Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku"— Zapis prezentacji:

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku
F i l i a w R a c i b o r z u „ Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi Wejdź gościu i stań się przyjacielem.” Jan Wiktor

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ „WOM” w Rybniku FILIA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM FILIA W RACIBORZU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

4 Biblioteka PBW Rybnik w liczbach: Zbiory: 37 tysięcy woluminów Czytelnicy: osób Czasopisma: 76 tytułów Zbiory audiowizualne: 1033 egz.

5 Filia w Wodzisławiu Śląskim
Biblioteka w liczbach: Zbiory: 29 tysięcy woluminów Czytelnicy: osób Czasopisma: 55 tytułów Zbiory audiowizualne: 166 egz.

6 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU
F I L I A W R A C I B O R Z U ul. Słowackiego 55 Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła. ( Jan Wiktor)

7 Misją Pedagogicznej Biblioteki jest efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli, studentów  oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania. Naszym celem jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego.

8 Biblioteka towarzyszy raciborskiej oświacie w jej pracy
dydaktyczno – wychowawczej i przemianach edukacyjnych od 1951 roku. 02 maja 1951 – data powstania biblioteki Biblioteka Pedagogiczna przy Inspektoracie Oświaty w Raciborzu 1957 r. - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu pod nadzorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 1 czerwca 1975 r. - filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach 1 września 2006 r. – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

9 48 000 woluminów, 60 tytułów czasopism, Księgozbiór biblioteki liczy
zbiory specjalne w postaci płyt CD, kaset video w ilości 140 egz.

10 Profil zbiorów biblioteki
Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje następujące dziedziny: psychologia pedagogika i nauki pokrewne metodyka nauczania nauki społeczne wydawnictwa encyklopedyczne

11 literatura piękna polska i dzieła klasyki światowej
publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy materiały dotyczące edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

12 Dokumenty niepublikowane:
•  opracowania własne nauczycieli scenariusze lekcji, programy kół zainteresowań, programy pracy z uczniem zdolnym, testy, regulaminy konkursów, referaty

13 Oferujemy czasopisma pedagogiczno- psychologiczne, prasę społeczno - kulturalną, czasopisma bibliotekarskie, oświatowe, naukowe, metodyczne i regionalne.

14 ZBIORY AUDIOWIZUALNE Posiadamy zbiór programów edukacyjnych zarejestrowany na kasetach wideo z różnych dziedzin wiedzy Materiały te służą nauczycielom i studentom w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.

15 Czytelnia - udostępnia materiały do pracy na miejscu
Czytelnia - udostępnia materiały do pracy na miejscu Z czytelni mogą korzystać wszystkie zainteresowane zbiorami osoby.

16 Raciborska filia PBW jest specjalistyczną biblioteką
służącą potrzebom doskonalących się nauczycieli, studentów, maturzystów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

17 rok czytelnicy 1995 993 2001 1231 1996 1143 2002 1271 1997 1122 2003 1257 1998 1146 2004 1455 1999 1200 2005 1430 2000 1254 2006 1337 Biblioteka obsługuje czytelników z terenu powiatu raciborskiego i okolic.

18 Warsztat informacyjny biblioteki tworzą:
- komputerowa baza danych w systemie LIBRA – katalog komputerowy alfabetyczny, tytułowy, UKD, przedmiotowy katalog tradycyjny kartkowy alfabetyczny i rzeczowy kartoteka zagadnieniowa - zestawienia bibliograficzne

19 Przykładowe działy kartoteki:
* pedagogika * bibliotekoznawstwo * wychowanie * edukacja czytelnicza * nauczanie * resocjalizacja * rodzina * terapia pedagogiczna * arteterapia * Nowa matura * zdrowie * uzależnienia * andragogika * Unia Europejska * nauczyciel * masmedia * młodzież * subkultury * regionalizm * biblioterapia * kartoteka osobowa * dysleksja, dysgrafia * materiały repertuarowe * edukacja ekologiczna * edukacja wczesnoszkolna * oświata i szkolnictwo na świecie

20 ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, studentów i praktyków poszukujących wiedzy w dziedzinie pedagogiki, opracowujemy zestawienia bibliograficzne dotyczące tych obszarów. Zestawienia są dostępne w czytelni oraz na stronie internetowej biblioteki.

