Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA"— Zapis prezentacji:

1 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Pierwszy termin: g. 10:00 Drugi termin: g. 10:30 Celestynów,

2 Porządek obrad Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2012. Dyskusja. Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok 2012. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski.

3 Wybór przewodniczącego i sekretarza
Przewodniczący Kandydaci: Mirosław Kołakowski Wybrano: Mirosław Kołakowski Sekretarz Kandydaci: Marek Przybysz Wybrano: Marek Przybysz

4 Wybór Komisji Mandatowej
Kandydaci Kręgielewski Konrad Kręgielewski Ryszard Krzysztof Stelmach Wybrano

5 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Kandydaci Małgorzata Seremak Krzysztof Czarnogłowski Wybrano

6 Porządek obrad Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2012. Dyskusja. Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok 2012. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski.

7 Sprawozdania z rocznej działalności
Zarządu Koła Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

8 Sprawozdanie Zarządu Koła
Rok sprawozdawczy to drugi rok działalności Koła Nr 96 w Celestynowie. Zarząd koła spotykał się 8 razy. Do koła należało 377 wędkarzy (rok wcześniej było 345).

9 Sprawozdanie Zarządu Koła
W 2011 roku zorganizowano 2 akcje sprzątania brzegów przydzielonych kołu wód. (w ramach Tygodnia Czystości Wód) (w ramach przyłączenia się do akcji sprzątania świata - Clean Up the World)

10 Sprawozdanie Zarządu Koła
Jeszcze większym sukcesem niż w latach ubiegłych okazały się tegoroczne wędkarskie obchody Dnia Dziecka, w tym: Wystawa poświęcona m.in. zagadnieniom ekologii wód, Konkursy dla dzieci i młodzieży (ponad 500 dyplomów, nagrody rzeczowe pozyskane przy wsparciu sponsorów). Zawody wędkarskie w Celestynowie na stawie Pana Jana Szczepańskiego Pierwszy raz również w Kołbieli

11 Sprawozdanie Zarządu Koła

12 Sprawozdanie Zarządu Koła
W ramach koła poszerzyliśmy sekcję Społecznej Straży Rybackiej (SSR). Do sekcji należy 12 osób. Z ramienia zarządu koła opiekuje się nią Krzysztof Czarnogłowski. Sekcja SSR przeprowadziła w 2011 roku 5 akcji. Wszystkie akcje były prowadzone z udziałem policjantów lub Państwowej Straży Rybackiej.

13 Sprawozdanie Zarządu Koła
Nasi członkowie brali udział w 2 zarybieniach prowadzonych przez Okręg Mazowiecki na rzece Świder i rzece Wiśle: Krzysztof Stelmach, Patryk Obroślak, Witold Krupa

14 Sprawozdanie Zarządu Koła
W roku 2011 przeprowadziliśmy 9 imprez sportowych: LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN 1 Podlodowe mistrzostwa Koła (Niedziela) 2 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, otwarcie sezonu wędkarskiego (Niedziela) 3 Integracyjne Spławikowe Zawody Młodzieży o Puchar Zarządu Koła. Dodatkowo udział w organizacji gminnych obchodów Dnia Dziecka. 4,5 Wyjazdowe spławikowe i spinningowe mistrzostwa Koła, rzeka Narew (schronisko „Pogorzelec” koło m. Dzierżenin) (Pt-Nd) 6 Młodzieżowe spinningowe zawody Koła, rzeka Świder 7 Międzykołowe Integracyjne Zawody Powiatu Otwockiego (juniorów, kadetów, seniorów), Łacha, Józefów 8 Zawody spławikowe w ramach imprezy wyjazdowej, jezioro Piłakno 9 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, zamknięcie sezonu wędkarskiego, zamknięcie Grand Prix, Wisła

15 Sprawozdanie Zarządu Koła

16 Sprawozdanie Zarządu Koła
Koło kontynuowało ścisłą, stałą współpracę z władzami Gminy Celestynów oraz z sąsiedzkiej Gminy Kołbiel. W ramach propagowania działalności Koła kontynuowana jest współpraca z lokalnymi mediami.

17 Sprawozdanie Zarządu Koła
Na terenie Gminy Celestynów utrzymywane są 2, a na terenie Gminy Kołbiel 1 tablica informacyjna naszego koła.

