Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013 LISTOPAD 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013 LISTOPAD 2013."— Zapis prezentacji:

1

2 2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013 LISTOPAD 2013

3 PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki znajdowane na opuszczonych terenach przez jednostki armii radzieckiej. Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki znajdowane na opuszczonych terenach przez jednostki armii radzieckiej.

4 PATROL ROZMINOWANIA Specjalistyczny pododdział wojsk inżynieryjnych przeznaczony do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego metodą interwencyjną.

5 SKŁAD PATROLU ROZMINOWANIA NR 4 JW. 1696 ZŁOCIENIEC DOWÓDCA PATROLU – 1 podoficer ZASTĘPCA D-CY – 1 podoficer ZASTĘPCA D-CY – 1 podoficer ST. KIEROWCA- SAPER – 1 podoficer ST. MAGAZYNIER- SAPER - 1 podoficer SAPER – 2 st. szer. KIEROWCA- RATOWNIK – 2 st. szer. KIEROWCA- RATOWNIK – 2 st. szer. RAZEM: 8 żołnierzy zawodowych RAZEM: 8 żołnierzy zawodowych

6 REJON ODPOWIEDZIALNOŚCI PATROLU ROZMINOWANIA NR 4 SŁAWNO KOSZALIN BIAŁOGARD ŚWIDWIN ŁOBEZ SZCZECINEK CZŁUCHÓW ZŁOCIENIEC

7 PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe. Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

8 PRZEDMIOTY WYBUCHOWE Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy zetknięciu z wysoką temperaturą lub niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.). Są to w szczególności: Zapalniki; Zapalniki; Pociski artyleryjskie i moździerzowe; Pociski artyleryjskie i moździerzowe; Bomby lotnicze; Bomby lotnicze; Naboje artyleryjskie i karabinowe; Naboje artyleryjskie i karabinowe; Pancerzownice; Pancerzownice; Granaty; Granaty; Miny wszelkich typów; Miny wszelkich typów; Ładunki materiałów wybuchowych; Ładunki materiałów wybuchowych; Złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych. Złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

9 NIEWYBUCHY To pociski, granaty, bomby lub ładunki kruszące, w których mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenia w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itd.) nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną na skutek zmian chemicznych w tym materiale, błędów technicznych wykonania itp.

10 NIEWYPAŁ To nabój, który nie został odpalony z powodu zacięcia się iglicy lub usterek amunicji.

11 TAK MOGĄ WYGLĄDAĆ PRZEDMIOTY WYBUCHOWE ZAPALNIKI

12 GRANATY

13 GRANATY MOŹDZIERZOWE I POCISKI ARTYLERYJSKIE

14 BOMBY LOTNICZE

15 MINY

16 ZŁOM METALOWY ZAWIERAJĄCY MW

17 GRANATY PRECIWPANCERNE

18 NABOJE KARABINOWE

19 MIEJSCA GDZIE NAJCZĘŚCIEJ ZNAJDOWANE SĄ PRZEDMIOTY WYBUCHOWE KOMPLEKSY LEŚNE (wycieczki spacery do lasów, wycinka drzew, działalność poszukiwaczy militariów); KOMPLEKSY LEŚNE (wycieczki spacery do lasów, wycinka drzew, działalność poszukiwaczy militariów); POSESJE PRYWATNE ( prace związane z remontem domu, prace w ogrodzie); POSESJE PRYWATNE ( prace związane z remontem domu, prace w ogrodzie); MIEJSCA PROWADZENIA INWESTYCJI( budowa dróg, osiedli, domów jednorodzinnych, chodników, budowa wodociągów i kanalizacji); MIEJSCA PROWADZENIA INWESTYCJI( budowa dróg, osiedli, domów jednorodzinnych, chodników, budowa wodociągów i kanalizacji); POLA UPRAWNE ( prace polne wykonywane przez rolników). POLA UPRAWNE ( prace polne wykonywane przez rolników).

20 NIE WSZYSTKO CO ZNAJDZIESZ JEST BEZPIECZNE !!! NIE RYZYKUJ ZDROWIA I ŻYCIA !!! Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne dlatego trzeba być nieufnym w stosunku do każdego znalezionego przedmiotu co to którego nie mamy pojęcia do czego może służyć. Na pozór nic nie znaczące kwadratowe pudełko może okazać się miną. Szczególnie ostrożnym należy być podczas spaceru po lasach.

