Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD
(Niemcy- Analiza i konfrontacja sektora budowlanego - Typologia i zakres zagrożeń; statystyki i metody interwencji instytucji i partnerów społecznych w sprawie BHP) Gerd Citrich Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (Związek zawodowy pracowników sektora Budowlanego-Rolnego-Leśniczego) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

2 Zagrożenia na budowach 4) Opracowanie wymagań 2) Określenie zagrożenia
1) Zagrożenia na budowach 4) Opracowanie wymagań 2) Określenie zagrożenia 5) Monitorowanie i nadzór 3) Ocena i ograniczenie zagrożenia 6) Doradztwo w zakresie prewencji IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

3 Pytanie 1 Na jakie zagrożenia w zakresie
bhp są narażeni pracownicy sektora budowlanego? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

4 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011
Wypadki przy pracy w różnych sektorach - Wypadki na 100 pracowników w sektorach Budownictwo - Przemysł drzewny - Rolnictwo i Leśnictwo - Nieruchomości i dzierżawy - Przemysł Chemiczny IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

5 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011
Obciążenia, wymogi pracy Sektor metalowy i elektryczny Budownictwo naziemne i wodne Budownictwo podziemne Robotnicy budowlani Sektor restrukturyzacyjny Sektor urzędniczy Praca w pozycji pionowej 95,7 97,8 86,9 91,8 5,3 Podnoszenie ciężarów 72,3 85,3 79,6 91,2 84,6 4,0 Spaliny, gazy, zapylenie 39,9 45,9 48,2 62,0 46,0 0,7 Zimno, ciepło, wilgoć 56,1 83,8 93,4 88,2 74,8 1,3 Olej, brud 52,8 55,3 65,2 75,2 45,3 Postawa 73,1 61,3 68,1 51,5 78,0 3,3 Wibracje 21,3 26,6 58,4 34,3 14,0 0,0 Oświetlenie 23,2 17,3 10,2 16,2 17,5 Substancje niebezpieczne 12,0 3,5 8,8 8,1 5,6 Odzież ochronna 35,1 50,3 53,3 49,3 35,2 Hałas 42,1 78,8 55,9 46,2 2,6 Naciski czasowe i terminowe 61,6 69,6 54,7 48,5 66,1 47,0 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

6 Gospodarka produkcyjna 28
"Wypadki w ciągu 3 dni" na pracowników 2009 Budownictwo 70 Gospodarka produkcyjna 28 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

7 Koszt przerwania produkcji i utrata wartości dodanej brutto w zależności od sektora gospodarki, 2009
Budownictwo Wszystkie sektory gospodarki Liczba pracowników w milionach 1,7 34,7 Dni zwolnienia lekarskiego Na pracownika 12,8 11,6 W milionach 22 402,5 Straty produkcyjne w przeliczeniu na pracownika 1029 1052 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

8 Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi - Pracownicy w % Uszczerbek na zdrowiu Metalur-gia Budow-nictwo naziemne Budownic-two podziemne Robotnicy budowlani Sektor restruktu-ryzacyjny Urzędnicy Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 44,0 58,3 68,8 70,6 54,5 23,2 Bóle karku i ramion 25,8 33,7 37,0 29,4 31,1 28,5 Bóle rąk i dłoni 18,1 34,3 33,1 28,3 7,9 Bóle biodra 5,9 14,3 16,1 9,5 9,3 2,0 Bóle kolan 29,0 34,2 36,5 39,2 3,3 Bóle nóg i stóp 14,1 26,3 20,3 18,2 14,5 5,3 Liczba respondentów 376 537 137 136 428 151 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

9 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011
Kwalifikacje majstra Praktykanci Urzędnik Pracownicy Prac. wyspecjalizowani (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

10 Jak zostają określone istniejące zagrożenia?
Pytanie 2 Jak zostają określone istniejące zagrożenia? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

11 np. Odziaływanie chemiczne Udział związków zawodowych w tych organach
Rejestracja nowych substancji (Urząd Federalny ds. chemikaliów) Ocena (substancja niebezpieczna?) Wartość graniczna (MAK, TRK) Komitet MAK, ds. substancji niebezpiecznych: samoocena przemysłu Udział związków zawodowych w tych organach IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

12 Jak przed zagrożeniem są chronieni pracownicy?
Pytanie 3 Jak przed zagrożeniem są chronieni pracownicy? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

