Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020 Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi ws. realizacji Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020 Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi ws. realizacji Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020 Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi ws. realizacji Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020 w roku 2011

2 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Przebudowa ulicy Piotrkowskiej Historia projektu 11.03.2011 ogłoszono konkurs Piotrkowska Obiecana; 18.08.2011 ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego/Mickiewicza; 26.08.2011 nastąpiło otwarcie ofert - Zarząd Dróg i Transportu wyłonił firmę EGIS Poland; 09-11.2011 – dwie Rady Techniczne: szczegółowe rozwiązania dotyczące skrzyżowań i geometrii drogi; lokalizacja mebli miejskich; uzgodnienia z gestorami sieci; 23.12.2011 – przedłużenie terminu złożenia projektu przez Wykonawcę do 29 lutego 2012.

3 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Przebudowa ulicy Piotrkowskiej

4 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Przebudowa ulicy Piotrkowskiej

5 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Przebudowa ulicy Piotrkowskiej Harmonogram dalszych prac: Koniec lutego – oddanie projektu przebudowy przez wykonawcę; pozwolenie na budowę; Marzec 2012 – ogłoszenie przetargu na realizatora projektu; II kwartał 2012 r. –podpisanie porozumienia z Łódzką Spółką Infrastrukturalną o wspólnej realizacji robót. rozpoczęcie przebudowy (realizacja projektu).

6 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Przebudowa ulicy Piotrkowskiej – powiązania z zadaniami Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej: I-1.2. i I-2.4. (budki, kioski), I-2.3. (mała architektura), II-3.1. (wymiana nawierzchni), I-3.5. (plac Wolności), I-4.2. (zieleń) II-1.1. (eliminacja ruchu kołowego), II-2.1. (ruch rowerowy), II-2.3. (SIM), II-3.1. (nawierzchnia), III-4.2. (oświetlenie), VI-1.2. (uatrakcyjnienie funkcji spacerowej), VI-2.5. (miejsce dla imprez masowych)

7 Najważniejsze zmiany na ulicy Piotrkowskiej Zmiana geometrii oraz materiału posadzki ulicy Piotrkowskiej (zwężenie jezdni do 6m, znacznie szersze chodniki); Posadzka z granitu; Nowe meble miejskie; Zieleń miejska na Piotrkowskiej; Nowe oświetlenie uliczne i iluminacyjne; Kioski na ulicy Piotrkowskiej.

8 Projekt oświetlenia dekoracyjnego (Zadanie III-4.2.) 77 konstrukcji choinek; 8 sań z parą reniferów w formie przewieszek Energooszczędna technologia LED System sterowania drogą radiową Całkowity pobór mocy – ok. 20 zł/h Finansowanie z oszczędności środków przeznaczonych na prace projektowe remontu ul. Piotrkowskiej Negocjacje Miasta z potencjalnymi sponsorami oświetlenia, zakładające dodatkową jego rozbudowę Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej

9 Projekt oświetlenia dekoracyjnego (Zadanie III-4.2.) Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej

10 Finansowanie oświetlenia dekoracyjnego Koszt z 2011 roku uwzględnia: dostawę (produkcja) - ok. 850.500 montaż - 121.000 dozór techniczny - 40.000 RAZEM: 1.011.000 Koszty montażu, demontażu, magazynowania i konserwacji: 2012 - 386.700 2013 - 386.700 2014 - 171.200 RAZEM: 1.955.600 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej

11 Projekt nowego Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie ul. Piotrkowskiej w Łodzi (Zadania I-1.2. i I-4.2.) Realizacja Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w zakresie poprawy estetyki ulicy Piotrkowskiej (cel szczegółowy: opracowania zasad gospodarowania przestrzenią ulicy Piotrkowskiej); Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie Regulaminu: -Ogródki zlokalizowane jedynie na chodniku oraz pod elewacjami; -Ujednolicenie estetyki ogródków gastronomicznych; -Uproszczenie procedury ogródkowej -Wydłużenie sezonu ogródkowego Konsultacje społeczne projektu (9-20 stycznia 2012)

