Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert 2014-01-02.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert 2014-01-02."— Zapis prezentacji:

1 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert

2 Trudno ustalić początek powstania Polskiego Klubu Ekologicznego. Zaczęło się w 1980 roku w okresie przemian ustrojowych. Początkowo tworzyły się nieformalne grupy dyskusyjne, w Krakowie - na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Gdańsku - na Politechnice i w innych miastach kraju. Powoli powstawały struktury. Jednak o rejestracji organizacji można było myśleć dopiero po zakończeniu stanu wojennego po 1983 roku. Założenia ideowe utworzone w 1981 określają PKE jakostowarzyszenie ludzi dobrej woli, o wysokich walorach etycznych, których jednoczyła idea walki o zachowanie dla społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń niezniszczonej przez cywilizację techniczną Ojczyzny. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

3 W takim duchu sformułowane zostały założenia programowe obowiązującego obecnie Statutu: Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka Obecna struktura Klubu to: ZG PKE z siedzibą w Krakowie, okręgi w regionach i koła będące fundamentem struktury. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

4 Okręg Wschodnio-Pomorski PKE powstał w 1980 na Politechnice Gdańskiej, jednak w okresie stanu wojennego, jak większość organizacji, zawiesił działalność. Zarejestrowany został w 1984 roku. W minionym trzydziestoleciu miał 10-ciu prezesów, których kadencja trwała średnio 3 lata. Nasz okręg składa się z siedmiu kół, z których tylko Koło Otomin posiada osobowość prawną. Pozostałe koła to: Koło Zielonej Akademii Koło Nogat Koło Wejherowo Koło Sopockie Potoki Koło Brzeźno Koło Gdańsk Zachód XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert

5 Osoby piastujące funkcję Prezesa Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE na przestrzeni 30-tu lat: 1. Andrzej Baranowski (prof. dr hab. architekt) PG w stanie wojennym okręg zawiesił działalność 2. Andrzej Tyszecki (dr inż. chemik) – Firma Ekokonsult Andrzej Baranowski (prof. dr hab. architekt) - PG Jacek Lendzion (mgr inż. architekt, regionalista) – IMGW Krzysztof Szyłański ( mgr inż. geolog) firma geologiczna Jan Drwal (prof. dr hab. geograf) UG Marek Dutkowski, (prof. dr hab. geograf) UG Witold Lewandowski ( prof. dr hab. chemik) PG Jerzy Błażejowski (prof. dr hab. chemik) UG Piotr Stepnowski (prof. dr hab. chemik ) UG Ewa Siedlecka ( dr chemik) UG XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

6 Główne obszary działalności Okręgu Wschodnio - Pomorskiego PKE to zgodne z założeniami programowymi: działania edukacyjne, Interwencyjne, udział w debatach i działaniach decyzyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Cały czas staramy się uczestniczyć w działaniach i decyzjach związanych z problemami ekologicznymi naszego okręgu. Staramy się współpracować, przypominając Lokalnej Agendy 21 o procesie tworzenia Lokalnej Agendy 21 i udziale społecznym i udziale społecznym. Jesteśmy żywotnie zainteresowani ładem przestrzennym, transportem, strategią gospodarki odpadami, strategią rozwoju energetyki w regionie. Fot. I. Barcińska Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert

7 Najważniejsze działania interwencyjne to: W latach osiemdziesiątych, protest przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W latach dziewięćdziesiątych sprzeciw przeciwko przekształceniu EC III w Gdyni w spalarnię oraz protest przeciwko budowie fabryki polistyrenu przez koncern Elf ATOCHEM w Gdańsku. Obecnie prowadzimy trudne rozmowy z miastem na temat zaskakującej mieszkańców Kokoszek lokalizacji fabryki włókien celulozowych do pieluch w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

8 Trzy najstarsze duże projekty Pierwszy projekt: oparty na współpracy czterech partnerów (Polski Klub Ekologiczny, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Politechnika Gdańska i duńska organizacja ekologiczna SFOF ) - stworzenie działającego w latach dziewięćdziesiątych Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Starbieninie. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. E. Podlesińska Fot. A. Peichert

