Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty realizacji mikroprojektów w województwie śląskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty realizacji mikroprojektów w województwie śląskim"— Zapis prezentacji:

1 Efekty realizacji mikroprojektów w województwie śląskim
Stowarzyszenie „Region Beskidy" Bielsko-Biała, 9 grudnia 2013 r.

2 MIKROPROJEKTY Fundusz mikroprojektów zapewnia wsparcie dla projektów na małą skalę, o różnym charakterze (w tym inwestycyjnym), ukierunkowanych na działaniach „ludzie dla ludzi” w dziedzinie współpracy społecznej, kulturowej i edukacyjnej. Poprzez wspieranie „małych” akcji, stał się fundamentem dla większych projektów współpracy transgranicznej.

3 Zainteresowanie Programem PWT PL-SK w Euroregionie Beskidy
*nabór ciągły, w ramach którego ogłaszano terminy, do kiedy należy złożyć wniosek, aby był rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu PKM

4 W ramach Programu PWT PL-SK w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” zakontraktowano dotychczas 143 projekty.

5 Projekty zakontraktowane - kategorie beneficjentów

6 Tematyka mikroprojektów (zakontraktowanych)

7 Certyfikacja wydatków mikroprojektów (stan na 29.11.2013 r.)

8 Refundacje (kwoty z EFRR)

9 realizowanych w ramach
Od projektu do efekty czyli przykłady projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka za pośrednictwem ERB

10 Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice Tytuł: „Lato na desce
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice Tytuł: „Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard’owych“ W ramach projektu rozbudowano obiekt skateparku w Czechowicach-Dziedzicach, na którym zrealizowano cykl warsztatów i turniejów skateboard’owych. Prace budowlane obejmowały doposażenie czechowickiego skateparku wraz z jego oświetleniem. Realizacja projektu miała także za zadanie kompleksową aktywizację młodzieży z terenu Czechowic-Dziedzic i Miasta Rajec, poprzez realizację cyklu warsztatów i turniejów skateboard’owych, rozbudowę skateparku w Czechowicach-Dziedzicach i zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu. W trakcie realizowanych turniejów uczestnicy mogli wykazać swoje umiejętności w różnych konkurencjach.

11 Beneficjent: Gmina Węgierska Górka Tytuł: „Modernizacja otoczenia fortu Waligóra usytuowanego na pograniczu polsko-słowackim” Przed... Priorytetowym działaniem zaplanowanym w ramach projektu było zagospodarowanie miejsca pamięci w postaci modernizacji otoczenia fortu Waligóra. Dzięki przedmiotowej inwestycji zostały ukazane turystom walory historyczne, turystyczne oraz rekreacyjne znajdujące się na terenie Gminy Węgierska Górka. Na bazie istniejących walorów powstała infrastruktura zmierzająca do poprawy warunków turystyki oraz pogłębienia wiedzy nt. historii regionu, a w szczególności wydarzeń/ działań jakie były prowadzone podczas II Wojny Światowej. Po zrealizowaniu inwestycji projektodawca zaplanował przeprowadzenie kilu ciekawych działań takich jak: Gra nocna Waligóra, Dzień Bohaterów Węgierskiej Górki, Festiwal Piosenki Wojennej. Po…

12 Beneficjent: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów Tytuł: „Trasy rowerowe w powiecie bielskim”
„W efekcie realizacji projektu oznakowano 83 km tras rowerowych w Bielsku-Białej i okolicy, które zostały także podłączone do już istniejących (głównie do cyklomagistrali Polska-Słowacja). Dodatkowo zrealizowano działania takie jak cyklojazdy oraz Rodzinny Rajd Rowery, które nakierował rowerzystów na wykorzystanie nowego produktu turystycznego przez aktywny tryb życia, sposób na wykorzystanie wolnego czasu, promowanie zdrowego stylu życia.

13 Beneficjent: Gmina Rajcza Tytuł: „Promocja i modernizacja tras spacerowych na polsko – słowackim pograniczu, w miejscowości Zwardoń” W rezultacie realizacji tego projektu zmodernizowano istniejącą trasę spacerową biegnącą od Boru (dzielnica Zwardonia) w kierunku punktu widokowego „Na Gomółce”, zlokalizowanego w rejonie wzniesienia „Beskidek”. Zmodernizowany odcinek biegnie częściowo (około 300 m) w pasie granicznym i ma typowo widokowy charakter. Długość ścieżki wyremontowanej w ramach projektu wynosi 1100 m. Ponadto na trasie zamonotowano 10 szt. ławek i 5 szt. koszy na śmieci, a także tablicę informującą o dofinansowaniu modernizacji trasy spacerowej ze środków Unii Europejskiej. W związku z bliskością przejścia granicznego przez cały rok trasa jest wykorzystywana zarówno przez polskich i słowackich turystów oraz mieszkańców gmin Rajcza i Skalité. Realizacja powyższego projektu umożliwiła polepszenie dostępności komunikacyjnej i poszerzenie oferty rekreacyjnej Gminy.

