Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGO przedstawia kontury konkatedry kołobrzeskiej i katedry koszalińskiej (przy czym wizerunek tej pierwszej jest nieco mniejszy od kościoła biskupa diecezji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGO przedstawia kontury konkatedry kołobrzeskiej i katedry koszalińskiej (przy czym wizerunek tej pierwszej jest nieco mniejszy od kościoła biskupa diecezji,"— Zapis prezentacji:

1 „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął” /Łk 12,49/

2 LOGO przedstawia kontury konkatedry kołobrzeskiej i katedry koszalińskiej (przy czym wizerunek tej pierwszej jest nieco mniejszy od kościoła biskupa diecezji, inaczej niż w rzeczywistości (bazylika kołobrzeska jest większa). Ta dysproporcja wskazuje na pierwszeństwo stolicy biskupiej diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, zaś konkatedra kołobrzeska przedstawiona jakby w pewnym oddaleniu nawiązuje do perspektywy historycznej – Zjazdu Gnieźnieńskiego i powołania biskupstwa w Kołobrzegu w tysięcznym roku. Oba kontury łączy krzyż zwrócony ku morzu – w logotypie oznaczone czterema niebieskimi falistymi pasami u podstawy koła. Liczba niebieskich wstęg – cztery – odnosi się do liczby Ewangelii, co wskazuje na misyjny i ewangelizacyjny charakter (wyraża aspiracje) nadbałtyckiej diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Krzyż jest znakiem obecności Kościoła Katolickiego na tych ziemiach, a przedstawiony jako łącznik jest znakiem jedności, wspólnoty ludzi zamieszkujących diecezję (płaszczyzna pomarańczowo – żółta). W lewej górnej części koła widnieje symboliczne odzwierciedlenie płomienia w kolorze pomarańczowo – czerwonym – to nawiązanie do zawołania pierwszego biskupa diecezji, kardynała nominata Ignacego Jeża, które brzmi: Veni ignem mittere (Przyszedłem rzucić ogień). Kolor pomarańczowo – żółtej płaszczyzny jest poświatą tego płomienia, co znaczy, że diecezja realizuje zamierzenia wyznaczone u podstaw jej powstania.

3 „AKT URODZENIA” DIECEZJI BULLA PAPIESKA, KTÓRĄ DNIA 28 CZERWCA 1972 ROKU, PAPIEŻ PAWEŁ VI ERYGOWAŁ NASZĄ DIECEZJĘ

4 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY KOŚCIOŁA W POLSCE

5

6 OGÓLNE INFORMACJE O DIECEZJI KOSZALIŃSKO - KOŁOBRZESKIEJ
Obszar km2 /na terenie czterech województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego/. Ludność Mieszkańców: ok. 910 tys. Katolików: ok. 835 tys.

7 Podział administracyjny diecezji Dekanatów: 24
Parafii: 219 /w tym diecezjalnych: 200; zakonnych: 19/ Kościoły i kaplice Kościołów parafialnych: 210 (10 w budowie) Kościołów filialnych: 361 Punktów odprawiania Mszy Świętych: 95

8 W tym misjonarzy: 2 Księża pracujący poza granicami diecezji: 38
Ogółem: 471 W tym misjonarzy: 2 Księża pracujący poza granicami diecezji: 38  INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO Ogółem Instytuty męskie: 10 Instytuty żeńskie: 27 Członkowie instytutów Księża zakonni: 125 Siostry zakonne: 248

9 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE
PATRONOWIE DIECEZJI MATKA BOŻA SKRZATUSKA ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ŚWIĘTY WOJCIECH

10 BISKUPI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESCY Ordynariusze
śp. Kardynał elekt Ignacy Jeż ( ), pierwszy biskup naszej diecezji

11 śp. Biskup Czesław Domin (1992 - 1996)
Biskup Marian Gołębiewski ( ) Biskup Kazimierz Nycz (2004 – 2007)

12 Biskup Tadeusz Werno (1974 - 2007) Biskup Piotr Krupa (1984 - 1992)
BISKUPI POMOCNICZY Biskup Tadeusz Werno ( ) Biskup Piotr Krupa ( ) Biskup Paweł Cieślik ( nadal) Biskup Krzysztof Zadarko ( nadal) Biskup emeryt Biskup Tadeusz Werno ( nadal)

13 ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO - KOŁOBRZESKIEJ BISKUP EDWARD DAJCZAK

14 BISKUP PAWEŁ CIEŚLIK /BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI/

15 BISKUP KRZYSZTOF ZADARKO /BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI/

16 BISKUP TADEUSZ WERNO SENIOR DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

17 TRUDNE POCZĄTKI Początki duszpasterstwa na Pomorzu Zachodnim były bardzo trudne z kilku powodów: - mała ilość kapłanów, - rozległe terytorialnie parafie z wieloma kościołami filialnymi (w niektórych kościołach filialnych Msze św. były odprawiane raz w miesiącu albo raz na kwartał), - ludność napływowa z bardzo różnymi tradycjami, zwyczajami, mentalnością, - katecheza odbywała się często w licznych grupach w kościołach /na chórach, w wieżach/, w nieogrzewanych salkach, w prywatnych domach, świetlicach.

