Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze Europy i Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze Europy i Polski"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze Europy i Polski
Część 5 – Zarośla twardolistne (matorral)

2 5 – Zarośla twardolistne
W części tej wymieniono przy poddziały wymieniono 15 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 1 z nich występuje na terenie Polski 51 – zarośla submediterrańskie i strefy umiarkowanej 52 – matorral śródziemnomorski 53 – kserotermiczne zarośla śródziemnomorskie 54 - frygana

3 5110 Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion)
Naskalne zarośla submediterrańskie z dominacją Buxus sempervirens Gatunki Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Cornus mas, Crataegus spp., Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Geranium sanguineum, Dictamnus albus.

4

5 5120 Mountain Cytisus purgans formations
Wysokogórskie zarośla z Cytisus purgans Oligotermiczne siedlisko o charakterze subalpejskim występujące w obszarze mediterrańskim (Francja, Hiszpania) Często w kompleksie z siedliskami wrzosowiskowymi lub zaroślami płożących się jałowców.

6

7 5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands
Zarośla z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub murawach kserotermicznych i wysokogórskich Gatunki Juniperus communis, Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spinosa. Festuco-Brometea and Elyno-Sesleretea Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, Erica tetralix, Deschampsia flexuosa, Nardus stricta. BRAK TYPU SIEDLISKA W PODRĘCZNIKACH

8

9 Mattoral, frygana, garrigue
Mattoral (makia, maquis) – pierwotna, hiszpańskojęzyczna nazwa zarośli twardolistnych o charakterze śródziemnomorskim (obecnie często kojarzona z Ameryką Południową). Formacja wtórna, w skład której wchodzą niskie drzewa z rodzaju Quercus sp., Pistacja sp. Olea sp., Arbutus unedo, Erica sp. Gleby skaliste, ubogie w składniki odżywcze

10 Mattoral, frygana, garrigue
Garig (garrigue) – kserotermiczna formacja zarośli twardolistnych obszaru śródziemnomorskiego Odpowiednik makii na silnie szkieletowych glebach wapiennych (rędziny) Obecność gatunków wapieniolubnych (Rosmarinus officinalis, Lavandula sp.)

11 Mattoral, frygana, garrigue
Frygana – niskorosłe formacje roślinności kserotermicznej typowe dla wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego Gleby z reguły wapienne Charakterystyczne dla formacji są niskorosłe, kolczaste krzewy i krzewinki zrzucające liście w porze suchej

12 5210 Arborescent matorral with Juniperus spp.
Zarośla kserotermiczne z dominacją jałowców, z reguły na glebach silnie szkieletowych i/lub skalistych Gatunki Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, J. foetidissima, J. excelsa, J. communis, J. drupacea, J. thurifera. Siedliska na wydmach należą do innego typu siedliska.

13

14 5220* Arborescent matorral with Zyziphus sp.
Skrajnie kserotermiczne („pre-desert”) zarośla z dominacją Ziziphus lotus, z reguły na glebach silnie szkieletowych i/lub skalistych Znane z Cypru i południowych wybrzeży Hiszpanii

15

16 5230* Arborescent matorral with Laurus nobilis
Formacje drzewiaste z udziałem lauru szlachetnego na siedliskach świeżych. Gatunki Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Fraxinus ornus, Laurus nobilis, Olea europaea var. sylvestris, Phillyrea latifolia, Quercus ilex, Rubia peregrina ssp. longifolia, Smilax aspera var. altissima, Viburnum tinus

17

18 5310 Laurus nobilis thickets
Formacje krzewiaste z udziałem lauru szlachetnego na siedliskach wilgotnych i lokalnie chłodniejszych. Laurus nobilis

19

20 5320 Low formations of Euphorbia close to cliffs
Suchoroślowe formacje niskich krzewów i krzewinek zajmujących brzegi klifów w kontakcie pomiędzy siedliskami typowymi dla klifów (grupa 1) a siedliskami frygany lub makii leżącymi już na terenie płaskim (Baleary) Helichrysum italicum ssp. microphyllum, H. italicum ssp. italicum, Euphorbia pithyusa, Pistacia lentiscus, Camphorosma monspeliaca, Artemisia densiflora, Thymelaea passerina, T.hirsuta, T. tartonraira.

21

22 5330 Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub
Suchoroślowe formacje wysokich krzewów o silnie kserotermicznym charakterze, zwykle na południowych wystawach i płytkich podłożach skalnych Silnie zróżnicowane w zależności od regionu (szereg podtypów).

23

24 5410 West Mediterranean clifftop phryganas (Astragalo- Plantaginetum subulatae)
Skrajnie rzadkie, występujące w postaci izolowanych płatów frygany w szczytowych partiach klifów wzdłuż wybrzeży zachodniej części Morza Śródziemnego Anthyllis hermanniae, Thymelaea hirsuta, Helichrysum italicum, Plantago subulatum, Armeria ruscinonensis.

25

26 5420 Sarcopoterium spinosum phryganas
Suchoroślowe formacje złożone z niskich, często półkulistych krzewów o silnie kserotermicznym charakterze, zwykle na południowych wystawach i płytkich podłożach skalnych Silnie zróżnicowane w zależności od regionu (szereg podtypów). Wyłącznie wschodnia część basenu Morza Śródziemnego

27

28 5430 Endemic phryganas of the Euphorbio-Verbascion
Formacje niskich krzewów o charakterze kserotermicznym, w wyższych położeniach górskich Silnie zróżnicowane w zależności od regionu (szereg podtypów).

29


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze Europy i Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google