Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2012 1. 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2012 1. 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG."— Zapis prezentacji:

1 DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2012 1

2 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG

3 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Lp.Dł. drogiCena brutto złDotacja FOGR 1.Pludry, ul. Wiejska, ul. Polna2.503 mb816.221,30468.323,69 2.Bzinica Stara, ul. Dębowa700 mb176.079,39101.029,16 3.Bzinica Nowa, ul. Cmentarna1.309 mb376.789,39208.601,58 4.Kolejka, ul. Długa702 mb267.053,73140.400,00 3

4 Lp.Dł. drogiCena brutto złFOGR 5.Błachów, ul.Leśna, ul.Szkolna 1500 mb454.118,07260.559,55 6.Klekotna, ul. Cegielniana1210 mb396.638,10200.000,00 7.Turza, ul. Kręta525 mb168.895,2189.985,15 8.Bąki, ul. Stawowa1090 mb517.455,12218.000,00 9.Myślina, ul. Łączna678 mb250.762,3867.800,00 4

5 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Schetynówki ul. Zielona i ul. Studzienna w Dobrodzieniu Razem 1220 mb Cena brutto 434.702, 45 zł Dotacja w kwocie 220.001,22 zł 5

6 Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach Wnioskowana kwota dotacji PROW 124.874,00 zł Koszt 213.699,73 zł 6

7 7 PROJEKTY EDUKACYJNE

8 Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kwota dotacji : 184.731,00 zł Czas i miejsce realizacji: 01.08.2008r.- 30.09.2009r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu. Opis projektu: Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 3-5 lat oraz dzieci 6 letnie utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 letnich w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu, uruchomienie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach w Dobrodzieniu, Myślinie i Pludrach. Cel projektu: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień. Dajmy im szansę-upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień. 8

9 Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję-dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wartość projektu: 322.214,40 zł w tym dotacja: 322.214,40 zł Czas realizacji: 01.09.2008r.- 31.12.2009r. Realizujący: Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. 9

10 Dotujący: budżet państwa i Europejski Fundusz Społeczny Wartość projektu: 41. 797,44 zł w tym dotacja 37.347,44 zł Czas i miejsce realizacji: Czerwiec 2007, Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy W ramach projektu zainstalowano: Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym -10 szt. Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym 1 szt. Drukarkę sieciową, skaner, wideoprojektor, komputer przenośny, Urządzenia sieciowe i budowa sieci 1szt. Oprogramowanie edukacyjne 1 kpl. Cel projektu: Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych. Pracownie komputerowe dla szkół 10

11 Dotujący: Europejski Fundusz Społeczny i budżet Państwa Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Wartość projektu: Około 54.000 zł Czas i miejsce realizacji: 27.11.2006 – 25.07.2007, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Podwyższenie znajomości j. angielskiego – IV moduły, 16 nauczycieli Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych - język angielski 11

12 Dotujący: Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie Nazwa programu: Równać Szanse Wartość projektu: 20 000 zł.w tym dotacja 11.400,00 zł Czas realizacji: czerwiec 2007 r.– marzec 2008 r. Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych Realizujący: MTR Dobrodzień – Zębowice Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Widzieć – Opisać – Pokochać 12

13 Dotacja: Sektorowy program Operacyjny rozwoju Zasobów Ludzkich Fundacja Kalos Kai Agathos Szkoła na TAK Wartość projektu: 64 989,41 zł w tym dotacja: 64 989,41 zł Czas realizacji: 1.05. 2007 r. – 31.04.2008 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych Poznajemy naszych sąsiadów 13

14 Dotacja: Kuratorium Oświaty w Opolu Nazwa programu: Aktywizacja Jednostek Samorządowych Wartość projektu 22.963,08 zł. w tym dotacja 16.035,60 zł Czas realizacji :1.09.2007 – 15.12.2007 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych 14

15 Dotujący: Kuratorium Oświaty w Opolu Nazwa programu: Aktywizacja Jednostek Samorządowych Wartość projektu 12.741,57 zł w tym dotacja 8.920,88 zł Czas realizacji: 13.10-15.12.2008 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych Młodości rozwiń skrzydła 15

16 Dotujący: Europejski Fundusz Społeczny i Unia Europejska Wartość projektu: 83 203,56 zł w tym dotacja 83 203,56 zł Czas realizacji: 2007 r., 2008 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Opis projektu: Okablowanie i umeblowanie pracowni oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej Cel projektu: Podwyższenie jakości nauczania zgodnie ze współczesnymi standardami edukacji Pracownie komputerowe dla szkół 16

17 Dotujący: Europejski Fundusz Społeczny i Unia Europejska Nazwa programu: Pracownie komputerowe dla szkół Wartość projektu: 16.176,66 zł., w tym dotacja 16 176,66 zł Czas realizacji: 2008 r. Realizator: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Opis projektu: Okablowanie i umeblowanie centrum oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej Cel projektu: Podwyższenie jakości nauczania zgodnie ze współczesnymi standardami edukacji. Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach 17

