Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Room Manager z Bluetoothem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Room Manager z Bluetoothem."— Zapis prezentacji:

1 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Room Manager z Bluetoothem

2 2 2 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. 1. Wymagania sprzętowe 2. Nawiązywanie połączenia Bluetooth 3. Wysyłanie SMS-ów przez RM 4. Puszczanie sygnałów na RM 5. Puszczanie sygnałów przez RM 6. Składnia SMS rozkazów sterujących i odpytujących Spis treści:

3 3 3 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Karta SIM Wymagania sprzętowe: Program Eaton RF Komunikacja bezprzewodowa Xcomfort Komunikacja Bluetooth Moduł do programowania CKOZ-00/13 Telefon komórkowy Room Manager z Bluetooth Laptop lub komputer klasy PC

4 4 4 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Lista kompatybilnych z RM telefonów : Motorola K1 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson K610i Sony Ericsson W350i Sony Ericsson Z310i Nokia 6230 Nokia 6131

5 5 5 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH

6 6 6 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. URUCHAMIANIE PROGRAMU Eaton RF

7 7 7 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uruchamianie programu Eaton RF uruchomić program Eaton RF

8 8 8 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. może pojawić się informacja, że port jest niedostępny. należy nacisnąć OK Uruchamianie programu Eaton RF

9 9 9 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. to okno pojawi się w przypadku nie wykrytego modułu należy nacisnąć OK Uruchamianie programu Eaton RF

10 10 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. tak wygląda program MRF po uruchomieniu Uruchamianie programu Eaton RF

11 11 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU

12 12 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. pierwszą rzeczą po uruchomieniu powinno być właściwe ustawienie opcji programu ikona znajduje się na pasku zadań Ustawianie opcji programu Eaton RF

13 13 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. 1)należy wybrać port USB 2) funkcja Pozwól na połączenia.... powinna być włączona po wybraniu ustawień nacisnąć OK 2 1 Ustawianie opcji programu Eaton RF

14 14 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. URUCHAMIANIE MODUŁU

15 15 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. wybierz z paska Moduł, a następnie Połącz Uruchamianie modułu do programowania

16 16 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. powinna podświetlić się (być aktywna) ikona Wyszukaj jeżeli nie ma połączenia należy sprawdzić ustawienia portu i spróbować ponownie Uruchamianie modułu do programowania

17 17 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. WYSZUKIWANIE URZĄDZEŃ

18 18 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. nacisnąć przycisk Wyszukaj Wyszukiwanie urządzeń

19 19 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. program zapyta, czy instalacja jest zabezpieczona hasłem jeżeli nie jest należy nacisnąć przycisk Skanuj jeżeli instalacja jest zabezpieczona należy je wprowadzić i nacisnąć przycisk Skanuj Wyszukiwanie urządzeń

20 20 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. program poprzez moduł wysyła informacje testowe do odbiorników będących w jego zasięgu początkowo wykrywane są odbiorniki zasilane z sieci Wyszukiwanie urządzeń

21 21 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. odbiorniki najpierw pokazywane są jako znaki zapytanie, następnie zmieniają się w symbole graficzne po wykryciu wszystkich odbiorników należy nacisnąć przycisk Przejdź do urządzeń zasilanych z baterii (1) jeżeli nie zostały wykryte wszystkie odbiornik, znaczy, że znajdujemy się poza ich zasięgiem. W takim przypadku należy zmienić lokalizację modułu, tak żeby wykryto wszystkie 1 Wyszukiwanie urządzeń

22 22 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. urządzenia zasilane z baterii (nadajniki) należy uruchomić, aby wysłały sygnał do modułu i zostały wykryte należy wciskać je kolejno, po pojawieniu się rysunku jak na slajdzie (1) po wykryciu wszystkich należy nacisnąć przycisk Wyjście (2) 1 2 Wyszukiwanie urządzeń

23 23 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. w momencie pojawienia się tego komunikatu, urządzenia sprawdzają jaką mają jakość połączeń pomiędzy sobą w przypadku, gdy któryś ze znaków zapytania nie chce zniknąć znaczy, że znajdujemy się poza zasięgiem. W TYM MOMENCIE MODUŁ POWINIEN ZOSTAĆ UMIESZCZONY PO ŚRODKU INSTALACJI Wyszukiwanie urządzeń

