Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Marek Bieniecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Marek Bieniecki"— Zapis prezentacji:

1 Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Marek Bieniecki (m.bieniecki@gig.eu) Priorytetowe technologie zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce

2 rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE Kierownik podpanelu: Dorota Chwieduk Eksperci: Adam Gizicki, Beata Kępińska, Jan Kiciński, Jacek Leśny, Jan Popczyk, Stanisław M. Pietruszko, Karol Teliga, Włodzimierz Pomierny, Janusz Steller, Janusz Rakowski 2

3 rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE Technologie 26 Po priorytetyzacji 14 Kryteria 16 3

4 rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE 4

5 5 Kolektory słoneczne płaskie/próżnioweT1 FotowoltaikaT2 Rozwiązania pasywne słoneczne obudowy budynkówT3 Magazynowanie energiiT4 Pozyskiwanie, produkcja biopaliw i biomasy z nasadzeń celowych T5 Energetyka wodna klasyczna i szczytowaT6 Energetyka wiatrowa wielkiej skaliT7 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w małej i średniej skali T8 SmartgridsT9 GeotermiaT10 Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznychT11 PoligeneracjaT12 Mikrogeneracja na bazie biomasyT13 Mikroenergetyka wiatrowaT14

6 rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową Kierownik podpanelu: Stefan Taczanowski Eksperci: Ludwik Pieńkowski, Jan Górski Krzysztof Żmijewski, Grzegorz Wrochna Jerzy Niewodniczański, Andrzej G. Chmielewski 6

7 rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową Technologie 14 Po priorytetyzacji 9 Kryteria 10 7

8 rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową 8

9 9 Duże reaktory jądrowe chłodzone wodą (duże czyli > 600 MWel) T1 Inne reaktory termiczne, duże T2 Reaktory wysoko-temperaturowe (HTR) chłodzone He T3 Synergia węglowo-jądrowa. Kogeneracja jądrowa T4 ADS – układy podkrytyczne sterowane akceleratorem. "Partitioning and transmutation" - Separacja i transmutacje wypalonego paliwa T5 Reaktory prędkie T6 Geologiczne składowanie wypalonego paliwa. Składowanie odpadów średnio i niskoaktywnych T7 Wytwarzanie (fabrication) paliwa jądrowego. Technologie pozyskania wzbogaconego uranu oraz toru T8 Kontrolowana synteza jądrowa T9

10 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa Kierownik podpanelu: Marek Bieniecki Eksperci: Mariusz Ćwięczek, Janusz Faron, Jerzy Piszczek, Dariusz Koc Marek Piotrowicz, Mariusz Czyszek 10

11 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa Technologie 28 po wstępnej analizie 15 po priorytetyzacji 10 Kryteria 16 po analizie 12 11

12 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa 12

13 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa 13 Konstrukcje przegród budowlanych z wykorzystaniem materiałów izolacyjnych i elewacyjnych o wysokim oporze cieplnym T1 Budownictwo nowych budynków - pasywnych (zużycie energii < 15 kWh/m2*rok) T2 Budownictwo nowych budynków - zeroenergetycznychT3 Termomodernizacja budynków w kierunku budynków pasywnych T4 Budownictwo nowych budynków o dodatnim bilansie energii (budynki plus-energetyczne). T5 Zintegrowane systemy ogrzewania/chłodu z wykorzystaniem odzysku ciepła z wentylacji, klimatyzacji i kanalizacji (w tym zastosowanie pomp ciepła) T6 Zintegrowanie elementów budynków z układami do pozyskiwania energii słonecznej i układami magazynowania ciepła i chłodu T7 Rozwój systemów zarządzania energią w budynkach (BMS – Building Management Systems) T8 Wytwarzanie stolarki okiennej i drzwiowej o dynamicznych parametrach użytkowych T9 Bierne wykorzystanie energii słonecznej w ogrzewnictwie budynków (architektura słoneczna) T10

14 rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce Kierownik Podpanelu: Andrzej Ziębik Eksperci: Tadeusz Chmielniak, Józef Dubiński, Jerzy Duda, Tomasz Golec, Joachim Kozioł, Wojciech Nowak, Henryk Rusinowski, Aleksander Sobolewski 14

