Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Commenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

3 W projekcie partnerskim zatytułowanym Pikselowa turystyka partnerami są odpowiednie instytucje z Turcji i Polski, a dokładnie: Gaziantep Provincial Education Directorate Gaziantep Provincial Directorate of Culture and Tourism Oguzeli Multi-Programme High School Po stronie polskiej udział w projekcie biorą: Starostwo Powiatowe w Żywcu Beskidzka Izba Turystyczna ZSAIO w Żywcu Projekt jest realizowany od sierpnia 2010 do lipca 2012 (projekt dwuletni).

4 Projekt posiada indywidualny znak graficzny, logo przygotowane przez partnera z Turcji.

5 Jakie działania podejmujemy w naszym projekcie? Działania podejmowane w ramach projektu są wpisane w trzy główne obszary tematyczne: 1.Projekt zawiera działania związane z nauczaniem zawodowych przedmiotów informatycznych. 2.Projekt analizuje i porównuje jakość istniejących mechanizmów kształcenia zawodowego do zmieniających się wymagań rynku pracy na przykładzie Polski i Turcji. 3.Wykorzystywanie narzędzi informatycznych w szkole 4.Umiejętność wykorzystywania narzędzi informatycznych w turystyce, hotelarstwie, gastronomii, 5.Współpraca szkół z partnerami lokalnymi, 6.Nauczanie przedsiębiorczości 7.Porównywanie systemów edukacji w Polsce i Turcji 8.Wzmocnienie związków między edukacją a światem pracy 9.Zarządzanie szkołami, autonomia szkół 10.Nauka i uczenie się języków obcych

6 Dodatkowo: Wzmocnienie związków między edukacją a światem pracy. Zainicjowanie współpracy między władzami oświatowymi i przedsiębiorcami obu regionów Zarządzanie szkołami, autonomia szkół. Nauka i uczenie się języków obcych Stałe kontakty dwustronne nauczycieli i uczniów. Trwały efekt: Opracowanie zeszytów do ćwiczeń tematycznych. Broszura informacyjna na temat wykorzystywania narzędzi informatycznych w turystyce. Opracowanie wspólnego raportu w postaci e-book, Strony www. projektu, Konta na www.facebook.com

7 Poszczególne instytucje mają ściśle przypisane zadania i określone terminy ich realizacji. Władze oświatowe powiatu żywieckiego wykonują zadania wnioskodawcy oraz zarządzają finansami projektu w regionie. Pełnią funkcję mediatora pomiędzy partnerami projektu oraz motywują ich do jak najlepszej aktywności na rzecz osiągnięcia założonych celów i efektów, angażują się w poszczególne działania np. mobilność, udział w seminarium, spotkania robocze. Pełnią także funkcję doradczą przy rozwiązywaniu bieżących problemów w zarządzaniu projektem. Wspierające działania regionalnych władz oświatowych mają istotne znaczenie dla jakości końcowych efektów projektu oraz kontynuacji współpracy w przyszłości miedzy regionami, między partnerami w danym regionie, między szkołami zaangażowanych regionów a także między organizacjami.

8 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Placówka ZSAIO jest wiodącym partnerem projektu. Kadra nauczycielska będzie uczestniczyć w wyjazdach do regionu partnerskiego na wizyty robocze oraz seminaria w regionie partnerskim oraz własnym. Będzie uczestniczyć w zadaniach koordynujących całość projektu, pod względem językowym (j. angielski) i organizatorskim (wizyty robocze oraz seminaria w obu regionach). Wraz z partnerem tureckim zapoczątkuje prace nad stroną internetową regionu oraz zestawem ćwiczeń tematycznych do zajęć praktycznych w j. angielskim i polskim w postaci e-book. Przeprowadzi badania na temat wykorzystywania narzędzi informatycznych w działaniu firm a także kształceniu młodzieży. Dokona się rozwój nowoczesnej metody kształcenia teoretycznego i praktycznego za pomocą narzędzi informatycznych, rozwijających przedsiębiorczość młodych ludzi, która jest bardzo przydatna nie tylko w przyszłym miejscu pracy ale także w przypadku tzw. samo zatrudnienia. Na zakończenie projektu kadra nauczycielska zaprezentuje wyniki swoich badań, opracowując je w formie raportów i e-book oraz publikując w Internecie i przedstawiając na szkoleniach, konferencjach czy seminariach w ramach projektów unijnych.

9 Beskidzka Izba Turystyki: Organizowanie wszelkich działań związanych z projektem, Pomoc w organizacji wycieczek przedmiotowych Organizacja wyjazdów i wycieczek do Gaziantep, Promowanie miejsc historycznych i kulturalnych w regionie żywieckim, Reprezentowanie działalności sektora turystyki w Żywcu, Realizacja działań regionalnych, Wymiana doświadczeń z partnerami i współpraca z nimi, Wsparcie działań w celu upowszechniania turystyki, Opracowanie wyników projektu.