24 24 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. po wyszukaniu urządzeń mamy je wyświetlane w postaci ikon w celu sprawdzenia, który element jest który, należy najechać na niego myszką, wcisnąć prawy klawisz i wybrać polecenie Zał (odbiornik załączy się) Wyszukiwanie urządzeń

25 25 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. żeby zmienić nazwę odbiornika należy nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać Zmień nazwę... następnie należy rozmieścić urządzenia na ekranie, tak jak są umieszczone w rzeczywistości nazwa może mieć do 21 znaków!!! Wyszukiwanie urządzeń

26 26 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. USTAWIENIA ROOM MANAGERA W Eaton RF

27 27 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Ustawienia Room Managera w Eaton RF Po zeskanowaniu sieci odszukujemy Room Manager i prawym przyciskiem myszki klikamy na niego

28 28 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Lewym przyciskiem myszy wchodzimy w opcje ustawienia Ustawienia Room Managera w Eaton RF

29 29 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Lewym przyciskiem myszy wchodzimy w zakładkęBluetooth/SMS Ustawienia Room Managera w Eaton RF

30 30 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Komunikat mówi nam o braku pliku z danymi producenta telefonu komórkowego. Możemy dołączyć listę handy.txt z bazą danych producentów oraz modeli telefonów komórkowych do folderu gdzie zainstalowany jest Eaton RF. Nie jest to obligatoryjne do nawiązania komunikacji Bluetooth Wciskamy OK Ustawienia Room Managera w Eaton RF

31 31 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Mając bazę danych w pliku handy.txt można wybrać z listy rozwijanej producenta oraz model telefonu Ustawienia Room Managera w Eaton RF

32 32 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Pozostawiamy zaznaczone automatyczne generowanie hasła do nawiązania komunikacji opcjonalnie możemy wpisać swoje hasło, pozostawiając niezaznaczone automatyczne generowanie klucza Hasło może zawierać do 12 znaków. Ustawienia Room Managera w Eaton RF

33 33 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wpisujemy nazwę telefonu (dowolną) oraz numer telefonu komórkowego, który ma się łączyć z Room Managerem przez Bluetooth Telefon ten będzie służył do komunikacji z RM. Musi się znajdować w zasięgu maksymalnie10 metrów od RM !!! Ustawienia Room Managera w Eaton RF

34 34 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zatwierdzamy wszystkie zmiany przyciskiem OK Ustawienia Room Managera w Eaton RF

35 35 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wgyrwamy zmiany do Room Managera funkcją wgraj. Ustawienia Room Managera w Eaton RF

36 36 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. ZMIANA USTAWIEŃ W ROOM MANAGERZE

37 37 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Opis potrzebnych przycisków Room Managera do nawiązania komunikacji przytrzymanie z jednoczesnym przesuwaniem po obwodzie – umożliwia poruszanie się po opcjach jednokrotne lub dwukrotne (szybkie ) wciśnięcie – służy do zatwierdzania zmian, wejścia w opcje lub zakładke Dwie funkcje: 1 x (2 x) Zmiana ustawień w Room Managerze

38 38 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przechodzimy w głównych opcjach do zakładki Ogólnie Czas i data 02 17 : 18 Czw. 09.06.09 Zmiana ustawień w Room Managerze

39 39 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy dwukrotnie, aby wejść do zakładki Ogólnie …. Ogólnie 03 Sprzątanie Wpisz kod użytkownika Bluetooth Język Kontrast Oświetlenie 17:23:31 Czw. 09.06.09 2 x Zmiana ustawień w Room Managerze

40 40 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. … i przechodzimy do zakładki Bluetooth Ogólnie 03 Sprzątanie Wpisz kod użytkownika Bluetooth Język Kontrast Oświetlenie Zmiana ustawień w Room Managerze

