy GRUPA RÓWIEŚNICZA odgrywa ważną rolę w.

43 staż w drużynie starszoharcerskiej akcyjne działania stałe pola służby

44 Uczenie przez działanie elementy metody harcerskiej

45 Uczenie przez działanie Wszystkie działania drużyny i w drużynie starszoharcerskiej oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach. każde z działań cechuje…

46 Cechy metody harcerskiej

47 Dobrowolność Świadomość celów Indywidualność Pośredniość Pozytywność Naturalność Wzajemność odziaływań

48 Dobrowolność bo dobra wola i brak przymusu są lepsze od przymusu i nakazu, efekt wychowawczy uzyskasz: kiedy przekonasz podopiecznych, że to od nich zależy jaki styl życia przyjmą za własny, oraz że muszą tego wyboru dokonać świadomie, kiedy harcerka, harcerz powie: wiem i zgadzam się … gdy sam zrozumiesz i przekażesz wychowankom, że dobra wola i chęci mają większą moc niż przymus i nakaz, gdy wciąż będziesz zachęcał do samowychowania gdy chcę dać coś z siebie, chcę być aktywny gdy chcę ponosić odpowiedzialność za swoje czyny

49 Świadomość celów gdy znamy końcowy cel (np. GIEWONT) łatwiej przemierzyć nam szlak, efekt wychowawczy uzyskasz: kiedy stworzysz warunki, w których każdy członek organizacji będzie starał się uświadomić sobie do czego zmierza będąc w harcerstwie i że jest to dążenie do ideałów zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, kiedy każde proponowane przez ciebie zaplanowane zajęcia, zbiórki, przedsięwzięcia... będą miały swój wychowawczy cel, gdy wciąż będziesz zachęcał do samowychowania

50 Indywidualność bo każdy z nas jest inny, każdy ma coś do zaoferowania organizacji, bo każdy chce od organizacji czegoś innego, bo możliwe jest samowychowanie efekt wychowawczy uzyskasz: kiedy uznasz potrzeby indywidualne i motywy bycia w harcerstwie każdego i będziesz starał się dostosować działania tak, by każdy znalazł coś dla siebie, kiedy bardzo dobrze poznasz każdego zucha i harcerza w gromadzie/drużynie, o każdym będziesz potrafił powiedzieć choć kilka dłuższych zdań, kiedy każdej osobie w gromadzie/drużynie dasz czas na rozwijanie zdolności, gdy pozwolisz rozwijać się zgodnie z wiekiem, płcią każdej harcerce i każdemu harcerzowi, uwzględnisz ich osobiste zainteresowania np. zadbasz, aby programy prób na stopnie i sprawności, zapewniały wszechstronny rozwój jednostce – a także w zbiorowości,

51 Pośredniość bo liczy się spryt, smykałka i pomysłowość drużynowego w wymyślaniu atrakcyjnych sposobów na realizację celów wychowawczych, sprzyja temu zabawa, gra, poszukiwanie i służba efekt wychowawczy uzyskasz: kiedy poprzez zdobywanie stopni i sprawności każdy rozwijał własne zainteresowania, umiejętności, zdobywał nowe doświadczenia, kiedy zastosujesz różnorodne umiejętnie dobrane do celów formy i metody pracy gdy zrozumiesz znaczenie zwyczajów, obrzędów i tajemnic... i wprowadzisz je w życie gdy nauczysz się opowiadać gawędy przy ognisku, kominku… gdy dasz przykład swoją postawą, kiedy będziesz wzorem do naśladowania,

52 Pozytywność bo chodzi o to, by harcerstwo było radosne, aby każdego dnia budziło się do życia coś dobrego co drzemie w każdym z nas... efekt wychowawczy uzyskasz: gdy będziesz starał się znaleźć w każdym jego najlepsze z możliwych cechy charakteru, jego uzdolnienia, drzemiące w nim zainteresowania i pasje, kiedy każdy uczestnik harcerskiego życia będzie miał okazję zarazić kogoś drugiego swoja pozytywną energią, i sam zarazi się od innego, kiedy każdy zrozumie, że Prawo i Przyrzeczenie niosą w sobie same pozytywne treści a kierując się zawartymi w nich normami pozytywnie oddziałujemy na innych, gdy uwierzysz w możliwości swoich podopiecznych i będziesz zawsze dawał im szansę, gdy ułożysz plan działania tak, aby wszyscy z radością oczekiwali każdego następnego spotkania, wyjazdu, przedsięwzięcia, zadania, gdy szukasz rozwiązań sytuacji problemowych a nie siejesz pesymizmem, narzekaniem, niechęciom, gdy potrafisz przyznać się do błędów kiedy udowodnisz swoją postawą, że lubisz członków swojej drużyny, hufca..., że ci na nich zależy jak na nikim innym, że wierzysz w szczere chęci i wolę stawania się coraz lepszymi – bez krytykowania, ganienia, krzyku i agresji.