15 rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce Technologie 35 Technologie do analiz po priorytetyzacji 15 Kryteria 6 15

16 rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce 16

17 rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce 17 Technologie przyszłościowe produkcji elektryczności i ciepła – oxy-combustion, ogniwa paliwowe, chemical looping T1 Ultranadkrytyczne bloki węglowe w tym z układami CCST2 Układy gazowo-parowe (CCGT )T3 Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla - IGCC T4 Technologie poligeneracyjne w przemyśleT5 Technologie wykorzystania energii odpadowej wysoko- i nisko temperaturowej T6 Odzysk energii z odpadówT7 Technologie niskoemisyjnego opalania pieców przemysłowychT8 Wybrane energooszczędne technologie w hutnictwie żelazaT9 Wybrane energooszczędne technologie w hutnictwie metali nieżelaznych T10 Wybrane energooszczędne technologie w przemyśle mineralnymT11 Zaawansowane technologie koksowaniaT12 Technologia produkcji nawozów azotowychT13 Technologia przeróbki ropy naftowejT14 Technologia produkcji tworzyw i włókien sztucznychT15

18 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu Kierownik podpanelu: Sylwester Markusik Eksperci: Maria Cieśla, Damian Gąska, Marek Flekiewicz, Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec 18

19 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu Technologie / grupy technologii 19 Po priorytetyzacji 10 Kryteria 5 19

20 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu 20

21 rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu 21 Technologie napędowe energooszczędne, niskoemisyjne i zeroemisyjne T1 Technologie lekkich pojazdówT2 Technologie zrównoważonego transportu umożliwiające przeniesienie części ładunków z transportu lądowego do transportu morskiego T3 Technologie zmniejszające uciążliwość środowiskowąT4 Technologie zmniejszające opory ruchuT5 Inteligentne systemy sterowania i zarządzania ruchemT6 Transport zindywidualizowanyT7 Technologie zwiększające jakość i bezpieczeństwo drógT8 Technologie umożliwiające obniżenie energochłonności procesów obsługowych T9 Technologie zwiększające trwałość pojazdówT10

22 rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa Kierownik podpanelu: Marek Bieniecki Eksperci: Hanna Bartoszewicz-Burczy, Bogdan Ślęk, Józef Benedykt Flizikowski, Michał Wenzel, Wojciech Konecki, Szymon Liszka, Krystyna Olejniczak, 22

23 rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa Technologie 31 po analizie ekspertów 13 po priorytetyzacji 11 Kryteria 24 po uzgodnieniach 13 23

24 rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa 24

25 rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa 25 Systemy oświetleń OLED (Organic Light Eulity Diode). Dynamiczne oświetlenie domowe OLED T1 Systemy oświetleniowe oparte na diodach nieorganicznych LED. Dynamiczne oświetlenie domowe LED T2 Zmiany w stylu życia (praca zdalna, energooszczędne pranie, gotowanie, kąpiel, ograniczenie konsumpcji, tele-working, tele-konferencje, itp) T3 Rozbudowane układy kontrolno regulacyjne - inteligentny budynek T4 Indukcyjne ładowarki uniwersalne do akumulatorów/telefonów komórkowych T5 Energooszczędne AGD (np. lodówki z kamerą wewnętrzną, czytnikiem produktów, wykorzystanie funkcji grzania, itp.) oraz RTV, (CRT/PLAZMA/LCD), projektory T6 Bezprzewodowe przesyłanie energii w gospodarstwach domowych T7 Eliminacje lub zmniejszenie funkcji STAND-BY oraz OFF-MODET8 Wdrożenie na skalę masową tzw. papieru elektronicznegoT9 Efektywna energetycznie aranżacja wnętrzT10

26 podsumowanie 26

27 podsumowanie 27 Dążenie do zeroemisyjnej gospodarki to przede wszystkim zwiększanie efektywności użytkowania i wytwarzania paliw i energii, ale również racjonalizacja działań i potrzeb w życiu codziennym.

28 Dziękuję za uwagę Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.


Pobierz ppt "Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Marek Bieniecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google