Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża Hadriana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża Hadriana."— Zapis prezentacji:

1

2 Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża Hadriana IV z 1155. Obecne miasto zostało ulokowane przez Henryka III Białego w 1253 roku nad brzegami Baryczy, w miejscu, gdzie brodem przekraczano rzekę. Nowa osada powstała, naprzeciw dawnej osady słowiańskiej Zunigrod. Gród został ufortyfikowany, otoczony solidną palisadą, wałem i fosą, zbudowano dwie bramy, które zlikwidowano dopiero w 1819 roku. W 1560r wzniesiono obronną basztę mieszkalną (Kurzbach). Która w czasie wojny trzydziestoletniej był kilkakrotnie oblegany, aby w 1642 zostać zdobytym przez wojska szwedzkie pod dowództwem gen.Lennarta Torstensona. Szwedzi władali zamkiem do 1650 roku. W tym czasie rozbudowano zamek. Następna rozbudowa miała miejsce w latach 1655-1657 z inicjatywy ówczesnego właściciela Żmigrodu, Melchiora Hatzfelda. W 1691 r. wzniesiono nowe fortyfikacje. 23 stycznia 1945 wojska X Korpus Pancerny Gwardii 4 Armii Pancernej gen. Dimitrija Daniłowicza Leluszenki zdobył Żmigród broniony przez garnizon niemiecki. Miasto zostało zniszczone z wyjątkiem zamku, który został podpalony już po zakończeniu walk. Miasto włączono do Polski, zaś jego dotychczasowa ludność została wysiedlona do Niemiec.

3

4

5

6 Zamek wzniesiono w XIV w. na lewym brzegu Baryczy. W 1560 r. stanęła w obrębie murów zamku obronna wieża mieszkalna, zbudowana z kamienia, czterokondygnacyjna z dostawianą wieżyczką ze schodami, zwieńczoną krenelażem. W roku 1579 i 1605 zamek trawiły pożary wyrządzając poważne szkody. W czasie wojny trzydziestoletniej był kilkakrotnie oblegany. W 1642 r. opanował i zdobył go szwedzki dowódca Torstenson. Zamek wówczas wzmocniono. Przez 8 lat służył Szwedom jako baza wypadowa na Śląsk. W latach 1655-1657 ówczesny właściciel Żmigrodu, Melchior Hatzfeld, rozbudował zamek. W 1691 r. wzniesiono fortyfikacje. Po licznych przebudowach w drugiej połowie XVIII w. stał się barokową rezydencją magnacką. W czasie ostatniej wojny minimalnie został zniszczony.

7

8

9 Rada miasta Bagiński Henryk Budzisz Andrzej Czyżowicz Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej Dybała Maciej Gmyz Jan Kantor Joanna Klimczak Mieczysław Kostecka Elżbieta Kraszewski Leszek Łysikowski Józef – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Niedopytalska –Kaczmarek Krystyna - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Rybka Maria Waszkiewicz Tomasz Wojtkowiak Ryszard Żołnierowicz Bożena

10

11

12 Trochę o patronie Maciej Rataj Maciej Rataj 1884-1940 Urodził się w biednej galicyjskiej wsi Chłopy. Jego ojciec był człowiekiem doceniającym konieczność wyedukowania syna. W Chłopach Maciej Rataj ukończył jednoklasową szkołę ludową, a następnie czteroklasową w Komarnie. Przez pewien okres przebywał w Uściu Solnym. Później przeniósł się do Lwowa, gdzie uczył się w IV gimnazjum klasycznym. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu 1904. Już wtedy współpracował z pismem Przyjaciel Ludu. Wówczas podjął decyzję o studiowaniu filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim. W trakcie studiów prowadził działalność oświatową, kształceniową i polityczną w środowiskach chłopskich. Działał w Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki i w Bratniej Pomocy. Pod koniec edukacji na Uniwersytecie Lwowskim wszedł w skład Komisji Reprezentacyjnej Związku Młodzieży Postępowej (działali w niej już wówczas m.in. Stanisław Kot i Kazimierz Świtalski). Studia ukończył w 1908, po czym został nauczycielem gimnazjalnym we Lwowie.

13

14

15

16

17 Gmina Żmigród jest terenem mogącym poszczycić się wspaniałymi zasobami zarówno fauny jak i flory, ostoję znalazło tu wiele gatunków rzadkich i ciekawych gatunków roślin i zwierząt, warte odnotowania są też unikalne formy krajobrazowe. Właśnie w celu ich ochrony na terenie gminy istnieją: Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" rozciągający się na obszarze 8.700 hektarów, utworzony w roku 1996; jeden z najciekawszych i najcenniejszych tego typu w Europie. Rezerwat "Stawy Milickie" - Kompleks Radziądz - utworzony w 1973 roku, stanowiący fragment Rezerwatów Milickich. Utworzono go zwłaszcza z myślą o gniazdujących tam rzadkich gatunkach ptactwa wodnego. Powierzchnia kompleksu to 1.046 hektarów. Rezerwat "Stawy Milickie" - Kompleks Jamnik - również utworzony w 1973 roku, zajmuje obszar 356 hektarów. Rezerwat Drzewostanowy - Radziądz o powierzchni 8 hektarów. Tu rośnie 120-letnia sosna. Kolejnym intrygującym pomnikiem przyrody jest 130-letni dąb w 6-hektarowym Rezerwacie Drzewostanowym - Żmigródek. Nadto istnieją tu cztery inne pomniki - fenomeny natury - okazałe dęby w wieku 300 - 400 lat o obwodzie pnia od 2,5do 4,6 metra. Mądra polityka miejscowych władz, a przede wszystkim troskliwość mieszkańców świadomych posiadania niezwykłych skarbów przyrody, pozwala mieć nadzieję, że Żmigród jako jedno z ciekawszych miasteczek będzie atrakcją na skalę regionu i nie tylko, przyciągając turystów, artystów zafascynowanych krajobrazem - oraz po prostu miłośników piękna...

18 Przygotował Mateusz ZakrzewskiKoordynatorzy: Elżbieta Kostecka Joanna Ładowska


Pobierz ppt "Początki Żmigrodu osnute są legendą, najstarsze źródła mówią o osadzie istniejącej już w III okresie epoki brązu. Pierwsze wzmianki w bulli papieża Hadriana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google