18 Olbrzymie zasługi w organizowaniu życia naszej diecezji miał pierwszy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej  śp. ks. kardynał elekt Ignacy Jeż, który w latach 1972 – lat zmagał się z trudnościami personalnymi, finansowymi, ustrojowymi (ziemie zachodnie w zamyśle komunistów miały być ateistyczne). Pierwszą zgodę władz państwowych na budowę kościoła w naszej diecezji uzyskano w 1975 r. Był to kościół pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

19 KATEDRA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W KOSZALINIE /główny kościół biskupa diecezjalnego/

20 BAZYLIKA MNIEJSZA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W KOŁOBRZEGU /Bolesław Chrobry podczas Zjazdu w Gnieźnie w r. 1000, za zgodą cesarza Ottona III, utworzył w Kołobrzegu jedno z pierwszych trzech biskupstw, które powierzył opiece biskupa Reinberna/

21 SANKTUARIUM DIECEZJALNE W SKRZATUSZU

22 CZWARTA PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO POLSKI
Hasło: „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE” Czas trwania pielgrzymki:  Część I: 1-9 VI 1991 r.  Część II: 13-16 VIII 1991 r.  /VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie/

23 Głównym motywem pielgrzymki było dziękczynienie za odzyskanie wolności, ale też przypomnienie nam o Dekalogu. Czwarta pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczyzny to były wielkie narodowe rekolekcje.

24 1-2 czerwca 1991 r. Papież Jan Paweł II w Koszalinie

25 Samolot z Papieżem wylądował w Zegrzu Pomorskim w sobotę rano 1 czerwca. Powitali Go przedstawiciele władz kościelnych i państwowych z Lechem Wałęsą, ówczesnym prezydentem Polski. Po powitalnych przemówieniach kolumna samochodów z Ojcem Świętym udała się do nowo wzniesionego Seminarium Duchownego w podkoszalińskim Wilkowie.

26 PAPIEŻ POŚWIĘCIŁ WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ORAZ SPOTKAŁ SIĘ Z ALUMNAMI I WYKŁADOWCAMI

27 W kaplicy seminaryjnej Ojciec Święty powiedział:
„Ufajmy Bogu, że z tego seminarium będą wychodzili dobrzy kapłani, mocni duchem, umysłem, modlitwą, kochający szczerze Boga i ludzi …”.

28 Papież poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej

29 MSZA ŚWIĘTA NA PLACU W KOSZALINIE

30 BISKUP IGNACY JEŻ I JAN PAWEŁ II
SPOTKANIE PASTERZY BISKUP IGNACY JEŻ I JAN PAWEŁ II

31

32 Papież w homilii przypomniał nam Dekalog, a szczególnie sens pierwszego przykazania Bożego: „Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej (...). Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!” (por. Wj 20,2-3). „(…) Abyście nigdy nie zapominali: (…) dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata”.

33 Wieczorem Papież udał się do katedry, gdzie przewodniczył modlitwie różańcowej, transmitowanej na cały świat przez Radio Watykańskie.

34 W niedzielę rano, 2 czerwca 1991 r
W niedzielę rano, 2 czerwca 1991 r. Papież spotkał się na lotnisku w Zegrzu z Wojskiem Polskim. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie Jana Pawła II podczas podróży zagranicznych.

35 RUCHY I STOWARZYSZENIA
W naszej diecezji, poza tradycyjnym duszpasterstwem sakramentalnym, działają liczne grupy, ruchy i stowarzyszenia kościelne, które różnymi drogami i w różny sposób pomagają odkrywać Boga żyjącego, kochającego, troszczącego się o człowieka i uczą, jak budować z Nim relację. Jest ich około 40. Należą do nich między innymi:

36 - Żywy Różaniec, - Ruch Światło-Życie (Kościół Domowy, Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieży), - Dzieło Biblijne, Akcja Katolicka, - Odnowa w Duchu Świętym (Odnowa Charyzmatyczna), - Droga Neokatechumenalna, - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, - Ruch Szensztacki, - Rycerze Kolumba, - Wspólnota „Cenacolo”, - Stowarzyszenie „Vocatio Dei”, - Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, - Apostolstwo Cudownego Medalika, - Klub Inteligencji Katolickiej, - Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM), - Harcerstwo (ZHR), - Wspólnota „Emmanuel”, - Szkoła Nowej Ewangelizacji, - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK), - Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), - Ruch Wiara i Światło (wspólnoty troski o niepełnosprawnych umysłowo), -Trzeci Zakon Franciszkański, - Apostolstwo Dobrej Śmierci, - Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, - Rodzina Przyjaciół WSD w Koszalinie (kilka tysięcy osób), - Rodzina Radia Maryja, - Duchowa Adopcja Życia Poczętego, - Wspólnota Krwi Chrystusa, - Ruch Rodzin Nazaretańskich, - Mali Rycerze Miłosiernego Jezusa, - Pustynia Miast, - Bractwo więzienne, - duszpasterstwa specjalistyczne /np. akademickie, nauczycieli, bankowców, kolejarzy i innych grup/, - Caritas (Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas dzieci i młodzieży oraz akademickie), - i inne.

