Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE SON w Gliwicach 1994 – 2008 15-lecie działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE SON w Gliwicach 1994 – 2008 15-lecie działalności."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE SON w Gliwicach 1994 – 2008 15-lecie działalności

2 Logo Stowarzyszenia SON namalowała ustami Pani Katarzyna Warachim

3 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach- osoba prawna Organizacja pożytku publicznego (od 30.06.2004r.)

4 Adres : 44-100 Gliwice,Adres : 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 34 of. ul. Zwycięstwa 34 of. w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych - siedziba SON została nam udostępniona w 2000 r. w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych - siedziba SON została nam udostępniona w 2000 r. lokal jest udostępniany nieodpłatnielokal jest udostępniany nieodpłatnie

5 Powstanie: Powstanie: W zebraniu założycielskim 23 września 1994r. w pomieszczeniach Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki w Gliwicach przy ul. Junaków 6 - jedynej posiadającej podjazd dla wózków inwalidzkich, uczestniczyło 31 osób. Rejestracja: Rejestracja: Po złożeniu niezbędnych dokumentów, Stowarzyszenie SON zostało zarejestrowane Stowarzyszenie SON zostało zarejestrowane

6 w Sądzie Okręgowym w Katowicach – Rejestr Stowarzyszeń pod nr 1560. Wówczas organem założycielskim był Wojewoda Śląski. Obecnie ( od 18.05.2001r.) SON jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 3452. pod nr 3452. Organem założycielskim jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a Organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Gliwice.

7 Cel działania: Cel działania: Naszym podstawowym celem statutowym jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych Ponadto: reprezentowanie interesów środowiska,reprezentowanie interesów środowiska, zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym,zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, przeciwdziałanie izolacji środowiskowej,przeciwdziałanie izolacji środowiskowej, rehabilitacja zdrowotna, społecznarehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zawodowa osób niepełnosprawnych

8 Działalność SON obecnie - wybrane : Działalność SON obecnie - wybrane : - Sekcja Chorych na Stwardnienie Rozsiane - Grupa Wsparcia - Grupa Wsparcia - Sekcja Chorych na Osteoporozę - Grupa Wsparcia - Grupa Wsparcia - Sekcja AFAZJA – Grupa Wsparcia - Punkt Rehabilitacji "SON" - z zabiegów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gliwic - z zabiegów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gliwic - Centrum Wolontariatu dla niepełnosprawnych i starszych - Centrum Wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i Starszych i Starszych - organizujemy wiele imprez okolicznościowo- integracyjnych

9 Logo kampanii: - od 2004r. Stowarzyszenie SON zainicjowało i pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice realizuje corocznie na terenie Gliwic społeczną kampanię parkingową w obronie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych tzw. kopert od 2004r.

10 - 5 maja 1997r. z okazji Światowego Dnia Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, jako pierwsi w Gliwicach organizujemy "Dzień Europy" w Teatrze Muzycznym w Gliwicach

11 1998r. projekt Poznanie porządku demokratycznego oraz możliwości budowania integracji społecznej1998r. projekt Poznanie porządku demokratycznego oraz możliwości budowania integracji społecznej w ramach Unii Europejskiej przez osoby niepełnosprawne, dofinansowanie: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej /PHARE FIESTA II w ramach Unii Europejskiej przez osoby niepełnosprawne, dofinansowanie: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej /PHARE FIESTA II projekt Internet sposobem na integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością świata, dofinansowanie: Fundacja im. Stefana Batoregoprojekt Internet sposobem na integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością świata, dofinansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego powołanie Banku mieszkań na parterach do zamianypowołanie Banku mieszkań na parterach do zamiany z osobami niepełnosprawnymi mieszkającymi na piętrach bez wind ( inicjatywa nagrodzona zapisem w Atlasie Modelowych Inicjatyw obywatelskich NGO ), z osobami niepełnosprawnymi mieszkającymi na piętrach bez wind ( inicjatywa nagrodzona zapisem w Atlasie Modelowych Inicjatyw obywatelskich NGO ),

12 2000r. projekt Utworzenie w Gliwicach nieformalnej koalicji 9 organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego2000r. projekt Utworzenie w Gliwicach nieformalnej koalicji 9 organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego 1999,2000,2001r. organizacja 8 turnusów rehabilitacyjnych dla ok. 170 osób niepełnosprawnych, dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych1999,2000,2001r. organizacja 8 turnusów rehabilitacyjnych dla ok. 170 osób niepełnosprawnych, dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13

14 2001r. projekt Wyposażenie Punktu Rehabilitacji SON, dofinansowanie: Ambasada Kanady2001r. projekt Wyposażenie Punktu Rehabilitacji SON, dofinansowanie: Ambasada Kanady w Polsce, w Polsce, rozpoczęcie realizacji pilotażowego projektu "Utworzenie Centrum Wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starszych", dofinansowanie: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polscerozpoczęcie realizacji pilotażowego projektu "Utworzenie Centrum Wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starszych", dofinansowanie: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - w 2003r. projekt został umieszczony w Bazie Dobrych Pomysłów Europejskich przez Polską Fundację im. Roberta Schumana - w 2003r. projekt został umieszczony w Bazie Dobrych Pomysłów Europejskich przez Polską Fundację im. Roberta Schumana

