Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dotacje W gminie Dobrodzień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dotacje W gminie Dobrodzień"— Zapis prezentacji:

1 dotacje W gminie Dobrodzień 2007-2012

2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG

3 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Lp. Dł. drogi Cena brutto zł Dotacja FOGR 1. Pludry, ul. Wiejska, ul. Polna 2.503 mb ,30 ,69 2. Bzinica Stara, ul. Dębowa 700 mb ,39 ,16 3. Bzinica Nowa, ul. Cmentarna 1.309 mb ,39 ,58 4. Kolejka, ul. Długa 702 mb ,73 ,00

4 Lp. Dł. drogi Cena brutto zł FOGR 5. Błachów, ul.Leśna, ul.Szkolna 1500 mb ,07 ,55 6. Klekotna, ul. Cegielniana 1210 mb ,10 ,00 7. Turza, ul. Kręta 525 mb ,21 89.985,15 8. Bąki, ul. Stawowa 1090 mb ,12 ,00 9. Myślina, ul. Łączna 678 mb ,38 67.800,00

5 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - „Schetynówki”
ul. Zielona i ul. Studzienna w Dobrodzieniu Razem 1220 mb Cena brutto , 45 zł Dotacja w kwocie ,22 zł

6 Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach Wnioskowana kwota dotacji PROW ,00 zł Koszt ,73 zł

7 PROJEKTY EDUKACYJNE

8 „Dajmy im szansę-upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień”
Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kwota dotacji : ,00 zł Czas i miejsce realizacji: r r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu. Opis projektu: Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 3-5 lat oraz dzieci 6 letnie  utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 letnich w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu, uruchomienie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach w Dobrodzieniu, Myślinie i Pludrach. Cel projektu: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień. .

9 „Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję-dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień” Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wartość projektu: ,40 zł w tym dotacja: ,40 zł Czas realizacji: r r. Realizujący: Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

10 „Pracownie komputerowe dla szkół”
Dotujący: budżet państwa i Europejski Fundusz Społeczny Wartość projektu: ,44 zł w tym dotacja ,44 zł Czas i miejsce realizacji: Czerwiec 2007, Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy W ramach projektu zainstalowano: Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym -10 szt. Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym 1 szt. Drukarkę sieciową, skaner, wideoprojektor, komputer przenośny, Urządzenia sieciowe i budowa sieci 1szt. Oprogramowanie edukacyjne 1 kpl. Cel projektu: Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych.

11 „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych „- język angielski
Dotujący: Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Wartość projektu: Około zł Czas i miejsce realizacji: – , Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Podwyższenie znajomości j. angielskiego – IV moduły, 16 nauczycieli

12 „Widzieć – Opisać – Pokochać”
Dotujący: Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie Nazwa programu: Równać Szanse Wartość projektu: 20 000 zł .w tym dotacja ,00 zł Czas realizacji: czerwiec 2007 r.– marzec 2008 r. Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych Realizujący: MTR Dobrodzień – Zębowice Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

13 „Poznajemy naszych sąsiadów”
Dotacja: Sektorowy program Operacyjny rozwoju Zasobów Ludzkich Fundacja Kalos Kai Agathos „Szkoła na TAK” Wartość projektu: 64 989,41 zł w tym dotacja: 64 989,41 zł Czas realizacji: r. – r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych

14 Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych
Dotacja: Kuratorium Oświaty w Opolu Nazwa programu: Aktywizacja Jednostek Samorządowych Wartość projektu ,08 zł. w tym dotacja ,60 zł Czas realizacji : – r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych

15 „Młodości rozwiń skrzydła”
Dotujący: Kuratorium Oświaty w Opolu Nazwa programu: Aktywizacja Jednostek Samorządowych Wartość projektu ,57 zł w tym dotacja 8.920,88 zł Czas realizacji: r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych

16 Pracownie komputerowe dla szkół
Dotujący: Europejski Fundusz Społeczny i Unia Europejska Wartość projektu: 83 203,56 zł w tym dotacja 83 203,56 zł Czas realizacji: 2007 r., 2008 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Opis projektu: Okablowanie i umeblowanie pracowni oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej Cel projektu: Podwyższenie jakości nauczania zgodnie ze współczesnymi standardami edukacji

17 Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach
Dotujący: Europejski Fundusz Społeczny i Unia Europejska Nazwa programu: Pracownie komputerowe dla szkół Wartość projektu: ,66 zł., w tym dotacja 16 176,66 zł Czas realizacji: 2008 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Opis projektu: Okablowanie i umeblowanie centrum oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej Cel projektu: Podwyższenie jakości nauczania zgodnie ze współczesnymi standardami edukacji.