37 MEDIA DIECEZJALNE: Strona internetowa diecezji: i „Gość Niedzielny” - tygodnik katolicki z wkładką diecezjalną „Barka” - magazyn katolicki; niedziela, godz /program TVP Szczecin/ Diecezjalny portal młodych Na tej stronie jest blog bez piuski - nakręca co środę! Dobre media - Internetowa Telewizja Ewangelizacyjna pod patronatem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

38 SZCZEGÓLNE WYDARZENIA Z OKAZJI 40-LECIA DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
Ewangelizatorzy: z Brazylii /ojcowie Enrique i Antonello/, którzy 19 maja na stadionie Gwardii w Koszalinie będą głosili katechezy. Ksiądz Biskup Edward Dajczak ufa, że przyjazd charyzmatyków obudzi „śpiącego olbrzyma” świeckich i duchownych w Kościele koszalińsko-kołobrzeskim. z Ugandy o. John Bashobora, który będzie prowadził rekolekcje dla kapłanów. o. Antonello Cadeddu o. EnriquePorcu

39 IX Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
rozpocznie się 18 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Obecnie w wymiarze diecezjalnym kongres ten odbywa się co pięć lat i skupia od 5-7 tysięcy ludzi.

40 Dni Społeczne z okazji 40-lecia Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
W dniach kwietnia 2012 r. w Koszalinie w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego i w kościele pw. św. Wojciecha odbyły się Dni Społeczne z okazji 40-lecia Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Hasło programowe: „Katolicy świeccy w dziele ewangelizacji kultury”.

41 40 godzin adoracji Najświętszego Sakramentu na 40 lat Diecezji
Nowenna będzie obejmować 40 godzin Adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej. To modlitewne trwanie przed Jezusem Eucharystycznym rozpocznie się 9 maja i potrwa do 17 maja.

42 Pielgrzymka rowerowa do Rzymu na 40-lecie diecezji /"rekolekcje w drodze”/
40 rowerzystów pokona prawie dwa tysiące kilometrów z koszalińskiej katedry, przez Skrzatusz, Jasną Górę do Rzymu, by podziękować za 40 lat diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Trwają przygotowania do tej trzytygodniowej wyprawy, która odbędzie się w dniach 7-27 lipca.

43 www.smsznieba.pl www.kochaj.my
40 tysięcy na 40-lecie Projekt SMS Z NIEBA we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji (SNE) diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przygotował 40 tysięcy stron formularzy na „SMS z nieba”. Inicjatywa podjęta jest tak, aby kolejne osoby bezpłatnie mogły otrzymywać fragmenty Pisma świętego na swój telefon komórkowy.

44 „Siostry i Bracia (…) niech nadchodząca rocznica inspiruje nas do głębszego przeżywania tajemnicy Kościoła jako domu, w którym na pierwszym miejscu jest modlitwa - źródło duchowej mocy i miłości Boga. Proszę Was o takie osobiste zaangażowanie, byśmy mogli z całym przekonaniem dopowiedzieć: Kościół Jezusa Chrystusa, to jest także mój Kościół, moja diecezja i moja parafia!” Ks. Biskup Edward Dajczak, List pasterski o modlitwie

45 „Pragnę razem z Wami podziękować Bogu za naszą diecezję, za dar wspólnoty i pewność drogi zbawienia”. Ks. Biskup Edward Dajczak, List pasterski o modlitwie

46 Celem obchodów jest przeżywanie we wspólnocie Kościoła doświadczenia obecności Boga, który jest żywy i działa. Chcemy na nowo rozpalić ogień, który zapłonął na naszych ziemiach 40 lat temu wraz z pojawieniem się diecezji.

47 MODLITWA ZA DIECEZJĘ Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy. Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. Maryjo, nasza Skrzatuska Pani, święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen.

48 ŹRÓDŁA: http://www. episkopat. pl/ http://www. koszalin. opoka. org
ŹRÓDŁA: Archiwum diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej/reprodukcja karolina pawłowska Karolina Pawłowska, redaktor "Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego" „Miasto Papieskie Koszalin”, Biały Kruk, Wydanie I, Kraków 2007 Prezentację przygotowała: Irena Hanus, katechetka w Gimnazjum nr 1 w Szczecinku, edukator Wydawnictwa WAM Kraków.


Pobierz ppt "LOGO przedstawia kontury konkatedry kołobrzeskiej i katedry koszalińskiej (przy czym wizerunek tej pierwszej jest nieco mniejszy od kościoła biskupa diecezji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google