21 Biblioteka prowadzi działalność usługową, obejmującą : działalność informacyjno- bibliograficzną oraz działalność edukacyjno- metodyczną. Działalność edukacyjno-metodyczna: * promowanie edukacji czytelniczej, medialnej * indywidualne szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z komputerowych baz zbiorów naszej biblioteki * przysposobienie czytelnicze dla studentów oraz uczniów klas maturalnych * wspieranie bibliotek szkolnych: instruktaż, porady i konsultacje, zespoły samokształceniowe * wspieranie nauczycieli w realizacji ścieżek edukacyjnych: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja ekologiczna

22 Działalność informacyjno- bibliograficzna
* usługi reprograficzne * wypożyczenia międzybiblioteczne – serwis sprowadzania i udostępniania materiałów bibliotecznych (książek oraz kserokopii artykułów lub fragmentów dzieł z bibliotek krajowych * opracowanie wykazów nowości * opracowanie zestawień bibliograficznych * telefoniczna informacja o zbiorach * telefoniczna prolongata książek * przygotowanie wystaw tematycznych, jubileuszowych i okolicznościowych

23 ETAPY KOMPUTERYZACJI -- grudzień 2002 r. –
zakup komputerów i programu do obsługi bibliotek LIBRA -- styczeń 2003 r. – rozpoczęcie tworzenia komputerowej bazy danych -- listopad 2005 r. – zakończenie komputeryzacji zbiorów biblioteki, wpisanie całego księgozbioru /ponad 40 tys. woluminów/ -- luty 2006 r. – kompleksowa obsługa czytelników przy pomocy komputera udostępnienie czytelnikom katalogu komputerowego

24 - budowę baz bibliograficznych (katalogów, kartoteki zagadnieniowej);
Program LIBRA, którym dysponuje nasza placówka jest systemem zintegrowanym, obsługującym wszystkie funkcje biblioteczne: - ewidencję i opracowanie wszelkich dokumentów gromadzonych w bibliotece; - budowę baz bibliograficznych (katalogów, kartoteki zagadnieniowej); - automatyczne udostępnianie zbiorów.

25 Katalog komputerowy został udostępniony czytelnikom w wypożyczalni w lutym 2006 r.
Jest to nowoczesne narzędzie służące szybkiemu i sprawnemu wyszukiwaniu informacji o zasobach. Kolejnym krokiem w zakresie komputeryzacji będzie udostępnienie katalogu bibliotecznego w Internecie.

26

27 Współpracujemy ze szkołami i instytucjami kulturalnymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i działalności kulturalno-oświatowej Jedną z takich inicjatyw jest współpraca ze szkołami w propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i uczestnictwo w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

28 Owocem współpracy ze szkołami raciborskimi jest nasz coroczny udział w jury w powiatowego konkursu „MONODRAM czyli teatr jednego aktora” Cyklicznie bierzemy udział w pracach komisji konkursowej w międzyszkolnym turnieju „Bohaterowie naszych lektur”

29 25 kwietnia 2006 r. biblioteka obchodziła jubileusz 55-lecia działalności.
Z tej okazji pracownicy biblioteki zorganizowali uroczyste spotkanie w gronie osób związanych z raciborskim środowiskiem oświatowym, nauczycieli bibliotekarzy i przyjaciół biblioteki

30

31

32 Dziękujemy za uwagę Autor prezentacji: Agata Śliwicka
Zdjęcia: Arleta Hoffmann-Piasecka


Pobierz ppt "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google