9 Drugi z nich: Farma Ekologiczna w Małkowie k/Żukowa stworzona w roku 1992 dzięki współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Polskim Klubem Ekologicznym i duńską fundacją "Solhvervfonden". Celem fundacji jest propagowanie ekologicznej produkcji żywności w nieskażonym środowisku Pojezierza Kaszubskiego. Współpraca wyżej wymienionych organizacji umożliwiła powstanie nowoczesnego ekologicznego gospodarstwa rolniczego ECOFARMA. Trzeci projekt to program ekorozwoju Gdańska. W dniu 25 września 1990 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę oprzystąpieniu do prac przygotowawczych nad projektem Program ekorozwoju Gdańska. W ślad za tym zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i duńskim stowarzyszeniem DENVIA, wspieranym przez władze miasta Aarhus. Utworzono biuro programu (BiuroEkorozwoju Gdańska). Prace polsko-duńskiego zespołu prowadzone były w 5 blokach tematycznych - prace wstępne, metoda pracy, organizacja, formułowanie celów, - zaopatrzenie i konsumpcja, - problemy ekologiczne, - gospodarka i rozwój, - synteza. Prace prowadzono metodą warsztatów z udziałem przedstawicieli urzędów,przedsiębiorstw, instytutów badawczych i organizacji (łącznie 14warsztatów). Formalnie PKE nie był partnerem programu, był jego współinicjatorem a większość zespołu polskiego stanowili członkowie PKE (PKE był reprezentowany w Radzie Programu i w Biurze Ekorozwoju Gdańska przez Andrzeja Baranowskiego). W lutym 1991 roku opublikowany został Raport z prac przygotowawczych. Obejmował on następujące zagadnienia: Ekorozwój Główne problemy – stan istniejący i zalecenia, Plan operacyjny Propozycje programów działań Organizację i finansowanie. Na tym współpracę zakończono; władze Gdańska nie zdecydowały się na jej kontynuację. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

10 Projekt edukacyjny realizowany od 1993 roku przez Okręg Wschodnio- Pomorski PKE, cieszący się dużą popularnością wśród nauczycieli z całej Polski to przeniesienie na nasz grunt form szkoleniowych szwedzkiej fundacji Keep Sweden Tidy i wieloletnia współpraca ze szwedzkimi partnerami: Iloną Holmberg, Claesem Malmbergiem i Andersem Olsonem. Projekt współfinansowany przez szwedzką fundację i WFOŚ i GW w Gdańsku. Jego efektem są tłumaczenia szwedzkich wydawnictw: Ekologic, Zielona alternatywa, Cztery pory roku Kręci się kręci koło za kołem. Grupa wyszkolonych wówczas krajowych trenerów, prowadzi te zajęcia do dziś (w naszym województwie - Grażyna Wolniakowska) XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

11 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. Teresa SankowskaFot. archiwum Zielonej Akademii

12 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

13 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. I. Barcińska

14 Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne – Baltees Polsko-litewski projekt Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne – Baltees (Baltic Education Seminars – Society, Nature, Culture and Sustainable Development) mający na celu wyszkolenie polskich i litewskich animatorów edukacji ekologicznej, pracujących w pacówkach zajmujących się edukacją ekologiczną. Realizowany w 2007 roku i wspólfinansowany z funduszy INTERREG i WFOŚ i GW w Gdańsku. Koordynacja Ewa Podlesińska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. Anna Peichert Fot. archiwum Baltees Fot. A. Peichert

15 Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne – Baltees Polsko-litewski projekt Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne – Baltees (Baltic Education Seminars – Society, Nature, Culture and Sustainable Development) XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. Anna Peichert Fot. archiwum Baltees Fot. A. Peichert

16 Friends of the Earth Europe Międzynarodowy Obóz Letni w Starbieninie (2010) dla młodych z różnych europejskich organizacji ekologicznych skupionych w Friends of the Earth Europe. PKE również jest członkiem FoEE. Organizacja obozu - Agnieszka Guzdek-Sobczyk XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. I. Barcińska

17 1. Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w 2006 roku adresowany do młodzieży, organizowany przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć: Co młody konsument wiedzieć powinien Koordynator ogólnopolski - Maria Huma. Koordynator w Okręgu Wschodnio-Pomorskim PKE- Ewa Podlesińska. 2. Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w 2008 roku adresowany do młodzieży, autorstwa ZG PKE, finansowany przez NFOŚ I GW : Program aktywnej edukacji obywatelskiej promujący ochronę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski przyrodniczo cennych regionów Polski Formy ochrony przyrody Koordynator ogólnopolski - Magdalena Kita, koordynator w naszym okręgu - Ewa Podlesińska. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert Fot. E. Podlesińska

