Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr.1 im Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr.1 im Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr.1 im Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
20 lat wspólnie…, zmiany w gminie Zakrzew. Audio-Hymn Szkoły Pg Zakrzew

2 Zakrzew to… Miejscowość istniejąca od 1317 roku. Położona jest w województwie mazowieckim 10 km od Radomia. Na terenie gminy znajduje się 24 sołectwa.

3 Opinie na temat zmian Większość osób sądzi że w gminie nic się nie zmieniło, ale z zasady to osoby które nie interesują się całą gmina tylko własnym podwórkiem. Spotkaliśmy się również z opiniami które nas zainteresowały. Cytujemy: Mieszkaniec miejscowości Bielicha Roman Głowacki ,,w naszej gminie zmieniło się wiele rzeczy została zbudowana kanalizacja, wodociągi, oświetlenie w Wacynie, Bielisze, Milejowicach. Powstało boisko w Wacynie obok szkoły podstawowej którą zmodernizowano w 2000r. Zbudowano drogi asfaltowe i zwiększyła się liczba mieszkańców …” Mieszkaniec miejscowości Zakrzew Andrzej Kaczor ,,…zmieniło się i to wiele: centrum Zakrzewa jest przebudowane Urząd Gminy został zmodernizowany, oświetlenie, drogi, szkoła, wodociągi, kanalizacja, chodniki, nowe wozy dla straży pożarnej, przedszkole, modernizacja komisariatu, to wszystko zmieniło się w ciągu 20 lat w naszej gminie. Moje zdanie jest takie - nasza gmina bardzo dobrze wypada na tle innych gmin…”

4 Ekologia W naszej gminie przeprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Milejowice, Cerekiew, Bielicha, Zakrzew. Budowa licznych stacji uzdatniania wody. Most na rzece Bosak Przepompownia ścieków w Cerekwi

5 Komunikacja W ciągu ostatnich 20 lat wybudowano około 92 km dróg
Zrobiono oświetlenia w większości miejscowości gminy Zakrzew. Wybudowano około 13 km chodników Droga gminna Zatopolice-Wiktorów Droga powiatowa Cerekiew

6 Kultura Budowa domów ludowych
w Gulinie, w Zatopolicach oraz w Cerekwi. Budowa gminnego centrum informacji i kultury w Zakrzewie. Renowacja kościoła w Zakrzewie. Dom Ludowy w Zatoplicach Kościół św.Jana w Zakrzewie

7 Zdrowie i sport Modernizacja boisk Rozbudowa Ośrodka Zdrowia
Budowa boisk wielofunkcyjnych w: Zakrzewie, Cerekwi, Mleczkowie, Dąbrówce Podłężnej, Taczewskiej Woli Boisko ORLIK 2012 w Zakrzewie Ośrodek zdrowia

8 Bezpieczeństwo Zakup wozów bojowych (dla OSP w Cerekwi i Zakrzewie)
Przebudowa Urzędu Gminy Modernizacja wielu strażnic Urząd gminy w czasie budowy Urząd gminy obecnie

9 Policja Budynek policji powstał w 1962 roku, wtedy było to jeszcze Milicja Obywatelska, ale od 1991 jest to już Policja. Pracuje 7 policjantów. Mamy dwa radiowozy. Przestępczość w naszej gminie jest najniższa w porównaniu z innymi gminami. Wójt gminy Zakrzew z Policjantami. Posterunek Policji w Zakrzewie

10 Oświata Modernizacja PSP w Wacynie, Cerekwi, Janiszewie.
Budowa PG im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie PSP Cerekiew, obecnie… Budowa nowego skrzydła PSP Cerekiew Nowe skrzydło w całości 1997 r. PG Zakrzew

11 Rekreacja Oczyszczenie i modernizacja zbiorników wodnych w: Janiszewie, Taczewie, Zatopolicach Powstało wiele ścieżek rowerowych Przebudowa centrum Zakrzewa i Cerekwi . Centrum wsi Cerekiew Centrum Zakrzewa, dawniej i dziś

12 Najlepszy Wójt roku 2009 Mazowiecka Gmina Roku 2009
Tegoroczna edycja konkursu przyniosła naszej gminie tytuł Lidera Regionu Prowadzący galę pan Wojciech Szymański poinformował zebranych ,że intensywny rozwój i piękno najlepiej widać na przykładzie gminy Zakrzew. Oproćz tego nasz wójt pan Sławomir Białkowski otrzymał z rąk wojewody mazowieckiego nagrodę „Najlepszy Wójt roku 2009”

13 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Jakub Piszczek 1995r. kl 2e tel.kom Szymon Morgaś 1995r.kl 2e tel.kom Sebastian Dudek 1995r.kl 2e Marcin Prorok 1995r.kl 2e Karol Kowalczyk 1995r.kl 2e Publiczne Gimnazjum nr.1 im Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Opiekun Małgorzata Zamkowska . Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr.1 im Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google