14 Beneficjent: Gmina Ujsoły Tytuł: „Turystyka bez granic”
W ramach projektu wytyczono szlaki do uprawniania Nordic Walkingu jako jednej z alternatywnych form turystyki aktywnej. Wyznaczono prawie 46 km szlaków NW. Dla ułatwienia w poruszaniu się na trasach zamontowane zostały tablice informacyjne z rozrysowanymi mapami szlaków. Szlaki nordic walking prowadzą atrakcyjnymi terenami Beskidu Żywieckiego, gdzie podziwiać można wspaniałe widoki. Szlaki prowadzą do granicy z gminą Novot. Osobom biorącym udział w zajęciach terenowych nieodpłatnie wypożycza się kijki, które zakupione zostały w ramach projektu.

15 Beneficjent: Fundacja Drachma Tytuł: „Razem bez granic-transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży” Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy między polską a słowacką młodzieżą, by poprzez wspólne tworzenie, zabawę i edukację walczyć z uprzedzeniami i zagrożeniem wykluczenia społecznego. Projekt kierowany był do osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy, a jego realizacja zwracała uwagę młodych ludzi na występujący po obu stronach granicy problem wykluczenia społecznego, różnic kulturowych oraz  niedostosowania społecznego. Zorganizowano dziewięć „weekendów transgranicznych” dla młodzieży z Polski i Słowacji, w ramach których odbywały się wykłady, warsztaty bębniarskie, plastyczne i fotograficzne. Jednym z ważniejszych wydarzeń były wieńczące działania projektowe międzynarodowe warsztaty gospel i koncert gospel, które organizowane są przez Fundację Drachma do dziś.

16 Beneficjent: Powiat Bielski Tytuł: „Polsko-Słowacki Przegląd Kulinarne Dziedzictwo – kultywowaniem tradycji obszaru pogranicza” Celem Projektu była promocja kulturowych walorów powiatu bielskiego i miasta Namestovo oraz kultywowanie tradycji związanych z kuchnią charakterystyczną dla tego regionu, poprzez popularyzowanie potraw regionalnych. W konsekwencji realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjnośći turystycznej regionu. Organizacja przeglądu była okazją do wymiany doświadczeń i poznania wzajemnej kultury i tradycji mieszkańców pogranicza, a także do zacieśnienia kontaktów interpersonalnych.

17 Beneficjent: Koalicja Marek Ziem Górskich Tytuł: „Polsko- Słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich” Mając na uwadze wspólny polsko-słowacki potencjał płynący z wielowiekowej tożsamości obu narodów, której korzenie tkwią w kulturze i tradycjach ziem górskich ,Partnerzy projektu zintensyfikowali dobrosąsiedzką współpracę polsko-słowacką, przede wszystkim w zakresie promocji turystyki i przedsiębiorczości lokalnej (marek ziem górskich). W efekcie m.in. zorganizowano konkurs „Osobowość ziem górskich” . Konkurs miał na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich polskich i słowackich. Do konkursu mogły być zgłaszane osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: "Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich", "Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich", "Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich", "Samorządowiec Ziem Górskich", "Dziennikarz Ziem Górskich" oraz "Osobowość Ziem Górskich„. Nagrodę specjalną „Ambasadora Ziem Górskich” otrzymali Minister Rozwoju Regionalnego , pani Elżbieta Bieńkowska i Honorowy Konsul RP na Słowacji, pan Tadeusz Frąckowiak.

18 Mapa interaktywna

19 W efekcie*: zorganizowano 594 konferencje, szkoleń, spotkań polsko-słowackich, Wydano szt. egzemplarzy publikacji, Powstało 19 stron internetowych, Oznakowano/zmodernizowano 209 km ścieżek rowerowych/pieszych itp., Powstały 4 transgraniczne, trwałe struktury współpracy (centra współpracy transgranicznej, centra obsługi turystów itp.). *stan na r.

20 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/ Bielsko-Biała Polska tel.: fax:


Pobierz ppt "Efekty realizacji mikroprojektów w województwie śląskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google