Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin:"— Zapis prezentacji:

1 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, Pierwszy termin: g. 10:00 Drugi termin: g. 10:30

2 Koło Nr 96 Koło Nr Porządek obrad Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok Dyskusja. Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski.

3 Koło Nr 96 Koło Nr Wybór przewodniczącego i sekretarza Przewodniczący Kandydaci: Mirosław Kołakowski Wybrano: Mirosław Kołakowski Sekretarz Kandydaci: Marek Przybysz Wybrano: Marek Przybysz

4 Koło Nr 96 Koło Nr Wybór Komisji Mandatowej Kandydaci Kręgielewski Konrad Kręgielewski Ryszard Krzysztof Stelmach Wybrano Kręgielewski Konrad Kręgielewski Ryszard Krzysztof Stelmach

5 Koło Nr 96 Koło Nr Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Kandydaci Małgorzata Seremak Krzysztof Czarnogłowski Wybrano Małgorzata Seremak Krzysztof Czarnogłowski

6 Koło Nr 96 Koło Nr Porządek obrad Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok Dyskusja. Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski.

7 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Koła Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

8 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Rok sprawozdawczy to drugi rok działalności Koła Nr 96 w Celestynowie. Zarząd koła spotykał się 8 razy. Do koła należało 377 wędkarzy (rok wcześniej było 345).

9 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła W 2011 roku zorganizowano 2 akcje sprzątania brzegów przydzielonych kołu wód (w ramach Tygodnia Czystości Wód) (w ramach przyłączenia się do akcji sprzątania świata - Clean Up the World)

10 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Jeszcze większym sukcesem niż w latach ubiegłych okazały się tegoroczne wędkarskie obchody Dnia Dziecka, w tym: Wystawa poświęcona m.in. zagadnieniom ekologii wód, Konkursy dla dzieci i młodzieży (ponad 500 dyplomów, nagrody rzeczowe pozyskane przy wsparciu sponsorów). Zawody wędkarskie w Celestynowie na stawie Pana Jana Szczepańskiego Pierwszy raz również w Kołbieli

11 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła

12 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła W ramach koła poszerzyliśmy sekcję Społecznej Straży Rybackiej (SSR). Do sekcji należy 12 osób. Z ramienia zarządu koła opiekuje się nią Krzysztof Czarnogłowski. Sekcja SSR przeprowadziła w 2011 roku 5 akcji. Wszystkie akcje były prowadzone z udziałem policjantów lub Państwowej Straży Rybackiej.

13 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Nasi członkowie brali udział w 2 zarybieniach prowadzonych przez Okręg Mazowiecki na rzece Świder i rzece Wiśle: Krzysztof Stelmach, Patryk Obroślak, Witold Krupa

14 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła W roku 2011 przeprowadziliśmy 9 imprez sportowych: LP.PRZEDSIĘWZIĘCIETERMIN 1Podlodowe mistrzostwa Koła (Niedziela) 2 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, otwarcie sezonu wędkarskiego (Niedziela) 3 Integracyjne Spławikowe Zawody Młodzieży o Puchar Zarządu Koła. Dodatkowo udział w organizacji gminnych obchodów Dnia Dziecka (Niedziela) 4,5 Wyjazdowe spławikowe i spinningowe mistrzostwa Koła, rzeka Narew (schronisko Pogorzelec koło m. Dzierżenin) (Pt-Nd) 6Młodzieżowe spinningowe zawody Koła, rzeka Świder (Niedziela) 7 Międzykołowe Integracyjne Zawody Powiatu Otwockiego (juniorów, kadetów, seniorów), Łacha, Józefów (Niedziela) 8Zawody spławikowe w ramach imprezy wyjazdowej, jezioro Piłakno (Pt-Nd) 9 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, zamknięcie sezonu wędkarskiego, zamknięcie Grand Prix, Wisła (Niedziela)

15 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła

16 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Koło kontynuowało ścisłą, stałą współpracę z władzami Gminy Celestynów oraz z sąsiedzkiej Gminy Kołbiel. W ramach propagowania działalności Koła kontynuowana jest współpraca z lokalnymi mediami.

17 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Na terenie Gminy Celestynów utrzymywane są 2, a na terenie Gminy Kołbiel 1 tablica informacyjna naszego koła.

