Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Poszukiwanie kultury, czyli, XII kulturalne :) spotkanie wyjazdowe Klubu MBA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Poszukiwanie kultury, czyli, XII kulturalne :) spotkanie wyjazdowe Klubu MBA."— Zapis prezentacji:

1 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Poszukiwanie kultury, czyli, XII kulturalne :) spotkanie wyjazdowe Klubu MBA 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrza ń ska

2 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Kultura Jak podaj ą ź ród ł a, kultura to : termin wieloznaczny, i tego si ę b ę dziemy trzyma ć... Filozof Johann Herder, ju ż w XVIII wieku napisa ł : "Nie ma nic bardziej nieokre ś lonego ni ż s ł owo kultura." "Kultura to konfiguracja wyuczonych zachowa ń i ich rezultatów, których elementy sk ł adowe s ą podzielane i przekazywane przez cz ł onków danego spo ł ecze ń stwa".

3 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Kultura Alfred Kroeber i Clyde Kluckhohn, którzy w rozprawie Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions zebrali 168 jej okre ś le ń. "Kultura, czyli cywilizacja, jest to z ł o ż ona ca ł o ść, która obejmuje wiedz ę, wierzenia, sztuk ę, moralno ść, prawa, obyczaje oraz inne zdolno ś ci i nawyki nabyte przez ludzi jako cz ł onków spo ł ecze ń stwa." "Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysi ł ku niezliczonych pokole ń

4 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Kultura cd. ale najbardziej podoba nam si ę to: "Kultura jest pewnym zespo ł em dyspozycji psychicznych przekazywanych w ł onie danej zbiorowo ś ci przez kontakt spo ł eczny i uzale ż niony od ca ł ego systemu stosunków mi ę dzyludzkich."

5 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Niektóre szczególne typy kultur * kultura aszelska * kultura badaryjska * kultura cykladzka * kultura esperanto * kultura halsztacka * kultura hawajska * kultura Islandii * kultura Kanady * kultura ł u ż ycka * kultura magdale ń ska * kultura minojska * kultura mustierska * kultura myke ń ska * kultura Olduvai * kultura Olmeków * kultura ś widerska * kultura azylska

6 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Plan spotkania Sobota 20/06 13 00 -Jak zwykle zaczynamy obiadem 14 00 poobiednia kawusia 14 12 zaczniemy poszukiwania kultury 17 16 podwieczorek, w sensie szwedzki stó ł 18 04 kontynuacja tudzie ż podsumowanie zaj ęć 19 32 grill i subtelne rozwijanie kultury picia piwa :) Niedziela 21/06 ś niadanie - jako ś przed po ł udniem wyj ś cie do basenów termalnych dla ch ę tnych obiad

7 XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Sprawy organizacyjne Zapraszamy do Stasindy w Bukowinie Tatrza ń skiej. www.stasinda.com.pl Mo ż emy zorganizowa ć transport z Krakowa- dajcie zna ć Zabierzcie stroje k ą pielowe bo do term na golasa górale wpuszcz ą co najwy ż ej tylko panie. :) Koszt: obiad, nocleg, ś niadanie to 90 z ł,podwieczorek 25z ł, grill 50z ł. Razem 165 z ł - wp ł ata na konto: Marek Flaga, 93 1140 2004 0000 3302 0834 4842 Ze wzgl ę du na konieczno ść potwierdzenia rezerwacji, prosimy o zg ł aszanie uczestnictwa i wp ł aty do 8 czerwca.


Pobierz ppt "XII wyjazdowe spotkanie klubu MBA - 20/21 czerwca 2009 Bukowina Tatrzańska Poszukiwanie kultury, czyli, XII kulturalne :) spotkanie wyjazdowe Klubu MBA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google