13 Zasada sekwencji Usuwanie zagrożenia Minimalizacja zagrożenia
Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne Środki ochrony osobistej IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

14 Jak są realizowane przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy?
Pytanie 5 Jak są realizowane przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

15 Dyrektywy Unii Europejskiej
Przepisy wtórne (wyjaśnienia) Państwowe normy techniczne Rozporządzenia państwowe (np. Rozporządzenie w sprawie zagospodarowania Placów Budowy) Przepisy państwowe (np. Ustawa o ochronie pracy; Ustawa o substancjach chemicznych Dyrektywy Unii Europejskiej Opracowanie postanowień i norm w komisjach Udział związków zawodowych IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

16 Udział związków zawodowych w komitetach państwowych
Komitet ds. Miejsc pracy Komitet ds. Bezpieczeństwa zakładowego Komitet ds. Substancji niebezpiecznych Komitet ds. Substancji biologicznych Komitet ds. Placów budowy IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

17 Przepisy stowarzyszeń branżowych
np. Przepisy w sprawie zapobiegania wypadkom w "Pracach budowlanych" Przepisy bezpieczeństwa kategorii branżowej Wyjaśnienia Informacje IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

18 Pytanie 5 Jak są monitorowane postanowienia w sprawie bezpieczeństwa pracy? Czym jest doradztwo dla podmiotów bezpieczeństwa pracy? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

19 Instytucje poza zakładowe
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Niemiecka Federalna Agencja ds. ochrony pracowników i medycyny pracy) Inspektorat przemysłowy Stowarzyszenia branżowe IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

20 Instytucje w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorca Pracownicy Rada Zakładowa Lekarze zakładowi Specjaliści ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

21 Zasady, informacje, wyjaśnienia, wykorzystanie multimediów, szkolenia
Środki: Zasady, informacje, wyjaśnienia, wykorzystanie multimediów, szkolenia Instytucje BAUA Urzędy państwowe ds. bezpieczeństwa pracy Siedziby administracyjne stowarzyszeń branżowych, usługi doradcze IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

22 Jakie strategie/plany bezpieczeństwa pracy są stosowane?
Pytanie 6 Jakie strategie/plany bezpieczeństwa pracy są stosowane? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

23 Działalność Rady zakładowej i jakość pracy - jako wytyczne
Kolejny dalszy rozwój: "Deregulacja" przepisów rządowych i stowarzyszeń branżowych przenosi decyzje do organizacji zakładowych w poszczególnych przedsiębiorstwa (postanowienia coraz mniej konkretne > dot. oceny zagrożenia) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

24 Cele oceny zagrożenia Zmniejszenie zagrożenia wypadków
Zmniejszenie obciążeń (psychicznych i fizycznych) Monitorowanie celów w zakresie bezpieczeństwa Poprawa warunków pracy Nauka, szkolenie i podnoszenie umiejętności pracowników IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

25 Praca w warunkach bezpieczeństwa i higieny
Przestrzeganie i stosowanie środków bezpieczeństwa ustanowionych Sprawdzanie skuteczności środków bezpieczeństwa i ich ewentualne zastosowanie Ustalanie i definiowanie zakresu pracy i działań Identyfikacja zagrożeń Ocena niebezpieczeństwa i zagrożeń Wybieranie i ustalanie odpowiednich Cel: Praca w warunkach bezpieczeństwa i higieny IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

26 Organizacja ochrony pracy w zakładzie
AF SIFA Komitet ds. Bezpieczeństwa Pracy Osoba wyznaczona ds. bezpieczeństwa Rada Zakładowa Wszyscy pracownicy Inspektor Lekarz zakładowy Pracodawca Ekspert ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

27 Przykłady Inicjatywa Neue Arbeit der Qualität (INQA) - (Nowa Inicjatywa dot. Jakości Pracy) AMS - Bau (Arbeiten mit System) (System Zarządzania bezpieczeństwem pracy w budownictwie - Praca systemowa) Netzwerk Baustelle (Network Placów budowy) IG BAU (Związki Zawodowe sektora budowlanego) Deutsche Gemeinsame Arbeitsschutzstrategie, GDA (Wspólna Strategia Niemiecka dotycząca BHP) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011

28 Ilginiz için teşekkürler
Dziękuję za uwagę IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 2011


Pobierz ppt "Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google