Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin:"— Zapis prezentacji:

1 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin: g. 10:00 Drugi termin: g. 10:30

2 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Porządek obrad Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2012. Dyskusja. Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok 2012. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski.

3 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Wybór przewodniczącego i sekretarza Przewodniczący Kandydaci: Mirosław Kołakowski Wybrano: Mirosław Kołakowski Sekretarz Kandydaci: Marek Przybysz Wybrano: Marek Przybysz

4 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Wybór Komisji Mandatowej Kandydaci Kręgielewski Konrad Kręgielewski Ryszard Krzysztof Stelmach Wybrano Kręgielewski Konrad Kręgielewski Ryszard Krzysztof Stelmach

5 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Kandydaci Małgorzata Seremak Krzysztof Czarnogłowski Wybrano Małgorzata Seremak Krzysztof Czarnogłowski

6 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Porządek obrad Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Omówienie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2012. Dyskusja. Przyjęcie uchwały w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na rok 2012. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski.

7 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Koła Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

8 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Rok sprawozdawczy to drugi rok działalności Koła Nr 96 w Celestynowie. Zarząd koła spotykał się 8 razy. Do koła należało 377 wędkarzy (rok wcześniej było 345).

9 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła W 2011 roku zorganizowano 2 akcje sprzątania brzegów przydzielonych kołu wód. 2011.04.03 (w ramach Tygodnia Czystości Wód) 2011.10.02 (w ramach przyłączenia się do akcji sprzątania świata - Clean Up the World)

10 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Jeszcze większym sukcesem niż w latach ubiegłych okazały się tegoroczne wędkarskie obchody Dnia Dziecka, w tym: Wystawa poświęcona m.in. zagadnieniom ekologii wód, Konkursy dla dzieci i młodzieży (ponad 500 dyplomów, nagrody rzeczowe pozyskane przy wsparciu sponsorów). Zawody wędkarskie w Celestynowie na stawie Pana Jana Szczepańskiego Pierwszy raz również w Kołbieli

11 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła

12 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła W ramach koła poszerzyliśmy sekcję Społecznej Straży Rybackiej (SSR). Do sekcji należy 12 osób. Z ramienia zarządu koła opiekuje się nią Krzysztof Czarnogłowski. Sekcja SSR przeprowadziła w 2011 roku 5 akcji. Wszystkie akcje były prowadzone z udziałem policjantów lub Państwowej Straży Rybackiej.

13 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Nasi członkowie brali udział w 2 zarybieniach prowadzonych przez Okręg Mazowiecki na rzece Świder i rzece Wiśle: Krzysztof Stelmach, Patryk Obroślak, Witold Krupa

14 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła W roku 2011 przeprowadziliśmy 9 imprez sportowych: LP.PRZEDSIĘWZIĘCIETERMIN 1Podlodowe mistrzostwa Koła 6.02.2011 (Niedziela) 2 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, otwarcie sezonu wędkarskiego 10.04.2011 (Niedziela) 3 Integracyjne Spławikowe Zawody Młodzieży o Puchar Zarządu Koła. Dodatkowo udział w organizacji gminnych obchodów Dnia Dziecka. 29.05.2011 (Niedziela) 4,5 Wyjazdowe spławikowe i spinningowe mistrzostwa Koła, rzeka Narew (schronisko Pogorzelec koło m. Dzierżenin) 10-12.06.2011 (Pt-Nd) 6Młodzieżowe spinningowe zawody Koła, rzeka Świder 4.09.2011 (Niedziela) 7 Międzykołowe Integracyjne Zawody Powiatu Otwockiego (juniorów, kadetów, seniorów), Łacha, Józefów 25.09.2011 (Niedziela) 8Zawody spławikowe w ramach imprezy wyjazdowej, jezioro Piłakno 23-25.09.2011 (Pt-Nd) 9 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, zamknięcie sezonu wędkarskiego, zamknięcie Grand Prix, Wisła 16.10.2011 (Niedziela)

15 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła

16 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Koło kontynuowało ścisłą, stałą współpracę z władzami Gminy Celestynów oraz z sąsiedzkiej Gminy Kołbiel. W ramach propagowania działalności Koła kontynuowana jest współpraca z lokalnymi mediami.

17 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Na terenie Gminy Celestynów utrzymywane są 2, a na terenie Gminy Kołbiel 1 tablica informacyjna naszego koła.