41 41 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy, aby wejść w opcje Bluetooth Ogólnie 03 Sprzątanie Wpisz kod użytkownika Bluetooth Język Kontrast Oświetlenie 1 x Zmiana ustawień w Room Managerze

42 42 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przechodzimy do opcji szukania urządzeń BluetoothSzukaj urządzenia Ogólnie Bluetooth Zmien haslo Zmien numer Szukaj urządzenia Pokaż połączone odb Rozłacz poł odb Zmiana ustawień w Room Managerze

43 43 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy, aby wejść w opcje Szukaj urządzenia Ogólnie Bluetooth Zmien haslo Zmien numer Szukaj urządzenia Pokaż połączone odb Rozłacz poł odb 1 x Zmiana ustawień w Room Managerze

44 44 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Czekamy aż Room Manager znajdzie telefon komórkowy… Telefon komórkowy z którym następuje komunikacja musi mieć włączoną wcześniej widzialność Bluetooth Proszę czekac …. BT-Test: OK Skasuj link OK Skasuj BT OK Zmien PIN OK Zmien nazwę OK BT-Search: OK Zmiana ustawień w Room Managerze

45 45 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wyniki wyszukania Room Managera. Szukamy nazwy telefonu (przy znalezionej większej ilości urządzeń), z którym nawiązujemy komunikację Zatwierdzamy Nazwę telefonu komórkowego w sieci Bluetooth można ustawić na telefonie komórkowym w opcjach Bluetooth. Bluetooth BT-Search: K610i Powrót 1 x Zmiana ustawień w Room Managerze

46 46 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. W tym momencie Room Manager wysyła automatycznie generowany klucz do nawiązania komunikacji. Na telefonie komórkowym pojawi się informacja o tym że Room Manager żąda dostępu do telefonu. Po zatwierdzeniu żądania Room Manager poprosi o hasło.Trzeba w telefonie komórkowym wpisać te które wyświetli się na wyświetlaczu i zatwierdzić. Hasło te można ustawić ręcznie w programie MRF Wprowadź następujący kod PIN do wybranych urządzen: 47856 Połącz do: Zmiana ustawień w Room Managerze

47 47 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Informacja o poprawności nawiązania komunikacji. Połączenie powiodło się Zmiana ustawień w Room Managerze

48 48 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. WYSYŁANIE SMS-ÓW PRZEZ RM

49 49 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

50 50 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM Przykładowa aplikacja: Room Manager wyśle nam informacje SMS-em o treści OKNO OTWARTE z wejścia binarnego podłączonego do kontraktonu w oknie.

51 51 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy opcję rysuj połączenie PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

52 52 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy lewy przycisk myszy na wej bin i przytrzymując rysujemy połączenie do RM i zwalniamy na nim przycisk myszy. Następnie wybieramy wejście 1 PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

53 53 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Klikamy prawym przyciskiem myszy na RM i wchodzimy w ustawienia PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

54 54 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkęWejścia PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

55 55 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zmieniamy nazwę wejścia na okno PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

56 56 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy przycisk Zastosuj, aby wprowadzić wykonane zmiany PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

57 57 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkę Bluetooth/SMS PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

58 58 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wpisujemy nazwę oraz numer telefonu, na który ma być przesłany sms PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

59 59 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Dopisujemy jeszcze jeden numer telefonu z nazwą, który przyda nam się gdy osoba, która dostanie sms-a nie potwierdzi otrzymania sms-a od RM PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

60 60 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy Zastosuj PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

61 61 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkę Tekst dla odbiorcy PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

62 62 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Tutaj można wpisać nazwę tekstu, po której będziemy wybierać wysyłaną treść SMS-a przypisaną właśnie nazwie tekstu. Wpisujemy np. OknoOtwarte PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

63 63 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wpisujemy treść SMS-a, którą chcemy dostać po pojawieniu się jakiegoś zdarzenia. Ta opcja umożliwia przypisanie zaznaczonej treści SMS-a podczas przesłania stanu urządzenia przez RM PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

64 64 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy Zastosuj PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

65 65 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przechodzimy do zakładki Alarm PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

66 66 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zaznaczamy opuść PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

