Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Łomży Błędy językowe Łomża, 2009 Materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów Zbigniew Kosiński Artur Lewczuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Łomży Błędy językowe Łomża, 2009 Materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów Zbigniew Kosiński Artur Lewczuk."— Zapis prezentacji:

1 w Łomży Błędy językowe Łomża, 2009 Materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów Zbigniew Kosiński Artur Lewczuk

2 Błędy językowe Co to jest błąd językowy? w Łomży

3 Błędy językowe Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja językowa, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści. w Łomży

4 Błędy językowe Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja językowa, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści. Taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z jego dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie. w Łomży

5 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja językowa, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści. Taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z jego dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie. w Łomży

6 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja językowa, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści. Taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z jego dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie. UŻYCIA (STYLISTYCZNE) w Łomży

7 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja językowa, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści. Taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z jego dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie. UŻYCIA (STYLISTYCZNE) w Łomży

8 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNE Nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka innowacja językowa, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści. Taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z jego dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie. UŻYCIA (STYLISTYCZNE) FONETYCZNE w Łomży

9 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. w Łomży

10 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. FONETYCZNE w Łomży

11 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNE FONETYCZNE Niepoprawna wymowa głosek, grup głoskowych, literowe odczytywanie wyrazów, redukcja głosek i grup głoskowych, niepoprawny akcent. SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. w Łomży

12 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. GRAMATYCZNE LEKSYKALNE FONETYCZNE Niepoprawna wymowa głosek, grup głoskowych, literowe odczytywanie wyrazów, redukcja głosek i grup głoskowych, niepoprawny akcent. SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. w Łomży

13 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -nienawidzieć; poprawnie: nienawidzić, -ten pomarańcz; poprawnie: ta pomarańcza, -przekonywujący; poprawnie: przekonujący ( przekonywający ). LEKSYKALNEFONETYCZNE w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

14 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -lubiał; poprawnie: lubił, -(zawiązać) buta; poprawnie: (zawiązać) but, -bardziej słodki; poprawnie: słodszy. LEKSYKALNEFONETYCZNE w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

15 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -przyjacielami; poprawnie: przyjaciółmi, -o gwiaździe; poprawnie: o gwieździe, -spuchnęła; poprawnie: spuchła. LEKSYKALNEFONETYCZNE w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

16 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -diabłowi; poprawnie: diabłu, -myszów; poprawnie: myszy, -imieniowi; poprawnie: imieniu, -wziąść; poprawnie: wziąć, -rozumią; poprawnie: rozumieją. LEKSYKALNEFONETYCZNE w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

17 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -z Janem Matejko; poprawnie: z Janem Matejką, -Jadę do Oxsford; poprawnie: Jadę do Oxfordu, Odmienianie wyrazu, który nie ma wzorca odmiany (dopuszczalne w mowie potocznej). -wypić kubek kakaa; poprawnie: wypić kubek kakao, -zjeść kotleta; poprawnie: zjeść kotlet, -wysłać smsa; poprawnie: wysłać sms. LEKSYKALNEFONETYCZNE w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

18 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -Za stołem siedzi Piotr i Jan; poprawnie: Za stołem siedzą Piotr i Jan, -Pies i Ania wbiegły do pokoju; poprawnie: Pies i Ania wbiegli do pokoju, -Przyszło dwadzieścia trzy osoby; poprawnie: Przyszły dwadzieścia trzy osoby, wyjątek: -Rodzeństwo wyjechali za granicę; poprawnie: Rodzeństwo wyjechało za granicę. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

19 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -Używam dobre kosmetyki; poprawnie: Używam dobrych kosmetyków, -Rozróżniać prawdę od fałszu; poprawnie: Rozróżniać prawdę i fałsz, -Brać się za sprzątanie; poprawnie: Brać się do sprzątania, -Większy jak ty; poprawnie: Większy niż ty (od ciebie). w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

20 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -przed i po wojnie; poprawnie: przed wojną i po wojnie, -pracować na zakładzie; poprawnie: pracować w zakładzie, -siedzieć na kasie; poprawnie: siedzieć w kasie (przy kasie), -Jechać do Ukrainy; poprawnie: Jechać na Ukrainę. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

21 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -Organizuje i kieruje szajką złodziei samochodów; poprawnie: Organizuje szajkę złodziei samochodów i kieruje nią. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

22 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -Zdając egzamin, został przyjęty na studia; poprawnie: Zdawszy (lub po zdaniu) egzamin, został przyjęty na studia, -Czytając takie powieści, nasuwają się refleksje; poprawnie: Kiedy czyta się takie powieści, nasuwają się refleksje. (humor z wypracowania: W tym utworze często występują równoleżniki zdań.) w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

