Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013."— Zapis prezentacji:

1 2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU
LISTOPAD 2013

2 PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki znajdowane na opuszczonych terenach przez jednostki armii radzieckiej.

3 PATROL ROZMINOWANIA Specjalistyczny pododdział wojsk inżynieryjnych przeznaczony do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego metodą interwencyjną.

4 SKŁAD PATROLU ROZMINOWANIA NR 4 JW. 1696 ZŁOCIENIEC
DOWÓDCA PATROLU – 1 podoficer ZASTĘPCA D-CY – 1 podoficer ST. KIEROWCA- SAPER – 1 podoficer ST. MAGAZYNIER- SAPER podoficer SAPER – 2 st. szer. KIEROWCA - RATOWNIK – 2 st. szer. RAZEM: 8 żołnierzy zawodowych

5 REJON ODPOWIEDZIALNOŚCI PATROLU ROZMINOWANIA NR 4
SŁAWNO KOSZALIN BIAŁOGARD ŚWIDWIN SZCZECINEK CZŁUCHÓW ŁOBEZ ZŁOCIENIEC

6 PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

7 PRZEDMIOTY WYBUCHOWE Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy zetknięciu z wysoką temperaturą lub niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.). Są to w szczególności: Zapalniki; Pociski artyleryjskie i moździerzowe; Bomby lotnicze; Naboje artyleryjskie i karabinowe; Pancerzownice; Granaty; Miny wszelkich typów; Ładunki materiałów wybuchowych; Złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

8 NIEWYBUCHY To pociski, granaty, bomby lub ładunki kruszące, w których mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenia w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itd.) nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną na skutek zmian chemicznych w tym materiale, błędów technicznych wykonania itp.

9 NIEWYPAŁ To nabój, który nie został odpalony z powodu zacięcia się iglicy lub usterek amunicji.

10 TAK MOGĄ WYGLĄDAĆ PRZEDMIOTY WYBUCHOWE ZAPALNIKI

11 GRANATY

12 GRANATY MOŹDZIERZOWE I POCISKI ARTYLERYJSKIE

13 BOMBY LOTNICZE

14 MINY

15 ZŁOM METALOWY ZAWIERAJĄCY MW

16 GRANATY PRECIWPANCERNE

17 NABOJE KARABINOWE

18 MIEJSCA GDZIE NAJCZĘŚCIEJ ZNAJDOWANE SĄ PRZEDMIOTY WYBUCHOWE
KOMPLEKSY LEŚNE (wycieczki spacery do lasów, wycinka drzew, działalność poszukiwaczy militariów); POSESJE PRYWATNE ( prace związane z remontem domu, prace w ogrodzie); MIEJSCA PROWADZENIA INWESTYCJI( budowa dróg, osiedli, domów jednorodzinnych, chodników, budowa wodociągów i kanalizacji); POLA UPRAWNE ( prace polne wykonywane przez rolników).

19 NIE RYZYKUJ ZDROWIA I ŻYCIA !!!
Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne dlatego trzeba być nieufnym w stosunku do każdego znalezionego przedmiotu co to którego nie mamy pojęcia do czego może służyć. Na pozór nic nie znaczące kwadratowe pudełko może okazać się miną. Szczególnie ostrożnym należy być podczas spaceru po lasach. NIE WSZYSTKO CO ZNAJDZIESZ JEST BEZPIECZNE !!! Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne dlatego trzeba być nieufnym w stosunku do każdego znalezionego przedmiotu co to którego nie mamy pojęcia do czego może służyc. Na pozór nic nie znaczące kwadratowe pudełko może okazać się miną. Szczególnie ostrożnym należy być podczas spaceru po lasach. Przedmiotów takich nie wolno dotykać , podnosić, niedopuszczalne jest kopanie nogą, rzucanie takiego znaleziska, nie należy wrzucać ich do ognisk. NIE RYZYKUJ ZDROWIA I ŻYCIA !!!

20 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PO ZNALEZIENIU PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH
Po odnalezieniu niewypału czy niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać, przenosić w inne miejsce, rozkręcać, wrzucać do ognia; Miejsce znalezienia powinno się zabezpieczyć oraz oznaczyć przy wykorzystaniu podręcznych środków ( chorągiewki, butelki, kamienie, taśmy, puszki, kawałki materiału; W przypadku znalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą; O znalezieniu przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straży Pożarnej lub Urząd Gminy (jednostkę administracji samorządowej). Dalsze wszelkie czynności związane z zabezpieczaniem i neutralizacją tych przedmiotów zajmuje się Policja i Wojska Inżynieryjne.