18 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie. Kontynuowaliśmy współpracę z GOK w ramach projektu unijnego, którego beneficjentami są nasi wędkarze seniorzy, którzy ukończyli 50 lat. Opiekę nad programem z ramienia zarządu koła sprawuje Mirosław Kołakowski. Środki finansowe na doposażenie wędkarzy w niezbędny sprzęt wędkarski, Dofinansowania szkoleń (dla uczestników-wędkarzy bezpłatnych), Organizacja i finansowanie spotkań integracyjnych, Organizacja i finansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych.

19 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Kontynuowa- liśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie.

20 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Koło posiada nadal 2 sędziów (Marcin Bany i Piotr Baliński). Nie udało się pozyskać kolejnych. W sprawozdawczym roku wędkarze naszego Koła nadal nie brali jeszcze udziału w klubowych zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez Okręg Mazowiecki.

21 Koło Nr 96 Koło Nr W roku sprawozdawczym nie mieliśmy stałej siedziby koła. Na potrzeby spotkań członków i zarządu koła w roku 2011 udało się uzgodnić dalsze nieodpłatne użyczenie kołu pomieszczeń Urzędu Gminy. Zakup wyposażenia w roku 2011 ograniczono do zakupu drukarki i materiałów eksploatacyjnych. Sprawozdanie Zarządu Koła

22 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła PRZYCHODY RAZEM ,50 (było w 2010: ,75) w tym: Sponsoring 3 690,00 (było w 2010: 1 100,00) Zwrot ze składek i opł. egzam ,50 (było w 2010: ,75) FINANSE w roku 2011:

23 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – I KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Walne zgromadzenie (napoje, ciastka)68,44 Delegacje225,66 Drukarka225,70 Zawody/imprezy wędkarskie (posiłki, napoje)259,06 Materiały biurowe (folie laminacyjne, papier, kalendarze)157,00

24 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – II KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Delegacje718,00 SSR (wodery)200,00 Zawody/imprezy wędkarskie (przejazdy, posiłki i napoje, nagrody)6 189,00 Materiały biurowe (tusze do drukarki)312,00

25 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – III KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Delegacje551,00 Zawody/imprezy wędkarskie (noclegi, posiłki i napoje, nagrody)4 447,60 Wieńce pogrzebowe dla zmarłych Członków Koła355,00

26 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – IV KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Delegacje761,32 Zawody/imprezy wędkarskie (posiłki i napoje, nagrody)884,76

27 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK PozycjaKwota [zł] PRZYCHODY16 294,50 KOSZTY16 130,10 WYNIK FINANSOWY ZA 2011 (+)164,40

28 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie Zarządu Koła Na rok 2011 mieliśmy przyznane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego 50 pkt. (50% zwrot składki do budżetu Koła) W roku 2011 na kolejny rok wypracowaliśmy w ocenie Okręgu Mazowieckiego wynik 46 pkt. na 50 możliwych (co dawałoby 46% zwrot składki do budżetu Koła); złożyliśmy odwołanie (o dodatkowe 7 pkt.)

29 Koło Nr 96 Koło Nr Sprawozdanie za 2011 r. Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

30 Koło Nr 96 Koło Nr Preliminarz budżetowy na rok 2012 Dochody [zł] Ze składek członkowskich Wpisowe500 Egzaminy500 Dobrowolne wpłaty0 Odpłatność w działalności sportowo-rekreacyjnej (startowe) 0 Inne przychody1 000 RAZEM DOCHODY13 500

31 Koło Nr 96 Koło Nr Preliminarz budżetowy na rok 2012 KOSZTY Działalność organizacyjna Sport i turystyka Ochrona Zagospoda­ rowanie Młodzież 400 – Zakup materiałów zarybieniowych 401 – Zakup materiałów (środki czystości, art. biurowe, wyposażenie) 1 000,00400, ,00500, – Zakup energii, gazu i wody 402 – Obsługa rachunku bankowego (prowizje bankowe) 300, – Usługi obce (np. wynajem autokarów, remont urządzeń, usługi telekomunikacyjne itd.) 1 000, – Podatki i opłaty 404 – Wynagrodzenia z narzutami (wynagrodzenia + ZUS) 406 – Amortyzacja 409 – Delegacje i diety 1 000,00200,00400, – Organizacja imprez sportowych i turystycznych (startowe, noclegi, wyżywienie) 3 000, , – Ubezpieczenia 300, – Nagrody i upominki 2 000,00500, – Pozostałe koszty 200,00 100,00 300,00 RAZEM KOSZTY 2 500, , ,00100, ,00