23 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -Wystąpienie attaché kulturalnego ambasady; poprawnie: Wystąpienie kulturalnego attaché ambasady, -Wisząca groźba dyskwalifikacji nad zawodnikami; poprawnie: Groźba dyskwalifikacji wisząca nad zawodnikami, -To w dobrych rodzinach nie zdarzało się; poprawnie: To w dobrych rodzinach się nie zdarzało. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

24 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. Np.: -Sytuacja wydaje się być niebezpieczna; poprawnie: Sytuacja wydaje się niebezpieczna, -Wydarzyło się to nie wczoraj, a przed tygodniem; poprawnie: Wydarzyło się to nie wczoraj, ale przed tygodniem. -Wygrał trzy razy pod rząd; poprawnie: Wygrał trzy razy z kolei (z rzędu). w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

25 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. Np.: -dywagacje w znaczeniu rozważania (poprawnie dywagacje to: odbieganie od tematu, rozwlekłe mówienie), -nostalgia w znaczeniu tęsknota (poprawnie nostalgia to: tęsknota za ojczyzną), -wnioskować w znaczeniu zgłaszać wniosek (poprawnie wnioskować to: wyciągać wniosek). w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

26 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. Np.: -technika – technologia, -równoważnik – równoleżnik, -adaptować – adoptować, -formować – formułować, -efektowny – efektywny, -ewaluacja – ewolucja (owulacja). w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

27 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. Np.: -zachować swoje incognito w tajemnicy, -kontynuować dalej, -okres (rok, miesiąc, dzień, godzina) czasu, -akwen wodny. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

28 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. Np.: -opcja, -optyka, -pakiet, -lider, -kreować, -generować,strukturalny. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

29 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie zw.), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. Np.: -wywrzeć piętno; poprawnie: wycisnąć piętno; -przeczytać do deski; popr.: przeczytać od deski do deski; -wypić jednym duszkiem; poprawnie: wypić duszkiem; -utopić w przysłowiowej łyżce wody; poprawnie: utopić w łyżce wody. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

30 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie zw.), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. Np.: -wiadomość wyssana z palców; poprawnie: wiadomość wyssana z palca; -kurka domowa; poprawnie: kura domowa. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

31 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie zw.), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. Np.: -Płodność Polaków i dzietność Polek schodzą na psy. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

32 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie zw.), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. Np.: -speckomisja; poprawnie: komisja specjalna; -biznes informacje; poprawnie: informacje o biznesie (informacje biznesowe) w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

33 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie zw.), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. Np.: -głupość; poprawnie: głupota; -matkowy; poprawnie: matczyny; w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

34 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) GRAMATYCZNE LEKSYKALNEFONETYCZNE SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie zw.), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. Np.: -eurosejm; poprawnie: europarlament. w Łomży Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi.

35 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. GRAMATYCZNE LEKSYKALNE FONETYCZNE Niepoprawna wymowa głosek, grup głoskowych, literowe odczytywanie wyrazów, redukcja głosek i grup głoskowych, niepoprawny akcent. SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. w Łomży

36 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. Używanie wyrazów zbędnych, które nie wnoszą żadnych informacji do tekstu (styl rozwlekły), np.: W obu fragmentach zostały przedstawione szczere uczucia, wypływające z głębi serca. Żeromski umarł, nie znając, jak potoczyły się dalej losy Polski, lecz pozostawił żywy dowód swoich niepokojów o przyszłość kraju – powieść Przedwiośnie, która służy również i ludziom współczesnym, gdyż nasze czasy nie oszczędziły nam wielu rozterek dotyczących Polski. Ta koncepcja była swoistego rodzaju marzeniem Żeromskiego, który tą drogą chciał pokazać, czego pragnie, będąc wyrazicielem innych. w Łomży

37 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. Dobry styl wymaga od tekstu nieartystycznego jednoznaczności. Zdania muszą być budowane tak, aby odbiorca znalazł w kontekście informacje do jednoznacznej interpretacji użytych w zdaniu słów. Wieloznaczność może być stosowana celowo (np. w celu wprowadzenia ironii). np.: Ocena pracy nauczyciela była zaskakująca. Na widok Tadeusza Zosia zrzuciła sukienkę na podłogę. W pewnym momencie Telimena wybuchnęła i zagroziła Hrabiemu. w Łomży