21 SPOSOBY OZNACZENIA NIEBEZPIECZNEGO ZNALEZISKA

22 NIE WSZYSTKO CO ZNJDZIESZ JEST BEZPIECZNE NIE RYZYKUJ ZDROWIA LUB ŻYCIA !!! NIE DOTYKAJ OZNACZ MIEJSCE ZNALEZIENIA !!! ZADZWOŃ tel. 997 lub w sieci telefonii komórkowej 112 POWIADOM NAJBLIŻSZY POSTERUNEK POLICJI LUB STRAŻY MIEJSKIEJ SAPERZY USUNĄ ZAGROŻENIE SĄ DO TEGO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI

23 PODSTAWOWE ZADANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
1 PRZYJĄĆ ZGŁOSZENIE, A NASTĘPNIE SPRAWDZIC JEGO WIARYGODNOŚĆ; 2 ZABEZPIECZYC MIEJSCE ZNALEZIENIA DO CZASU PRZYBYCIA PATROLU OCZYSZCZANIA SIŁAMI TAKIMI JAK POLICJA, STRAŻ MIEJSKA; 3 OCENIĆ STOPIEN ZAGROŻENIA DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ; 4 POWIADOMIĆ JEDNOSTKE WOJSKOWĄ OKREŚLAJĄC JEDNOCZEŚNIE STOPIEŃ ZAGROŻENIA; 5 JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, ROZPOCZĄĆ PROCEDURY ZWIĄZANE Z EWAKUACJĄ LUDNOŚCI; 6 UDZIELIĆ WSZELKIEJ POMOCY PATROLOWI OCZYSZCZANIA W ZAKRESIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM PRZEDMIOTU NIEBEZPIECZNEGO ( EWAKUACJA LUDNOŚCI, UTRZYMANIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY W REJONIE ZNALEZISKA ); 7 POTWIERDZIĆ PROTOKÓŁ Z OCZYSZCZANIA TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH.

24 OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄCE NA RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W ZAKRESIE OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA (oficer dyżurny JW) wpisanie do „Książki ewidencji zgłoszeń oraz systemu SI PATROL” SPORZĄDZENIE „WYKAZU ZGŁOSZEŃ” („Wykaz …” stanowi podstawę prawną przystąpienia do akcji) - Przekazanie „Wykazu…” dowódcy Patrolu Rozminowania ODNOTOWANIE ZGŁOSZENIA W „PLANIE – DZIENNIKU PRACY PATROLU ROZMINOWANIA” REALIZACJA ZGŁOSZENIA - podjęcie przedmiotu niebezpiecznego (do 72 godz., „PILNE” do 24 godz.) - zniszczenie przedmiotu niebezpiecznego

25 ZASADY REALIZACJI ZGŁOSZEŃ PRZEZ PATROL
Minerskie patrole oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych mają obowiązek zrealizować zgłoszenie najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia (zgłoszenie pilne powinno być zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia).

26 ZGŁOSZENIA PILNE Za pilne zgłoszenie należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w miejscach stwarzających szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi, tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, w zakładach pracy.

27 ILOŚĆ PODJĘTYCH I ZNISZCZONYCH PWiN W 2013 r.
INNEJ AMUNICJI: 3919 SZT; ŁĄCZNIE PODJĘTO I ZNISZCZONO: 4601 PWiN.

28 SAPERZY USUNĄ ZAGROŻENIE ! SĄ DO TEGO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI !
2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA SAPERZY USUNĄ ZAGROŻENIE ! Saperzy usuną zagrożenie są do tego odpowiednio przygotowani i szkoleni. Saper patrolu rozminowania wyposażony jest w kamizelkę kuloodporną, hełm, wykrywacz bądź mackę minerską ( pokazać na przykładzie ubranego sapera), ale przede wszystkim polega on na swojej wiedzy i umiejętnościach w obchodzeniu się niewypałami, przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznym. SĄ DO TEGO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI !

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WĘGORZYNO 2013


Pobierz ppt "2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU LUB NIEWYPAŁU LISTOPAD 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google