18 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert

19 Gdański Projekt Rowerowy Gdańsk był pierwszym dużym polskim miastem, które realizuje kompleksowy program budowy tras rowerowych. Projekt gdański został opracowany i przygotowany praktycznie w całości przez organizacje pozarządowe: Obywatelską Ligę Ekologiczną z Gdańska oraz Polski Klub Ekologiczny - ogólnopolską organizację matkującą sieci Miasta dla rowerów. Było to flagowe przedsięwzięcie sieci Miasta dla rowerów. Dokument Projektu był podpisany przez Ambasadora ONZ w Polsce, Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przedstawiciela Ministerstwa Środowiska i Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego w 2002 roku na wiosnę. Koordynator projektu Marcin Hyła. Założenia projektu: -budowa 30,7 kilometrów wydzielonych dróg rowerowych -uspokojenie ruchu na co najmniej 70 km sieci drogowej miasta i szersze otwarcie jej dla ruchu rowerowego. Projekt składał się z 3-ch części: – Inwestycyjnej, realizowanej przez Urząd Miasta Gdańska, – Kampanii informacyjnej realizowanej przez Obywatelską Ligę Ekologiczną – Programu rozpowszechniania informacji i przygotowania replikacji projektu w innych miastach Polski, realizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego. Całkowity budżet projektu wynosił dolarów amerykańskich, z czego dolarów stanowił grant GEF, dolarów wkład własny gminy Gdańsk, a dolarów wkład Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego (w tym grant Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

20 Społeczna koncepcja zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Ostatnio realizowany projekt (2010 rok) związany ze zrównoważonym rozwojem. Projekt, którego produktem jest próba przedstawienia miastu oczekiwań mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na decyzje podejmowane w ich imieniu, a dotyczące warunków ich życia. Koordynator – Jadwiga Kopeć. Projekt współfinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. P. Kuropatwiński

21 Zrównoważony rozwój w wybranych gminach województwa pomorskiego Zrównoważony rozwój w wybranych gminach województwa pomorskiego współfinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku (2010). Celem projektu było uświadomienie społecznościom lokalnym jak wiele zależy od samych mieszkańców, którzy włączając się do budowania LA21 są w stanie poprawiać swoje warunki życia w poszanowaniu środowiska i zdrowia człowieka. Koordynator - Irena Barcińska. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. I. Barcińska

22 Projekty edukacyjne organizowane w powiecie wejherowskim: Projekty edukacyjne organizowane w powiecie wejherowskim: : Bal w Biosferze - pochwała bioróżnorodności – udział młodzieży szkół średnich z powiatu wejherowskiego w happenningu, współpraca ze Starostwem Powiatowym Konkurs dla uczniów szkół mechanicznych z województwa pomorskiego pt. Ekologiczne prawo jazdy : warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli nt. edukacji ekologicznej w praktyce szkolnej i wykorzystaniu aktywnych form nauczania. Współfinansowane z PFOŚiGW w Wejherowie. Opracowanie pilotażowego programu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w wybranych placówkach edukacyjnych województwa pomorskiego Finansowanie WFOŚiGW w Gdańsku – 2006: Wycieczki i obozy edukacyjne : Kaszuby są piękne – wycieczka dla uczniów niesłyszących z całej Polski prezentująca walory przyrodnicze i dziedzictwo historyczne naszego regionu. – PFOŚ i GW w Wejherowie. Konferencja : Komunikacja a ekorozwój PFOŚ i GW w Wejherowie. Konkurs wiedzy dla gimnazjalistów Ochrona środowiska w naszym powiecie – 2008: Siedlisko – edukacja ekologiczna wspierająca rozwój zrównoważony – warsztaty dla nauczycieli. Samochód, autobus czy rower? – czyli na czym polega ekorozwój w komunikacji. Do realizacji w 2011 r.: Nasze zielone podwórko WFOŚ i GW w Gdańsku Mistrz leśnej edukacji warsztaty szkoleniowe dla leśników. Koordynacja - Irena Barcińska. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

