Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD (Niemcy- Analiza i konfrontacja sektora budowlanego - Typologia i zakres zagrożeń; statystyki i metody interwencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD (Niemcy- Analiza i konfrontacja sektora budowlanego - Typologia i zakres zagrożeń; statystyki i metody interwencji."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD (Niemcy- Analiza i konfrontacja sektora budowlanego - Typologia i zakres zagrożeń; statystyki i metody interwencji instytucji i partnerów społecznych w sprawie BHP) Gerd Citrich Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (Związek zawodowy pracowników sektora Budowlanego- Rolnego-Leśniczego) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20111

2 1)Zagrożenia na budowach 4)Opracowanie wymagań 2)Określenie zagrożenia 5)Monitorowanie i nadzór 3)Ocena i ograniczenie zagrożenia 6)Doradztwo w zakresie prewencji IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20112

3 Pytanie 1 Pytanie 1 Na jakie zagrożenia w zakresie bhp są narażeni pracownicy sektora budowlanego? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20113

4 4 Wypadki przy pracy w różnych sektorach - Wypadki na 100 pracowników w sektorach Budownictwo - Przemysł drzewny - Rolnictwo i Leśnictwo - Nieruchomości i dzierżawy - Przemysł Chemiczny

5 Obciążenia, wymogi pracy Sektor metalowy i elektryczny Budownictwo naziemne i wodne Budownict wo podziemne Robotnicy budowlani Sektor restrukturyza cyjny Sektor urzędniczy Praca w pozycji pionowej95,797,886,997,891,85,3 Podnoszenie ciężarów72,385,379,691,284,64,0 Spaliny, gazy, zapylenie39,945,948,262,046,00,7 Zimno, ciepło, wilgoć56,183,893,488,274,81,3 Olej, brud52,855,365,275,245,31,3 Postawa73,161,368,151,578,03,3 Wibracje21,326,658,434,314,00,0 Oświetlenie23,217,310,216,217,50,7 Substancje niebezpieczne12,03,58,88,15,60,0 Odzież ochronna35,150,353,349,335,20,7 Hałas 42,153,378,855,946,22,6 Naciski czasowe i terminowe 61,669,654,748,566,147,0 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2009 - Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20115

6 "Wypadki w ciągu 3 dni" na 1000 pracowników 2009 Budownictwo70 Gospodarka produkcyjna28 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20116 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2009 - Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno)

7 Koszt przerwania produkcji i utrata wartości dodanej brutto w zależności od sektora gospodarki, 2009 Budownictwo Wszystkie sektory gospodarki Liczba pracowników w milionach 1,734,7 Dni zwolnienia lekarskiegoNa pracownika12,811,6 W milionach22402,5 Straty produkcyjne w przeliczeniu na pracownika 10291052 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20117 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2009 - Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno)

8 Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi - Pracownicy w % Uszczerbek na zdrowiuMetalur- gia Budow- nictwo naziemne Budownic- two podziemne Robotnicy budowlani Sektor restruktu- ryzacyjny Urzędni cy Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 44,058,368,870,654,523,2 Bóle karku i ramion 25,833,737,029,431,128,5 Bóle rąk i dłoni 18,134,3 33,128,37,9 Bóle biodra 5,914,316,19,59,32,0 Bóle kolan 29,034,236,5 39,23,3 Bóle nóg i stóp 14,126,320,318,214,55,3 Liczba respondentów 376537137136428151 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20118 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2009 - Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno)

9 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 20119 (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2009 - Roczne sprawozdanie na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, Dortmund / Berlin / Drezno) Praktykanci PracownicyPrac. wyspecjalizowani Kwalifikacje majstra Urzędnik

10 Pytanie 2 Jak zostają określone istniejące zagrożenia? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201110

11 chemiczne np. Odziaływanie chemiczne Rejestracja nowych substancji (Urząd Federalny ds. chemikaliów) Ocena (substancja niebezpieczna?) Wartość graniczna (MAK, TRK) Komitet MAK, ds. substancji niebezpiecznych: samoocena przemysłu Udział związków zawodowych w tych organach IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201111

12 Pytanie 3 Jak przed zagrożeniem są chronieni pracownicy? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201112

13 Zasada sekwencji Usuwanie zagrożenia Minimalizacja zagrożenia Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne Środki ochrony osobistej IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201113

