Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żmigród Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żmigród Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża."— Zapis prezentacji:

1

2 Żmigród Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża Hadriana IV z Obecne miasto zostało ulokowane przez Henryka III Białego w 1253 roku nad brzegami Baryczy, w miejscu, gdzie brodem przekraczano rzekę. Nowa osada powstała, naprzeciw dawnej osady słowiańskiej Zunigrod. Gród został ufortyfikowany, otoczony solidną palisadą, wałem i fosą, zbudowano dwie bramy, które zlikwidowano dopiero w 1819 roku. W 1560r wzniesiono obronną basztę mieszkalną (Kurzbach). Która w czasie wojny trzydziestoletniej był kilkakrotnie oblegany, aby w 1642 zostać zdobytym przez wojska szwedzkie pod dowództwem gen.Lennarta Torstensona. Szwedzi władali zamkiem do 1650 roku. W tym czasie rozbudowano zamek. Następna rozbudowa miała miejsce w latach z inicjatywy ówczesnego właściciela Żmigrodu, Melchiora Hatzfelda. W 1691 r. wzniesiono nowe fortyfikacje. 23 stycznia 1945 wojska X Korpus Pancerny Gwardii 4 Armii Pancernej gen. Dimitrija Daniłowicza Leluszenki zdobył Żmigród broniony przez garnizon niemiecki. Miasto zostało zniszczone z wyjątkiem zamku, który został podpalony już po zakończeniu walk. Miasto włączono do Polski, zaś jego dotychczasowa ludność została wysiedlona do Niemiec.

3 Mapa naszej gminy

4 Zmiany, jakie zaszły w Żmigrodzie

5 Odrestaurowanie baszty i ruin pałacu

6 Zamek Zamek wzniesiono w XIV w. na lewym brzegu Baryczy. W 1560 r. stanęła w obrębie murów zamku obronna wieża mieszkalna, zbudowana z kamienia, czterokondygnacyjna z dostawianą wieżyczką ze schodami, zwieńczoną krenelażem. W roku 1579 i 1605 zamek trawiły pożary wyrządzając poważne szkody. W czasie wojny trzydziestoletniej był kilkakrotnie oblegany. W 1642 r. opanował i zdobył go szwedzki dowódca Torstenson. Zamek wówczas wzmocniono. Przez 8 lat służył Szwedom jako baza wypadowa na Śląsk. W latach ówczesny właściciel Żmigrodu, Melchior Hatzfeld, rozbudował zamek. W 1691 r. wzniesiono fortyfikacje. Po licznych przebudowach w drugiej połowie XVIII w. stał się barokową rezydencją magnacką. W czasie ostatniej wojny minimalnie został zniszczony.

7 Zmiany na rynku

8 Urząd miasta

9 Rada miasta Rada miasta
Bagiński Henryk Budzisz Andrzej Czyżowicz Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej Dybała Maciej Gmyz Jan Kantor Joanna Klimczak Mieczysław Kostecka Elżbieta Kraszewski Leszek Łysikowski Józef – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Niedopytalska –Kaczmarek Krystyna - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Rybka Maria Waszkiewicz Tomasz Wojtkowiak Ryszard Żołnierowicz Bożena

10 Wieża ciśnień

11 Powstanie Gimnazjum im. Macieja Rataja

12 Trochę o patronie Maciej Rataj 1884-1940
Urodził się w biednej galicyjskiej wsi Chłopy. Jego ojciec był człowiekiem doceniającym konieczność wyedukowania syna. W Chłopach Maciej Rataj ukończył jednoklasową szkołę ludową, a następnie czteroklasową w Komarnie. Przez pewien okres przebywał w Uściu Solnym. Później przeniósł się do Lwowa, gdzie uczył się w IV gimnazjum klasycznym. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu Już wtedy współpracował z pismem Przyjaciel Ludu. Wówczas podjął decyzję o studiowaniu filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim. W trakcie studiów prowadził działalność oświatową, kształceniową i polityczną w środowiskach chłopskich. Działał w Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki i w Bratniej Pomocy. Pod koniec edukacji na Uniwersytecie Lwowskim wszedł w skład Komisji Reprezentacyjnej Związku Młodzieży Postępowej (działali w niej już wówczas m.in. Stanisław Kot i Kazimierz Świtalski). Studia ukończył w 1908, po czym został nauczycielem gimnazjalnym we Lwowie. Maciej Rataj

13 Budowa Orlika

14 Odremontowanie zabytków sakralnych

15 Komisariat policji

16 Oczyszczalnia ścieków

17 Przyroda Gmina Żmigród jest terenem mogącym poszczycić się wspaniałymi zasobami zarówno fauny jak i flory, ostoję znalazło tu wiele gatunków rzadkich i ciekawych gatunków roślin i zwierząt, warte odnotowania są też unikalne formy krajobrazowe. Właśnie w celu ich ochrony na terenie gminy istnieją: Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" rozciągający się na obszarze hektarów, utworzony w roku 1996; jeden z najciekawszych i najcenniejszych tego typu w Europie. Rezerwat "Stawy Milickie" - Kompleks Radziądz - utworzony w 1973 roku, stanowiący fragment Rezerwatów Milickich. Utworzono go zwłaszcza z myślą o gniazdujących tam rzadkich gatunkach ptactwa wodnego. Powierzchnia kompleksu to hektarów. Rezerwat "Stawy Milickie" - Kompleks Jamnik - również utworzony w 1973 roku, zajmuje obszar 356 hektarów. Rezerwat Drzewostanowy - Radziądz o powierzchni 8 hektarów. Tu rośnie 120-letnia sosna. Kolejnym intrygującym pomnikiem przyrody jest 130-letni dąb w 6-hektarowym Rezerwacie Drzewostanowym - Żmigródek. Nadto istnieją tu cztery inne pomniki - fenomeny natury - okazałe dęby w wieku lat o obwodzie pnia od 2,5do 4,6 metra. Mądra polityka miejscowych władz, a przede wszystkim troskliwość mieszkańców świadomych posiadania niezwykłych skarbów przyrody, pozwala mieć nadzieję, że Żmigród jako jedno z ciekawszych miasteczek będzie atrakcją na skalę regionu i nie tylko, przyciągając turystów, artystów zafascynowanych krajobrazem - oraz po prostu miłośników piękna...

18 Przygotował Koordynatorzy:
Mateusz Zakrzewski Koordynatorzy: Elżbieta Kostecka Joanna Ładowska


Pobierz ppt "Żmigród Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google