67 67 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Z listy rozwijąnej wybieramy Wejścia PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

68 68 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej numer telefonu na który ma być wysłany, gdy wejście zostanie załączone (WLASCICIEL) Z tej listy rozwijanej można wybrać po nazwie jeden z trzech tekstów wpisywanych w zakładce Tekst dla odbiorcy W tym przypadku pod nazwą OknoOtwarte przypisaliśmy treść SMS-aOKNO OTWARTE. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

69 69 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy funkcję czekaj na potwierdzenie, która umożliwia nam, ponowne wysłanie sms-a ostrzegającego po nastawionym czasie ( w przypadku braku potwierdzenia) Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku gdy ktoś mógł nie otrzymać lub nie odczytać SMS-a z losowych powodów. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

70 70 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej inny numer telefonu, na który ma zostać wysłany SMS w przypadku braku potwierdzenia w ciągu 5 minut od poprzednio wybranego numeru (DRUGIWLASC). PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

71 71 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zatwierdzamy zmiany wciskając OK. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

72 72 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wgrywamy zmiany do Room Managera. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SIECI XCOMFORT DO WYSŁANIA SMS-A PRZEZ RM

73 73 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. PUSZCZENIE SYGNAŁU PRZEZ ROOM MANAGERA

74 74 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przykładowa aplikacja : SMS Opis - Gdzie to się stosuje

75 75 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera Dodajemy nadajnik binarny do wcześniejszego przykładu

76 76 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Lewym przyciskiem wciskamy na Wej bin(230V) i przytrzymując przeciągamy na RM, na którym zwalniamy przycisk myszy. Następnie wybieramy wejście 2. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

77 77 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Room Managerze i wchodzimy w jego ustawienia. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

78 78 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy do zakładki ustawienia Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

79 79 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Włączamy opcję Rozszerzone funkcje (funkcje logiczne, sceny świetlne, symulacja obecności) Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

80 80 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Informacja o tym, że nowe funkcje będą widoczne po ponownym wejściu w ustawienia RM. Wciskamy OK Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

81 81 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy OK, żeby wprowadzić zmiany i wyjść z ustawień Room Managera Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

82 82 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Room Managerze i wchodzimy w jego ustawienia. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

83 83 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkęWejścia Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

84 84 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zmieniamy nazwę wejścia na alarm Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

85 85 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkęFunkcje logiczne Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

86 86 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy funkcje logiczną. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

87 87 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Komunikat ostrzegający. Wciskamy OK Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

88 88 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. W tym miejscu można zmienić nazwę funkcji. Wpisujemy Włamanie Funkcja ta jest widoczna pod wpisaną nazwą w opcjach Room Managera Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

89 89 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej wejścia... Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

90 90 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.... i wybieramy z listy zdarzenie zał. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

91 91 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej wejścia. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

92 92 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Następnie wybieramy wejście 2, czyli alarm… Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

93 93 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. …i zdarzenie zał. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

94 94 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Dla wskaźnika 1 wybieramy zdarzenie zał. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

95 95 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przechodzimy do zakładki Dzwoń Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

96 96 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy funkcję Room Manager sygnalizuje zdarzenie przez telefonowanie Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

97 97 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej Zał Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

98 98 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej numer na który ma być wysłany sygnał telefoniczny, np. WLASCICIEL Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

99 99 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

100 100 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wgrywamy zmiany do Room Managera. Wysyłanie sygnałów za pomocą Room Managera

101 101 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. PUSZCZANIE SYGNAŁÓW NA ROOM MANAGER

102 102 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przykładowa aplikacja:

103 103 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Lewym przyciskiem wciskamy na RM i przytrzymując przeciągamy na nadajnik (pilot do 12 urządzeń) na którym zwalniamy przycisk myszy. Następnie ustawiamy kursor na wejście 1. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

104 104 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy OK, aby przypisać przycisk 1 na wejście 1 Room Managera Wysyłanie sygnałów na Room Manager

105 105 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Room Managerze… Wysyłanie sygnałów na Room Manager

106 106 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. …i wybieramy z opcji ustawienia zatwierdzając lewym przyciskiem myszy Wysyłanie sygnałów na Room Manager