10 W czasie projektu są przewidziane 24 mobilności ( 3 wizyty) w Turcji oraz 24 mobilności (3 wizyty) w Polsce, w czasie których realizowane są zadania projektu. Realizowanie wizyt jest kluczowe dla projektu, gdyż pozwala na min.: na poznawanie instytucji partnerskich, szkół, czy sposobów pracy/zarządzania. Mobilności w projekcie i rola jaką spełniają.

11 Dyrektor Szkoły Czesław Malinka Koordynator Nauczyciel informatyki Bożena Ciesielska Nauczyciel j. Angielskiego Iwona Mikołajczyk Nauczyciel j. angielskiego Teresa Kubielas Nauczyciel przedm. Zawod. Sylwia Ostrowska Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński Prezes Krzysztof Mrowiec STAŁA GRUPA PROJEKTOWA

12 Trzy spotkania robocze obu stron: w Polsce w Turcji, Trzy spotkania grup projektowych w Polsce i Turcji. Warsztaty / w Żywcu i w Gaziantep dla nauczycieli i uczniów zaangażowanych w projekt Seminaria / w Turcji i w Polsce /, których zadaniem jest porównanie systemów edukacji w Polsce i w Turcji oraz zainicjowanie współpracy między władzami oświatowymi obu regionów, Stałe kontakty dwustronne nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie, Dodatkowo: ożywienie współpracy między przedsiębiorcami współpracujących regionów, Seminarium na temat: Co nam przeszkadza, co chcemy zmienić - jak lepiej wykorzystywać fundusze unijne? Wymiana doświadczeń. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej obecnego systemu nauczania i pracy szkoły w porównaniu do standardów europejskich.( na początku i na końcu projektu) Badanie rynku/ankieta na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w dużych, małych i średnich przedsiębiorstwach w branży turystycznej. Ankieta ma na celu znalezienie jak najlepszych rozwiązań jakie narzędzia są najczęściej wykorzystywane w praktyce zawodowej branży turystycznej oraz dostosowanie materiałów edukacyjnych do współczesnych wymagań rynku pracy, Zarządzanie szkołami, autonomia szkół Nauka i uczenie się języków obcych. Tłumaczenie ankiet przez uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Program pracy

13 Warsztaty z pedagogiem i informatykiem, dotyczące potencjalnych zagrożeń płynących z internetu: cyberprzemoc, phishing, pharming -wyłudzanie danych, kradzież tożsamości, pranie pieniędzy, oszukanie firmy, oszustwa mailowe, włamania, spam, zagrożenie, Seminarium dla rodziców na temat: Rodzaje zagrożeń w sieci Ankieta na temat : Za co lubię internet a co mi przeszkadza w sieci? Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją... - Spotkanie z pedagogiem/ i informatykiem na temat pokusy współczesnych czasów czyli migracji zarobkowej, oraz komunikacji międzyludzkiej za pomocą internetu. Możliwości kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi w kraju i za granicą za pomocą internetu, komunikatorów i kamer internetowych. Środki przekazu cyfrowego, Międzynarodowy Konkurs na najlepszą stronę internetową promującą miejsce w którym mieszkam: Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej Ankieta wśród młodzieży i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego na temat wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających nauczanie i prace w szkole, Analiza ankiet przez szkołę w Polsce i w Turcji - oceniająca znajomość i faktyczne wykorzystywanie narzędzi informatycznych przez nauczycieli w Polsce i Turcji, porównania, wnioski,

14 Baza danych Projekt przewiduje stworzenie bazy danych promującej rozwiązania edukacyjne i szkoleniowe wypracowane w ramach projektu. Baza zawierać będzie katalog rezultatów oraz załączniki takie jak np. programy szkoleń, zestawy ćwiczeń, strony internetowe, czy filmy szkoleniowe. Zbiór informacji i dokumentów udostępniany będzie na stronach internetowych, oraz CD. Międzynarodowa promocja. Projekt przewiduje promocje rezultatów edukacyjnych wypracowanych w ramach projektu na arenie międzynarodowej. Działanie to obejmie organizację jednej międzynarodowej konferencji w Polsce oraz udział w konferencjach zagranicznych organizowanych za granicą.

15 Jakość kształcenia zawodowego, choć powszechnie pożądana, jest różnie rozumiana w różnych krajach europejskich, co stoi wyraźnie na przeszkodzie ku tworzeniu jednolitego rynku pracy z równymi szansami dla każdego.


Pobierz ppt "Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google