18 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie. Kontynuowaliśmy współpracę z GOK w ramach projektu unijnego, którego beneficjentami są nasi wędkarze seniorzy, którzy ukończyli 50 lat. Opiekę nad programem z ramienia zarządu koła sprawuje Mirosław Kołakowski. Środki finansowe na doposażenie wędkarzy w niezbędny sprzęt wędkarski, Dofinansowania szkoleń (dla uczestników-wędkarzy bezpłatnych), Organizacja i finansowanie spotkań integracyjnych, Organizacja i finansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych.

19 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Kontynuowa- liśmy ścisłą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Celestynowie.

20 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Koło posiada nadal 2 sędziów (Marcin Bany i Piotr Baliński). Nie udało się pozyskać kolejnych. W sprawozdawczym roku wędkarze naszego Koła nadal nie brali jeszcze udziału w klubowych zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez Okręg Mazowiecki.

21 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 W roku sprawozdawczym nie mieliśmy stałej siedziby koła. Na potrzeby spotkań członków i zarządu koła w roku 2011 udało się uzgodnić dalsze nieodpłatne użyczenie kołu pomieszczeń Urzędu Gminy. Zakup wyposażenia w roku 2011 ograniczono do zakupu drukarki i materiałów eksploatacyjnych. Sprawozdanie Zarządu Koła

22 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła PRZYCHODY RAZEM 16 294,50 (było w 2010: 12 455,75) w tym: Sponsoring 3 690,00 (było w 2010: 1 100,00) Zwrot ze składek i opł. egzam. 12 640,50 (było w 2010: 11 355,75) FINANSE w roku 2011:

23 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – I KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Walne zgromadzenie (napoje, ciastka)68,44 Delegacje225,66 Drukarka225,70 Zawody/imprezy wędkarskie (posiłki, napoje)259,06 Materiały biurowe (folie laminacyjne, papier, kalendarze)157,00

24 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – II KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Delegacje718,00 SSR (wodery)200,00 Zawody/imprezy wędkarskie (przejazdy, posiłki i napoje, nagrody)6 189,00 Materiały biurowe (tusze do drukarki)312,00

25 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – III KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Delegacje551,00 Zawody/imprezy wędkarskie (noclegi, posiłki i napoje, nagrody)4 447,60 Wieńce pogrzebowe dla zmarłych Członków Koła355,00

26 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła KOSZTY – IV KWARTAŁ 2011KWOTA [zł] Delegacje761,32 Zawody/imprezy wędkarskie (posiłki i napoje, nagrody)884,76

27 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK PozycjaKwota [zł] PRZYCHODY16 294,50 KOSZTY16 130,10 WYNIK FINANSOWY ZA 2011 (+)164,40

28 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie Zarządu Koła Na rok 2011 mieliśmy przyznane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego 50 pkt. (50% zwrot składki do budżetu Koła) W roku 2011 na kolejny rok wypracowaliśmy w ocenie Okręgu Mazowieckiego wynik 46 pkt. na 50 możliwych (co dawałoby 46% zwrot składki do budżetu Koła); złożyliśmy odwołanie (o dodatkowe 7 pkt.)

29 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Sprawozdanie za 2011 r. Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

30 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Preliminarz budżetowy na rok 2012 Dochody [zł] Ze składek członkowskich11 500 Wpisowe500 Egzaminy500 Dobrowolne wpłaty0 Odpłatność w działalności sportowo-rekreacyjnej (startowe) 0 Inne przychody1 000 RAZEM DOCHODY13 500

31 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Preliminarz budżetowy na rok 2012 KOSZTY Działalność organizacyjna Sport i turystyka Ochrona Zagospoda­ rowanie Młodzież 400 – Zakup materiałów zarybieniowych 401 – Zakup materiałów (środki czystości, art. biurowe, wyposażenie) 1 000,00400,001 000,00500,00 401 – Zakup energii, gazu i wody 402 – Obsługa rachunku bankowego (prowizje bankowe) 300,00 402 – Usługi obce (np. wynajem autokarów, remont urządzeń, usługi telekomunikacyjne itd.) 1 000,00 403 – Podatki i opłaty 404 – Wynagrodzenia z narzutami (wynagrodzenia + ZUS) 406 – Amortyzacja 409 – Delegacje i diety 1 000,00200,00400,00 409 – Organizacja imprez sportowych i turystycznych (startowe, noclegi, wyżywienie) 3 000,001 000,00 409 – Ubezpieczenia 300,00 409 – Nagrody i upominki 2 000,00500,00 409 – Pozostałe koszty 200,00 100,00 300,00 RAZEM KOSZTY 2 500,007 100,001 500,00100,002 300,00