38 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. Dobry styl wymaga zachowania zgodności toku rozumowania z tokiem wypowiedzi. Skrót myślowy (pominięcie elementu tworzącego ciąg przyczynowo- skutkowy) sprawia, że wypowiedź przestaje być jasna. np.: W Ferdydurke Witolda Gombrowicza występuje absurd i neologizmy. Izabela Łęcka była piękną kobietą: miała jasne włosy, niebieskie oczy, zgrabną sylwetkę i szary kostium. Albin Mucha zamiast siać grykę serabelkę, miał zakręt. w Łomży

39 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. Używanie słownictwa urzędowego w języku potocznym lub potocznego w oficjalnym (naruszenie zasad harmonii stylistycznej), nadużywanie poetyzmów wpływających na kwiecistość stylu. np.: W ogniu rzeczywistości pod obuchem faktów pryska jak bańka mydlana łabędzi śpiew o racjonalnej gospodarce. Sługa nigdy tego nikomu nie mówił, gdyż był wściekły z powodu śmierci swego pana. W piątek po południu nie miałem czasu, ponieważ poszedłem na pocztę, by uiścić należne opłaty. Na obiad skonsumowałem całą kartoflankę. Telimena miała już swoje lata i uważała, że już czas najwyższy rozejrzeć się za partnerem. w Łomży

40 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. Ujawnia się w nadużywaniu zaimków, bądź przez nieznajdujące uzasadnienia powtórzenia leksykalne (powtórzenia leksykalne służą budowaniu konstrukcyjności i spójności wypowiedzi, stąd nie zawsze ich użycie należy traktować jako błąd). np.: Jacek Soplica otrzymał to, co chciał, przebaczenie i mimo to, że zrobił to tuż przed śmiercią. Uczniowie w końcu przekonali się do tego, opłacił się im ich trud. w Łomży

41 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. Stylizacja językowa, która nie ma uzasadnienia w treści i charakterze stylowym wypowiedzi, (niejednolitość stylistyczna). np.: Jan Kochanowski jest świetlaną postacią w panteonie poetów renesansu. Imaginacja podpowiadała mu, że decyzja, którą podejmie, spowoduje ogromne perturbacje. Onegdaj maturzyści pisali długie wypracowania. Telimena rozmyślała o tym, jak usidlić dwóch zwierzów. w Łomży

42 Egzamin pisemny - BŁĘDY JĘZYKOWE - klasyfikacja ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE ORTOGRAFICZNE INTERPUNKCYJNE SYSTEMOWE (JĘZYKOWE) UŻYCIA (STYLISTYCZNE) Niewłaściwy dobór środków językowych, niedostosowanie ich do charakteru wypowiedzi, np.: - wielosłowie, - wieloznaczność, - skróty myślowe, - mieszanie stylów, - ubogie słownictwo, - nieuzasadniona stylizacja. GRAMATYCZNE LEKSYKALNE FONETYCZNE Niepoprawna wymowa głosek, grup głoskowych, literowe odczytywanie wyrazów, redukcja głosek i grup głoskowych, niepoprawny akcent. SKŁADNIOWE -błędy związku zgody, -błędy związku rządu, -błędne użycie przyimków i wyrażeń przyimkowych, -niepoprawne skróty składniowe, -niepoprawne konstrukcje z równoważnikami zdania, -błędy w szyku, -zbędne zapożyczenia składniowe. FLEKSYJNE -niewłaściwa postać wyrazu, -niewłaściwy wzorzec odmiany, -niewłaściwa postać tematu fleksyjnego, -niewłaściwa końcówka fleksyjna, -nieodmienianie wyrazu, który ma wzorzec deklinacyjny. SŁOWNIKOWE -użycie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, -mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo, -pleonazmy, -nadużywanie modnych wyrazów. FRAZEOLOGICZNE -zmiana formy frazeologizmu (wymiana, redukcja lub uzupełnienie związku), -zmiana formy gramatycznej jednego składnika związku, -użycie frazeologizmu w złym kontekście. SŁOWOTWÓRCZE -używanie konstrukcji zbudowanych niezgodnie z modelem słowotwórczym, - niewłaściwy formant, - niewłaściwa podstawa słowotwórcza. w Łomży

43 Bibliografia: Bańko Mirosław, Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006, Jadacka Hanna, Markowski Andrzej, Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008, Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. Andrzeja Markowskiego, Warszawa 1999 Podracki Jerzy, Składnia polska, Warszawa 1997 w Łomży Opracowanie: Zbigniew Kosiński i Artur Lewczuk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ul. Nowa 2


Pobierz ppt "W Łomży Błędy językowe Łomża, 2009 Materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów Zbigniew Kosiński Artur Lewczuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google