107 107 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy do zakładkiUstawienia Wysyłanie sygnałów na Room Manager

108 108 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Włączamy opcję Rozszerzone funkcje (funkcje logiczne, sceny świetlne, symulacja obecności) Wysyłanie sygnałów na Room Manager

109 109 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Informacja o tym że rozszerzone funkcje pojawią się po ponownym uruchomieniu ustawień. Wciskamy OK. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

110 110 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy OK, żeby wprowadzić zmiany i wyjść z ustawień Room Managera Wysyłanie sygnałów na Room Manager

111 111 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Room Managerze… Wysyłanie sygnałów na Room Manager

112 112 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. …i wybieramy z opcji ustawienia zatwierdzając lewym przyciskiem myszy Wysyłanie sygnałów na Room Manager

113 113 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkę funkcje logiczne Wysyłanie sygnałów na Room Manager

114 114 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy funkcje logiczną Wysyłanie sygnałów na Room Manager

115 115 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej i wybieramy zdarzenie na zał. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

116 116 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej wejścia. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

117 117 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Otwieramy listę rozwijaną i wybieramy zał. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

118 118 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Z listy rozwijanej wybieramy Zał Wysyłanie sygnałów na Room Manager

119 119 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Przechodzimy do zakładki Dzwoń Wysyłanie sygnałów na Room Manager

120 120 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy funkcje Rozpocznij zadanie po telefonie Wysyłanie sygnałów na Room Manager

121 121 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy zdarzenie, które ma się wykonać po dostaniu sygnału na Zał. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

122 122 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy z listy rozwijanej interesujący nas numer telefonu, np. MÓJ Wysyłanie sygnałów na Room Manager

123 123 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wciskamy przycisk Dodaj numer Wysyłanie sygnałów na Room Manager

124 124 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. W tym polu pokazują się numery, które mogą uaktywnić Room Managera, jeśli wyślemy sygnał na numer telefonu, który komunikuję się poprzez Bluetooth z nim. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

125 125 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wybieramy inny numer, np. ADAM Wysyłanie sygnałów na Room Manager

126 126 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. …i dodajemy go w analogiczny sposób. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

127 127 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zatwierdzamy wszystkie zmiany przyciskiem OK wychodząc z ustawień i dokonujemy wgrania programu do Room Managera. Wysyłanie sygnałów na Room Manager

128 128 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. STEROWANIE ROOM MANAGEREM ZA POMOCĄ SMS-A

129 129 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

130 130 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

131 131 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

132 132 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w ustawienia Room Managera Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

133 133 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy do zakładkiWejścia Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

134 134 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zaznaczamy pole SMS, co umożliwi odpytywanie Room Managera o stan jego wejścia za pomocą SMS Takie pole znajduje się przy każdym z 10-ciu wejść Room Managera. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

135 135 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy do zakładkiWyjścia Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

136 136 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zaznaczamy pole przy SMS, co umożliwi sterowanie wyjściem oraz odpytywanie o jego stan za pomocą SMS Takie pole znajduje się przy każdym z 10-ciu wyjść Room Managera. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

137 137 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wchodzimy w zakładkę Bluetooth/SMS. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

138 138 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Komunikat mówi nam o braku pliku z danymi producenta telefonu komórkowego. Możemy dołączyć listę handy.txt z bazą danych producentów oraz modeli telefonów komórkowych do folderu gdzie mamy zainstalowany program Eaton RF. Wciskamy OK Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

139 139 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Widok zakładki Bluetooth/SMS zmodyfikowany o dodatkowe numery telefonów Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

140 140 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy funkcję sterowania i sprawdzania za pomocą SMS Pozwól na sterowanie i sprawdzanie przez SMS Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

141 141 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zmieniamy hasło np. na 1234 Hasło te będzie potrzebne do sterowania w każdym rozkazie SMS. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

142 142 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy funkcję Odpowiedz SMS przy błędnym haśle. Dzięki tej funkcji Room Manager w przypadku błędnego podania hasła w składni rozkazu, odeśle nam informacje zwrotną. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

