Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Klub Eksportera Rzeszów, 23 marca 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Klub Eksportera Rzeszów, 23 marca 2006 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Klub Eksportera Rzeszów, 23 marca 2006 r.

3 Targi i misje gospodarcze Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport Branżowe projekty promocyjne Finansowe instrumenty wspierania eksportu

4 Misje gospodarcze ! Dofinansowanie udzielane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Poddziałanie 2.2.2 SPO WKP 2004 – 2006) ! Organizatorem misji może być: przedsiębiorca, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, jednostka samorządu terytorialnego. ! Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach zagranicą (min. 5 uczestników). ! Dofinansowanie otrzymuje przedsiębiorca na pokrycie kosztów uczestnictwa w misji gospodarczej jednego swojego przedstawiciela.

5 Misje gospodarcze ! Najpóźniej na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej, jej organizator składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem ! Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony przez przedsiębiorcę nie później niż na 12 tygodni przed rozpoczęciem misji gospodarczej

6 Misje gospodarcze ! Dotacja dla uczestnika: do 50% poniesionych i właściwie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 7 500 PLN (przejazd i zakwaterowanie, bilety wstępu na targi lub wystawy zagraniczne związane z misją, materiały promocyjne, obsługa techniczna misji gospodarczej) ! Przedsiębiorca może otrzymać w okresie jednego roku kalendarzowego dofinansowanie w max. 5 misjach gospodarczych

7 Misje gospodarcze ! Organizator misji uzgadnia program misji z właściwą terytorialnie placówką ekonomiczno-handlową Ambasady/Konsulaty Rzeczpospolitej Polskiej (WEH) oraz uzyskuje jego opinię w formie pisemnej ! Uzgodnieniu programu misji gospodarczej podlegają: termin i czas trwania misji gospodarczej, lista uczestników, program misji, cel wyjazdu misji gospodarczej, kosztorys projektu, propozycje planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

8 Targi i wystawy ! Dofinansowanie udzielane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ( Poddziałanie 2.2.2 SPO WKP 2004 – 2006) ! Pomoc jest udzielana na wsparcie udziału w targach i wystawach za granicą, które mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki ! Wykaz imprez targowo-wystawienniczych ustalany jest na dany rok kalendarzowy i ogłaszany na stronach internetowych www.wkp.gov.pl www.eksporter.gov.pl oraz w dzienniku ogólnopolskim

9 Targi i wystawy ! Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który uczestniczył na własny rachunek jako wystawca w targach i wystawach zagranicznych w celu rozpoznania możliwości eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów handlowych i poniósł wydatki związane z wynajęciem powierzchni wystawienniczej ! Uwzględnia się wydatki związane z udziałem max. 2 przedstawicieli przedsiębiorcy w targach lub wystawach

10 Targi i wystawy ! Dofinansowanie max. 5 imprez targowo –wystawienniczych w ciągu roku kalendarzowego ! Wysokość dotacji: do 50% poniesionych kosztów, maksymalne dofinansowanie: 20 000 PLN ! Koszty muszą zostać udokumentowane fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności wydatków kwalifikowanych netto ! Listy imprez dotowanych ustala na dany rok kalendarzowy minister właściwy ds. gospodarki i ogłasza na stronie internetowej MG oraz w jednym dzienniku ogólnopolskim ! Termin składania wniosków: nie później niż 14 tygodni przed rozpoczęciem targów lub wystawy

11 Targi i wystawy ! Otrzymane dofinansowanie wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie ! O pomoc nie może ubiegać się przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał na ten cel pomoc publiczna z innego źródła

12 Targi i wystawy Targi i wystawy ! Lista A - obejmuje polskie wystawy narodowe organizowane w 2006 r. ! Lista B - targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki ! Lista C - inne ważne dla polskich przedsiębiorców targi - dofinansowanie do nich uruchomione będzie w miarę posiadanych środków finansowych

13 Lista A - polskie wystawy narodowe organizowane w 2006 r. L.p.Nazwa wystawyKrajMiejsce2006 rok 1. Polska ekspozycja o charakterze narodowym KazachstanAłmaty I połowa roku 2. Polska ekspozycja o charakterze narodowym RosjaKaliningrad I połowa roku 3. Polska ekspozycja o charakterze narodowym RosjaKazań II połowa roku 4. Polska ekspozycja o charakterze narodowym RosjaSankt Petersburg I połowa roku

14 Lista B - targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki ! Francja, Angers: X – Budowlane (drewno) ! Francja, Lyon: IX – Tekstylia ! Francja, Paryż: IX – Art. Spożywcze ! Grecja, Ateny: IX – Odzieżowe !

15 Lista B ! Niemcy, Dusseldorf : 24-27 IX – Art. Spożywcza ! Niemcy, Essen: 1-10 XII – Motoryzacja ! Niemcy, Monachium: X – Piekarnicza i cukiernicza ! Portugalia, Porto: 24-28 X – Budowlane ! Ukraina, Donieck: XI – Odzież, tkaniny ! Ukraina, Kijów: X – Budownictwo i architektura ! Wielka Brytania, Birmingham: XI – Żywnościowe

16 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport ! Dotowane są wydawnictwa o charakterze zbiorowym, a nie publikacje materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy ! Dofinansowaniu podlegają koszty wydawania katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych. ! Koszty kwalifikowane: koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania, naświetlania oraz tłoczenia płyt

17 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport ! Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia ! Wnioski składa nie później niż 60 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia ! Oceniając projekt minister właściwy ds. gospodarki bierze pod uwagę takie kryteria jak: proeksportowy i zbiorowy charakter wydawnictwa, przeznaczenie, sposób dystrybucji, nakład, wersje językowe, wybrane języki

18 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu ! Branżowe projekty promocyjne to m.in. pokazy, degustacje, wystawy, demonstracyjne spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i zagranicą mające na celu promocję produktów i usług, bądź nawiązanie kontaktów handlowych, które zaowocują zwiększeniem eksportu ! Dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych przez grupę co najmniej pięciu przedsiębiorców z jednej lub kilku pokrewnych branż, wykonujących działalność na terenie RP ! Dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, max. 50 000 PLN za projekt ! Limit dofinansowania na przedsiębiorcę – 7 500 PLN

19 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu ! Koszty kwalifikowane: - transport eksponatów, wynajem powierzchni wystawienniczej, sali, - zabudowa powierzchni, montaż, scenografia - obsługa techniczna - przygotowanie i druk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych - podróże i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie

20 Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu ! Wnioski składa się nie później niż 45 dni przed terminem realizacji projektu ! Przy jego rozpatrywaniu brane są pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: wybór promowanej branży lub grupy towarowej, wybór kraju i miejsca realizacji projektu, jego odbiorcy oraz zaangażowanie partnerów zagranicznych

21 Miejsce składania wniosków ! Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 Targi i misje gospodarcze (22) 693 – 50 - 40 (22) 693 – 46 - 88 dze@mg.gov.pl Branżowe projekty promocyjne (22) 694 - 47-14

22 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agata Kisielewicz akisielewicz@rarr.rzeszow.pl @rarr.rzeszow.pl 35-959 Rzeszów Ul. Szopena 51 Tel. (+48 17) 8520 610 Fax (+48 17) 8520 611 e-mail:info@rarr.rzeszow.pl www.rarr.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Klub Eksportera Rzeszów, 23 marca 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google