32 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Plan działania Koła na rok 2012 Planowane akcje sprzątania wód: Lp.MiejsceTerminPunkt zborny 1 Sprzątanie brzegów Świdra15.04.2012 (niedziela) Kołbiel, most na Świdrze, g. 10 2 Sprzątanie brzegów Świdra, dołączenie do akcji sprzątania świata (Clean Up the World) 30.09.2012 (niedziela) Kołbiel, most na Świdrze, godz. 10

33 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Plan działania Koła na rok 2012 Aktywizacja Sekcji Sportowej Zorganizowanie przynajmniej jednych zawodów międzykołowych (nadal wspólnie z kołami sąsiednimi), Udział przynajmniej w 3 zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki. Wyłonienie kapitana sportowego Organizacja Grand Prix Wyszkolenie dodatkowych sędziów

34 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Plan działania Koła na rok 2012 Planowane imprezy sportowe: LP.PRZEDSIĘWZIĘCIETERMIN 1Podlodowe mistrzostwa Koła (otwarcie Grand Prix) 26.02.2012 (Niedziela) 2 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, otwarcie sezonu wędkarskiego 22.04.2012 (Niedziela) 3 Integracyjne Spławikowe Zawody Młodzieży o Puchar Zarządu Koła. Dodatkowo udział w organizacji gminnych obchodów Dnia Dziecka. 3.06.2012 (Niedziela) 4,5 Wyjazdowe spławikowe i spinningowe mistrzostwa Koła, rzeka Narew koło m. Dzierżenin (Schronisko Pogorzelec) 15-17.06.2012 (Pt-Nd) 6Młodzieżowe spinningowe zawody Koła, rzeka Świder 26.08.2012 (Niedziela) 7 Zawody spławikowe w ramach imprezy wyjazdowej, Narew - poniżej zapory w Dębem (Przystań wędkarska "Czarnowo") 7-9.09.2012 (Pt-Nd) 8 Międzykołowe Integracyjne Zawody Powiatu Otwockiego (juniorów, kadetów, seniorów), Moczydło, m. Karczew 23.09.2012 (Niedziela) 9 Spławikowe Mistrzostwa Koła o Puchar Wójta Gminy Kołbiel i Puchar Wójta Gminy Celestynów, zamknięcie sezonu wędkarskiego, Wisła (zamknięcie Grand Prix) 14.10.2012 (Niedziela)

35 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Plan działania Koła na rok 2012 Doposażenie Sekcji SSR Kontynuowanie udziału w akcjach zarybiania organizowanych przez Okręg Mazowiecki Prowadzenie młodzieżowej sekcji wędkarskiej, organizowanie konkursów o tematyce wędkarskiej, ochrony wód i środowiska naturalnego, w oparciu o dzieci i młodzież szkolną i harcerzy

36 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Plan działania Koła na rok 2012 Kontynuowanie współpracy z placówkami szkolno-wychowawczymi na terenie Gmin Celestynów i Kołbiel. Kontynuowanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Kontynuowanie dołączania się do imprez gminnych (w tym organizacja wędkarskich obchodów Dnia Dziecka)

37 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Plan działania Koła na rok 2011 Kontynuowanie współpracy z lokalnymi mediami (głównie z Celestynką i Linią Otwocką). Uruchomienie strony internetowej Koła. Wyznaczenie dedykowanej osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami i aktualizację strony internetowej.

38 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Dyskusja

39 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Przyjęcie uchwał Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2012 rok Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokółu z Walnego Zgromadzenia Wyborczego w 2011 roku Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2012 rok

40 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Uzupełnienie składów osobowych Komisji Rewizyjnej Sławomir Baliński -> Zdzisław Rękawek

41 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Wolne wnioski Wniosek zgłoszony przez Bogusława Wilczka do Zarządu Okręgu Mazowieckiego: Wnioskujemy o to, by każdorazowe wydanie zezwolenia rybakowi na odławianie ryb na obszarze objętym opieką Koła nr 96 było poprzedzone otrzymaniem pisemnej opinii zarządu koła. Uzasadnienie: umożliwi to weryfikację i eliminowanie z połowów rybackich osób, które postępują w tym zakresie nieetycznie

42 Koło Nr 96 Koło Nr 96 2012-02-19 Dziękujemy


Pobierz ppt "WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego KOŁO NR 96 W CELESTYNOWIE Celestynów, 19.02.2012 Pierwszy termin:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google