Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla migrantów czytanie i omawianie przeczytanego materiału spełnia szereg ważnych funkcji – to znany i skuteczny instrument integracji, który idealnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla migrantów czytanie i omawianie przeczytanego materiału spełnia szereg ważnych funkcji – to znany i skuteczny instrument integracji, który idealnie."— Zapis prezentacji:

1

2 Dla migrantów czytanie i omawianie przeczytanego materiału spełnia szereg ważnych funkcji – to znany i skuteczny instrument integracji, który idealnie poprawia ogólne samopoczucie a także odczucie zadomowienia w nowym kraju. Czytanie ułatwia aklimatyzacje zarówno na pragmatycznym jak i psychologicznym poziomach. Co ciekawe, wiele klubów czytelnika w Ameryce Północnej w 19 wieku powstały jako przede wszystkim sposób na pomoc imigrantom w nauce języka w swoich nowym kraju (Kupfer)

3 Podstawa działania Europejskiego Klubu Czytelnika Po przeczytaniu wybranych książek przez każdego z partnerów we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie będą spisane różnice i podobieństwa cech narodowych pomiędzy krajami do którego należał, lub należy autor książki i krajami uczestniczącymi w projekcie, pomiędzy opisanym krajem w książce i krajami pochodzenia imigrantów. Następnie powyższe informacje będą przedstawione i przedyskutowane zarówno w małych grupach uczestników jak też podczas wizyt do orgaznizacji będących partnerami w projekcie.

4 Cele Projektu - I Celem projektu jest przygotowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej z migrantami metodą Europejskich Klubów Czytelnika dla Migrantów oraz tworzenie lokalnych Europejskich Klubów Czytelnika dla Migrantów w miejscach ich większych skupisk. Działalność edukacyjna ma za zadanie zaznajomienie imigrantów z bogactwem kulturowym tego kraju w którym przebywają i z którego pochodzą. Dzięki temu znacznie lepiej poznają też własne cechy kulturowe i stają się bardziej świadomymi własnej tożsamości narodowej, wzmacniają poczucie własnej godności i wartości Działalność prowadzona przez Kluby Czytelnika posłuży lepszemu funkcjonowaniu różnych grup migrantów, ich integracji ze społeczeństwami przyjmującymi na całym obszarze UE i krajów kandydujących do UE, zaspokojeniu aspiracji intelektualnych, kulturowych, społecznych, obywatelskich dla migrantów, trwale przebywających poza granicami swojego kraju pochodzenia.

5 Cele Projektu - II Na podstawie stworzonych kilku Europejskich Klubów Czytelnika będzie rozpoczęta platforma współpracy pomiędzy migrantami całego obszaru UE i krajów kandydujących do UE, która pozwoli na wymianę poglądów, dyskusję, współpracę intelektualną, obalanie stereotypów narodowych i społecznych, tworzeniu wspólnoty otwartej i bez granic Możliwość rozwoju edukacji własnej i wyjazdów do innych krajów dla osób nie posiadających środków na edukacje i wyjazdy

6 Beneficjenci projektu Migranci zarobkowi przebywający we Wspólnocie Europejskiej, rezydenci UE, różne grupy imigrantów, przedstawiciele migranckich rodzin mieszanych; Migranci przebywający we Wspólnocie Europejskiej, którzy odczuwają potrzebę samoedukacji oraz rozszerzania swoich zdolności intelektualnych poprzez aktywne poznawanie dobytku literackiego kraju przyjmującego i kraju pochodzenia, dzieleniu się swoimi przemyśleniami z innymi, ze środowiskami intelektualnymi krajów przyjmujących; Fundacje, stowarzyszenia, szkoły różnych stopniów nauczania, przyjmujące dzieci migrantów; Centra edukacji dorosłych, biblioteki; Ośrodki badań nad migracjami; Wszystkie inne organizacje zajmujące się edukacją migrantów w UE.

7 Partnerzy (stan na 1.01.2011) Alfa Rehabilitation Centre (Wielka Brytania) Association Pronexus (Włochy) Iskenderun Belediyesi (Turcja)

8 Rezultaty - I W ramach projektu w lokalnych Europejskich Klubach Czytelnika dla Migrantów będą mogli zrzeszać się migranci przebywający we Wspólnocie Europejskiej. Przez każdego z partnerów przyszłego projektu będą wybierane do czytania i dyskutowania książki z kraju pochodzenia i kraju pobytu, najważniejsze według uczestników Klubu; Będzie odbywała się wymiana doświadczeń miedzy krajami Partnerów i kraju Koordynatora projektu w zakresie edukacji, migracji, funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych; Będą odbywały się wyjazdy słuchaczy projektu do każdego partnera projektu dla uczestnictwa w forum dyskusyjnym po przeczytanej książce;

9 Rezultaty - II Będzie nawiązana współpraca z wydawnictwami z rożnych krajów w celu wydania nowych tłumaczeń literatury pięknej z różnych krajów, która do tej pory nie była tłumaczona ja języki krajów partnerskich; W ciągu trwania projektu będą zaprezentowane najważniejsze książki z każdego kraju partnerskiego i kraju koordynatora. Jedna z tych książek będzie omawiana pod czas wspólnych wizyt u każdego z partnerów; Zostaną stworzone pierwsze Europejskie Kluby Czytelnika w kraju koordynatora projektu i krajach partnerów projektu;

10 Rezultaty - III Zostanie stworzona biblioteka literatury przy Klubie Czytelnika stworzonego przy Fundacji Ternopilśka. Zostanie nawiązana współpraca z lokalnymi bibliotekami w celu otworzenia wydziałów literatury krajów pochodzenia migrantów i dostępie tej literatury w ojczystym języku migrantów. Będzie wydana książka Historię migracji, jako zbiór osobistych historii migracji najaktywniejszych uczestników Europejskich Klubów czytelnika dla Migrantów

11 Kontakt Marija Jakubowycz 96-300 Żyrardów ul.Narutowicza 32/6 Tel/fax. 46. 854 80 15 http://www.facebook.com/marija.jakubowycz m.jakubowycz@ternopilska.com


Pobierz ppt "Dla migrantów czytanie i omawianie przeczytanego materiału spełnia szereg ważnych funkcji – to znany i skuteczny instrument integracji, który idealnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google