18 Sprawozdanie Zarządu Koła
Kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie. Kontynuowaliśmy współpracę z GOK w ramach projektu unijnego, którego beneficjentami są nasi wędkarze seniorzy, którzy ukończyli 50 lat. Opiekę nad programem z ramienia zarządu koła sprawuje Mirosław Kołakowski. Środki finansowe na doposażenie wędkarzy w niezbędny sprzęt wędkarski, Dofinansowania szkoleń (dla uczestników-wędkarzy bezpłatnych), Organizacja i finansowanie spotkań integracyjnych, Organizacja i finansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych.

19 Sprawozdanie Zarządu Koła
Kontynuowa-liśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie.

20 Sprawozdanie Zarządu Koła
Koło posiada nadal 2 sędziów (Marcin Bany i Piotr Baliński). Nie udało się pozyskać kolejnych. W sprawozdawczym roku wędkarze naszego Koła nadal nie brali jeszcze udziału w klubowych zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez Okręg Mazowiecki.

21 Sprawozdanie Zarządu Koła
W roku sprawozdawczym nie mieliśmy stałej siedziby koła. Na potrzeby spotkań członków i zarządu koła w roku 2011 udało się uzgodnić dalsze nieodpłatne użyczenie kołu pomieszczeń Urzędu Gminy. Zakup wyposażenia w roku 2011 ograniczono do zakupu drukarki i materiałów eksploatacyjnych.

22 Sprawozdanie Zarządu Koła
FINANSE w roku 2011: PRZYCHODY RAZEM 16 294,50 (było w 2010: ,75) w tym: Sponsoring 3 690,00 (było w 2010: 1 100,00) Zwrot ze składek i opł. egzam. 12 640,50 (było w 2010: ,75)

23 Sprawozdanie Zarządu Koła
KOSZTY – I KWARTAŁ 2011 KWOTA [zł] Walne zgromadzenie (napoje, ciastka) 68,44 Delegacje 225,66 Drukarka 225,70 Zawody/imprezy wędkarskie (posiłki, napoje) 259,06 Materiały biurowe (folie laminacyjne, papier, kalendarze) 157,00

24 Sprawozdanie Zarządu Koła
KOSZTY – II KWARTAŁ 2011 KWOTA [zł] Delegacje 718,00 SSR (wodery) 200,00 Zawody/imprezy wędkarskie (przejazdy, posiłki i napoje, nagrody) 6 189,00 Materiały biurowe (tusze do drukarki) 312,00

25 Sprawozdanie Zarządu Koła
KOSZTY – III KWARTAŁ 2011 KWOTA [zł] Delegacje 551,00 Zawody/imprezy wędkarskie (noclegi, posiłki i napoje, nagrody) 4 447,60 Wieńce pogrzebowe dla zmarłych Członków Koła 355,00

26 Sprawozdanie Zarządu Koła
KOSZTY – IV KWARTAŁ 2011 KWOTA [zł] Delegacje 761,32 Zawody/imprezy wędkarskie (posiłki i napoje, nagrody) 884,76

27 Sprawozdanie Zarządu Koła
PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Pozycja Kwota [zł] PRZYCHODY 16 294,50 KOSZTY ,10 WYNIK FINANSOWY ZA 2011 (+) 164,40

28 Sprawozdanie Zarządu Koła
Na rok 2011 mieliśmy przyznane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego 50 pkt. (50% zwrot składki do budżetu Koła) W roku 2011 na kolejny rok wypracowaliśmy w ocenie Okręgu Mazowieckiego wynik 46 pkt. na 50 możliwych (co dawałoby 46% zwrot składki do budżetu Koła); złożyliśmy odwołanie (o dodatkowe 7 pkt.)

29 Sprawozdanie za 2011 r. Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

30 Preliminarz budżetowy na rok 2012
Dochody [zł] Ze składek członkowskich 11 500 Wpisowe 500 Egzaminy Dobrowolne wpłaty Odpłatność w działalności sportowo-rekreacyjnej (startowe) Inne przychody 1 000 RAZEM DOCHODY 13 500

