Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011."— Zapis prezentacji:

1 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i PO KL 9 czerwca2011

2 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

3 W ramach Działania 6.2 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Beneficjentami Ostatecznymi mogą być: - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp., w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, - kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), - osoby do 25 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała w ramach Działania 6.2 – 82 umowy z Beneficjentami na kwotę: ,78 PLN W ramach projektów planowane jest przeszkolenie ok osób oraz udzielenie ok dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Działania 6.2 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Beneficjentami Ostatecznymi mogą być: - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp., w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, - kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), - osoby do 25 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała w ramach Działania 6.2 – 82 umowy z Beneficjentami na kwotę: ,78 PLN W ramach projektów planowane jest przeszkolenie ok osób oraz udzielenie ok dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4 W roku 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z powodu wyczerpania Alokacji w Działaniu 6.2 nie przewidziała ogłoszenia nowych konkursów. Zgodnie z Planami Działania na 2011 r. planowana jest realizacja 6 projektów systemowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filie w regionach. Łączna kwota przewidziana na realizację tych projektów to 24 mln zł wsparciem szkoleniowo-doradczym zostaną objęte 463 osoby w tym 400 osób otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z powodu wyczerpania Alokacji w Działaniu 6.2 nie przewidziała ogłoszenia nowych konkursów. Zgodnie z Planami Działania na 2011 r. planowana jest realizacja 6 projektów systemowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filie w regionach. Łączna kwota przewidziana na realizację tych projektów to 24 mln zł wsparciem szkoleniowo-doradczym zostaną objęte 463 osoby w tym 400 osób otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

5 W ramach Działania 6.2 Mazowiecka Jednostka Działania Programów Unijnych planuje w 2011 r. dodatkowy typ projektu obejmujący wsparcie w postaci mikropożyczek skierowany do: osób fizycznych w tym osób pracujących i/lub osób posiadających minimalny kapitał początkowy (osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy będą nadal korzystały z systemu dotacji), pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni (wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej).

6 W ramach Poddziałania przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: doradztwo (indywidualne i grupowe) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wys. 40 tys. zł

7 wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12 miesięcy) od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji połączone z doradztwem (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji poradnictwo psychologiczne

8 Wymienione rodzaje wsparcia są skierowane do: osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement O dofinansowanie mogą występować: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

9 W ramach Poddziałania są obecnie realizowane dwa projekty zakładające wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą PO KL PoddziałanieTytuł projektuDofinansowanie Liczba osób objętych wparciem Okres realizacji projektu Rodzaj projektu Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych , konkursowy Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie , systemowy SUMA: ,04700 * Dane wg KSI SIMIK wg stanu na ; Wsparciem w ramach obu projektów zostanie objętych 700 osób, w tym 390 osób uzyska dotacje na rozwój własnej firmy.

10 W Planie Działania na 2011 rok przewidziano dwa nowe konkursy w ramach Poddziałania 8.1.2, w których zakłada się m.in. wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Alokacja dla MJWPU przewidziana na dwa konkursy w I i II kw ,00 PLN

11 Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google