Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat sandomierski Gminy: Sandomierz Koprzywnica Zawichost Dwikozy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat sandomierski Gminy: Sandomierz Koprzywnica Zawichost Dwikozy"— Zapis prezentacji:

1 Powiat sandomierski Gminy: Sandomierz Koprzywnica Zawichost Dwikozy
Samborzec  Klimontów  Łoniów  Obrazów  Wilczyce

2 Brama Opatowska   jest jedną z czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza, wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego. Do bramy przylegają po obu jej stronach pozostałości murów. W chwili obecnej można wejść na szczyt bramy, skąd z tarasu widokowego podziwiamy przepiękną panoramę miasta i okolicy. 

3

4 Ratusz wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku. Pierwotna budowla w kształcie wieży została rozbudowana. W XVI w. nadano ratuszowi formy renesansowe, budując u góry attykę, która jest zarazem jedną z najpiękniejszych attyk ratuszowych w Polsce.

5

6 Zamek królewski murowany zbudowany w XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego na miejscu wcześniejszego grodu, przebudowywany później na rezydencję renesansową, wysadzony przez Szwedów. Odbudowany jest siedzibą Muzeum Okręgowego.

7

8 DOM DŁUGOSZA W Sandomierzu znajduje się zabytkowy budynek nazywany Domem Długosza. Nazwa wzięła się stąd, iż to właśnie Jan Długosz ufundował jego budowę. Przez wieki służyła ona księżom, aby wreszcie stać się siedzibą Muzeum Diecezjalnego. Bogactwo tutejszych eksponatów zaskakuje tak samo jak ich różnorodność. Obok kości mamuta eksponowane są rękawiczki Świętej Królowej Jadwigi.

9

10 Wąwozy Wąwóz Królowej Jadwigi rozdziela wzgórza Świętojakubskie i Świętopawelskie. Jest to najpiękniejszy wąwóz spośród lessowych wąwozów sandomierskich. Strome ściany tego jaru dochodzą do 10 m wysokości. Zbocza wąwozu i jego korona porośnięte są gęsto drzewami i krzewami.

11

12 Klimontów utracił prawa miejskie na wniosek mieszkańców.
wieś w powiecie sandomierskim, około 30 km od Sandomierza. W 1613, w Klimontowie wzniesiono klasztor dominikanów, a później kolegiatę z fundacji Jerzego Ossolińskiego. Miejscowa ludność poza rolnictwem zajmowała się wyrobem sukna. W drugiej połowie XVIII w. powstała tu manufaktura sukiennicza. Klimontów utracił prawa miejskie na wniosek mieszkańców. Urodził się tu poeta Bruno Jasieński. Od 2002 roku każdego lata w Klimontowie odbywa się poświęcony pisarzowi festiwal Brunonalia.

13 Kościół p.w. św. Jacka

14 Bożnica

15 Łoniów Wieś Łoniów, będąca siedzibą gminy to stara osada o słowiańskich korzeniach W przeszłości była własnością kilku rodów szlacheckich. W połowie XVIII wieku należała do Moszyńskich, którzy wybudowali tam w 1885 roku pałac, który otacza niewielki park z okazami starych drzew. Moszyńscy mieszkali w pałacu do roku W 1976 roku zrujnowany budynek został wyremontowany i przeznaczony na Dom Dziecka. Obecnie jest własnością prywatną.

16 Przy wjeździe do zespołu pałacowego Moszyńskich, przy drodze stoi murowana kapliczka. Wzniesiono ją w 1845 roku. Nakryta jest dachem czterospadowym, otwarta na cztery strony arkadami, osłania rzeźbę św. Jana Nepomucena z XVIII wieku.

17 Kościół p. w. św. Mikołaja Ciekawym obiektem w Łoniowie jest kościół parafialny. Parafia w Łoniowie istniała już w 1319 roku. Według Jana Długosza, w 1440 roku stał tam kościół murowany pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa.

18 SULISŁAWICE Wartym odwiedzenia jest również sanktuarium maryjne w Sulisławicach. Tworzy je zabytkowy zespół dwóch kościołów. Pierwszy zbudowany z kamienia w połowie XIII wieku i neogotycki kościół zbudowany w XIXw. Od XVII wieku Sulisławice słyną jako sanktuarium maryjne zwane "Sandomierską Częstochową”.

19

20 Powiat staszowski Gminy: Staszów Szydłów Bogoria Łubnice Oleśnica
Osiek Połaniec Rytwiany

21 Rytwiany Klasztor w Rytwianach to najcenniejszy nie tylko w skali regionu, ale Polski, a nawet Europy pokamedulski zespół sakralny. W kryptach pod kościołem znajdują się groby zakonników, w kapitularzu grobowiec rodziny Radziwiłłów, a w podziemiach kaplicy p.w. św. Romualda sarkofag Stanisława Łukasza Opalińskiego.

22

23 XIX - wieczny  pałac w Rytwianach, otoczony starym, zadbanym parkiem, będący dawniej siedzibą reprezentacyjną księcia Artura Radziwiłła.

24 Jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w regionie jest urokliwy kościółek w Strzegomiu. Miejscowa tradycja ludowa przekazuje, że król Kazimierz Wielki, polując w okolicznych lasach, chciał mieć w pobliżu kaplicę i dlatego kazał wybudować niewielką świątynię.

25 Szydłów Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191 r. Jest to informacja o powinności mieszkańców książęcego Szydłowa do dziesięciny na rzecz kolegiaty sandomierskiej. Jan Długosz wzmiankuje o Szydłowie w kontekście najazdu Tatarów: w 1241 r. wojska małopolskie stoczyły bitwę z Tatarami „we wsi Chmielnik pod miasteczkiem Szydłów". W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki otacza miasto murami obronnymi, rezydencję królewską przekształca w warowny zamek i wznosi okazały kościół. Dostać się można do miasta jedną z trzech pobudowanych bram: Krakowską, Opatowską lub Wodną.

26 Zamek królewski

27 Mury obronne

28 KUROZWĘKI Kurozwęki leżą w obrębie Pogórza Szydłowskiego nad rzeką Czarną Staszowską. Pałac w Kurozwękach to najcenniejszy i najciekawszy zabytek świeckiej architektury w okolicy. Liczy sobie sześć wieków i nosi ślady różnych stylów. W piwnicach pałacu zorganizowana została salka muzealna, w której obejrzeć można reprodukcje broni rycerskiej oraz zabytki znalezione podczas prowadzonego od 2000 roku porządkowania piwnic zamkowych.

29 Pałac

30 W grudniu 2000 roku do Kurozwęk, rodowego majątku Popielów, przywieziono 22 amerykańskie bizony. Można je oglądać na specjalnie przygotowanych pastwiskach.

31 Od 2007 roku obecny właściciel Pałacu w Kurozwękach , współpracując z firmą, która zajmuje się projektowaniem labiryntów w kukurydzy na całym świecie, zrealizował już 6 takich projektów.


Pobierz ppt "Powiat sandomierski Gminy: Sandomierz Koprzywnica Zawichost Dwikozy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google