18 „Nasze małe, wielkie Ojczyzny- co nas łączy”
Dotujący: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie Nazwa programu: Wymiana Młodzieży Polsko – Ukraińskiej -Dobrodzień - Czortków Wartość projektu: 82.875,73 zł. w tym dotacja ,73 zł Realizatorzy Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Zapoznanie się z językiem sąsiada , jego kulturą , zwyczajami oraz historią , wymiana doświadczeń , zawiązanie przyjaźni i partnerstwa szkół , uświadomienie uczniom ważności własnej tożsamości i różnorodności wspólnoty europejskiej oraz otwartej tolerancyjnej postawy

19 Nowe Technologie na Usługach Edukacji
Nowe Technologie na Usługach Edukacji – projekt systemowy WODIP – uczestniczą Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu (dotacja 20 000 zł) i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pludrach (dotacja 5 000 zł)

20 Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” Dotacja ,40 zł Projekt w trakcie realizacji ( zakończenie r.)

21 Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości
Wyposażenie szkoły w najnowocześniejszą technologię komputerową Projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu Dotacja 332 102,00 zł + oprogramowanie i szkolenia dla pracowników

22 Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego Zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne dla prawie 98% uczniów gimnazjum DOTACJA 201 630,00 zł

23 PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU
RADOSNA SZKOŁA

24 Plac zabaw „Radosna szkoła” - Szemrowice
wybudowano szkolny Plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej w Szemrowicach za kwotę ,03 zł. Dotacja z budżetu Państwa wyniosła ,51 zł

25 Plac zabaw „Radosna szkoła” - Pludry
wybudowano szkolny plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pludrach, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” za kwotę ,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa wyniosła ,00 zł

26 Plac zabaw „Radosna szkoła” - Turza
wybudowano szkolny Plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole podstawowej w Turzy za kwotę 99,3 tys. zł Dotacja z budżetu Państwa wyniosła ,00 zł

27 Radosna szkoła – pomoce dydaktyczne
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach -Rządowy program wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” 12.000,00 zł PSP Dobrodzień 6.000,00 zł PSP Turza 6.000,00 zł PSP Szemrowice 6.000,00 zł PSP Pludry

28 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

29 Samochód strażacki dla OSP W Szemrowicach
Dofinansowano zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego marki SCANIA wraz z wyposażeniem w wysokości zł. Samochód strażacki został zakupiony z udziałem dotacji z RPO WO w wysokości zł

30 Samochód strażacki dla OSP w Dobrodzieniu
zakupiono nowy samochód strażacki marki Mercedes wraz z wyposażeniem za kwotę ,00 zł dla OSP w Dobrodzieniu. Na zakup samochodu uzyskano ,00 zł dotacji z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Opolu a także dotację Komendanta Głównego PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości ,00 zł.

31 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

32 Uporządkowanie gospodarki ściekowej
Wybudowano kanalizację sanitarną, deszczową i częściowo wymianę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Powstańców, ul. Szemrowickiej i ul. Kolejowej w Dobrodzieniu. Na inwestycję tę wydano w kwotę zł, dotacja RPO WO wynosi zł Długość sieci: mb w trakcie prac po zakończeniu

33 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu działanie „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity ,58 zł Dotacja ,00 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

34 Kanalizacja deszczowa - Warłów, Szemrowice
wybudowano sieć kanalizacji deszczowej (I etap) wraz z przebudową drogi w Warłowie za kwotę ,00 zł oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w Szemrowicach za kwotę ,00 zł Inwestycję ta w 50% została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie ( kwota dotacji ,14 zł)

35 PROJEKTY proekologiczne

36 Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym Koszt ,00 zł Dotacja PROW ,00 zł

37 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
Dotujący: Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Opolskiego na lata Koszt: ,00 zł w tym dotacja ,00 zł Realizacja inwestycji: r. Charakterystyka projektu: w ramach przeprowadzonych prac wykonano: 1.Roboty budowlane. 2. Remont pokrycia dachowego. 3. Remont sanitariatów. 4. Wymiana instalacji c.o. i urządzeń kotłowni. 5. Instalacja elektryczna kotłowni. 6. Instalacja odgromowa (demontaż i montaż). 7. Wentylacja kuchni – montaż okapu i przewodu wentylacyjnego. 8. Roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach. 9. Malowanie sal. 10. Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły.

