Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku F i l i a w R a c i b o r z u Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku F i l i a w R a c i b o r z u Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź"— Zapis prezentacji:

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku F i l i a w R a c i b o r z u Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor

2 REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ WOM w Rybniku PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU FILIA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM FILIA W RACIBORZU STRUKTURA ORGANIZACYJNA

3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

4 Biblioteka PBW Rybnik w liczbach: Zbiory: 37 tysięcy woluminów Czytelnicy: 2 000 osób Czasopisma: 76 tytułów Zbiory audiowizualne: 1033 egz.

5 Filia w Wodzisławiu Śląskim Biblioteka w liczbach: Zbiory: 29 tysięcy woluminów Czytelnicy: 1 000 osób Czasopisma: 55 tytułów Zbiory audiowizualne: 166 egz.

6 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU F I L I A W R A C I B O R Z U ul. Słowackiego 55 Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła. ( Jan Wiktor)

7 . Misją Pedagogicznej Biblioteki jest efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania. Naszym celem jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego.

8 02 maja 1951 02 maja 1951 – data powstania biblioteki Biblioteka Pedagogiczna przy Inspektoracie Oświaty w Raciborzu 1957 r. 1957 r. - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu pod nadzorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 1 czerwca 1975 r. 1 czerwca 1975 r. - filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach 1 września 2006 r. 1 września 2006 r. – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Biblioteka towarzyszy raciborskiej oświacie w jej pracy dydaktyczno – wychowawczej i przemianach edukacyjnych od 1951 roku.

9 Księgozbiór biblioteki liczy 48 000 48 000 woluminów, 60 60 tytułów czasopism, 140 zbiory specjalne w postaci płyt CD, kaset video w ilości 140 egz.

10 Profil zbiorów biblioteki Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje następujące dziedziny: psychologia pedagogika i nauki pokrewne metodyka nauczania nauki społeczne wydawnictwa encyklopedyczne

11 literatura piękna polska i dzieła klasyki światowej publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy materiały dotyczące edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

12 Dokumenty niepublikowane: opracowania własne nauczycieli scenariusze lekcji, programy kół zainteresowań, programy pracy z uczniem zdolnym, testy, regulaminy konkursów, referaty

13 Oferujemy czasopisma pedagogiczno- psychologiczne, prasę społeczno - kulturalną, czasopisma bibliotekarskie, oświatowe, naukowe, metodyczne i regionalne.

14 Posiadamy zbiór programów edukacyjnych zarejestrowany na kasetach wideo z różnych dziedzin wiedzy Materiały te służą nauczycielom i studentom w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego. ZBIORY AUDIOWIZUALNE

15 Czytelnia - udostępnia materiały do pracy na miejscu. Z czytelni mogą korzystać wszystkie zainteresowane zbiorami osoby.

16 Raciborska filia PBW jest specjalistyczną biblioteką służącą potrzebom doskonalących się nauczycieli, studentów, maturzystów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

17 rokczytelnicyrokczytelnicy 199599320011231 1996114320021271 1997112220031257 1998114620041455 1999120020051430 2000125420061337 Biblioteka obsługuje czytelników z terenu powiatu raciborskiego i okolic.

18 Warsztat informacyjny biblioteki tworzą: - komputerowa baza danych w systemie LIBRA – katalog komputerowy alfabetyczny, tytułowy, UKD, przedmiotowy - katalog tradycyjny kartkowy alfabetyczny i rzeczowy - kartoteka zagadnieniowa - zestawienia bibliograficzne

19 Przykładowe działy kartoteki: * pedagogika * bibliotekoznawstwo * wychowanie * edukacja czytelnicza * nauczanie * resocjalizacja * rodzina * terapia pedagogiczna * arteterapia * Nowa matura * zdrowie * uzależnienia * andragogika * Unia Europejska * nauczyciel * masmedia * młodzież * subkultury * regionalizm * biblioterapia * kartoteka osobowa * dysleksja, dysgrafia * materiały repertuarowe * edukacja ekologiczna * edukacja wczesnoszkolna * oświata i szkolnictwo na świecie

20 ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, studentów i praktyków poszukujących wiedzy w dziedzinie pedagogiki, opracowujemy zestawienia bibliograficzne dotyczące tych obszarów. Zestawienia są dostępne w czytelni oraz na stronie internetowej biblioteki.

21 Biblioteka prowadzi działalność usługową, obejmującą : działalność informacyjno- bibliograficzną oraz działalność edukacyjno- metodyczną. Działalność edukacyjno-metodyczna: * promowanie edukacji czytelniczej, medialnej * indywidualne szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z komputerowych baz zbiorów naszej biblioteki * przysposobienie czytelnicze dla studentów oraz uczniów klas maturalnych * wspieranie bibliotek szkolnych: instruktaż, porady i konsultacje, zespoły samokształceniowe * wspieranie nauczycieli w realizacji ścieżek edukacyjnych: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja ekologiczna

22 * opracowanie wykazów nowości * opracowanie zestawień bibliograficznych * telefoniczna informacja o zbiorach * telefoniczna prolongata książek * przygotowanie wystaw tematycznych, jubileuszowych i okolicznościowych * usługi reprograficzne * wypożyczenia międzybiblioteczne – serwis sprowadzania i udostępniania materiałów bibliotecznych (książek oraz kserokopii artykułów lub fragmentów dzieł z bibliotek krajowych Działalność informacyjno- bibliograficzna

23 ETAPY KOMPUTERYZACJI -- grudzień 2002 r. – zakup komputerów i programu do obsługi bibliotek LIBRA -- styczeń 2003 r. – rozpoczęcie tworzenia komputerowej bazy danych -- listopad 2005 r. – zakończenie komputeryzacji zbiorów biblioteki, wpisanie całego księgozbioru /ponad 40 tys. woluminów/ -- luty 2006 r. – kompleksowa obsługa czytelników przy pomocy komputera udostępnienie czytelnikom katalogu komputerowego

24 Program LIBRA, którym dysponuje nasza placówka jest systemem zintegrowanym, obsługującym wszystkie funkcje biblioteczne: - ewidencję i opracowanie wszelkich dokumentów gromadzonych w bibliotece; - budowę baz bibliograficznych (katalogów, kartoteki zagadnieniowej); - automatyczne udostępnianie zbiorów.

25 Kolejnym krokiem w zakresie komputeryzacji będzie udostępnienie katalogu bibliotecznego w Internecie. Katalog komputerowy został udostępniony czytelnikom w wypożyczalni w lutym 2006 r. Jest to nowoczesne narzędzie służące szybkiemu i sprawnemu wyszukiwaniu informacji o zasobach.

26 www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

27 Jedną z takich inicjatyw jest współpraca ze szkołami w propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i uczestnictwo w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Współpracujemy ze szkołami i instytucjami kulturalnymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i działalności kulturalno-oświatowej

28 Owocem współpracy ze szkołami raciborskimi jest nasz coroczny udział w jury w powiatowego konkursu MONODRAM czyli teatr jednego aktora Cyklicznie bierzemy udział w pracach komisji konkursowej w międzyszkolnym turnieju Bohaterowie naszych lektur

29 Z tej okazji pracownicy biblioteki zorganizowali uroczyste spotkanie w gronie osób związanych z raciborskim środowiskiem oświatowym, nauczycieli bibliotekarzy i przyjaciół biblioteki 25 kwietnia 2006 r. biblioteka obchodziła jubileusz 55-lecia działalności.

30

31

32 Autor prezentacji: Agata Śliwicka Zdjęcia: Arleta Hoffmann-Piasecka Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku F i l i a w R a c i b o r z u Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google