18 Dotujący: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie Nazwa programu: Wymiana Młodzieży Polsko – Ukraińskiej -Dobrodzień - Czortków Wartość projektu: 82.875,73 zł. w tym dotacja 78.034,73 zł Realizatorzy Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu Cel projektu: Zapoznanie się z językiem sąsiada, jego kulturą, zwyczajami oraz historią, wymiana doświadczeń, zawiązanie przyjaźni i partnerstwa szkół, uświadomienie uczniom ważności własnej tożsamości i różnorodności wspólnoty europejskiej oraz otwartej tolerancyjnej postawy Nasze małe, wielkie Ojczyzny- co nas łączy 18

19 Nowe Technologie na Usługach Edukacji Nowe Technologie na Usługach Edukacji – projekt systemowy WODIP – uczestniczą Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu (dotacja 20 000 zł) i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pludrach (dotacja 5 000 zł) 19

20 Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Dotacja 156.516,40 zł Projekt w trakcie realizacji ( zakończenie 28.06.2013 r.) 20

21 Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości Wyposażenie szkoły w najnowocześniejszą technologię komputerową Projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu Dotacja 332 102,00 zł + oprogramowanie i szkolenia dla pracowników 21

22 Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego Zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne dla prawie 98% uczniów gimnazjum DOTACJA 201 630,00 zł 22

23 23 PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

24 Plac zabaw Radosna szkoła - Szemrowice wybudowano szkolny Plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej w Szemrowicach za kwotę 112.305,03 zł. Dotacja z budżetu Państwa wyniosła 56.152,51 zł 24

25 Plac zabaw Radosna szkoła - Pludry wybudowano szkolny plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pludrach, w ramach rządowego programu Radosna szkoła za kwotę 117.000,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa wyniosła 55.702,00 zł 25

26 Plac zabaw Radosna szkoła - Turza wybudowano szkolny Plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole podstawowej w Turzy za kwotę 99,3 tys. zł Dotacja z budżetu Państwa wyniosła 47.000,00 zł 26

27 Radosna szkoła – pomoce dydaktyczne zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach -Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła 12.000,00 zł PSP Dobrodzień 6.000,00 zł PSP Turza 6.000,00 zł PSP Szemrowice 6.000,00 zł PSP Pludry 27

28 28 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

29 Samochód strażacki dla OSP W Szemrowicach Dofinansowano zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego marki SCANIA wraz z wyposażeniem w wysokości 380.000 zł. Samochód strażacki został zakupiony z udziałem dotacji z RPO WO w wysokości 749.000 zł 29

30 Samochód strażacki dla OSP w Dobrodzieniu zakupiono nowy samochód strażacki marki Mercedes wraz z wyposażeniem za kwotę 600.000,00 zł dla OSP w Dobrodzieniu. Na zakup samochodu uzyskano 150.000,00 zł dotacji z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Opolu a także dotację Komendanta Głównego PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości 100.000,00 zł. 30

31 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 31

32 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Wybudowano kanalizację sanitarną, deszczową i częściowo wymianę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Powstańców, ul. Szemrowickiej i ul. Kolejowej w Dobrodzieniu. Na inwestycję tę wydano w kwotę 6.216.106 zł, dotacja RPO WO wynosi 2.674.711 zł Długość sieci: 15.920 mb w trakcie prac po zakończeniu 32

33 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Koszt całkowity 4.594.469,58 zł Dotacja 3.384.328,00 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 33

34 Kanalizacja deszczowa - Warłów, Szemrowice wybudowano sieć kanalizacji deszczowej (I etap) wraz z przebudową drogi w Warłowie za kwotę 437.473,00 zł oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w Szemrowicach za kwotę 390.000,00 zł Inwestycję ta w 50% została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie ( kwota dotacji 407.880,14 zł) 34

35 35 PROJEKTY proekologiczne

36 Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym Koszt 354.410,00 zł Dotacja PROW 146.250,00 zł 36

37 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach Charakterystyka projektu: w ramach przeprowadzonych prac wykonano: 1.Roboty budowlane. 2. Remont pokrycia dachowego. 3. Remont sanitariatów. 4. Wymiana instalacji c.o. i urządzeń kotłowni. 5. Instalacja elektryczna kotłowni. 6. Instalacja odgromowa (demontaż i montaż). 7. Wentylacja kuchni – montaż okapu i przewodu wentylacyjnego. 8. Roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach. 9. Malowanie sal. 10. Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły. 37

38 Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni DELFIN w Dobrodzieniu Koszt 331.549,58 zł Dotacja PROW 170.000,00 zł 38

39 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień Całkowity koszt inwestycji wyniósł 300.000,00 zł. Realizacja przypadła na lata 2011/2012 Na rekultywację składowiska udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 176.420,00 zł 39