14 Pytanie 5 Jak są realizowane przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201114

15 Przepisy wtórne (wyjaśnienia) Państwowe normy techniczne Rozporządzenia państwowe (np. Rozporządzenie w sprawie zagospodarowania Placów Budowy) Przepisy państwowe (np. Ustawa o ochronie pracy; Ustawa o substancjach chemicznych Dyrektywy Unii Europejskiej Opracowanie postanowień i norm w komisjach Udział związków zawodowych IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201115

16 Komitet ds. Miejsc pracy Komitet ds. Bezpieczeństwa zakładowego Komitet ds. Substancji niebezpiecznych Komitet ds. Substancji biologicznych Komitet ds. Placów budowy Udział związków zawodowych w komitetach państwowych IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201116

17 Przepisy stowarzyszeń branżowych np. Przepisy w sprawie zapobiegania wypadkom w "Pracach budowlanych" Przepisy bezpieczeństwa kategorii branżowej Wyjaśnienia Informacje IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201117

18 Pytanie 5 Jak są monitorowane postanowienia w sprawie bezpieczeństwa pracy? Czym jest doradztwo dla podmiotów bezpieczeństwa pracy? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201118

19 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201119 Instytucje poza zakładowe Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Niemiecka Federalna Agencja ds. ochrony pracowników i medycyny pracy) Inspektorat przemysłowy Stowarzyszenia branżowe

20 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201120 Instytucje w przedsiębiorstwie Przedsiębiorca Pracownicy Rada Zakładowa Lekarze zakładowi Specjaliści ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy

21 Środki: Zasady, informacje, wyjaśnienia, wykorzystanie multimediów, szkolenia Instytucje BAUA Urzędy państwowe ds. bezpieczeństwa pracy Siedziby administracyjne stowarzyszeń branżowych, usługi doradcze IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201121

22 Pytanie 6 Jakie strategie/plany bezpieczeństwa pracy są stosowane? IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201122

23 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201123 Działalność Rady zakładowej i jakość pracy - jako wytyczne "Deregulacja" przepisów rządowych i stowarzyszeń branżowych przenosi decyzje do organizacji zakładowych w poszczególnych przedsiębiorstwa (postanowienia coraz mniej konkretne > dot. oceny zagrożenia) Kolejny dalszy rozwój:

24 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201124 Cele oceny zagrożenia Zmniejszenie zagrożenia wypadków Zmniejszenie obciążeń (psychicznych i fizycznych) Monitorowanie celów w zakresie bezpieczeństwa Poprawa warunków pracy Nauka, szkolenie i podnoszenie umiejętności pracowników

25 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201125 Przestrzeganie i stosowanie środków bezpieczeństwa ustanowionych Sprawdzanie skuteczności środków bezpieczeństwa i ich ewentualne zastosowanie Sprawdzanie skuteczności środków bezpieczeństwa i ich ewentualne zastosowanie Ustalanie i definiowanie zakresu pracy i działań Ustalanie i definiowanie zakresu pracy i działań Identyfikacja zagrożeń Ocena niebezpieczeństwa i zagrożeń Wybieranie i ustalanie środków bezpieczeństwa odpowiednich Wybieranie i ustalanie środków bezpieczeństwa odpowiednich Cel: Praca w warunkach bezpieczeństwa i higieny

26 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201126 Organizacja ochrony pracy w zakładzie AF SIFA Komitet ds. Bezpieczeństwa Pracy Osoba wyznaczona ds. bezpieczeństwa Rada Zakładowa Wszyscy pracownicy Inspektor Lekarz zakładowy Pracodawca Ekspert ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy

27 Przykłady Inicjatywa Neue Arbeit der Qualität (INQA) - (Nowa Inicjatywa dot. Jakości Pracy) AMS - Bau (Arbeiten mit System) (System Zarządzania bezpieczeństwem pracy w budownictwie - Praca systemowa) Netzwerk Baustelle (Network Placów budowy) IG BAU (Związki Zawodowe sektora budowlanego) Deutsche Gemeinsame Arbeitsschutzstrategie, GDA (Wspólna Strategia Niemiecka dotycząca BHP) IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201127

28 IG BAU, Gerd Citrich - Stambuł, Kwiecień 201128 Ilginiz için teşekkürler Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ochrona pracowników i bhp na budowach w BRD (Niemcy- Analiza i konfrontacja sektora budowlanego - Typologia i zakres zagrożeń; statystyki i metody interwencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google