Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata ”"— Zapis prezentacji:

1 „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”
Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi ws. realizacji Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej na lata w roku 2011

2 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Przebudowa ulicy Piotrkowskiej Historia projektu ogłoszono konkurs „Piotrkowska Obiecana”; ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego/Mickiewicza; nastąpiło otwarcie ofert - Zarząd Dróg i Transportu wyłonił firmę EGIS Poland; – dwie Rady Techniczne: szczegółowe rozwiązania dotyczące skrzyżowań i geometrii drogi; lokalizacja „mebli miejskich”; uzgodnienia z gestorami sieci; – przedłużenie terminu złożenia projektu przez Wykonawcę do 29 lutego 2012.

3 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Przebudowa ulicy Piotrkowskiej

4 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Przebudowa ulicy Piotrkowskiej

5 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Przebudowa ulicy Piotrkowskiej Harmonogram dalszych prac: Koniec lutego – oddanie projektu przebudowy przez wykonawcę; pozwolenie na budowę; Marzec 2012 – ogłoszenie przetargu na realizatora projektu; II kwartał 2012 r. –podpisanie porozumienia z Łódzką Spółką Infrastrukturalną o wspólnej realizacji robót. rozpoczęcie przebudowy (realizacja projektu).

6 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Przebudowa ulicy Piotrkowskiej – powiązania z zadaniami „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej”: I-1.2. i I-2.4. (budki, kioski), I-2.3. (mała architektura), II-3.1. (wymiana nawierzchni), I-3.5. (plac Wolności), I-4.2. (zieleń) II-1.1. (eliminacja ruchu kołowego), II-2.1. (ruch rowerowy), II-2.3. (SIM), II-3.1. (nawierzchnia), III-4.2. (oświetlenie), VI-1.2. (uatrakcyjnienie funkcji spacerowej), VI-2.5. (miejsce dla imprez masowych)

7 Najważniejsze zmiany na ulicy Piotrkowskiej
Zmiana geometrii oraz materiału posadzki ulicy Piotrkowskiej (zwężenie jezdni do 6m, znacznie szersze chodniki); Posadzka z granitu; Nowe „meble miejskie”; Zieleń miejska na Piotrkowskiej; Nowe oświetlenie uliczne i iluminacyjne; Kioski na ulicy Piotrkowskiej.

8 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Projekt oświetlenia dekoracyjnego (Zadanie III-4.2.) 77 konstrukcji choinek; 8 sań z parą reniferów w formie przewieszek Energooszczędna technologia LED System sterowania drogą radiową Całkowity pobór mocy – ok. 20 zł/h Finansowanie z oszczędności środków przeznaczonych na prace projektowe remontu ul. Piotrkowskiej Negocjacje Miasta z potencjalnymi sponsorami oświetlenia, zakładające dodatkową jego rozbudowę

9 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Projekt oświetlenia dekoracyjnego (Zadanie III-4.2.)

10 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Finansowanie oświetlenia dekoracyjnego Koszt z 2011 roku uwzględnia: dostawę (produkcja) - ok montaż dozór techniczny RAZEM: Koszty montażu, demontażu, magazynowania i konserwacji: RAZEM:

11 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Projekt nowego „Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie ul. Piotrkowskiej w Łodzi” (Zadania I-1.2. i I-4.2.) Realizacja „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej” w zakresie poprawy estetyki ulicy Piotrkowskiej (cel szczegółowy: „opracowania zasad gospodarowania przestrzenią ulicy Piotrkowskiej”); Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie Regulaminu: Ogródki zlokalizowane jedynie na chodniku oraz pod elewacjami; Ujednolicenie estetyki ogródków gastronomicznych; Uproszczenie „procedury ogródkowej” Wydłużenie „sezonu ogródkowego” Konsultacje społeczne projektu (9-20 stycznia 2012)

12 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Zmiana statusu ul. Piotrkowskiej (na odcinku od placu Wolności do al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza) z drogi publicznej na drogę wewnętrzną Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi; Koncepcja zmiany statusu związana z projektem „Regulaminu ogródkowego” ; Trwają prace nad Zarządzeniem ws. stawek opłat na ulicy Piotrkowskiej (narzędzie polityki Miasta)

13 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Monitoring ruchu na ulicy Piotrkowskiej (Zadanie III-3.1.) Start systemu w grudniu 2012; 14 kamer na 7 przecznicach; System sprawdza, czy dany pojazd ma przypisany identyfikator upoważniający do wjazdu na Piotrkowską i automatycznie rejestruje te, które takim upoważnieniem nie dysponują; Koszt: zł; Operatorzy: ZDiT i Straż Miejska; W marcu 2012 roku zostanie przeprowadzona analiza dotycząca liczby kierujących, którzy wjeżdżają na ul. Piotrkowską mimo braku stosownych uprawnień.

14 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej
Inne działania związane z ładem przestrzennym: MPU prowadzi prace związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Piotrkowskiej i kwartałów przyległych (Zadanie I-1.1.); Trwają prace nad przygotowaniem narzędzi prawnych umożliwiających rozwój i ochronę ul. Piotrkowskiej, jako miejsca o szczególnych walorach historycznych, estetycznych i kulturowych (spotkania z właścicielami, prace nad wewnętrznym regulaminem czystości i porządku, akcja społecznościowa promująca dobre postawy w zakresie estetyki przestrzeni publicznej Śródmieścia) (Zadanie I-3.6.); Współpraca z MPU przy projekcie budowy atrakcyjnego połączenia pieszego ulicy Piotrkowskiej z EC1 i Dworcem Łódź Fabryczna oraz Manufakturą (warsztaty urbanistyczne „Zszywanie miasta”) (zadanie II-2.4.).