40 Małe projekty 40

41 Poznajemy Walory Krainy Dinozaurów "Promocja walorów Krainy Dinozaurów poprzez organizację ogólnopolskiego biegu długodystansowego Dobrodzieńska Dycha Dotacja 8.961,96 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 41

42 Ogrodzenie cmentarza w Bzinicy Nowej Wykonano ogrodzenie i oznakowanie cmentarza ewangelicko- augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski, za kwotę 40.000 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24.000 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 42

43 Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej wydano publikację Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność. Kwota opracowania i publikacji wyniosła 42 tys. zł, z czego 24 tys. pochodzi z dotacji PROW. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 43

44 Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 24.904,60 zł Operacja ta ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru gminy Dobrodzień oraz promocję jej walorów poprzez wydanie albumu ukazującego piękno gminy na dawnych pocztówkach i fotografiach. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 44

45 OPIEKA SPOŁECZNA 45

46 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata 2006 - 2012 Wartość dotacji: 370.400,00 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Cel: Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 46

47 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata 2009-2012 Wartość dotacji w latach 2009-2012: 59.325,00 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Placówki objęte pomocą: Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu, PSP w Szemrowicach, PSP w Dobrodzieniu, ZSP w Pludrach, PSP w Turzy, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Cel: Celem Programu jest rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Doposażenie i utworzenie punktów przygotowania i wydawania posiłków 47

48 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata 2007-2012 Dotacja w latach 2007-2012: 72.312,66 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. Opis projektu: Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznaczają one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadający już prawo do zasiłku Cel: zapewnienie osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcie działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych, ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy "na czarno". Prace społeczno-użyteczne formą aktywizacji bezrobotnych 48

49 Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Czas realizacji: rok 2008 i 2010 Wartość projektu w roku 2008: 77.730,94 zł w tym dotacja: 69.569,19 zł Wartość projektu w roku 2010: 81.101,86 zł w tym dotacja: 73.312,99 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Opis projektu: W ramach projektu MGOPS zaoferował wsparcie w postaci bezpłatnego udziału w: grupowych i indywidualnych zajęciach psychospołecznych, zawodowych oraz wizażu i stylizacji podnoszących kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające powrót do życia społecznego, zajęciach teoretycznych oraz warsztatach praktycznych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z nauką języka niemieckiego. Cel projektu: aktywizacja osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stawiamy na lepsze jutro – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień 49

50 Pozostałe projekty 50

51 Uczeń na wsi Dotujący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Koszt : 266.000,00 zł w tym 128.300,00 zł dotacji Charakterystyka projektu: Zakup autobusu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Uczeń na wsi. Autobus marki MERCEDES BENZ 518 CDI wyposażony w 19 miejsc siedzących + fotel kierowcy, z możliwością łatwego demontażu odpowiedniej ilości foteli w celu udostępnienia 2 miejsc dla wózków inwalidzkich. 51

52 Ustawa o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych 52 koszt – dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 57.679,10 zł język pomocniczy dwujęzyczne tablice nazw miejscowości

53 Moje boisko - Orlik 2012 Wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu Moje boisko - Orlik 2012 Ogólny koszt wyniósł 1.270.000,00 zł, z czego 666.000,00 zł to dotacja Samorządu Województwa Opolskiego i Ministerstwa Sportu 53

54 Remont Stadionu Miejskiego Poprawiono estetykę oraz funkcjonalność Stadionu Miejskiego poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek oraz remont schodów. Koszt inwestycji wraz z nadzorem wyniósł 188.000,00 zł. Dofinansowanie z PROW wyniosło 111.000,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 54

55 Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów gmin na terenie województwa opolskiego tj. Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Dobrodzień W ramach projektu odbyły się szkolenia specjalistyczne dla pracowników urzędów, przeprowadzono audyty oraz zakupiono zestawy komputerowe Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 734 356,96 PLN 55

56 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z sześciu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 10 858,02 zł Dotacja w kwocie 9 229,32 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 56

57 Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach rozpoczęto budowę Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach, w ramach którego zostanie wybudowana sala spotkań dla mieszkańców sołectwa oraz remiza strażacka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 651.000,00 zł. Na budowę CAW uzyskano dofinansowanie w wysokości 371.137,00 zł PROW. Zakończenie budowy planuje się w 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 57

58 PODSUMOWANIE GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - 6.466.919,14 DROGI - 2.099.574,35 EDUKACJA - 1.592.329,08 OSP - 999.000,00 EKOLOGIA - 849.670,00 POMOC SPOŁECZNA - 644.919,84 RADOSNA SZKOŁA - 188.854,51 MAŁE PROJEKTY - 81.866,56 INNE - 1.343.345,42 58

59 RAZEM DOTACJE POZYSKANE W GMINIE DOBRODZIEŃ W LATACH 2007-2012 14.266.478,90 PLN 59

60 60

61 Urząd Miejski w Dobrodzieniu Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień Tel. 34 357 51 00 e-mail: urzad@dobrodzien.pl 61


Pobierz ppt "DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2012 1. 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google