23 Kampanie i działania w ramach LA 21 przeprowadzone na przestrzeni lat: Ogólnopolska Kampania Zielonego konsumenta – promowanie racjonalnych wyborów i postaw konsumenckich - Aleksandra Kiełkiewicz. Ratuj drzewa – kampania uświadamiająca potrzebę ochrony drzew przydrożnych – Zenon Kruczyński. Segregacja odpadów- promowanie racjonalnej gospodarki odpadami i potrzebę ograniczenia ich wytwarzania, segregacji i recyklingu – Joanna Lepczak, Irena Barcińska, Grażyna Wolniakowska, Ewa Podlesińska. Segregacja odpadów- promowanie racjonalnej gospodarki odpadami i potrzebę ograniczenia ich wytwarzania, segregacji i recyklingu – Joanna Lepczak, Irena Barcińska, Grażyna Wolniakowska, Ewa Podlesińska. Promocja zintegrowanego transportu i ruchu rowerowego w Trójmieście- działanie na rzecz rozwiązywania kłopotów komunikacyjnych w mieście - Piotr Kuropatwiński. Promocja zintegrowanego transportu i ruchu rowerowego w Trójmieście- działanie na rzecz rozwiązywania kłopotów komunikacyjnych w mieście - Piotr Kuropatwiński. Społeczeństwo przeciwko zmianom klimatycznym – wskazujące jak wiele jest do zrobienia na rzecz ochrony klimatu – Małgorzata Bolek (Okręg Mazowiecki), Ewa Podlesińska. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert

24 Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży szkół średnich: Education for Change – Edukacja dla zmian Education for Change – Edukacja dla zmian (współrealizatorzy: -Uppsala University - Department Teacher Training - WWF Sweden - SVS Sweden - University of Helsinki - WWF Finland - CES Łotwa - Uniwersytet Gdański- Inst.Pedagogiki) – współfinansowanie-WFOŚ i GW W Gdańsku Obserwator Przyrody projekt WWF- Szwecja Ekozespoły – projekt GAP-Polska Kampania P-STOP projekt WWF- Szwecja Koordynator Grażyna Wolniakowska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

25 Wydawnictwa edukacyjne i szereg biletynów poświęconych promowaniu LA21: Miasto jak ogród Miasto jak ogród finansowane z budżetów gminnych (seria poświęcona poszczególnym dzielnicom Gdańska, Gdyni i Otominowi – opr. nasze Koło Wydawnicze ) – redaktor Dorota Kobierowska. Gdański Biuletyn Proekologiczny Gdański Biuletyn Proekologiczny - redaktor Maciej Przewoźniak. Zielone Zeszty - podręczniki Zielone Zeszty - podręczniki redagowane przez wykładowców Zielonej Akademii : - Andrzeja Baranowskiego, - Roberta Bogdanowicza, - Bogdana Skwarca, - Jacka Urbańskiego, - Witolda Lewandowskiego. Zielone Zeszyty - race dyplomowe Zielone Zeszyty - prace dyplomowe słuchaczy Zielonej Akademii słuchaczy Zielonej Akademii pod redakcją Anny Peichert oraz materiały z projektu BALTEES. materiały z projektu BALTEES. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

26 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert

27 - Siłą ekologicznych organizacji pozarządowych jest poczucie misji, zaangażowanie, pasja i radość tworzenia tych ludzi, którzy chcą brać udział w życiu społecznym, mają wizję dobrego życia w zgodzie z otoczeniem oraz świadomość odpowiedzialności za środowisko i to co pozostanie dla następnych pokoleń. - Jesteśmy organizacją non-profit. Działamy dzięki pomocy finansowej takich instytucji jak Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fuduszy UE oraz innych darczyńców widzących potrzebę szerokiego upowszechniania wiedzy o środowisku. - Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, organizacjami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i wszystkimi, z którymi możemy realizować naszą misję. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

28 XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Więcej informacji na Fot. A. Peichert Opracowanie: Ewa Podlesińska Anna Peichert Konsultacja: Irena Barcińska Opracowanie: Ewa Podlesińska Anna Peichert Konsultacja: Irena Barcińska Fot. A. Peichert


Pobierz ppt "XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. A. Peichert 2014-01-02."

Podobne prezentacje


Reklamy Google