Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 23 listopada 2007 r. Ocena działalności bibliotek węgierskich wnioski i problemy Ilona HEGYKÖZI Dyrektor Biblioteki Naukowej Bibliotekarstwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 23 listopada 2007 r. Ocena działalności bibliotek węgierskich wnioski i problemy Ilona HEGYKÖZI Dyrektor Biblioteki Naukowej Bibliotekarstwa,"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 23 listopada 2007 r. Ocena działalności bibliotek węgierskich wnioski i problemy Ilona HEGYKÖZI Dyrektor Biblioteki Naukowej Bibliotekarstwa, Historii Książki i Historii Biblioteki Węgierskiego Instytutu Bibliotecznego Biblioteki Narodowej im. F. Széchényiego WĘGRY

2 Warszawa, 23 listopada 2007 r. W CENTRUM UWAGI: OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA Szybkość, dokładność i aktualność usług Zadowolenie użytkowników Jakość znaczy móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom, spełnić oczekiwania Zastąpienie empirycznej obserwacji systematycznym zbieraniem danych

3 Warszawa, 23 listopada 2007 r. USTAWA O BLIOTEKACH...Ministrowi kultury zleca się wydanie rozporządzenia regulującego wymagania i standardy profesjonalne dla różnych typów bibliotek..." Cel projektów: opracowanie standardów

4 Warszawa, 23 listopada 2007 r. STRATEGIA DLA BIBLIOTEK NA LATA 2003-2007 Spełnienie wymagań w następstwie przystąpienia do UE Zapewnienie lepszej dostępności informacji i dokumentów Poprawa zaopatrzenia w literaturę w poszczególnych regionach i w małych gminach Kształtowanie pozytywnej przyszłości i perspektyw zawodu bibliotekarza

5 Warszawa, 23 listopada 2007 r. STRATEGIA DLA BIBLIOTEK NA LATA 2008-2013 Przekazywanie wszystkich dostępnych informacji i danych, w szczególności: dotyczących dziedzictwa kulturowego Przyjazny dla użytkownika dostęp, w każdym budynku i niezależnie od godzin pracy Rozwój kultury czytelnictwa Poprawa jakości warunków życia, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności usług

6 Warszawa, 23 listopada 2007 r. JAKOŚĆ I PRACA BIBLIOTEKI Decydujące znaczenie: zbiory i pracownicy biblioteki Cel: raport z działalności (dla jednostek założycielskich, finansujących i dla użytkowników) Wykorzystanie wyników: bardziej świadome planowanie wykorzystanie do innych celów prezentacja wyników Benchmarking

7 Warszawa, 23 listopada 2007 r. UKIERUNKOWANIE NA JAKOŚĆ – OCENA NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW Równoległa realizacja projektów Trzyletni projekt poprawy jakości Rok1: Zebranie danych w poszczególnych bibliotekach

8 Warszawa, 23 listopada 2007 r. SAMOOCENA I PORÓWNANIE Zalecenie: 20 wskaźników oceny l Zadowolenie użytkowników l Efektywność procesów roboczych Głównie samoocena Rok 2: Metody porównawcze – typy bibliotek Porównanie z uwzględnieniem wskaźników Rok 3: Przygotowanie do wprowadzenia standardów

9 Warszawa, 23 listopada 2007 r. POPRAWA JAKOŚCI W BIBLIOTEKACH '21 Cel: Uporządkowanie i praktyczne stosowanie Total Quality Management – badanie modelowe Etapy TQM: Wprowadzenie zorientowanej na partnerów kultury organizacji Koncentracja na partnerach Koncentracja na procesach roboczych Opracowanie metod samooceny i ich upowszechnienie

10 Warszawa, 23 listopada 2007 r. WĘGIERSKI INSTYTUT BIBLIOTECZNY Grupy robocze Statystyka biblioteczna Wskaźniki

11 Warszawa, 23 listopada 2007 r. STANDARDY Standardy dla BP– 1. projekt– Dyskusja 1.Podstawowa powierzchnia (m2/1000) 2.Wielkość zbiorów (zasoby lokalne/1000 mieszkańców) 3.Wymiana zasobów (zasoby lokalne/nabyte dokumenty) 4.Dostęp do Internetu (komputery z wyjściem do sieci dla użytkowników/1000 mieszkańców) 5.Zatrudnienie (bibliotekarze etatowi, z wykształceniem merytorycznym i bez) 6.Godziny pracy biblioteki (liczba godzin w tygodniu) 7.Wykorzystanie (ilość odwiedzin/rok/ilość mieszkańców)

12 Warszawa, 23 listopada 2007 r. WĘGIERSKI INSTYTUT BIBLIOTECZNY Priorytety Biblioteczna Nagroda Jakości Opracowanie kryteriów

13 Warszawa, 23 listopada 2007 r. Dziękuję Państwu za uwagę! hegykozi@oszk.hu


Pobierz ppt "Warszawa, 23 listopada 2007 r. Ocena działalności bibliotek węgierskich wnioski i problemy Ilona HEGYKÖZI Dyrektor Biblioteki Naukowej Bibliotekarstwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google