12 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Zmiana statusu ul. Piotrkowskiej (na odcinku od placu Wolności do al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza) z drogi publicznej na drogę wewnętrzną Przyjęta 28.09 uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi; Koncepcja zmiany statusu związana z projektem Regulaminu ogródkowego ; Trwają prace nad Zarządzeniem ws. stawek opłat na ulicy Piotrkowskiej (narzędzie polityki Miasta)

13 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Monitoring ruchu na ulicy Piotrkowskiej (Zadanie III-3.1.) Start systemu w grudniu 2012; 14 kamer na 7 przecznicach; System sprawdza, czy dany pojazd ma przypisany identyfikator upoważniający do wjazdu na Piotrkowską i automatycznie rejestruje te, które takim upoważnieniem nie dysponują; Koszt: 900.000 zł; Operatorzy: ZDiT i Straż Miejska; W marcu 2012 roku zostanie przeprowadzona analiza dotycząca liczby kierujących, którzy wjeżdżają na ul. Piotrkowską mimo braku stosownych uprawnień.

14 Ład przestrzenny i infrastruktura ulicy Piotrkowskiej Inne działania związane z ładem przestrzennym Inne działania związane z ładem przestrzennym: MPU prowadzi prace związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Piotrkowskiej i kwartałów przyległych (Zadanie I-1.1.); Trwają prace nad przygotowaniem narzędzi prawnych umożliwiających rozwój i ochronę ul. Piotrkowskiej, jako miejsca o szczególnych walorach historycznych, estetycznych i kulturowych (spotkania z właścicielami, prace nad wewnętrznym regulaminem czystości i porządku, akcja społecznościowa promująca dobre postawy w zakresie estetyki przestrzeni publicznej Śródmieścia) (Zadanie I-3.6.); Współpraca z MPU przy projekcie budowy atrakcyjnego połączenia pieszego ulicy Piotrkowskiej z EC1 i Dworcem Łódź Fabryczna oraz Manufakturą (warsztaty urbanistyczne Zszywanie miasta) (zadanie II-2.4.).

15 Jakość życia i kapitał społeczny / Atrakcyjność gospodarcza ulicy Piotrkowskiej Opracowanie i realizacja: Program zamiany mieszkań - Piotrkowska dla chętnych - jako pilotaż kompleksowego programu Miasta, w powiązaniu z pracami nad Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łodzi (Zadanie IV-3.2.) Plan podwyższania standardu wybranych komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz doświetlenia podcieni, bram i podwórek – jako integralny element programu Mia100 Kamienic (Zadanie IV- 3.4.) Popularyzacja dobrych zachowań prowadzących do poprawy stanu ulicy Piotrkowskiej oraz aktywizacji jej mieszkańców (Zadanie IV- 1.2. oraz Zadanie V-2.3). IV edycja Konkursu Przywróćmy blask Piotrkowskiej (grudzień 2011); Konkurs zorganizowany przez Straż Miejską na najczystszą witrynę, podwórko i elewację (listopad 2011); Spotkania Prezydent Miasta – Menadżera Piotrkowskiej, z właścicielami, zarządcami prywatnych nieruchomości, terenów przy ulicy Piotrkowskiej (Społem, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, etc.); W 2012r. Planowana jest organizacja kampanii społecznej, promującej dobre praktyki w zakresie estetyki przestrzeni publicznej śródmieścia.

