Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ostatnim dwudziestoleciu, prawie na terenie całej gminy została wybudowana kanalizacja sanitarna. Jest to jedna z największych inwestycji samorządowców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ostatnim dwudziestoleciu, prawie na terenie całej gminy została wybudowana kanalizacja sanitarna. Jest to jedna z największych inwestycji samorządowców."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 W ostatnim dwudziestoleciu, prawie na terenie całej gminy została wybudowana kanalizacja sanitarna. Jest to jedna z największych inwestycji samorządowców.

6 W 2009 roku zakończyły prace przy budowie kanalizacji sanitarnej Jaszczew - Moderówka. Efektem realizowanych zadań na terenie gminy Jedlicze w ramach programu pt. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki było wybudowanie 33,2 km kanalizacji sanitarnej oraz 13 przepompowni sieciowych. Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie 2020 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Koszt inwestycji wyniósł przeszło 2 mln zł.

7 W latach 2005/06 została rozbudowana miejska oczyszczalnia ścieków w Jedliczu. W wyniku przeprowadzonej rozbudowy przepustowość oczyszczalni wzrosła z dotychczasowego 1000 m3 do 2200 m3. Wymieniono praktycznie wszystkie technologiczne urządzenia. Wykonano nowy żelbetowy reaktor biologiczny i osadnik wtórny. Oczyszczalnia została wyposażona w III stopień oczyszczania ścieków, tzw. lagunę hydroponiczną, stację zlewczą na ścieki dowożone i stację odwadniania osadu. Cały obiekt ocieplono, a elewacje wykończono estetyczną blachą profilowaną. Koszt inwestycji wyniósł przeszło 5,2 mln zł.

8

9 Boisko piłkarskie wybudowane w ramach programu Blisko Boisko. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 607 tys. zł

10

11 Wyremontowano ponad 700 metrów dróg w miejscowości Potok. Całość prac kosztowała ponad 278 tys. zł. Remont został przeprowadzony dzięki pozyskaniu przez gminę Jedlicze środków z promesy powodziowej. Prace polegały na położeniu nowej nawierzchni mineralno- bitumicznej na ok. 500-metrowym odcinku drogi w Potoku od p. Liputów do Klekotów oraz na ok. 200-metrowym odcinku drogi od p. Winiarskich do Lawerów. Utwardzono również pobocza.

12

13 W Jedliczu przy Zespole Szkół Publicznych powstało pierwsze w gminie miasteczko ruchu drogowego. Uroczyste otwarcie nastąpiło 6 listopada 2009 r. To kolejny – po boisku ze sztuczną nawierzchnią - obiekt, który rozszerza zaplecze edukacyjne ZSP w Jedliczu. Miasteczko będzie służyło zarówno uczniom w czasie zajęć z wychowania komunikacyjnego, jak i wszystkim młodym mieszkańcom gminy.

14 Pod koniec czerwca 2008 roku zakończono budowę oświetlenia drogi gminnej na odcinku ul. Głowackiego w Jedliczu i Żarnowiec oraz drogi do kładki na rzece Jasiołce. W zakres prac wchodziło ustawienie 16 sztuk słupów oświetleniowych oraz ułożenie kabla na odcinku 900 m.

15 Remont dachu w Szkole Podstawowej w Podniebylu: W szkole podstawowej w Podniebylu został przeprowadzony remont dachu. Remont polegał na; wymianie krokwi koszowej wykonaniu obróbki blacharskiej kosza i wyremontowaniu kominów. Remont kotłowni w Zespole Szkół w Potoku: wykonawca dokonał przeglądu dwóch kotłów "KORTEX", oraz uzupełnił kotłownię o automatykę gazową i sterowania kotła rezerwowego. Przebudowie uległa również instalacja c. o. w obrębie kotłowni. Wymiana okien w Zespole Szkół w Potoku: W Zespole Szkół wymieniono stolarkę okienną w dwóch klasach, bibliotece i pomieszczeniu sali gimnastycznej.

16 Kotłownia gazowa w Przedszkolu w Potoku: W Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu filia Potok zostały zdemontowane stare piecyki gazowe, które dotąd ogrzewały pomieszczenia przedszkola. Remont dachu w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu: Zmieniono pokrycie dachu na budynku przedszkola na blachę trapezową-powlekaną, zniszczone elementy konstrukcji dachowej zostały wymienione i w całości zaimpregnowane. Wykonano również nowe obróbki blacharskie, a kominy zostały wyremontowane i ocieplone. Remont dachu i wymiana okien w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu: Został zakończony remont dachu polegający na przygotowaniu i pomalowaniu pokrycia dachowego z blachy farbami poliwinylowymi. W budynku starej szkoły wymieniono część starej drewnianej stolarki okiennej.