32 Koło Nr 96 Koło Nr Plan działania Koła na rok 2012 Planowane akcje sprzątania wód: Lp.MiejsceTerminPunkt zborny 1 Sprzątanie brzegów Świdra (niedziela) Kołbiel, most na Świdrze, g Sprzątanie brzegów Świdra, dołączenie do akcji sprzątania świata (Clean Up the World) (niedziela) Kołbiel, most na Świdrze, godz. 10

33 Koło Nr 96 Koło Nr Plan działania Koła na rok 2012 Aktywizacja Sekcji Sportowej Zorganizowanie przynajmniej jednych zawodów międzykołowych (nadal wspólnie z kołami sąsiednimi), Udział przynajmniej w 3 zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki. Wyłonienie kapitana sportowego Organizacja Grand Prix Wyszkolenie dodatkowych sędziów

34 Koło Nr 96 Koło Nr Plan działania Koła na rok 2012 Planowane imprezy sportowe: LP.PRZEDSIĘWZIĘCIETERMIN 1Podlodowe mistrzostwa Koła (otwarcie Grand Prix) (Niedziela) 2 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, otwarcie sezonu wędkarskiego (Niedziela) 3 Integracyjne Spławikowe Zawody Młodzieży o Puchar Zarządu Koła. Dodatkowo udział w organizacji gminnych obchodów Dnia Dziecka (Niedziela) 4,5 Wyjazdowe spławikowe i spinningowe mistrzostwa Koła, rzeka Narew koło m. Dzierżenin (Schronisko Pogorzelec) (Pt-Nd) 6Młodzieżowe spinningowe zawody Koła, rzeka Świder (Niedziela) 7 Zawody spławikowe w ramach imprezy wyjazdowej, Narew - poniżej zapory w Dębem (Przystań wędkarska "Czarnowo") (Pt-Nd) 8 Międzykołowe Integracyjne Zawody Powiatu Otwockiego (juniorów, kadetów, seniorów), Moczydło, m. Karczew (Niedziela) 9 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, zamknięcie sezonu wędkarskiego, Wisła (zamknięcie Grand Prix) (Niedziela)

35 Koło Nr 96 Koło Nr Plan działania Koła na rok 2012 Doposażenie Sekcji SSR Kontynuowanie udziału w akcjach zarybiania organizowanych przez Okręg Mazowiecki Prowadzenie młodzieżowej sekcji wędkarskiej, organizowanie konkursów o tematyce wędkarskiej, ochrony wód i środowiska naturalnego, w oparciu o dzieci i młodzież szkolną i harcerzy

36 Koło Nr 96 Koło Nr Plan działania Koła na rok 2012 Kontynuowanie współpracy z placówkami szkolno-wychowawczymi na terenie Gmin Celestynów i Kołbiel. Kontynuowanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Kontynuowanie dołączania się do imprez gminnych (w tym organizacja wędkarskich obchodów Dnia Dziecka)

37 Koło Nr 96 Koło Nr Plan działania Koła na rok 2011 Kontynuowanie współpracy z lokalnymi mediami (głównie z Celestynką i Linią Otwocką). Uruchomienie strony internetowej Koła. Wyznaczenie dedykowanej osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami i aktualizację strony internetowej.

38 Koło Nr 96 Koło Nr Dyskusja

39 Koło Nr 96 Koło Nr Przyjęcie uchwał Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2012 rok Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokółu z Walnego Zgromadzenia Wyborczego w 2011 roku Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2012 rok

40 Koło Nr 96 Koło Nr Uzupełnienie składów osobowych Komisji Rewizyjnej Sławomir Baliński -> Zdzisław Rękawek

41 Koło Nr 96 Koło Nr Wolne wnioski Wniosek zgłoszony przez Bogusława Wilczka do Zarządu Okręgu Mazowieckiego: Wnioskujemy o to, by każdorazowe wydanie zezwolenia rybakowi na odławianie ryb na obszarze objętym opieką Koła nr 96 było poprzedzone otrzymaniem pisemnej opinii zarządu koła. Uzasadnienie: umożliwi to weryfikację i eliminowanie z połowów rybackich osób, które postępują w tym zakresie nieetycznie

42 Koło Nr 96 Koło Nr Dziękujemy


Pobierz ppt "WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google