16 Atrakcyjność kulturalno-turystyczna ulicy Piotrkowskiej Partycypacja finansowa i wsparcie organizacyjne: Potęga Łodzi – Power of Łódź - konkurs fotograficzny 9. bieg ulicą Piotrkowską Akademickie Ogólnopolskie Regaty ulicy Piotrkowskiej Letni Festiwal Sztuki – Trawniki Kultury Light Move Festival Gwiazdka z Piotrkowską

17 Light Move Festival

18

19

20 Gwiazdka z Piotrkowską

21 Atrakcyjność kulturalno-turystyczna ulicy Piotrkowskiej Partycypacja finansowa i wsparcie organizacyjne: 2. edycja Urodzin Tuwima Folder Szlak Ulicy Piotrkowskiej Przewodnik Podwórka Piotrkowskiej Współorganizacja cyklu wycieczek na ulicy Piotrkowskiej

22 www.ulicapiotrkowska.pl grudzień 2011 – uruchomienie strony internetowej

23 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi Minusy stanu obecnego: Obecny Plac Wolności jest placem tylko z nazwy - funkcjonuje jako rondo, które uniemożliwia swobodne poruszanie się pieszych (nieprzyjazna przestrzeń publiczna) Niemożliwa jest organizacja jakichkolwiek większych przedsięwzięć integrujących mieszkańców Łodzi np. koncertów, jarmarków itd.

24 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi Zalety proponowanego rozwiązania: Pięciokrotne powiększenie powierzchni dostępnej dla pieszych, powiązanej bezpośrednio z Piotrkowską – por. Zadanie I-3.5. Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej; Więcej przestrzeni dla pieszych, poprzez przeniesienie ruchu samochodowego i komunikacji publicznej na północną część placu; Przesunięcie pomnika T. Kościuszki maksymalnie na północ = p omnik zyskuje na reprezentacyjności, a nowe usytuowanie podkreśla najważniejszą oś miasta Łodzi – ulicę Piotrkowską

25 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi Zalety proponowanego rozwiązania: Oprawa architektoniczna dla pomnika w postaci kolumnady: Osłona od ruchu kołowego; Postmodernistyczny cytat, interpretujący kolumnę ratusza; Razem z dominantami architektonicznymi – kościołem i ratuszem powstaje układ, który definiuje przestrzeń placu, porządkuje znaczenia i hierarchizuje pozytywnie przestrzeń; Pamięć historii zostaje zachowana w rysunku posadzki – w projekcie podkreślona jest unikatowa geometria placu oraz wskazane centrum

26 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Opracowany przez Architekta Miasta Łodzi Ponadto: Pełne zintegrowanie placu z ulicą Piotrkowską; Projekt przewiduje funkcjonowanie placu w dwóch aspektach użytkowania – codziennym i świątecznym; Powstanie trybuny dla codziennego użytkowania placu, z której ludzie mogą obserwować życie placu i ulicy Piotrkowskiej; Stworzenie możliwości organizacji większych przedsięwzięć rozrywkowych i kulturalnych, dla których podest kolumnady może stanowić gotową scenę; Fontanna w formie płytkiej niecki (2-4 cm zagłębienia) z wodą jest dodatkową atrakcją, niestanowiącą żadnej bariery przestrzennej

27 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności

28

29

30 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Wariant 1. Pomnik zespolony z kolumnadą

31 Pomysł na przebudowę płyty Placu Wolności Wariant 2. Pomnik na wyspie między torami

32 Budżet 2012 Jednostka realizującaNazwa zadania budżetowego Wartość w 2012 r. Zarząd Dróg i TransportuUtrzymanie porządku i czystości, odśnieżanie2 100 000 Zarząd Dróg i TransportuPrzebudowa ul. Piotrkowskiej1 000 000 Biuro Architekta Miasta Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią2 114 600 Miejska Pracownia UrbanistycznaPlany miejscowe, koncepcje urbanistyczne804 170 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z ZagranicąDziałania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej240 000 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Organizacja cyklicznych wycieczek z przewodnikiem. przygotowanie "Szlaku ulicy Piotrkowskiej"75 700 Straż Miejska Zakup materiałów promujących ul. Piotrkowską, popularyzacja alarmowych numerów telefonów20 000 RAZEM6 354 470


Pobierz ppt "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020 Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi ws. realizacji Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google