17 Nowy chodnik przy Szkole Podstawowej w Długiem: Osiemdziesiąt metrów kwadratowych nowej, kolorowej kostki brukowej zostało ułożone w miejsce starego chodnika, na drodze od bramki ogrodzeniowej do budynku szkoły. Remont chodnika w ZSP w Jedliczu: Wykonano remont chodnika na drodze pomiędzy budynkiem starej szkoły, a nowej. Remont polegał na rozebraniu starej zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek betonowych.

18 Budowa nowej kaplicy cmentarnej rozpoczęta 15.05.2009r. Koniec plac budowlanych przewidziany jest na 30.06.2010.

19 - Witam! - Mógłbym pani zająć kilka minut? - Oczywiście, z miłą chęcią. -W tym roku obchodzi 20-lecie pierwszych, powojennych, demokratycznych wyborów do samorządu lokalnego, w związku z tym chciałbym zadać pani kilka pytań o zmianach w naszej gminie, o codziennym życiu w niej, przed 20 laty i dzisiaj. - Jak pani uważa, czy w naszej gminie zmieniło się coś przez te 20 lat? - Z pewnością, dzięki samorządowcom na pewno gmina została bardzo zmodernizowana.

20 - Na przykład? - Uważam, iż największą inwestycją jest sieć kanalizacji i wodociąg ó w na terenie gminy Jedlicze, jak r ó wnież budowa oczyszczalni ściek ó w. - Dlaczego właśnie tak pani uważa? - Dlatego, że teraz niekt ó rzy ludzie w naszej gminie, nie wyobrażają sobie życia bez bieżącej wody, czy też kanalizacji. - A co pani sądzi o inwestycjach w infrastrukturę? - No wie pan, na pewno zostało wybudowanych wiele kilometr ó w dr ó g w naszej gminie, zostały one wyżwirowane, wyasfaltowane, a przy gł ó wniejszych zostały zrobione piękne chodniczki, ale jeśli chodzi o tą materię, to jest jeszcze dużo do zrobienia? - Na przykład co takiego? -Po pierwsze w Potoku powinien być wykonany chodnik łączący szkołę wraz z kościołem, ponieważ ta droga jest bardzo często uczęszczana przez pieszych, w szczeg ó lności dzieci. Ale r ó wnież zmodernizowana powinna być droga łącząca Dobieszyn i Potok, ponieważ jest to jedyna droga łącząca te dwa sołectwa i jest często uczęszczana.

21 - A co pani sądzi o inwestycjach w szkolnictwo, czy zmieniło się coś przez te 20 lat? -Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż już dawno skończyłam naukę, ale z tego co opowiadają mi dzieci, to nasza gmina inwestuje dużo w pomnażanie umiejętności młodego pokolenia. -A jeśli chodzi o miejsca, w których mieszkańcy mogą się spotkać, porozmawiać o obecnej sytuacji w gminie, czy tez się zabawić. Są takie miejsca w naszej gminie? -Tak, nasi samorządowcy robią wiele, by mieszkańcy mieli miejsca, w kt ó rych mogą spędzać wolne chwile. Na przykład ostatnio w domu ludowym w Podniebylu została odnowiona elewacja zewnętrzna. A niedawno w Moder ó wce został odnowiony cały budynek domu ludowego, z kt ó rego budżet gminy Jedlicze ma dochody, dzięki wynajmowaniu sali. - Jak pani ocenia współpracę naszej gminy z niemiecką gminą Mallersdorff Pfaffenber? -Uważam, że dobrym posunięciem było podpisanie umowy partnerskiej między gminami. Każda wizyta partnerska sprzyja zawiązaniu nowych przyjaźni, ale przede wszystkim nasi samorządowcy mogą podpatrzyć r ó żne ciekawe inwestycje u naszych zachodnich partner ó w.

22 - Jest pani zadowolona z obecnych inwestycji władz gminy ? - Tak, oczywiście. - A które inwestycje według pani są najpotrzebniejsze dla gminy? -Zar ó wno remont starej szkoły w Żarnowcu, w kt ó rej ma powstać muzeum przedstawiające szkołę w XIX wieku, jak i budowa miasteczka ruchu drogowego, na kt ó rym młodzież może nauczyć się podstaw ruchu komunikacyjnego. Ale przed wszystkim budowa nowej remizy strażackiej w Jedliczu, gdyż ta stara nie była dostosowana do dzisiejszych potrzeb OSP. - Podsumowując. Jak pani uważa, nasza gmina jest lepiej zarządzana przez obecny samorząd lokalny, czy przez ludzi sprawujących władzę przed jego powstaniem? - Śmiem twierdzić, iż chyba każdy w gminie zgodzi się z tym, że lepiej żyje się teraz niż 20 lat temu. - Dziękuje bardzo za udzielenie mi tak wyczerpującego wywiadu. - Dziękuje - Do widzenia

