Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część 5 – Zarośla twardolistne (matorral). W części tej wymieniono przy poddziały wymieniono 15 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 1 z nich występuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część 5 – Zarośla twardolistne (matorral). W części tej wymieniono przy poddziały wymieniono 15 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 1 z nich występuje."— Zapis prezentacji:

1 Część 5 – Zarośla twardolistne (matorral)

2 W części tej wymieniono przy poddziały wymieniono 15 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 1 z nich występuje na terenie Polski 51 – zarośla submediterrańskie i strefy umiarkowanej 52 – matorral śródziemnomorski 53 – kserotermiczne zarośla śródziemnomorskie 54 - frygana

3 Naskalne zarośla submediterrańskie z dominacją Buxus sempervirens Gatunki Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Cornus mas, Crataegus spp., Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Geranium sanguineum, Dictamnus albus.

4

5 Wysokogórskie zarośla z Cytisus purgans Oligotermiczne siedlisko o charakterze subalpejskim występujące w obszarze mediterrańskim (Francja, Hiszpania) Często w kompleksie z siedliskami wrzosowiskowymi lub zaroślami płożących się jałowców.

6

7 Zarośla z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub murawach kserotermicznych i wysokogórskich Gatunki Juniperus communis, Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spinosa. Festuco-Brometea and Elyno-Sesleretea Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, Erica tetralix, Deschampsia flexuosa, Nardus stricta. BRAK TYPU SIEDLISKA W PODRĘCZNIKACH

8

9 Mattoral (makia, maquis ) – pierwotna, hiszpańskojęzyczna nazwa zarośli twardolistnych o charakterze śródziemnomorskim (obecnie często kojarzona z Ameryką Południową). Formacja wtórna, w skład której wchodzą niskie drzewa z rodzaju Quercus sp., Pistacja sp. Olea sp., Arbutus unedo, Erica sp. Gleby skaliste, ubogie w składniki odżywcze

10 Garig ( garrigue ) – kserotermiczna formacja zarośli twardolistnych obszaru śródziemnomorskiego Odpowiednik makii na silnie szkieletowych glebach wapiennych (rędziny) Obecność gatunków wapieniolubnych ( Rosmarinus officinalis, Lavandula sp.)

11 Frygana – niskorosłe formacje roślinności kserotermicznej typowe dla wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego Gleby z reguły wapienne Charakterystyczne dla formacji są niskorosłe, kolczaste krzewy i krzewinki zrzucające liście w porze suchej

12 Zarośla kserotermiczne z dominacją jałowców, z reguły na glebach silnie szkieletowych i/lub skalistych Gatunki Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, J. foetidissima, J. excelsa, J. communis, J. drupacea, J. thurifera. Siedliska na wydmach należą do innego typu siedliska.

13

14 Skrajnie kserotermiczne (pre-desert) zarośla z dominacją Ziziphus lotus, z reguły na glebach silnie szkieletowych i/lub skalistych Znane z Cypru i południowych wybrzeży Hiszpanii

15

16 Formacje drzewiaste z udziałem lauru szlachetnego na siedliskach świeżych. Gatunki Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Fraxinus ornus, Laurus nobilis, Olea europaea var. sylvestris, Phillyrea latifolia, Quercus ilex, Rubia peregrina ssp. longifolia, Smilax aspera var. altissima, Viburnum tinus

17

18 Formacje krzewiaste z udziałem lauru szlachetnego na siedliskach wilgotnych i lokalnie chłodniejszych. Laurus nobilis

19

20 Suchoroślowe formacje niskich krzewów i krzewinek zajmujących brzegi klifów w kontakcie pomiędzy siedliskami typowymi dla klifów (grupa 1) a siedliskami frygany lub makii leżącymi już na terenie płaskim (Baleary) Helichrysum italicum ssp. microphyllum, H. italicum ssp. italicum, Euphorbia pithyusa, Pistacia lentiscus, Camphorosma monspeliaca, Artemisia densiflora, Thymelaea passerina, T.hirsuta, T. tartonraira.

21

22 Suchoroślowe formacje wysokich krzewów o silnie kserotermicznym charakterze, zwykle na południowych wystawach i płytkich podłożach skalnych Silnie zróżnicowane w zależności od regionu (szereg podtypów).

23

24 Skrajnie rzadkie, występujące w postaci izolowanych płatów frygany w szczytowych partiach klifów wzdłuż wybrzeży zachodniej części Morza Śródziemnego Anthyllis hermanniae, Thymelaea hirsuta, Helichrysum italicum, Plantago subulatum, Armeria ruscinonensis.

25

26 Suchoroślowe formacje złożone z niskich, często półkulistych krzewów o silnie kserotermicznym charakterze, zwykle na południowych wystawach i płytkich podłożach skalnych Silnie zróżnicowane w zależności od regionu (szereg podtypów). Wyłącznie wschodnia część basenu Morza Śródziemnego

27

28 Formacje niskich krzewów o charakterze kserotermicznym, w wyższych położeniach górskich Silnie zróżnicowane w zależności od regionu (szereg podtypów).

29


Pobierz ppt "Część 5 – Zarośla twardolistne (matorral). W części tej wymieniono przy poddziały wymieniono 15 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 1 z nich występuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google