53 Naturalność bo chodzi o to, by w harcerstwie każdy czuł się dobrze, a nawet bardzo dobrze, by czuł się w harcerskiej skórze jak w swojej, by był pewien, że to, co robi ma sens i czemuś służy efekt wychowawczy uzyskasz: gdy będziesz dobierał zadania i formy pracy zgodnie z potrzebami, wiekiem, możliwościami, płcią, gdy nie będą one ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe – ale w sam raz, kiedy w próbach na stopnie i sprawności znajdą się elementy kształtujące osobowość i charakter zdobywającego a nie aspiracje drużynowego, kiedy przekonasz podopiecznych, że życie w zgodzie z Prawem i Przyrzeczeniem jest rzeczą naturalną, zwyczajną, że nie ma konieczności udawania w codziennym życiu, że jest się kimś innym, dając możliwość obcowania w naturalnym środowisku i spotykania współczesnych bohaterów życia codziennego, szukania odpowiedzi na nurtujące pytania we współczesnym świecie, kiedy do szóstek i zastępów ich członkowie dobierać się będą w sposób naturalny, bo się lubią, znają, chcą ze sobą przebywać, gdy sam uznasz, że harcerstwo nie jest niczym zawiłym, skomplikowanym, czymś co trzeba długo tłumaczyć a jest atrakcyjnym sposobem na życie kiedy podejmowane działania będą przydatne, będą odpowiadały na potrzeby otoczenia.

54 Wzajemność oddziaływań bo w harcerstwie nie działamy sami a zawsze w jakiejś grupie, z ludźmi, każdy na każdego ma wpływ, mały na dużego i duży na małego, mały na małego i duży na dużego. efekt wychowawczy uzyskasz: gdy pozwolisz na wzajemne uczenie się od siebie członków gromady/drużyny od siebie, gdy dasz szansę pochwalenia się sobą, swoimi umiejętnościami, każdy ma coś do zaoferowania, poprzez stosowanie zasad partnerstwa oraz podtrzymywanie braterstwa, przyjaźni, kiedy zadziała wzorzec osobowy – i to nie tylko Twój jako drużynowego, ale wszystkich instruktorów gdy dasz szanse podejowania wspólnych decyzji gdy stworzysz im warunki do wypowiadania własnego zdania i uszanujesz to zdanie gdy uczysz się od swoich podopiecznych

55 Harcerstwo starsze to miejsce dla Ciebie! To przygoda prawdziwego działania. To miejsce podejmowania wyzwań. To ludzie, którzy w podobny sposób patrzą na świat. To miejsce robienia rzeczy, które są dla Ciebie ważne. Znajdź je! Jesteś dla nas ważny, jesteś indywidualnością, szanujemy twoje potrzeby Mamy atrakcyjny program, adekwatny do wieku, to nie jest gra Samodzielność, większe oczekiwania, większa trudność, poprzez którą dokonuje się rozwój, smakowanie świata. Stwarzanie okazji (program) do podejmowania wyzwań. Podejmowanie działań na rzecz innych (środowiska). To jest twoja grupa rówieśnicza, w której poszukujesz siebie i podejmujesz wspólne działania. Poszukiwanie zainteresowań. Ty będziesz decydować co będziesz robić w pracy zastępu

56 Materiał niniejszy jest wynikiem współpracy Wydziału Starszoharcerskiego GK ZHP, CSI, referatów starszoharcerskich i instruktorów współpracujących. Powstał po warsztatach w marcu i maju 2005, inspirowanych przez CSI. Wydział Starszoharcerski dziękuję hm. Annie Filipow i kierownikom referatów starszoharcerskich oraz instruktorom wspierającym, biorących udział w przygotowaniu niniejszego materiału.

57 Skład zespołu: hm. Anna Filipow – CSI hm. Ewa Gąsiorowska – WSH GK ZHP phm. Wojtek Witkowski – WSH GK ZHP hm. Mirek Grodzki – WSH GK ZHP phm. Grzegorz Sierak - – WSH GK ZHP phm. Magda Ustaborowicz phm. Jagoda Gajdowska hm. Mariusz Przybyła phm. Krzysiek Machtel hm. Mateusz Żukowski hm. Kasia Metras pwd. Magdalena Tire hm. Eliza Gilewska hm. Ela Czapara pwd. Magdalena Kłusek pwd. Magdalena Janczewska

58 POWODZENIA!


Pobierz ppt "Metodyka starszoharcerska czyli co, z czym i jak jest powiązane? jak pracować z drużyną starszoharcerską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google