15 Wszyscy w SON jesteśmy wolontariuszami. Wolontariusze z roku na rok oddają na rzecz SON coraz więcej swojego czasu. SON coraz więcej swojego czasu. Między innymi przepracowali: Między innymi przepracowali: 2004r. – łączny czas pracy 5494,0 godz. 2005r. – łączny czas pracy 5390,0 godz. 2006r. - łączny czas pracy 5745,0 godz. 2007r. – łączny czas pracy 7038,0 godz.

16

17

18 - od 2000r. (corocznie) realizacja projektów dofinansowanych lub wspieranych przez Miasto Gliwice - od 2005r. (corocznie) projekty Turystyka osób niepełnosprawnych – wycieczki autokarowe członków SON, dofinansowanie: PFRON

19 Stowarzyszenie SON – zagranicznie: w 1998r. wizyta studyjna w Szwecji w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ze środków Funduszu PHARE FIESTA IIw 1998r. wizyta studyjna w Szwecji w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ze środków Funduszu PHARE FIESTA II 16 czerwca 1999r. spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na Lotnisku Aeroklubu Gliwice. SON przekazuje Ojcu Św. kilim16 czerwca 1999r. spotkanie z papieżem Janem Pawłem II na Lotnisku Aeroklubu Gliwice. SON przekazuje Ojcu Św. kilim

20 przedstawiający postać Św. Idziego, wykonany przez Panią Nelę Krzewniak (udział 200 osób niepełnosprawnych w spotkaniu)

21 2007r. udział kilku wolontariuszy SON w międzynarodowym projekcie MELVA – wizyty w Niemczech i Włoszech, po uprzednim przyjęciu w siedzibie SON uprzednim przyjęciu w siedzibie SON delegacji z innych państw europejskich delegacji z innych państw europejskich

22

23 Jednym z naszych najważniejszych starań, są różnorodne działania na rzecz likwidacji wszelkich barier : architektonicznych, technicznych, mentalnych... na przykład : z okazji 5-lecia działalności "SON" zorganizowanie wystawy fotograficznej "Gliwice przyjazne osobom wystawy fotograficznej "Gliwice przyjazne osobom niepełnosprawnym ?". Wystawa była impulsem do niepełnosprawnym ?". Wystawa była impulsem do zorganizowania przez "Nowiny Gliwickie" Gorącej zorganizowania przez "Nowiny Gliwickie" Gorącej Linii pod takim samym tytułem. Linii pod takim samym tytułem.

24

25

26 Z okazji 10-lecia działalności "SON" zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

27 Od 1997r. wydajemy okazjonalnie Biuletyn Informacyjny Sonata Wstępem do numeru trzeciego-marcowego jest motto "Żadna przegrana nie dotyka człowieka, dopóki sam się na nią nie zgodzi"

28 Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDÓW Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDÓW I LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH napisaliśmy Zarząd Stowarzyszenia SON w Gliwicach zwraca się do wszystkich, którzy utożsamiają się z nazwą naszego utożsamiają się z nazwą naszego Stowarzyszenia z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, cierpliwości, życzeniami zdrowia, cierpliwości, wyrozumiałości, tolerancji, życzliwości i uśmiechu na co dzień. Nie znamy autora cytowanego aforyzmu, ale Nie znamy autora cytowanego aforyzmu, ale jesteśmy przekonani o słuszności tych słów. jesteśmy przekonani o słuszności tych słów. Drodzy Państwo, spróbujcie czasem nie myśleć o swoich kłopotach.

29 Drodzy Państwo, spróbujcie czasem nie myśleć o swoich kłopotach. Cieszcie się maleńkimi radościami, zwłaszcza teraz, kiedy wiosna tak blisko. Wszyscy nawzajem powinniśmy być sobie wdzięczni. Niepełnosprawni – zdrowym, że są koło nas i w potrzebie możemy na nich liczyć. Zdrowi - niepełnosprawnym, że znaleźli się na ich drodze, dzięki czemu ich życie stało się bogatsze duchowo. W naszym życiu na pewno wydarzy się wiele dobrego - to najczęściej zależy od nas samych. Nawet bariery nieoczekiwanie mogą okazać się poręczą.

30 Aktualnie – w 15. roku działalności Stowarzyszenia SON jeszcze raz dedykujemy Państwu te słowa i prosimy o dalszą pomoc w zapełnieniu kolejnych kart księgi naszej działalności.

31 Gliwice, maj 2008r. Opracowanie prezentacji: Janina Stoksik Wykonanie prezentacji: Monika Bukowińska

32


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE SON w Gliwicach 1994 – 2008 15-lecie działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google