Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. CEL GŁÓWNY PROJEKTU zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej i integracji świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. CEL GŁÓWNY PROJEKTU zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej i integracji świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej i integracji świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez działania Klubu Integracji Społecznej w okresie 7 lat.

3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU zwiększenie mobilności społecznej i zawodowej poprzez udział w szkoleniach zawodowych, w tym kursie prawa jazdy kat. b, stworzenie lokalnego środowiskowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie, wzrost umiejętności wychowawczych poprzez objęcie asystą rodzinną, wzrost jakości pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

4 BUDŻET PROJEKTU 1 155 493,96 zł.: dofinansowanie EFS POKL 1 031 405,31 zł.; wkład własny 124 088,65 zł. UCZESTNICY: 181 osób (122 kobiety, 59 mężczyzn) - świadczeniobiorcy GOPS. INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI, PRACY SOCJALNEJ: kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej.

5 UCZESTNICY: 147 osób (103 kobiety, 44 mężczyzn) świadczeniobiorcy GOPS, mieszkańcy gminy Elbląg, wiek 15-64 lata, osoby zagrożone/wykluczone społecznie z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz potrzeby ochrony macierzyństwa, posiadające samomotywację i potencjał…

6 Działania: Klub Integracji Społecznej, w tym: szkolenia zawodowe – 81 osób, asysta rodzinna – 16 osób (10 kobiet, 6 mężczyzn), konferencje grupy rodzinnej, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, warsztaty terapii uzależnień oraz przemocy, warsztaty prawne, warsztaty zarządzania budżetem domowym, warsztaty edukacji seksualnej, warsztaty wizażu, wizyty studyjne, prace społecznie użyteczne.

7 UCZESTNICY: 34 osoby (19 kobiet, 15 mężczyzn) - świadczeniobiorcy GOPS, mieszkańcy Batorowa, Janowa, Przezmarka oraz najbliższych okolic, wiek 18-64 lata, osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, posiadające samomotywację i potencjał…

8 Działania: Klub Integracji Społecznej, w tym: szkolenia zawodowe, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, warsztaty terapii uzależnień oraz przemocy, warsztaty prawne, warsztaty wizażu, warsztaty decoupage, prace społecznie użyteczne, festyny rodzinne, kiermasz wyrobów wizyty studyjne.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Programy Aktywności Lokalnej w miejscowości Batorowo 2009 rok: 9 osób (7 kobiet, 2 mężczyzn), warsztaty aktywizujące, aranżacja miejscowości (sprzątanie, pomalowanie przystanku, nasadzenia), aranżacja świetlicy udostępnionej przez Pana Ron van Miujen reaktywowanie terenu boiska, pikinik rodzinny.

29 Programy Aktywności Lokalnej w miejscowości Janów 2010 rok: 10 osób (9 kobiet, 1 mężczyzna), warsztaty aktywizujące, warsztaty decoupage, prace społecznie użyteczne, aranżacja miejscowości (sprzątanie), współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie użyczenia świetlicy w Janowie, festyn rodzinny połączony z kiermaszem wyrobów decoupage.

30 Programy Aktywności Lokalnej w miejscowości Przezmark 2011 rok: 12 osób (2 kobiety, 10 mężczyzn), warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe: kierowca-operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym 9 mężczyzn, kurs tworzenia stron internetowych 1 mężczyzna, kurs małej gastronomii 2 kobiety, prace społecznie użyteczne, aranżacja miejscowości (sprzątanie), współpraca z Ponadlokalną Świetlicą Środowiskową w Przezmarku w zakresie użyczenia pomieszczeń.

31 Rezultaty: 105 % wskaźnik w zakresie liczby uczestników, 31 uczestników (15 kobiet, 16 mężczyzn) prac społecznie użytecznych (2010 r. – 15 osób, 2011 r. – 16 osób), 51 uczestników szkoleń zawodowych, w tym: - kierowca-operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 10 osób, - kurs tworzenia stron internetowych - 1 osoba, - kurs małej gastronomii - 11 osób, - kurs fryzjerski - 6 osób, - kurs malarz-szpachlarz – 1 osoba, - nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 15 osób,

32 Rezultaty: - kurs spawacza – 3 osoby, - kurs cukierniczy – 1 osoba, - kurs florystyczny – 1 osoba, - kurs kosmetyczny – 1 osoba, - kurs cieśli – 1 osoba, kurs prawa jazdy kat. b zwiększający szansę na pozyskanie pracy w celu uzyskania mobilności - - 16 osób, przyjęcie aktywnej postawy społecznej i zawodowej, nabycie nowych umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy, wzrost kompetencji i pozytywnego odbioru społecznego GOPS.

33 Dziękuję za uwagę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu


Pobierz ppt "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. CEL GŁÓWNY PROJEKTU zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej i integracji świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google