15 Jakość życia i kapitał społeczny / Atrakcyjność gospodarcza ulicy Piotrkowskiej
Opracowanie i realizacja: Program zamiany mieszkań - „Piotrkowska dla chętnych” - jako pilotaż kompleksowego programu Miasta, w powiązaniu z pracami nad Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łodzi (Zadanie IV-3.2.) Plan podwyższania standardu wybranych komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz doświetlenia podcieni, bram i podwórek – jako integralny element programu „Mia100 Kamienic” (Zadanie IV-3.4.) Popularyzacja dobrych zachowań prowadzących do poprawy stanu ulicy Piotrkowskiej oraz aktywizacji jej mieszkańców (Zadanie IV-1.2. oraz Zadanie V-2.3). IV edycja Konkursu „Przywróćmy blask Piotrkowskiej” (grudzień 2011); Konkurs zorganizowany przez Straż Miejską na najczystszą witrynę, podwórko i elewację (listopad 2011); Spotkania Prezydent Miasta – Menadżera Piotrkowskiej, z właścicielami, zarządcami prywatnych nieruchomości, terenów przy ulicy Piotrkowskiej (Społem, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, etc.); W 2012r. Planowana jest organizacja kampanii społecznej, promującej dobre praktyki w zakresie estetyki przestrzeni publicznej śródmieścia.

16 Atrakcyjność kulturalno-turystyczna ulicy Piotrkowskiej
Partycypacja finansowa i wsparcie organizacyjne: „Potęga Łodzi – Power of Łódź” - konkurs fotograficzny „9. bieg ulicą Piotrkowską” „Akademickie Ogólnopolskie Regaty ulicy Piotrkowskiej” „Letni Festiwal Sztuki” – „Trawniki Kultury” „Light Move Festival” „Gwiazdka z Piotrkowską”

17 Light Move Festival

18 Light Move Festival

19 Light Move Festival

20 Gwiazdka z Piotrkowską

21 Atrakcyjność kulturalno-turystyczna ulicy Piotrkowskiej
Partycypacja finansowa i wsparcie organizacyjne: 2. edycja „Urodzin Tuwima” Folder „Szlak Ulicy Piotrkowskiej” Przewodnik „Podwórka Piotrkowskiej” Współorganizacja cyklu wycieczek na ulicy Piotrkowskiej

22 grudzień 2011 – uruchomienie strony internetowej

23 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi
Minusy stanu obecnego: Obecny Plac Wolności jest placem tylko z nazwy - funkcjonuje jako rondo, które uniemożliwia swobodne poruszanie się pieszych (nieprzyjazna przestrzeń publiczna) Niemożliwa jest organizacja jakichkolwiek większych przedsięwzięć integrujących mieszkańców Łodzi np. koncertów, jarmarków itd.

24 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi
Zalety proponowanego rozwiązania: Pięciokrotne powiększenie powierzchni dostępnej dla pieszych, powiązanej bezpośrednio z Piotrkowską – por. Zadanie I-3.5. „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej”; Więcej przestrzeni dla pieszych, poprzez przeniesienie ruchu samochodowego i komunikacji publicznej na północną część placu; Przesunięcie pomnika T. Kościuszki maksymalnie na północ = pomnik zyskuje na reprezentacyjności, a nowe usytuowanie podkreśla najważniejszą oś miasta Łodzi – ulicę Piotrkowską

25 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi
Zalety proponowanego rozwiązania: Oprawa architektoniczna dla pomnika w postaci kolumnady: Osłona od ruchu kołowego; Postmodernistyczny cytat, interpretujący kolumnę ratusza; Razem z dominantami architektonicznymi – kościołem i ratuszem powstaje układ, który definiuje przestrzeń placu, porządkuje znaczenia i hierarchizuje pozytywnie przestrzeń; Pamięć historii zostaje zachowana w rysunku posadzki – w projekcie podkreślona jest unikatowa geometria placu oraz wskazane centrum

26 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi
Ponadto: Pełne zintegrowanie placu z ulicą Piotrkowską; Projekt przewiduje funkcjonowanie placu w dwóch aspektach użytkowania – codziennym i świątecznym; Powstanie trybuny dla codziennego użytkowania placu, z której ludzie mogą obserwować życie placu i ulicy Piotrkowskiej; Stworzenie możliwości organizacji większych przedsięwzięć rozrywkowych i kulturalnych, dla których podest kolumnady może stanowić gotową scenę; Fontanna w formie płytkiej niecki (2-4 cm zagłębienia) z wodą jest dodatkową atrakcją, niestanowiącą żadnej bariery przestrzennej

27 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności

28 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności

29 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności

30 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Wariant 1
Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Wariant 1. Pomnik zespolony z kolumnadą

31 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Wariant 2
Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Wariant 2. Pomnik na wyspie między torami

32 Jednostka realizująca Nazwa zadania budżetowego
Wartość w 2012 r. Zarząd Dróg i Transportu Utrzymanie porządku i czystości, odśnieżanie Przebudowa ul. Piotrkowskiej Biuro Architekta Miasta Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią Miejska Pracownia Urbanistyczna Plany miejscowe, koncepcje urbanistyczne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej Organizacja cyklicznych wycieczek z przewodnikiem. przygotowanie "Szlaku ulicy Piotrkowskiej" 75 700 Straż Miejska Zakup materiałów promujących ul. Piotrkowską, popularyzacja alarmowych numerów telefonów 20 000 RAZEM


Pobierz ppt "„Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google