Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza Gmina Gmina Miedzichowo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza Gmina Gmina Miedzichowo"— Zapis prezentacji:

1 Nasza Gmina Gmina Miedzichowo
DAWNIEJ I DZIŚ

2 Gmina Historia gminy ściśle wiąże się z dużymi obszarami leśnymi,
dominującymi w regionie. Pierwszą osadą były Bolelice (dziś. Bolewice) należące przynajmniej od 1257 r. do zakonu cystersów z Paradyża. W regionie istniało także kilka innych osad, a w XIV w. powstało w pobliżu miasto Lwów (dziś Lwówek). W późniejszym okresie powstawały tu liczne wsie olenderskie. W XVIII w. z Holandii przybywali tu uchodźcy i osadzali się na ziemiach polskich. Zmuszeni do opuszczenia Niderlandów ze względów bytowych i panującego tam ucisku Holendrzy (inaczej Olendrzy) w Polsce trudnili się głównie karczowaniem lasów. Do dziś zachowała się charakterystyczna zabudowa wsi, usytuowanych często na śródleśnych łąkach. Wiele z tych miejscowości to luźno rozrzucone gospodarstwa znajdujące się często w znacznej odległości od siebie.

3 Warte uwagi są oba kościoły - w Miedzichowie i Bolewicach
Warte uwagi są oba kościoły - w Miedzichowie i Bolewicach. Miedzichowska świątynia powstała w 1906 r. jako kościół protestancki, ewangelicko-augsburski. Pod władaniem Niemców pozostawała do 1945 r. Parafia rzym.- kat. powstała w 1927 r. (kościół znajdował się tam, gdzie obecnie stoi Urząd, później zburzyli go Niemcy). W 1945 r. obecny kościół stał się katolicki. Ciekawostką jest iż pierwszy proboszcz parafii, ks. St. Tischer, w 1946 r. przywiózł z obozu w Dachau obraz MB Częstochowskiej, namalowany przez jednego z więźniów. Obraz stoi do dziś w nawie bocznej.

4 Z dniem 1 listopada 1946 r. została utworzona parafia pod wezwaniem Chrystusa króla w Bolewicach,
a jej pierwszym proboszczem został ks. Antoni Kaczmarek. W skład parafii weszły: Bolewicko, Grudna, Grudzianka, Krzywy Las, Smolarnia i Węgielnia. Na terenie parafii mieszkało katolików  i 90 protestantów (Niemców). Obecnie budynek naszej parafii jest w trakcie remontu. Zdjęć udzieliła nam mieszkanka Bolewic: pani Daniela Wesoła

5 Nadleśnictwo Bolewice
W początkach XIX wieku lasy południowej części obecnego nadleśnictwa należały do hrabstwa Łęckich z Lwówka. W 1848 r. władze pruskie nałożyły na właścicieli kontrybucję za stale popieranie polskich powstań wolnościowych i upaństwowiły najpiękniejszy kompleks leśny, obejmujący południową część obecnego obrębu Bolewice oraz kompleks na zach. do obecnej siedziby Nadleśnictwa. Z lasów tych utworzono Państwowe Nadleśnictwo Bukowy Ostrów (Buchwerder) z siedzibą w Bolewicach, tam gdzie i obecna siedziba Nadleśnictwa. Dawne Pruskie Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bukowy Ostrów to dziś najpiękniejsze lasy nadleśnictwa Bolewice: w tym kompleksie znajdują się słynne drzewostany nasienne sosny bolewickiej, a także większe powierzchnie cennych drzewostanów liściastych - dębowych i bukowych.

6 W Bolewicach funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kolektorów sanitarnych. Kanalizacja ma długość 7 km i posiada 170 przyłączy.

7 Drogi Bolewice, ul. Młyńska w trakcie remontu
Bolewice, ul. Młyńska po położeniu asfaltu Miedzichowo, ul.Osiedlowa, przed remontem Miedzichowo, ul.Osiedlowa, po położeniu asfaltu

8 Miedzichowo, ul.Poznańska, wjazd do miejscowości
Miedzichowo, ul.Poznańska, przed zrobieniem chodników Miedzichowo, ul.Poznańska, po zrobieniu chodników

9 Dawniej na ulicy Szkolnej znajdował się bruk, gdzie teraz mamy asfalt, nie było też chodników. Jeżeli chodzi o budynki oraz domy, również wiele się zmieniło. Niektóre zostały zburzone, a na ich miejscach obecnie stoją nowe. Ulica Szkolna dawniej. Na zamieszczonej fotografii odbywa się obchód Bolewic z Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, który został sprowadzony do naszej wsi. Mieszkańcy Bolewic różnorodnie stroili swoje domy i co ciekawe, to oni nieśli obraz przez wieś. Najpierw nieśli go mężowie, następnie żony, później panny i na końcu kawalerzy. Ulica Szkolna dziś. Informacji oraz zdjęć udzieliła nam mieszkanka Bolewic: pani Daniela Wesoła

10 Kiedyś po tej ulicy ludzie mogli się swobodnie
Ul. Świebodzińska dawniej. Ul. Świebodzińska dziś Kiedyś po tej ulicy ludzie mogli się swobodnie poruszać, a dziś jest to bardzo ruchliwa ulica. Została zamontowana sygnalizacja świetlna oraz przejścia dla pieszych. Informacji oraz zdjęć udzieliła nam mieszkanka Bolewic: pani Daniela Wesoła

11 Ul. Sportowa ok. 20 lat temu Ul. Polna ok. 20 lat temu Ul. Polna teraz Ul. Sportowa teraz

12 Dawniej szkoła znajdowała się w miejscu, gdzie dziś mamy bank na ulicy Szkolnej. Kiedyś nie było gimnazjum, tylko osiem klas podstawówki. Nasi rodzice kończyli więc szkołę podstawową w wieku piętnastu lat. Obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum znajdują się na ul. Sportowej 24a. Szkoła podstawowa dawniej Zespół Szkół w Bolewicach teraz Zdjęć udzieliła nam mieszkanka Bolewic: pani Daniela Wesoła

13 Obecnie istnieje zespół śpiewaczy Bolewiczanie,
Nasze chóry Dawniej istniało Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Bolewicach, który prowadziła Pani B. Furmaniak. Obecnie istnieje zespół śpiewaczy Bolewiczanie, jest aktywnie działającym zespołem, Kierował nim  Henryk Górny. Należy w tym miejscu wspomnieć również o Zbigniewie Oses, który niejednokrotnie przygotowywał zespół do występu (m.in. Wieczór Wigilijny 2006).Od stycznia 2006r. zespół działa pod kierownictwem Pani Cecylii Ślusarz. Zespół liczy 21 osób i czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach na terenie wsi, gminy, powiatu i województwa wielkopolskiego. Wielokrotnie brał udział w różnych przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Informacji oraz zdjęć udzieliła nam mieszkanka Bolewic: pani Daniela Wesoła

14 Prezentację przygotowały:
Marta Wesoła Bolewice ul.Sportowa11a ur r Patrycja Osinska Bolewice Ul.Nowa49 ur r Zosia Morawska Bolewice Ul.Sportowa14a ur r Marta Szyld Bolewice Ul.Polna13 ur r Opiekun: mgr Jerzy Nikolin nr kom.: Niektórych informacji udzieliła nam Pani Daniela Wesoła


Pobierz ppt "Nasza Gmina Gmina Miedzichowo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google