38 Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „DELFIN” w Dobrodzieniu Koszt ,58 zł Dotacja PROW ,00 zł

39 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 300.000,00 zł.
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień Całkowity koszt inwestycji wyniósł ,00 zł. Realizacja przypadła na lata 2011/2012 Na rekultywację składowiska udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości ,00 zł

40 Małe projekty

41 Poznajemy Walory Krainy Dinozaurów
"Promocja walorów Krainy Dinozaurów poprzez organizację ogólnopolskiego biegu długodystansowego Dobrodzieńska Dycha„ Dotacja 8.961,96 zł „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

42 Ogrodzenie cmentarza w Bzinicy Nowej
Wykonano ogrodzenie i oznakowanie cmentarza ewangelicko- augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski, za kwotę zł. Zadanie to zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości zł „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

43 „Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej”
wydano publikację „Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność”. Kwota opracowania i publikacji wyniosła 42 tys. zł, z czego 24 tys. pochodzi z dotacji PROW. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

44 „Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii”
dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,60 zł Operacja  ta ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru gminy Dobrodzień oraz promocję jej walorów poprzez wydanie albumu ukazującego piękno gminy na dawnych pocztówkach i fotografiach. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

45 OPIEKA SPOŁECZNA

46 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata Wartość dotacji: ,00 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Cel: Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

47 Doposażenie i utworzenie punktów przygotowania i wydawania posiłków
Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata Wartość dotacji w latach : ,00 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Placówki objęte pomocą: Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu, PSP w Szemrowicach, PSP w Dobrodzieniu, ZSP w Pludrach, PSP w Turzy, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Cel: Celem Programu jest rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

48 Prace społeczno-użyteczne formą aktywizacji bezrobotnych
Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata Dotacja w latach : ,66 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. Opis projektu: Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznaczają  one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadający już prawo do zasiłku Cel: zapewnienie osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcie działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych, ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy "na czarno".

49 „Stawiamy na lepsze jutro – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień”
Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Czas realizacji: rok 2008 i 2010 Wartość projektu w roku 2008: ,94 zł w tym dotacja: ,19 zł Wartość projektu w roku 2010: ,86 zł w tym dotacja: ,99 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Opis projektu: W ramach projektu MGOPS zaoferował wsparcie w postaci bezpłatnego udziału w: grupowych i indywidualnych zajęciach psychospołecznych, zawodowych oraz wizażu i stylizacji podnoszących kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające powrót do życia społecznego, zajęciach teoretycznych oraz warsztatach praktycznych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z nauką języka niemieckiego. Cel projektu: aktywizacja osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

50 Pozostałe projekty

51 „Uczeń na wsi” Dotujący:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Koszt : ,00 zł w tym ,00 zł dotacji Charakterystyka projektu: Zakup autobusu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Autobus marki MERCEDES BENZ 518 CDI wyposażony w 19 miejsc siedzących + fotel kierowcy, z możliwością łatwego demontażu odpowiedniej ilości foteli w celu udostępnienia 2 miejsc dla wózków inwalidzkich.

52 dwujęzyczne tablice nazw miejscowości
Ustawa o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych koszt – dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ,10 zł język pomocniczy dwujęzyczne tablice nazw miejscowości

53 Moje boisko - Orlik 2012 Wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu Moje boisko - Orlik 2012 Ogólny koszt wyniósł ,00 zł, z czego ,00 zł to dotacja Samorządu Województwa Opolskiego i Ministerstwa Sportu

54 Remont Stadionu Miejskiego
Poprawiono estetykę oraz funkcjonalność Stadionu Miejskiego poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek oraz remont schodów. Koszt inwestycji wraz z nadzorem wyniósł ,00 zł. Dofinansowanie z PROW wyniosło ,00 zł „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

55 Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego”
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów gmin na terenie województwa opolskiego tj. Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Dobrodzień W ramach projektu odbyły się szkolenia specjalistyczne dla pracowników urzędów, przeprowadzono audyty oraz zakupiono zestawy komputerowe Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 734 356,96 PLN

56 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień
W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z sześciu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 10 858,02 zł Dotacja w kwocie 9 229,32 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

57 Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach
rozpoczęto budowę Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach, w ramach którego zostanie wybudowana sala spotkań dla mieszkańców sołectwa oraz remiza strażacka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ,00 zł. Na budowę CAW uzyskano dofinansowanie w wysokości ,00 zł PROW. Zakończenie budowy planuje się w r. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

58 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - 6.466.919,14 DROGI - 2.099.574,35
PODSUMOWANIE GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ,14 DROGI ,35 EDUKACJA ,08 OSP ,00 EKOLOGIA ,00 POMOC SPOŁECZNA ,84 RADOSNA SZKOŁA ,51 MAŁE PROJEKTY ,56 INNE ,42

59 RAZEM DOTACJE POZYSKANE W GMINIE DOBRODZIEŃ W LATACH 2007-2012
,90 PLN

60

61 Urząd Miejski w Dobrodzieniu Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień
Tel


Pobierz ppt "dotacje W gminie Dobrodzień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google