31 Preliminarz budżetowy na rok 2012
KOSZTY Działalność organizacyjna Sport i turystyka Ochrona Zagospoda­rowanie Młodzież 400 – Zakup materiałów zarybieniowych 401 – Zakup materiałów (środki czystości, art. biurowe, wyposażenie) 1 000,00 400,00 500,00 401 – Zakup energii, gazu i wody 402 – Obsługa rachunku bankowego (prowizje bankowe) 300,00 402 – Usługi obce (np. wynajem autokarów, remont urządzeń, usługi telekomunikacyjne itd.) 403 – Podatki i opłaty 404 – Wynagrodzenia z narzutami (wynagrodzenia + ZUS) 406 – Amortyzacja 409 – Delegacje i diety 200,00 409 – Organizacja imprez sportowych i turystycznych (startowe, noclegi, wyżywienie) 3 000,00 409 – Ubezpieczenia 409 – Nagrody i upominki 2 000,00 409 – Pozostałe koszty 100,00 RAZEM KOSZTY 2 500,00 7 100,00 1 500,00 2 300,00

32 Plan działania Koła na rok 2012
Planowane akcje sprzątania wód: Lp. Miejsce Termin Punkt zborny 1 Sprzątanie brzegów Świdra (niedziela) Kołbiel, most na Świdrze, g. 10 2 Sprzątanie brzegów Świdra, dołączenie do akcji sprzątania świata (Clean Up the World) (niedziela) Kołbiel, most na Świdrze, godz. 10

33 Plan działania Koła na rok 2012
Aktywizacja Sekcji Sportowej Zorganizowanie przynajmniej jednych zawodów międzykołowych (nadal wspólnie z kołami sąsiednimi), Udział przynajmniej w 3 zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki. Wyłonienie kapitana sportowego Organizacja Grand Prix Wyszkolenie dodatkowych sędziów

34 Plan działania Koła na rok 2012
Planowane imprezy sportowe: LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN 1 Podlodowe mistrzostwa Koła (otwarcie Grand Prix) (Niedziela) 2 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, otwarcie sezonu wędkarskiego (Niedziela) 3 Integracyjne Spławikowe Zawody Młodzieży o Puchar Zarządu Koła. Dodatkowo udział w organizacji gminnych obchodów Dnia Dziecka. 4,5 Wyjazdowe spławikowe i spinningowe mistrzostwa Koła, rzeka Narew koło m. Dzierżenin (Schronisko „Pogorzelec”) (Pt-Nd) 6 Młodzieżowe spinningowe zawody Koła, rzeka Świder 7 Zawody spławikowe w ramach imprezy wyjazdowej, Narew - poniżej zapory w Dębem (Przystań wędkarska "Czarnowo") 8 Międzykołowe Integracyjne Zawody Powiatu Otwockiego (juniorów, kadetów, seniorów), Moczydło, m. Karczew 9 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, zamknięcie sezonu wędkarskiego, Wisła (zamknięcie Grand Prix)

35 Plan działania Koła na rok 2012
Doposażenie Sekcji SSR Kontynuowanie udziału w akcjach zarybiania organizowanych przez Okręg Mazowiecki Prowadzenie młodzieżowej sekcji wędkarskiej, organizowanie konkursów o tematyce wędkarskiej, ochrony wód i środowiska naturalnego, w oparciu o dzieci i młodzież szkolną i harcerzy

36 Plan działania Koła na rok 2012
Kontynuowanie współpracy z placówkami szkolno-wychowawczymi na terenie Gmin Celestynów i Kołbiel. Kontynuowanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Kontynuowanie dołączania się do imprez gminnych (w tym organizacja wędkarskich obchodów Dnia Dziecka)

37 Plan działania Koła na rok 2011
Kontynuowanie współpracy z lokalnymi mediami (głównie z Celestynką i Linią Otwocką). Uruchomienie strony internetowej Koła. Wyznaczenie dedykowanej osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami i aktualizację strony internetowej.

38 Dyskusja

39 Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2012 rok
Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokółu z Walnego Zgromadzenia Wyborczego w 2011 roku Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2012 rok

40 Uzupełnienie składów osobowych
Komisji Rewizyjnej Sławomir Baliński -> Zdzisław Rękawek

41 Wolne wnioski Wniosek zgłoszony przez Bogusława Wilczka do Zarządu Okręgu Mazowieckiego: Wnioskujemy o to, by każdorazowe wydanie zezwolenia rybakowi na odławianie ryb na obszarze objętym opieką Koła nr 96 było poprzedzone otrzymaniem pisemnej opinii zarządu koła. Uzasadnienie: umożliwi to weryfikację i eliminowanie z połowów rybackich osób, które postępują w tym zakresie nieetycznie

42 Dziękujemy


Pobierz ppt "WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google