23 - Witam! W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę istnienia Samorządu Gminy Jedlicze. Czy w związku z tym, mogłabym zająć chwilę czasu, by dowiedzieć się, jakie jest Pani zdanie na temat tego, co zmieniło się w gminie przez te dwadzieścia lat? -Witam! Oczywiście, z chęcią odpowiem na pańskie pytania. - Jak Pani ocenia funkcjonowanie obecnego samorządu? - Niestety, nie będę mogła odpowiedzieć na to, jakie były pierwsze posunięcia samorządowców, ponieważ w Gminie Jedlicze mieszkam od lat dziewięćdziesiątych. Żyjąc na wsi, często słyszy się różne opinie na mój temat i dzięki temu sądzę, że władza bardzo się stara, aby żyło się nam jak najlepiej. Nadal mają coraz to nowsze pomysły jak korzystnie zainwestować pieniądze, ciągle słyszy się wieści o modernizacji gminy, nowych inwestycjach.

24 - Jakie to są inwestycje? - Uważam, że gmina patrzy na to z różnych perspektyw, aby jak najlepiej dogodzić każdemu mieszkańcowi. Od początku sprawowania swojej władzy wybudowano Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, co wzbudziło poparcie wśród osób młodych. Przede wszystkim od zawsze była potrzebna sieć wodociągowo-kanalizacyjna, o którą samorządowy się postarali. Myślę, że żaden człowiek nie wyobraża sobie życia bez bieżącej wody i dostępu do kanalizacji. Gospodarka pnie się w górę, warunki życia ludzi coraz bardziej się rozwijają. -A co Pani sądzi o inwestycjach w infrastrukturę? - Sądzę, że na pewno bardzo dużo dróg zostało zbudowanych i remontowanych od tego czasu, lecz w naszej gminie nadal są kilometry dróg, które nadają się do remontu. Jadąc samochodem, przeraża mnie widok dzieci wracających ze szkoły pomiędzy samochodami. Myślę, że to przede wszystkim dla ich bezpieczeństwa powinny powstać chodniki, których nadal brakuje. Nie wymieniam teraz moich zachcianek. Naprawdę, są to rzeczy bardzo potrzebne do normalnego funkcjonowania, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa, ponieważ każdy martwi się o swoje dziecko, większość ludzi również pracuje i nie ma czasu, by odprowadzać i przyprowadzać dziecko do szkoły

25 - Zgadzam się z Panią. A co moglibyśmy usłyszeć na temat inwestycji w oświatę? - Mam dwójkę dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkół w Potoku. Często, gdy przychodzą ze szkoły opowiadają mi o nowych nabytkach, które mają w szkole. Nie tylko są to rzeczy materialne, ale również zajęcia, które rozwijają ich zainteresowania i zdolności. Przychodząc na wywiadówki, zauważam dokonywane remonty na terenie szkoły. W ostatnich latach były to zmiany okien, kominów, remont kotłowni, malowanie klas, nowe ławki, krzesła oraz wiele innych. Sądzę, że gmina stara się o to, by dzieci i młodzież chciały uczęszczać do szkoły i aby jak najwięcej z tego wyniosły. - Jakie Pani zdaniem były najważniejsze inwestycje Gminy Jedlicze? - Tak jak wcześniej wspomniałam, sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Była to priorytetowa sprawa, która została wykonana. Druga ważna inwestycja to budowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Każdy kilometr drogi lub metr chodnika w dużym stopniu każdemu ułatwia życie a przede wszystkim przyczynia się do bezpieczeństwa człowieka. Są to też remonty domów ludowych, szkół, czy ośrodka zdrowia w Jedliczu. Do większego bezpieczeństwa przyczyniła się

26 także budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszcząca się w Jedliczu. - Na koniec proszę powiedzieć, jak Pani uważa, czy nasza gmina jest dobrze zarządzana przez obecny samorząd, czy mieszkańcom żyło się lepiej, kiedy to władzę sprawowano dwadzieścia lat temu? - Myślę, że chyba każdy zgodzi się z tym, że lepiej żyje się teraz niż dwadzieścia lat temu. A ja osobiście nie chciałabym cofnąć się do wcześniejszych czasów, ponieważ podczas dwóch dekad bardzo dużo się zmieniło, na pozytywne. - Dziękuje bardzo za udzielenie obiektywnych odpowiedzi. Życzę, aby była Pani nadal zadowolona z kolejnych posunięć Samorządu Gminy Jedlicze. - Ja również dziękuję i mam nadzieję, że nie zmienię zdania na ten temat. - Do widzenia i do usłyszenia. - Do widzenia.

27


Pobierz ppt "W ostatnim dwudziestoleciu, prawie na terenie całej gminy została wybudowana kanalizacja sanitarna. Jest to jedna z największych inwestycji samorządowców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google