Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT systemowy „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT systemowy „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w latach"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT systemowy „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w latach 2008-2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

2 Projekt systemowy „od bierności do aktywności”
CEL GŁÓWNY PROJEKTU zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i integracji świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez działania Klubu Integracji Społecznej w okresie 7 lat.

3 Projekt systemowy „od bierności do aktywności”
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU zwiększenie mobilności społecznej i zawodowej poprzez udział w szkoleniach zawodowych, w tym kursie prawa jazdy kat. b, stworzenie lokalnego środowiskowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie, wzrost umiejętności wychowawczych poprzez objęcie asystą rodzinną, wzrost jakości pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

4 Projekt systemowy „od bierności do aktywności”
BUDŻET PROJEKTU ,96 zł.: dofinansowanie EFS POKL ,31 zł.; wkład własny ,65 zł. UCZESTNICY: 181 osób (122 kobiety, 59 mężczyzn) - świadczeniobiorcy GOPS. INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI, PRACY SOCJALNEJ: kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej.

5 147 osób (103 kobiety, 44 mężczyzn) świadczeniobiorcy GOPS,
Kontrakty socjalne UCZESTNICY: 147 osób (103 kobiety, 44 mężczyzn) świadczeniobiorcy GOPS, mieszkańcy gminy Elbląg, wiek lata, osoby zagrożone/wykluczone społecznie z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz potrzeby ochrony macierzyństwa, posiadające samomotywację i potencjał… Co to jest huśtawka emocji? HUŚTAWKA EMOCJI - specyficzny stan umysłu „pomiędzy programami”, skutkujący reagowaniem w sposób bezrefleksyjny, automatyczny, na pojawiające się po niej prośby (Doliński i Nawrat, 1998).

6 Kontrakty socjalne Działania: Klub Integracji Społecznej, w tym: szkolenia zawodowe – 81 osób, asysta rodzinna – 16 osób (10 kobiet, 6 mężczyzn), konferencje grupy rodzinnej, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, warsztaty terapii uzależnień oraz przemocy, warsztaty prawne, warsztaty zarządzania budżetem domowym, warsztaty edukacji seksualnej, warsztaty wizażu, wizyty studyjne, prace społecznie użyteczne.

7 34 osoby (19 kobiet, 15 mężczyzn) - świadczeniobiorcy GOPS,
Program aktywności lokalnej w MIEJSCOWOŚCIACH: BATOROWO, janów I PRZEZMARK UCZESTNICY: 34 osoby (19 kobiet, 15 mężczyzn) - świadczeniobiorcy GOPS, mieszkańcy Batorowa, Janowa, Przezmarka oraz najbliższych okolic, wiek lata, osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, posiadające samomotywację i potencjał…

8 Klub Integracji Społecznej, w tym: szkolenia zawodowe,
Program aktywności lokalnej w miejscowoąciach: BATOROWO, janów i PRZEZMARK Działania: Klub Integracji Społecznej, w tym: szkolenia zawodowe, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, warsztaty terapii uzależnień oraz przemocy, warsztaty prawne, warsztaty wizażu, warsztaty decoupage, prace społecznie użyteczne, festyny rodzinne, kiermasz wyrobów wizyty studyjne.

9 Kurs fryzjerski

10 Kurs malarz-szpachlarz

11 Kurs kucharski

12 Kurs sprzedawcy

13 Kurs kierowca-operator wózka jezdniowego

14 WARSZTATY „MIĘKKIE”

15 WIZYTA STUDYJNA

16 WIZYTA STUDYJNA

17 TELEWIZJA POLSKA TVP

18 CENTRUM NAUKI KOPERNIK

19 CMENTARZ NA POWĄZKACH W WARSZAWIE

20 Warsztaty decoupage

21 Festyn rodzinny we wsi janów

22 SEJM rp

23 SEJM rp

24 MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

25 „Garncarska Wioska” w Kamionce

26 „Wioska tematyczna pomysłem na mnie i moją wieś”

27 „Wioska tematyczna pomysłem na mnie i moją wieś”

28 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BATOROWIE
Programy Aktywności Lokalnej w miejscowości Batorowo 2009 rok: 9 osób (7 kobiet, 2 mężczyzn), warsztaty aktywizujące, aranżacja miejscowości (sprzątanie, pomalowanie przystanku, nasadzenia), aranżacja świetlicy udostępnionej przez Pana Ron van Miujen reaktywowanie terenu boiska, pikinik rodzinny.

29 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W JANOWIE
Programy Aktywności Lokalnej w miejscowości Janów 2010 rok: 10 osób (9 kobiet, 1 mężczyzna), warsztaty aktywizujące, warsztaty decoupage, prace społecznie użyteczne, aranżacja miejscowości (sprzątanie), współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie użyczenia świetlicy w Janowie, festyn rodzinny połączony z kiermaszem wyrobów decoupage.

30 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W przezmarku
Programy Aktywności Lokalnej w miejscowości Przezmark 2011 rok: 12 osób (2 kobiety, 10 mężczyzn), warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe: kierowca-operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym 9 mężczyzn, kurs tworzenia stron internetowych 1 mężczyzna, kurs małej gastronomii 2 kobiety, prace społecznie użyteczne, aranżacja miejscowości (sprzątanie), współpraca z Ponadlokalną Świetlicą Środowiskową w Przezmarku w zakresie użyczenia pomieszczeń.

31 Projekt systemowy „od bierności do aktywności”
Rezultaty: 105 % wskaźnik w zakresie liczby uczestników, 31 uczestników (15 kobiet, 16 mężczyzn) prac społecznie użytecznych (2010 r. – 15 osób, 2011 r. – 16 osób), 51 uczestników szkoleń zawodowych, w tym: kierowca-operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 10 osób, kurs tworzenia stron internetowych - 1 osoba, kurs małej gastronomii - 11 osób, kurs fryzjerski - 6 osób, kurs malarz-szpachlarz – 1 osoba, nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 15 osób,

32 Projekt systemowy „od bierności do aktywności”
Rezultaty: kurs spawacza – 3 osoby, kurs cukierniczy – 1 osoba, kurs florystyczny – 1 osoba, kurs kosmetyczny – 1 osoba, kurs cieśli – 1 osoba, kurs prawa jazdy kat. b zwiększający szansę na pozyskanie pracy w celu uzyskania mobilności - - 16 osób, przyjęcie aktywnej postawy społecznej i zawodowej, nabycie nowych umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy, wzrost kompetencji i pozytywnego odbioru społecznego GOPS.

33 Projekt systemowy „od bierności do aktywności”
Dziękuję za uwagę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu


Pobierz ppt "PROJEKT systemowy „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google