143 143 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Uaktywniamy opcjonalnie funkcję Ustaw/sprawdź wskaźnik przez SMS. Funkcja ta umożliwia sterowanie i sprawdzanie wskaźników (markerów) Room Managera przez SMS Dodatkowa funkcja umożliwiająca sterowanie roletami przez SMS, w tym przykładzie pozostawiamy ją nieaktywną. Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

144 144 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Zatwierdzamy zmiany ustawień przyciskiem OK Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

145 145 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Wgrywamy zmiany do Room Managera Sterowanie Room Managerem za pomocą SMS-a

146 146 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. SKŁADNIA SMS ROZKAZÓW STERUJĄCYCH i ODPYTUJĄCYCH

147 147 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. SKŁADNIA ROZKAZÓW STERUJĄCYCH i ODPYTUJĄCYCH: :hasło nazwa_urządzenia=status!,gdzie hasło wpisywane w opcjach MRF, nazwa_urzadzenia jest nazwą wyjścia, a status: 0 (wyłącz), 1(załącz), 2-100 (procent ściemnienia) Przykład 1: :1234 salon=1! – włączenie w światła w salonie Przykład 2: :1234 łazienka=50! – ściemnienie do poziomu 50% światła w łazience

148 148 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. :hasło R1-R4?,gdzie R1-R4 oznacza pojedyncze wejścia energii Przykład: :1234 R2? – odpytanie o status pokoju nr 2 ( temperaturę, tryb pracy, itp.) :hasło I?,gdzie I – wszystkie wejścia Przykład: :1234 I? – odpytanie o status wszystkich wejść SKŁADNIA ROZKAZÓW STERUJĄCYCH i ODPYTUJĄCYCH:

149 149 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. :hasło E1-E4?,gdzie E1-E4 oznacza pojedyncze wejścia energii Przykład: :1234 E1? – odpytanie o status wejścia 1 energii :hasło C?,gdzie C – wszystkie wskaźniki (markery) Przykład: :1234 C? – odpytanie o status wspólnego wejścia energii SKŁADNIA ROZKAZÓW STERUJĄCYCH i ODPYTUJĄCYCH:

150 150 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. DOSTĘPNE FUNKCJE ROOM MANAGERA Z BLUETOOTH

151 151 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Dostępne funkcje Room Managera z Bluetoothem ZMIEŃ HASŁO Funkcja służy zmianie hasła (wpisywanego w komendzie) do sterowania i kontroli instalacją przez sms Zatwierdzamy Hasło te można ustawić w programie Eaton RF Ogólnie Bluetooth Zmien haslo Zmien numer Szukaj urządzenia Pokaż połączone odb Rozłacz poł odb

152 152 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. ZMIEŃ HASŁO Poruszamy się kolejno po cyfrach. Wchodzimy w interesującą nas cyfrę. Poruszamy się po liczbach 0-9. Zatwierdzamy zmianę. Aby, przejść do Powrót przechodzimy maksymalnie w prawo Ogólnie Zmień haslo 0000 Powrót Dostępne funkcje Room Managera z Bluetoothem

153 153 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. ZMIEŃ NUMER Funkcja służy zmianie numerów telefonów zarówno komunikującego się poprzez Bluetooth, jak i pozostałych służących do alarmów, załączania przez wykonanie sygnału, itp.. Zatwierdzamy Numery te można ustawić w programie MRF Ogólnie Bluetooth Zmien haslo Zmien numer Szukaj urządzenia Pokaż połączone odb Rozłacz poł odb Dostępne funkcje Room Managera z Bluetoothem

154 154 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. ZMIEŃ NUMER Poruszamy się po nazwach, które mają przypisane numery telefonów Wchodzimy w interesujący nas numer. Zmianę numeru wykonujemy analogiczne jak w funkcji zmień hasło Aby, przejść do Powrót przechodzimy maksymalnie w prawo Ogólnie Zmień numer BRAMKA MÓJ ADAM Powrót Dostępne funkcje Room Managera z Bluetoothem

155 155 © 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.


Pobierz ppt "© 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. Room Manager z Bluetoothem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google