21 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PO ZNALEZIENIU PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH Po odnalezieniu niewypału czy niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać, przenosić w inne miejsce, rozkręcać, wrzucać do ognia; Po odnalezieniu niewypału czy niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać, przenosić w inne miejsce, rozkręcać, wrzucać do ognia; Miejsce znalezienia powinno się zabezpieczyć oraz oznaczyć przy wykorzystaniu podręcznych środków ( chorągiewki, butelki, kamienie, taśmy, puszki, kawałki materiału; Miejsce znalezienia powinno się zabezpieczyć oraz oznaczyć przy wykorzystaniu podręcznych środków ( chorągiewki, butelki, kamienie, taśmy, puszki, kawałki materiału; W przypadku znalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą; W przypadku znalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą; O znalezieniu przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straży Pożarnej lub Urząd Gminy (jednostkę administracji samorządowej). O znalezieniu przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straży Pożarnej lub Urząd Gminy (jednostkę administracji samorządowej). Dalsze wszelkie czynności związane z zabezpieczaniem i neutralizacją tych przedmiotów zajmuje się Policja i Wojska Inżynieryjne. Dalsze wszelkie czynności związane z zabezpieczaniem i neutralizacją tych przedmiotów zajmuje się Policja i Wojska Inżynieryjne.

22 SPOSOBY OZNACZENIA NIEBEZPIECZNEGO ZNALEZISKA

23

24 PODSTAWOWE ZADANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ1 PRZYJĄĆ ZGŁOSZENIE, A NASTĘPNIE SPRAWDZIC JEGO WIARYGODNOŚĆ; 2 ZABEZPIECZYC MIEJSCE ZNALEZIENIA DO CZASU PRZYBYCIA PATROLU OCZYSZCZANIA SIŁAMI TAKIMI JAK POLICJA, STRAŻ MIEJSKA; 3 OCENIĆ STOPIEN ZAGROŻENIA DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ; 4 POWIADOMIĆ JEDNOSTKE WOJSKOWĄ OKREŚLAJĄC JEDNOCZEŚNIE STOPIEŃ ZAGROŻENIA; 5 JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, ROZPOCZĄĆ PROCEDURY ZWIĄZANE Z EWAKUACJĄ LUDNOŚCI; 6 UDZIELIĆ WSZELKIEJ POMOCY PATROLOWI OCZYSZCZANIA W ZAKRESIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM PRZEDMIOTU NIEBEZPIECZNEGO ( EWAKUACJA LUDNOŚCI, UTRZYMANIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY W REJONIE ZNALEZISKA ); 7 POTWIERDZIĆ PROTOKÓŁ Z OCZYSZCZANIA TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH.

25 OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄCE NA RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W ZAKRESIE OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA (oficer dyżurny JW) wpisanie do Książki ewidencji zgłoszeń oraz systemu SI PATROL ) SPORZĄDZENIE WYKAZU ZGŁOSZEŃ (Wykaz … stanowi podstawę prawną przystąpienia do akcji) - Przekazanie Wykazu… dowódcy Patrolu Rozminowania ODNOTOWANIE ZGŁOSZENIA W PLANIE – DZIENNIKU PRACY PATROLU ROZMINOWANIA REALIZACJA ZGŁOSZENIA - podjęcie przedmiotu niebezpiecznego (do 72 godz., PILNE do 24 godz.) - zniszczenie przedmiotu niebezpiecznego

26 ZASADY REALIZACJI ZGŁOSZEŃ PRZEZ PATROL Minerskie patrole oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych mają obowiązek zrealizować zgłoszenie najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia (zgłoszenie pilne powinno być zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia).

27 ZGŁOSZENIA PILNE Za pilne zgłoszenie należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w miejscach stwarzających szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi, tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, w zakładach pracy.

28 ILOŚĆ PODJĘTYCH I ZNISZCZONYCH PWiN W 2013 r. INNEJ AMUNICJI: 3919 SZT; ŁĄCZNIE PODJĘTO I ZNISZCZONO: 4601 PWiN.

29 S Ą DO TEGO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI ! SAPERZY USUNĄ ZAGROŻENIE ! 2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WĘGORZYNO 2013


Pobierz ppt "2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013 LISTOPAD 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google